Ultimul mesaj al Profesorului Gh. Buzatu: A sosit, netăgăduit, momentul Adevărului. Iar acesta se produce pe Internet

Prof Univ Dr Gheorghe Buzatu la Maia cu sabia dreptatii si adevarului istoric in mana - Foto Ion Petrescu via Roncea RoApropiatii marelui istoric Gh. Buzatu – Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! – stiu ca adeseori Profesorul se exprima pe internet sub diverse pseudonime, in ultima perioada folosindu-se cu amuzament de cele ale lui Stalin si Hitler (Vedeti La 60 de ani de la moartea sa, Stalin se intretine cu Hitler pe tema lui Antonescu si a holocaustului Academiei. Presa online reflecta comentariile lui Djugasvili alias ЌОБА. Destinul Maresalului Antonescu. VIDEO MApN-ANF-ANR-ASRI). Profesorul, din cate mi-a marturisit, avea in lucru un studiu amplu ce purta deja titlul “Adevarul s-a nascut pe Internet”. Redau mai jos ultimul mesaj pe acest subiect primit de la Profesor pe e-mail si probabil ultimul comentariu online al Profesorului Gh. Buzatu, alias KOBA/ЌОБА (0110), privind Falsificatorii Istoriei, intregit de un altul recent, pe aceeasi tema, comentariu plin de o incarcatura devenita, deja, istorica:

Iata mesajul Profesorului despre Adevar si Internet:

“A sosit, netăgăduit, momentul adevărului: Cititorul nu mai poate neglija publicaţiile şi revistele online editate de mulţi ani pe Internet şi care, sub raport cantitativ şi calitativ, se dovedesc superioare “studiilor” şi “colecţiilor” îngrijite de … delegaţii Comunităţii evreieşti din România. Aceste “studii” şi “colecţii” trebuie cunoscute, dar investigaţia istoricului nu se poate opri la bibliografia indicată de Comunitate, care nu se confundă şi nu acţionează SUB TUTELA ACADEMIEI. Doar “institutul” Wiesel din Bucureşti a fost plasat, din iunie 2012, sub egida (şi plata) Guvernului de la Bucureşti…
Istoriografia – după cum a reclamat Apelul faimos al istoricilor francezi din 2005 (“Libertate pentru istorici“) – nu are legătură, nu poate fi plasată sub patronajul nici unui Guvern. “Indicaţiile” acestuia, cât ar fi de interesante, chiar venind din partea unor doctori în ştiinţă, sunt documente de studiu, iar nu directive spre aplicare. De aceea, pe măsura posibilului, şi orice bibliografie temeinică a unui studiu trebuie să tindă spre limitele  ex-haustivului.Menţionăm unele publicaţii şi reviste online:

– “Art-Emis
– “BadPolitics” (vezi, de ex., “Dar cu holocaustul cum rămâne, tovarăşi?“, 25.3.2013; “La 60 de ani de la moartea sa, Stalin se întreţine cu Hitler pe tema lui Antonescu şi a holocaustului Academiei”, 6.3.2012)
– “Cronicile din Gerulia” (vezi “Mitul celor 6 milioane …”, 6.4.2012; “Monumentul balonului de săpun”, 27.12.2012)
– “Clipa”
– “Secretele Istoriei” – blogul Prof. Al. Moraru
– Blogul Prof. I. Coja
– “Ziare.ro” (vezi Petru Tomegea “De la holocaust la tirania majorităţii“, 13.10.2012)
– “Altermedia.Info”
– Blogul “Dacia Mare”
– “Istoria ascunsă” etc. etc.
– Excelentul Dicţionar “Zydokomuna” (3 ediţii), datorat D-lui Iulian Apostu – în ediţia a III-a, peste 9 000 biografii ale evreilor care au adus şi implementat comunismul şi Holocaustul Roşu în România după 1944. Lucrarea, prin amploare, temeinicie, obiectivitate şi orizont istoriografic, nu ignoră, ci ANULEAZĂ “Raportul” Comisiei Tismăneanu!
– Volumul apărut recent sub titlul “Istoria să judece!“, cuprinzând declaraţii ale lon şi Mihai Antonescu, Gh. Alexianu, literatura consacrată “holocaustului” propovăduit de Wiesel-Ioanid-Florian-Tismăneanu-Totok-Shafir, echipa comuniştilor Pauker-Luca-Pătrăşcanu-Bodnăraş-Nicolski-Brucan-Voitinovici la “procesul” din 6-17 mai 1946 ş.a.m.d.

– Trimiterile la Faurisson, Finkelstein
– Materialele postate de diverse bloguri de I. Coja, M.Beltechi, V. Zărnescu ş.a.
– Etc. etc. etc.”

Iata, cel mai probabil, ultimul comentariu online al Profesorului:

Sa-l ascultam pe KOBA de pe Blogul Prof. Coja!

                                                   Gh.B.
KOBBA/ 00011

Kremlin, 17 mai 2013 – ora 10.31 pm – Stimate Domnule Profesor! Ce să zic? Nu vă mulţumesc, dar – dacă aşa a fost să fie – atunci tot a ieşit ceva bine … Şi iată de ce: 1. Fuhrerul Adolf nu-i lângă mine, ceea ce e bine; şi aşa aveam discuţii – el că Io îs Number One, eu – că el! Bine că a apărut profesorul Jirinovski, care a spus-o foarte clar: nici EU, nici Fuhrerul, LENIN A FOST INDUBITABIL PRIMUL… Adică CEL DINTÂI CRIMINAL din toată istoria şi din toate timpurile …, un fel de RECORDMAN! Nu-s credincios, dar, vorba aceea: Doamne, fereşte! Ce l-a apucat? Când o să afle Fuhrerul, iar va jubila: Că el a ştiut, că de-aia l-au menţinut ruşii pn Lenin în Mauzoleu, că nu ştiu ce, că nu ştiu cum … 2) Acum, fiind vorba între noi, NU-S nici pe locul 2, ci acolo, pe undeva, spre 7-8, după alde Fuhrer, după Genghis Han, după Beria şi Himmler, dar … treaba lor! Nu ne amestecăm, fără ură şi părtinire. Căci mâine, sigur, poate să fie altfel … Cum nu se poate? Ce, în 1939, în anul de-a pornit Războiul Mondial din 39-45, Hitler nu a figurat între cei propuşi la (atenţie!) Premiul Nobel pentru Pace?! Aşa precum, azi, Wiesel şi alţii DE CE golesc aurul planetei … Şi, dacă-i aşa, ce, bre, eu nu meritam acolo o atenţionare, aşa, pentru Acordul meu cu Churchill din octombrie 1944, de-am evitat războiul în Europa Est-Centrală? Ăştia-s oameni, d-le, necunoscători şi nerecunoscători! Da ce – eu cu Hitler nu meritam pentru Pactul nostru din 23 august 1939? Însă să revenim la subiect: Din acest moment, în care profesorul Jirinovski l-a dezvăluit pe Lenin, vă rog să-mi spuneţi, la Dv., în România, garda post-kominternistă (Tismăneanu, Florian, Ioanid, Shafir, Rotman, d-na Lya ş.a.) tot aşa îşi face de cap în privinţa meritelor excepţionale (blau, blau, blau) ale lui Lenin-Marx-Engels, eu fiind lăsat în penumbră după Raportul nenorocit al lui Hruşciov din 56 … O, Doamne, e strigător la cer! Este adevărat că ăştia, Tismăneanu şi ai lui, şi-au croit Raportul lor, dar a fost un avorton din start, fără legătură cu istoria, ci numai teorie, cazuistică, căci, în fond, NUMAI EU ŞTIU CUM, DE CE ŞI CE-A FOST CU COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA, plantat prin mancurţii mei – PAUKER, TISMENEŢKI, NEULANDER (ROMAN), LUCA, BURĂH TESCOVICI, KIŞINEVSKI, PANTIUŞA, NIKOLSKI, NIKONOV ş.a. Nu-i vorbă că şi voi, Românii, aţi avut trădători mulţi şi sublimi, exemplari, astfel încât, prin 1944-45, Vâşinski le-a spus-o de la obraz celor de la Bucureşti care tot insistau pentru … ajutorul URSS: Cereţi Kremlinului orice, avem de toate şi dăm de toate, dar NUMAI LEMN NU SOLICITAŢI (prin “Sovrom”, evident) PENTRU CĂ ŞI-AŞA AVEŢI … ATÂTEA COZI DE TOPOR !!! Şi nu a fost aşa? Ce, acum, NU-I LA FEL?! Numai direcţia v-aţi modificat-o – de la Est la Vest. Şcolile lui Wiesel şi Tismăneanu ce vă ajuntă şi ce-s? Instituţii cultural-ştiinţifice ori PEPINIERE pentru New-Post-Cominternism, pentru Sionism, GLOBALISM, pentru Holocaust=Holocash? Dar câte nu ar fi de spus? De aceea, Domnule Profesor, să-i mulţumim lui Jirinovski care a convins lumea ÎN PRIVINŢA LUI LENIN! Nu-i puţin, ci, aşa după cum a spus cosmonautul american, cel de-a ajuns primul pe Lună, s-a făcut “un pas mic pentru om – imens pentru Umanitate”! Auziţi, d-le, nebunul de Lenin: n-a cunoscut limite, a îmbolnăvit Imperiul Ţarilor şi Planeta cu cavalcada crimelor sale … Eu, nici acum, nu-mi revin, ce-a fost CU MINE? … Dar, linişte, revine Fuhrerul, promit să vă mai scriu … Pe curând!

Iata si comentariul Profesorului Gh. Buzatu despre cedarea Arhivelor Militare, scris ca Nota la articolul Falsificatorii istoriei au primit acces liber la arhivele Armatei! publicat de IonCoja.Ro:

KOBA/ЌОБА (0110)

Kremlin, 11 mai 2013 – KOBA/ЌОБА constată: Cititorii trebuie, Stimate Domnule Profesor Ion COJA, să vă exprime sincere felicitări pentru afişarea acestui material, dar, îndeosebi, pentru activitatea ştiinţifică amplă şi rodnică privind problema aşa-zisului … holocaust în România anilor 1940-1944 (trimit, în acest sens, la lucrarea „Holocaust în România”, Bucureşti, Editura Kogaion, 2002, 95 pag.). Holocaust, inventat chiar de către cei care, azi, solicită şi au obţinut deja, România fiind o ţară OCUPATĂ, deschiderea arhivelor militare din Bucureşti şi Piteşti, deşi, la ei acasă, în SUA şi deopotrivă în Israel, stau literalmente pe tone de documente, adunate din toate ţările … Vă felicit, Domnule Profesor, şi pentru re-editarea volumului la care vă referiţi: „Al Doilea Război Mondial – Situaţia Evreilor din România”, I/1, 1939-1941, coordonatori Al. Duţu şi C. Botoran, Bucureşti, Editura Ţara Noastră/Uniunea Vatra Românească, 2003, 408 pag. Volumul respectiv urma să apară în 1994, sub egida Fundaţiei Culturale Române (Director – Augustin Buzura), dar – din raţiuni … înalte (evident, de stat ?!) – a fost TOPIT, însă
s-au salvat unele exemplare, după care aţi realizat Dv. ediţia menţionată din 2003. Să ştiţi însă că se imprimase şi vol. I/2, dar acesta, cu adevărat, rămâne o raritate … Până când, cine mai ştie (?), o să re-apară într-o nouă ediţie din „Istoria cărţilor cenzurate în România” …
În ordinea a II-a, KOBA/ЌОБА zice: RUŞINE! Vă reamintiţi, neîndoielnic, de remarcabilul C. Tănase (1880-1945), care, cu numai câteva zile înainte de a muri la 29 august 1945, lansase în Bucureşti faimosul cuplet ce-i punea
faţă-n faţă pe foştii „aliaţi” (germani) din 1940-44 şi pe „eliberatorii” (ruşi) din 1944-45:
Rău era cu «der, die, das»
Da-i mai rău cu «davai ceas»…
De la Nistru pân’ la Don
Davai ceas, davai palton,
Davai ceas, davai moșie,
Harașo, tovărășie!
Vremurile s-au schimbat, iar, după 1989-1990, cupletele de asemenea … Devenise la modă se ştie:
Cine-a stat cinci ani la ruşi
Nu poate gândi ca Bush! …
Acum, pentru unii, şi „der, die, das”, şi „davai ceas”, şi „cinci ani” au devenit desuete … Pentru unii, cum ziceam, la ordinea zilei se află: DAVAI DOKUMENTE! O să spuneţi că nu-i posibil, şi, totuşi, DA!
Iată ce s-a petrecut acum 1-2 zile:

Se spunea că … România NU A PIERDUT – cum ne asigura şi cartea de şcoală ce-şi mai spune “Istorie” – Războiul în 1945, graţie “actului salvator” (în fapt urmare a TRĂDĂRII) de la 23 august 1944, dar iată că Onor. Ministerul Apărării Naţionale din Bucureşti a semnat NU DESCHIDEREA, CI CEDAREA Arhivelor Militare pentru a pune la dispoziţia … somităţilor ştiinţifice (a se citi: FALSIFICATORILOR ISTORIEI) reprezentând un institut privat evreiesc din Washington (Centrul pentru Studii Avansate privind Holocaustul) fondurile AMR (inclusiv inventarele) pentru anii 1938-1964! “Acordul”, în fapt, un codicil la un protocol din 2000, a fost semnat chiar de Ziua Victoriei, adică,la 9 mai 2013, de către Domnii Mircea Duşa, Ministru, şi Paul Shapiro, Director. Explicaţia dată de Ministru în faţă americanilor get-beget nu este nicicum apulitică (în sensul lui Păstorel), ci, pur şi simplu, şcolărească şi, obligatoriu, menită să revoluţioneze, prin sacrificiul proverbial al Bucureştilor, activitatea ştiinţifică viitoarea a arhiviştilor de la noi şi a falsificatorilor istoriei (din toate ţările – uniţi-vă): “Arhivele sunt interesante şi sunt importante pentru stabilirea adevărului istoric”… Care Adevăr, Neicusorule, vrei să spui – te întreb şi mă întreb – MISTIFICAREA trecutului şi atingerea cotei stabilite în martie recent, tot la Washington, de 15-20 milioane victime sub „holocaust” – vezi, dumitale, că, mai an, ştia foarte bine Nea Şova, dar, pentru a rămâne în guvern, acum îl bântuie amnezia. S-ar putea crede, după ştirile pornite de la guvern, că s-ar fi produs un eveniment cardinal … Dar, nu-i bai, nu va surveni nimic! Nici măcar nu va fi – fiind asiguraţi la apărare de arhiviştii MILITARI, căci ARMATĂ dosfidaniie – … un REZBEL cât de mic, de vreme ce, dimpotrivă, i s-a parafat SFÂRŞITUL … Întrucât Ministrul, în fond, a dat semnalul benefic – OMENIREA, ÎNGROZITĂ, ÎL AŞTEPTA CU SUFLETUL LA GURĂ – al încetării focului, acceptând NIMIC ALTCEVA DECÂT CAPITULAREA = TURTUCAIA ARHIVELOR MILITARE! Altfel spus, ceea ce arhiviştii români din cadrul Secţiei istorice a Armatei NU AU ACCEPTAT prin 1944-1946 să cedeze sub ameninţarea şi în prezenţa trupelor roşii ale lui Stalin (multe documentele originale fiind trimise la Moscova doar numai DUPĂ efectuarea unor copii), acum intervine un biet ministru şi cedează TOTUL peste noapte … Cui? Prietenilor de ieri, de azi şi de mâine şi cu care, fără exagerări inutile, am avut, avem şi vom avea (precum şi cu ruşii, ungurii, bulgarii), dacă nu conflicte, controverse în mod sigur … Ştie de aceste negocieri arhivistice „documentare” Academia Română? Au fost avertizate centrele de cercetare istorică şi universităţile? Dar, mai mult, cunosc ceva alde SIE, SRI şi CNSAS, UE şi NATO, FSB şi CIA, ONU ? Vor afla, desigur, ceva data viitoare, după ce vor dispărea documentele şi după ce vor fi modificate unele cote, iar interpretările vor rămâne la latitudinea tovarăşilor lui Wiesel care – după ce au promovat cu tam-tam năvalnic „holocaustul” – acum au eşuat şi promovează cel mai agresiv şi cvasi-exclusiv HOLOCASHUL ! Pe deasupra: schimbu-i schimb, iar, dacă dai ceva, CE OBŢII ÎN SCHIMB? Dar, nu-i aşa, nu-i bine să fim cu totul nedrepţi … Mă gândesc că pentru Ministrul Duşa şi sfetnicii lui s-ar impune şi felicitări, dat fiind că ei au devansat cu puţini ani – ce forţă de previziune! – serbările oricum programate pentru Centenarul nenorocitului eşec al trupelor române din septembrie 1916 de la TURTUCAIA … De asemenea, se împlineşte – s-ar putea spune – un veritabil act de dreptate multi-etnică aşteptat de veacuri … din moment ce Arhivele Militare Naţionale din Bucureşti, cuprinzând, repetăm, documente din anii 1938-1964, şi-au recâştigat în sfârşit DUBLA ŞI ABSOLUT NECESARA IDENTITATE (era să scriu – proprietate) ROMÂNO-EVREIASCĂ … Vor urma şi alte identităţi – turco-tătare, ungro-ceangăieşti, somaleze, hinduse şi, la sfârşit dar nu în cele din urmă, tunguse … Iar, în final, o singură speranţă: aceea că Arhivele Militare Române vor face publică LISTA COMPLETĂ a documentelor cedate ?! Şi, dacă-i posibilă, LISTA PIERDERILOR COLATERALE ?! Nu de altceva, ci fiind cunoscut că, de regulă, hoţul totdeauna este mai … vocal …
SALVEAZĂ, DOAMNE, ROMÂNIA!

PS – Este surprinzător şi de neîngăduit faptul că, până în acest moment, domnii de la Guvern ori din Arhive etc. nu sunt informaţi în privinţa MARII DEZBATERI ce se desfăşoară pe INTERNET (reviste şi ziare online, bloguri etc.) relativ la AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN ANSAMBLU. Acest „ansamblu” INCLUDE problemele „holocaustului”, LE SUBSUMEAZĂ, IAR NU LE AŞEAZĂ DEASUPRA ori ÎN AFARA CONTEXTULUI. Nu este vorba doar de sutele sau miile de cărţi apărute anual sub egida editurilor faimoase din Paris, Londra, New York, Moscova, Roma, Frankfurt, Tel Aviv etc. ci de zecile de mii de pagini afişate şi în care/pe care noutăţile sau surprizele se succed adesea în ritmul zilelor, orelor şi minutelor … Ne convine ori nu, dar este momentul să admitem că, scăpat de CENZURĂ şi de CONTROLUL GUVERNELOR sau al SERVICIILOR SECRETE,
ADEVĂRUL VINE DE-ACUM CU PRIORITATE PE INTERNET şi – refractar propagandei de orice fel – EL, ADEVĂRUL, NU ESTE NICIDECUM ANTISEMIT! Iată de ce se va impune în context STUDIUL COMPARATIV AL HOLOCAUSTULUI ROŞU (STALINIST) ŞI AL CELUI GALBEN (NAZIST), ÎN ORDINEA ŞI LEGĂTURILE LOR CAUZALE, FIREŞTI, STRICT DOCUMENTATE, CELE CARE AU FOST ŞI NU – VAI, DOMNILOR DE PRIN GUVERNE ŞI OFICII SECRETE! – AŞA CUM AM DORI SĂ FI FOST!

PS 2 – Stimate Domnule Profesor Ion COJA, vă rog să-i asiguraţi pe cititori: Oriunde şi oricând Adevărul a fost sacrificat – guvernele AU PLECAT, ISTORICII – NU ! Eu însumi, când mă gândesc la anii de la Kremlin, sunt şocat: Ce de istorici stalinişti am crescut, cât de anti-stalinişti s-au declarat apoi şi cât de mulţi comunişti au rămas, pretutindeni, ÎN TOATĂ LUMEA!
Vă rog, aşadar, să admiteţi: N-A FOST ÎN ZADAR!

Adevarul, asadar, exista pe Internet.

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova