Parintele Justin Parvu catre credinciosi si vrajmasi: “Nu cad!”

Dupa ani de temnita grea si munca silnica la minele de plumb, Parintele Justin Parvu, supranumit in popor Duhovnicul Neamului, se resimte, totusi, drept pentru care s-a internat pentru tratarea unei sensibilitati pulmonare agravate de o infectie virala. Multi si l-au dorit deja mort, acum ca si in trecut, conform zvonisticii profesioniste colportate pe unele site-uri si bloguri asa zis ortodoxe si prin intermediul unei adevarate campanii prin SMS-uri. Iata ca, la cei 91 de ani ai sai, Parintele nu ne lasa si ne mai sustine oleaca, din caderea noastra de zi cu zi. “Nu cad!”, transmite raspicat duhovnicul si staretul Manastirii Petru Voda, in ciuda celor care asteapta acest moment cu nerabdare – ca si in cazul Patriarhului Teoctist -, din pacate chiar si dintre cei incalziti, ca serpii, in sanul lui Avram, la Manastirea ctitorita de bunul Parinte. Avertismentul meu, de pacatos: Dumnezeu nu bate cu parul… Secretarul Manastirii Petru Voda si al Parintelui Justin Parvu, Parintele Filotheu Balan, a intervenit pentru a spulbera diversiunile cu inregistrarea audio de mai jos si urmatorul Comunicat:

Din incred­intarea si cu binecu­vintarea Prea Cuvio­su­lui Par­inte Iustin, stare­tul Man­a­s­tirii Petru Voda, pen­tru a nu umbri bucu­ria aces­tor sfinte zile ale Invierii lui Hris­tos cu zvonuri nefolos­i­toare, oricit de mare ar parea folo­sul unor ast­fel de stiri, va incred­in­tam ca starea sanatatii sfin­tiei sale este buna, in mare. In prezent se afla sub cea mai atenta supraveg­here a medicilor din Cluj. Par­in­tele Iustin a ales acest oras pen­tru internarea de urgenta datorita con­di­ti­ilor med­icale supe­rioare, atit din punc­tul de vedere al pre­gatirii pro­fe­sion­ale, cit si din cel al apara­turii med­icale, dar si pen­tru fap­tul ca medicii care supraveg­heaza starea sanatatii par­in­telui sint fii duhovnicesti ai man­a­s­tirii noas­tre de multi ani de zile.
Motivul repetatelor internari ale Par­in­telui Iustin este o infec­tie pul­monara cu un anu­mit tip de bac­terie. Momen­tan se asteapta rezul­tatele hemo­cul­turii, pen­tru a sta­bili o med­icatie pre­cisa si efi­cienta impotriva aces­tei bac­terii. Starea gen­er­ala a sanatatii sfin­tiei sale este buna, sta­bila, un nea­juns fiind o oare­care slabire pe care o aduce lupta organ­is­mu­lui cu boala. Dupa iden­ti­fi­carea pre­cisa a cauzei bolii si sta­bilirea unei med­icatii core­spun­za­toare, efi­ciente, il vom avea din nou in mijlocul nos­tru pe par­in­tele staret.
De alt­fel, si starea sufleteasca a sfin­tiei sale este buna, Par­in­tele Iustin fiind foarte opti­mist, asa cum il stie o tara intreaga, lucru care se poate ver­i­fica si din inreg­is­trarea tele­fon­ica de ieri seara, 5 Aprilie 2010, ora 22, aflata mai jos.

Sfin­tia sa le mul­tumeste tuturor celor ce s-au rugat pen­tru sanatatea sa si nada­j­duieste ca in citeva zile sa se intoarca acasa. Ca atare, cerem fii­ilor sai duhovnicesti si tuturor celor ce iubesc man­a­s­tirea noas­tra sa nu inceteze a se bucura de sfin­te­nia aces­tor zile si a slavi Invierea Dom­nu­lui nos­tru Iisus Hris­tos, rugindu-se pen­tru sanatatea si min­tuirea nu doar a Par­in­telui Iustin, ci a tuturor celor ce-L iubesc pe Hristos.

Mon­ahul Filotheu Balan

Man­a­s­tirea Petru Voda

6 Aprilie 2010

Parintele Justin Parvu: “Nu cad!”
ÎncÄ�rcat de VRTV. – News videos from around the world.

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova