Agentia Nationala de Integritate ii da peste bot Alistar-ului penal al “societatii civile multilateral dezvoltate” (concept Roncea.ro :)

25-01-2011

P R E C I Z Ă R I

cu privire la comunicatul de presă din data de 24 ianuarie 2011 al domnului Victor Teodor ALISTAR, referitor la contestaţia de neconstituţionalitate depusă împotriva Hotărârii Senatului României nr. 31/2010

Având în vedere comunicatul de presă din data de 24 ianuarie 2011 al domnului Victor Teodor ALISTAR, referitor la contestaţia de neconstituţionalitate depusă împotriva Hotărârii Senatului României nr. 31/2010, pentru corecta și completa informare a opiniei publice, Agenția Națională de Integritate face următoarele precizări:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, la data de 20 iulie 2009, starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Victor Teodor ALISTAR.

Actul de constatare a rămas definitiv la data de 7 august 2009, prin necontestare.

Conform dispoziţiilor art. 48, alin. (2) din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, în vigoare la data respectivă: în termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestaţie la curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei circumscripţie locuieşte. Acţiunea este scutită de taxă de timbru.

Prin urmare, domnul Victor Teodor ALISTAR avea posibilitatea ca, în termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a stării de incompatibilitate, să facă contestaţie la Curtea de Apel, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, în a cărei circumscripţie domiciliază. Contestarea în termen de 15 zile este singura posibilitate legală de a ataca actul prin care Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate.

Totodată, prin actul de constatare din data de 20 iulie 2009, Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti, pentru efectuarea de cercetări cu privire la săvârşirea de către domnul Victor Teodor ALISTAR a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 292, Cod Penal.


Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti, şi-a declinat competenţa de soluţionare către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, având în vedere calitatea de avocat a domnului Victor Teodor ALISTAR. Urmare a cercetărilor efectuate în cauză,  prin Rezoluţia din data de 30 august 2010, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a infirmat soluţia iniţială de neîncepere a urmăririi penale, dispunând continuarea cercetărilor.

Urmare a rămânerii definitive a actului privind constatarea incompatibilităţii în care s-a aflat domnul Victor Teodor ALISTAR, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.) a iniţiat la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune având ca obiect:

anularea Ordinelor nr. 328/05.02.2004, nr. 136/07.02.2005, nr. 917/06.02.2006 şi nr. 463/22.01.2008 ale Preşedintelui A.N.F.P. prin care a fost aprobată şi prelungită suspendarea din funcția publică a domnului Victor Teodor ALISTAR pentru perioada 2004 – 2009, precum şi a tuturor actelor subsecvente acestora, respectiv, Ordinul nr. 43/2005 privind reîncadrarea domnului Victor Teodor ALISTAR, nr. 402/2005 şi nr. 8377/2006 privind numirea conform noilor structuri organizatorice;

anularea menţiunilor efectuate în carnetul de muncă al domnului Victor Teodor ALISTAR în perioada 2004 – 2009, ca urmare a emiterii ordinelor mai sus enunţate şi a actelor subsecvente emise.

La termenul din data de 22 septembrie 2010, urmare a infirmării soluţiei de neîncepere a urmăririi penale şi continuarea cercetărilor penale cu privire la săvârşirea de către domnul Victor Teodor ALISTAR a infracţiunii de fals în declaraţii, prin încheiere de şedinţă, Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal a dispus suspendarea judecării cauzei civile având ca obiect acţiunea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.), până la soluționarea cauzei penale.

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 22 septembrie 2010, prin care a fost suspendată judecarea cauzei civile până la soluţionarea cauzei penale, domnul VICTOR TEODOR ALISTAR a formulat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cererea de recurs formulată de domnul Victor Teodor ALISTAR împotriva încheierii de suspendare a judecării cauzei, în dosarul nr. 9228/2/2009, având ca obiect acţiunea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.), până la soluționarea cauzei penale, a fost soluționată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la termenul din 18 ianuarie 2011.

După admiterea recursului, cauza urmează să fie repusă pe rolul Curţii de Apel Bucureşti pentru continuarea judecăţii privind soluţionarea capetelor de cerere din petitul acţiunii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Acțiunea formulată în instanță de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.) nu are nicio consecință asupra actului de constatare emis de Agenția Națională de Integritate și rămas definitiv la data de 7 august 2009, fiind un demers separat, întemeiat pe dispozițiile legale specifice funcției publice, anume Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția Națională de Integritate

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress

Stiri

customizable counter
toateBlogurile.ro Blog din Moldova