Posts Tagged ‘era cipurilor’

Parintele Justin Parvu: “Razboiul deja a inceput!”. Interviul integral cu marele duhovnic al ortodoxiei despre cipuri, razboi, pace, antihrist si vremurile apocaliptice. “De la înălţime se disting lupii din spatele măştilor”

Parintele-Justin-Parvu-august-2010 Foto Cristina Nichitus Roncea

Părinte, există o nelămurire în rândul credincioşilor cu privire la problema cipurilor. Aţi folosit cuvintele: lepădare şi cădere din Har. Mulţi s-au scandalizat. Poate Sfinţia Voastră aţi avut o altă înţelegere a termenilor decât au înţeles ei. La ce v-aţi referit?

Când m-am referit la cădere din Har, n-am căutat să desfiinţez fiinţa umană în divinitatea ei. Chipul lui Dumnezeu rămâne, numai că este pervertit. Omul, chiar şi în păcatele lui, nu este lipsit de Harul lui Dumnezeu. Pentru că unde lipseşte harul, lipseşte şi omul, şi divinitatea. Omul este o fiinţă care nu poate trăi izolată şi fără ocrotire divină, pentru că altfel nu s-ar mai numi fiu al lui Dumnezeu, sau fiu al Tatălui ceresc. El, prin existenţa aceasta, poate să ducă o viaţă pe pământ într-o formă superioară, îndumnezeit sau cât mai aproape de divinitate, în care trebuie să se mişte toată viaţa. Evident că Harul creşte sau descreşte în viaţa omului, în măsura în care el lucrează virtutea, sau păcatul. În măsura în care a dobândit virtutea se găseşte în Harul lui Dumnezeu, la înălţimea aceasta dorită de Creator. Dacă însă omul acceptă să se lase pervertit şi înjosit prin păcat, atunci Harul lui Dumnezeu nu mai lucrează în toată plinătatea lui, pentru că este împiedicat de voinţa rea a omului. Noi colaborăm cu Dumnezeu atâta vreme cât ne aflăm în concordanţă cu voinţa Lui. Dar în momentul în care noi nu ne mai aflăm în concordanţă cu voinţa lui Dumnezeu, atunci ne cuprinde energia negativă a răului, care ne îndepărtează de Har.

În conştiinţa noastră, îngerul păzitor, care ne este dat la Botez, se apropie de noi şi ne ocroteşte de tot răul numai în măsura vredniciei noastre. El se poate apropia sau se poate depărta, în măsura în care noi dorim să trăim viaţa asemenea acestui înger. Acesta este de fapt şi scopul îngerului dat nouă la Botez – ca să ne poată apăra, să ne poată ridica, să ne poată apropia cât mai mult de Harul lui Dumnezeu. Câte daruri nu a lăsat Dumnezeu pentru a-l ridica pe om la înălţimile de la care el căzuse! Această ridicare şi sfinţenie a omului este lăsată în Biserica Domnului prin Sfintele Taine care conlucrează cu fiecare în parte.

Când am spus că se pierde Harul lui Dumnezeu, nu m-am gândit la o părăsire a noastră, fiinţială. Ci este mai mult o răcire în raporturile noastre cu Dumnezeu. Răcirea aceasta, într-adevăr, dacă se perpetuează în viaţa omului, poate duce la o pierdere mai mare a Harului. Cu cât sunt mai învechiţi în răutăţi şi în compromisuri, nepocăite, cu atât şi posibilitatea ridicării este mai anevoioasă, şi uneori aproape imposibilă. Păi diavolul de ce nu mai poate să se pocăiască şi să redevină înger de lumină? Pentru că el este învechit în răutăţi, a uitat frumuseţea Dumnezeirii, a uitat gustul Harului. Aşa şi omul, dacă persistă în răutăţi, Dumnezeu îi poate lua darul de a se ridica, darul de a tânji după Divinitate. Adevăratul creştin conştientizează că tot darul de Sus este şi pentru aceasta este foarte atent cum merge pe drumul mântuirii, astfel încât să nu supere câtuşi de puţin Harul Domnului, prin care viază. Adevăratul creştin se teme în fiecare clipă să nu cadă câtuşi de puţin, prin gând, nu doar prin faptă. Am zis doar că acest cip nu este lepădarea finală prin pecetea Fiarei, 666. Acest cip este premergător peceţii antihristice.

Din acest motiv mulţi v-au acuzat că sunteţi prea aspru, pentru că atâta timp cât nu este pecetea, înseamnă că nici lepădare nu e.

Ce creştin adevărat poate să se însemneze cu pecetea înaintemergătorului lui antihrist? Creştinul adevărat ştie că la cea mai mică lepădare îl părăseşte harul lui Dumnezeu, şi cu cât este mai sporit, cu atât simte această părăsire pe pielea lui. Mă minunez când aud despre preoţi şi monahi sihaştri, spunând că nu reprezintă niciun pericol acest cip. Mai bine ar tăcea. Călugării, mai cu seamă, sunt aceia care renunţă la toate cele lumeşti şi acced spre cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii. Călugărilor, ca asceţi trezvitori, nu li se permite să facă nici măcar compromisuri mici, dar astfel de devieri? Avem o responsabilitate mare, pentru că lumea ne vede pe noi, monahii, ca pe nişte modele, vase alese ale Duhului Sfânt. Dar tot aşa şi creştinii – au datoria de a lumina prin vieţuirea lor popoarele neortodoxe. Altceva este să accepte cipul cineva care nu a trăit într-un mediu ortodox, ci a fost crescut într-o mentalitate occidentală sau needucat defel, şi altfel i se socoteşte unuia care cunoaşte prorociile şi a fost crescut în Tradiţia Ortodoxă. Dacă noi, creştinii, nu vom lupta împotriva compromisurilor, ceilalţi nici atât. Şi atunci nu ne facem vinovaţi pentru generaţiile viitoare pentru că nu le-am lăsat un model de rezistenţă? Dacă noi primim acum cipul, ceilalţi de după noi vor primi liniştiţi pecetea.

Au căzut oameni şi cad în păcate diferite. Noi, în general, putem să ne situăm pe poziţie de înger, sau putem să ne situăm pe poziţie de demon, în funcţie de păcatele noastre. Trebuie să fim conştienţi că, tot ceea ce lucrăm în viaţa noastră creştină, afectează şi pe îngeri în ceruri. Bucuria cerească este cu atât mai mare cu cât viaţa noastră spirituală de pe pământ este mai apropiată de ceruri. „Precum în Cer, aşa şi pe pământ” trebuie să fie. Viaţa noastră este mereu într-o strânsă legătură cu Viaţa şi voinţa lui Dumnezeu. Cerurile nu se pot asemăna cu noi, nici noi cu Cerurile, decât dacă purtăm acelaşi veşmânt.

Poziţia căzută a omului a fost o dată ridicată prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar este nevoie ca şi noi să trăim această jertfă, cei care ne-am botezat în numele Lui. Ca să revenim din nou la starea noastră de virtute, trebuie să ne ridicăm la nişte eforturi peste puterile noastre astfel încât să ajungem din nou în locul din care-am căzut.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu?

Cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur că da. Vedeţi dumneavoastră acum? Se duc oamenii să urce muntele Ceahlău, chiar dacă este destul de prăpăstios, ca să serbeze de la înălţime Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, ca şi pe Tabor. De ce merge vizitatorul la înălţime? De ce se duc creştinii noştri, la 6 August, pe munţi, la înălţime? Se duc ca să ridice şi trupul, şi sufletul lor la înălţime. Că una este să te găseşti pe vârful a 2000 de metri altitudine, şi alta e să priveşti la o înălţime de 500 de metri. Ai un orizont mult mai redus, mult mai obscur, în ceea ce priveşte viziunea ta asupra lumii înconjurătoare. Aşa este şi cu viaţa creştinului în parte, cu cât se urcă mai la înălţime în virtute şi în necompromis, cu atât are o vedere mai clară a patimilor şi a luptei cu ele. Nu este o luptă uşoară, este o luptă grea pentru omul care se dezbracă de vechimea acestui veşmânt şi se îmbracă în sfinţenia cămăşii celei noi a lui Hristos. Dar ca să ajungi la cămaşa lui Hristos, se întâmplă fenomenele cotidiene ale vieţii: prigoană, osândă, batjocură, nemulţumiri şi greutăţi. Aceasta este haina de nuntă, cămaşa lui Hristos, cămaşa jertfei, nu a compromisului cu bucuriile şi comodităţile acestei lumi.

 

Vreţi să spuneţi că, pe cât eşti mai la înălţime, pe atât eşti mai responsabil şi te fereşti de orice cădere şi compromis?

Deci cu cât te găseşti mai la înălţime, cu atât vezi şi gândurile şi bogăţia şi frumuseţea lui Dumnezeu, care se pogoară asupra ta, ca să poţi deveni iertător, blând, milostiv, să fii cu dragoste, să îmbrăţişezi pe toată lumea, şi pe cel care-ţi vrea binele, şi pe cel care-ţi vrea răul, pentru că în tine nu mai există altă viaţă, decât Hristos. Şi cu cât ne vom sui la înălţime, cu atât ne va fi şi mai uşor să ne lepădăm de toate podoabele false ale lumii. Adesea confundăm falsul cu realul. Dar de la înălţime se disting lupii din spatele măştilor.

(more…)

1.01.2011. Cartile de Identitate biometrice obligatorii. Aspect evidentiat de Petru Voda si Civic Media inca din urma cu 18 luni. Prefata Parintelui Justin la lucrarea Dictatura Biometrica si Ordonanta pentru noile acte cu cipuri RFID. Ultima solutie

Cuvânt înainte

Vrem să fim sclavi sau liberi?

Cartea aceasta, Dictatura biometrică, o recomand tuturor cititorilor care mai vor încă să fie liberi într-un stat democratic şi celor care mai vor încă să fie fii ai lui Dumnezeu şi nu ai Mamonei.  Această carte este o sinteză a tuturor publicaţiilor care s-au făcut până în prezent pe tema acestui subiect. Are o importanţă deosebită pentru că pune la îndemâna tuturor creştinilor, în special ortodocşilor, informaţii necesare cu privire la problema introducerii microcipurilor de tip R.F.I.D. în actele noastre de identitate şi în toată viaţa noastră. Pentru că la ora actuală este o campanie extraordinar de satanică pentru distrugerea şi desfiinţarea lui Hristos din inima creştinului. Întotdeauna au fost potrivnici creştinismului, de data aceasta însă este parcă o concentrare a tuturor forţelor întunericului din toate timpurile, a experienţelor îndelungate a celui rău şi vechi de zile, şi aplicarea lor asupra sufletului uman, căruia i s-a declarat război final de distrugere a fiinţei sale cu desăvârşire. Întotdeauna au fost şi creştini buni, şi creştini răi; întotdeauna au fost şi persecutori, şi preamăritori; au fost şi oameni care s-au sacrificat pentru această învăţătură frumoasă, creştin ortodoxă, – pentru că ortodoxia este cea mai mare bogăţie pe care o moşteneşte pământul nostru european sau bătrânul continent european, – dar au fost şi denigratori şi trădători care au săpat la surparea temeliei Bisericii lui Hristos. Dar cu cât trădătorii au săpat mai mult, cu atât sângele mucenicilor au înălţat Biserica lui Hristos, pe care nici porţile iadului nu o vor putea birui.

Această carte nu vine numai spre informarea dumneavoastră, ci ea este menită să aducă putere în sufletele dumneavoastră să vă opuneţi şi să luptaţi împotriva acestui sistem de înrobire desăvârşită atât a trupului, cât şi a sufletului.

(more…)

FILANTROPIE MASONICA SI SECURISTICA pentru impunerea Pasapoartelor Biometrice: mai multe companii IT vor plati 50 de milioane euro "din surse proprii"

Proiect IT de 50 de milioane de euro pentru pasapoarte electronice
de Dan Dragomir 22 Iulie 2009

S&T Romania, Omnilogic si Frontal Communication vor furniza Companiei Nationale Imprimeria Nationala (CNIN) echipamente IT&C pentru gestiunea si emiterea pasa­poar­­telor electronice, contractul ridi­candu-se la 31,49 milioane de euro, fara TVA, scrie Mediafax. Oficialii S&T, Omnilogic si Frontal nu au comentat aceasta informatie. Potrivit anuntului de participare, publicat la finele lunii aprilie, valoarea contractului a fost estimata la 48,58 milioane de euro (TVA inclus). Compania S&T va furniza computere portabile, statii de lucru, servere si echipamente IT periferice pentru gestiunea si emiterea pasa­poar­telor electronice, iar Omnilogic si Frontal Commu­nication vor furniza routerele de retea pentru comunicatii.
La aceasta licitatie au fost depuse in total 12 oferte din partea unui numar de sase ofertanti. Companiile castigatoare vor finanta implementarea acestui pro­iect din surse proprii, iar plata se va face in rate, in termen de cinci ani, incepand cu 1 ianuarie 2010. Companiile IT din Ro­ma­nia, afectate de criza economica, spera in relansarea afacerilor in se­mestrul doi din 2009 prin proiecte de infras­tructura si proiecte de tehnologizare venite din sectorul public.
Sursa: Financiarul

Pasapoartele electronice, in curand o certitudine
de Andrei Coman / 22 Iulie 2009

S&T Romania, Omnilogic si Frontal Communication vor furniza Companiei Nationale Imprimeria Nationala (CNIN) echipamente IT&C pentru gestiunea si emiterea pasapoartelor electronice, contractul ridicandu-se la 31,49 milioane de euro, fara TVA, conform datelor transmise de CNIN. Oferta depusa de S&T Romania a fost desemnata castigatoare pentru loturile 1 – computere portabile, 2 – servere, 3 – statii de lucru si echipamente periferice pentru gestiunea si emiterea pasapoartelor electronice si 5 – cititoare optice, in timp ce consortiul Omnilogic si Frontal Communication si-a adjudecat lotul 4 – routere de retea.
“Pentru loturile care formeaza Sistemul general de IT, echipamente electronice, aplicatii software si echipamente de comunicatii pentru pasapoarte si alte documente prevazute in OUG.94/2008 au fost depuse un total de 12 oferte din partea unui numar de sase ofertanti: Omnilogic si Frontal Communication, S&T Romania, IIRUC Service, Concept Electronics, Siemens Romania si Asesoft International”, precizeaza CNCI.
Companiile castigatoare vor finanta implementarea acestui proiect din surse proprii, iar plata se va face in rate, in termen de cinci ani, incepand cu 1 ianuarie 2010.
Sursa: TehnoPOL

Potrivit informatiilor mele cateva dintre firme apartin masoneriei iar altele structurilor afaceristice de securitate prezente si trecute. Voi reveni!
Vedeti si VIDEO din Parlament pe tema costurilor, in prima faza:

NEBUNII, primii pe lista RFID. Urmam noi: "brăţări antievadare", pentru bolnavii de la Socola

Managerul Spitalului de Psihiatrie Socola din Iaşi, Călin Scripcaru, a declarat că toţi bolnavii internaţi în incinta unităţii, dar şi la secţiile din Bârnova şi Şipote vor purta brăţări la mână care vor emite semnale sonore, măsura urmând a fi introdusă pentru a preîntâmpina fuga bolnavilor din spital. Scripcaru a spus că fiecare pacient internat în spitalul ieşean va purta o astfel de brăţară, iar prin intermediul acesteia bolnavii vor putea fi localizaţi în permanenţă. “În momentul în care pacientul iese din raza respectivă, aparatul emite un semnal sonor şi poate fi declanşată căutarea acestuia. Orice apropiere a pacientului de gardul spitalului va fi semnalizată”, a explicat managerul Călin Scripcaru.
El a spus că brăţările vor avea forma unui ceas, adăugând că astfel de sisteme sunt utilizate în majoritatea spitalelor din lume unde sunt internaţi bolnavi cu probleme psihice. “Avem probleme şi la secţiile exterioare de la Şipote şi Bârnova, unde sunt câte 150 de bolnavi. Aceştia stau perioade îndelungate acolo şi au existat cazuri când unii au încercat să fugă. Secţiile sunt situate în zone de pădure, fapt care face foarte dificilă căutarea şi găsirea lor”, a afirmat managerul spitalului Socola din Iaşi. El a mai spus că spitalul a solicitat deja listele cu preţuri de la firmele care produc astfel de brăţări, urmând ca în câteva săptămâni să fie organizată şi o licitaţie pentru achiţionarea acestora.
GANDUL

Lansare si combatere a DICTATURII BIOMETRICE la Oradea si Timisoara FOTO/VIDEO/GRAFICE Dr Alin Teusdea despre pericolele Bazei de Date Biometrice

“Dictatura Biometrica” – Conferinta si Lansare de carte

Luni 22 iunie 2009 la Teatrul Arcadia din Oradea, în cadrul unei seri duhovniceşti, a avut loc lansarea cărţii „Dictatura Biometrica”. Cartea a fost editata de Fundaţia Petru Vodă si Asociaţia Civic Media. Evenimentul a fost organizat de ASTRADROM filiala Oradea si Forul Ortodox Bihor.

Luni 22 iunie, in cadrul conferinţei „Dictatura şi martiraj” organizate de ASTRADROM Oradea si F.O.B. a avut loc lansarea cărţii „Dictatura Biometrică”. Conferinţa a fost susţinută de ieromonahul Ioan Şişmanian de la mănăstirea Petru Vodă şi matematicianul Ioan Vlăducă. Cartea cuprinde documente emise de Statul Român şi UE cu referire la introducerea tehnologiei biometrice in documentele personale, reacţii ale unor organizaţii neguvernamentale, chestiuni juridice, tehnice etc.
„Cartea aceasta nu cuprinde toata informaţia legată de acest subiect. S-a încercat ca ea sa fie o scurtă prezentare a introducerii biometriei şi în ţara noastră, a felului in care a fost introdusă dar şi a ceea ce se urmăreşte a se face cu ajutorul biometriei”, spune părintele Ioan Şişmanian. În cadrul conferinţei invitaţii au mai spus: „Trăim vremuri apocaliptice. Asta nu trebuie să ne tulbure sau să ne înspăimânteze ci chiar dimpotrivă să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, măcar acum. Prin toate nebuniile acestea din lume ce se petrec la ora actuală să trecem cu pace în suflet şi cu gândul la înaintaşii noştri. Martirii şi mucenicii care îi avem în calendar au ajuns la jertfa supremă pentru Hristos fără a se tulbura, căci nu au fost legaţi de cele pământeşti”.
Cartea poate fi găsită la pangarul bisericii Sfânta Treime din Oradea şi la Schitul Huta. Ancuţa Avram, preşedintele ASTRADROM, a spus că va contribui la difuzarea cărţii acolo unde asociaţia are filiale.
Loredana Gavra
ASTRADROM

TIMISOARA: Pericolele Bazei de Date Biometrice edificate de Dr Alin Teusdea
CE E OMUL? Un magar fara cip (inca)

Vezi si CUM puteti contesta noile permise auto cu cip biometric

(pentru a nu fi prins pe viitor cati km parcurgeti in cautarea unei femele 🙂

ARMATA SUA cerceteaza neutralizarea de la distanta pe baza unor posibile indicii biometrice (Eng)

US Army Looking for Biometric Sensors to Gauge Motives from Facial Expressions
Research News
Saturday, May 30, 2009

It is going to be Big Brother watching with a vengeance. Your gait, if you sweat, anything weird in you could get you in trouble in such places like the airport. The US army is now looking for biometric sensors that could pick up signals of ‘bad intent.’
The Department of Defense (DoD)’s deceptively called Small Business Innovation Research(SBIR) and Small Business Technology Transfer (STTR) programs fund a billion dollars each year “in early-stage R&D projects at small technology companies, projects that serve a DoD need and have commercial applications.”
Under the new Image Analysis for Personnel Intent project, the SBIR is calling for applications for research to develop “an imaging system to optimally provide intent related information from both spatial and spectral biometric data. The ability to collect imaging data over a wide range of wavelengths, in addition to identifying physiological temporal changes such as expressions, gait, and pose, will create an advance in the collection of biometric information. The imaging system must collect and analyze the biometric data to extract relevant information regarding possibly suspicious and harmful intent through physical indicators.”
The solicitation further says: “The use of spectral data to determine intent based on psycho-physiological indicators such as skin coloration due to sub-dermal changes within the vasculature of the body, abnormal perspiration, and changes in body temperature is an area which has not been adequately researched. These physiological indicators have shown direct correlation to transient physiological stress and the ability to monitor these responses non-intrusively will present applications especially for interrogatory scenarios. The system solicited should be able to collect biometric data both spatially and spectrally at a stand-off distance. The proposed device should be a relatively light, portable, tactically robust sensor system.”
While traditional biometrics measures — iris scans, fingerprint reads — have to be done up close, and on willing subjects, the Army wants to be able to zoom in on “individuals including those who are uncooperative in unconstrained indoor and outdoor situations at a distance of at least 45 meters from the target.”
The idea has been around for a while. Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) spent millions of dollars looking for unique “odortypes, ” write Noah Shachtman and Katie Drummond on the Wired.
In 2002, a team of Minnesota scientists used thermal changes around the eyes to spot deceit on a test of 20 new military recruits. The researchers claimed that their system nabbed the liars about 80 percent of the time – the same as a standard polygraph test.
The following year, Boeing patented a device that used hyperspectral scans to identify surges in body temperature prior to “a stress-induced blush.” Hyperspectral systems monitor wavelengths of electromagnetic radiation, which are emitted by living, breathing bodies, and can detect faint changes in heat that precede blushing or perspiration.
The futuristic Intent recognition “is a prominent area of research with countless applications for both military and commercial use. Surveillance in conjunction with intent recognition will allow for an appropriate response when faced with a person recognized as suspicious. Phase III effort involves integrating the results into existing military and commercial applications as well as exploring additional applications. Military applications include border patrol, stand-off interrogation, access control, surveillance and target acquisition and airport security. Surveillance and access control are also applicable for commercial uses,” says the army website.
http://www.medindia.net/

Octavian Andronic, FOST OFITER DE INFORMATII, despre Bilderberg, Trilaterala, Clubul de la Roma, Eugenie, Virusi, Cip, Guvern si Religie MondialeVIDEO
Vezi si Cine sunt oficialii americani care au participat la intalnirea grupului Bilderberg si ce au discutat ei : Mai multi oficiali din Administratia Obama au participat, intre 14-17 mai, la intalnirea anuala a grupului Bilderberg, desfasurata in apropiere de Atena, relateaza site-ul Politico, care precizeaza ca printre acestia s-au numarat Richard Holbrooke, Paul Volcker, numarul doi din Departamentul de Stat, James Steinberg, precum si directorul Agentiei Nationale pentru Securitate (NSA), generalul Keith Alexander.

AMPRENTAREA BIOMETRICA prin scanarea venelor explicata si demonstrata de Fujitsu la ultima conferinta a Consortiului Biometric

AFACEREA CIPURILOR RFID: "Miliarde si miliarde se vor vinde in intreaga lume". DEMENTA: "Cipurile pot fi implantate in creier". DEMONSTRATIE VIDEO
Powered by WordPress

Stiri

customizable counter
toateBlogurile.ro Blog din Moldova