Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (250.000 membri): “Adevărul” minte! Drept la Replică

Drept la Replica

Deoarece în versiunea online a publicaţiei „Adevarul”, într-o serie de articole privitoare la ora de Religie au fost prezentate mai multe informaţii eronate sau  cu caracter tendenţios la adresa părinţilor pe care-i reprezentăm, vă transmitem mai jos câteva precizări transmise către redacție, cu solicitarea  de a fi publicaţi, în virtutea dreptului la replică.

Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) este cea mai reprezentativă asociaţie de părinţi la nivel naţional, având la această dată peste 250.000 de membrii susţinători în toate judeţele ţării. În calitatea noastră de organizaţie care are printre obiective protejarea drepturilor părinţilor care doresc ora de Religie pentru copiii lor, atragem respectuos atenţia asupra caracterului insinuant şi jignitor al articolelor dumneavoastră, atât la adresa părinţilor care au decis să-şi înscrie copiii la disciplina menţionată cât şi la adresa elevilor.

Conotaţiile negative cu care sunt utilizaţi unii termeni ca „îndoctrinare”, „fundamentalism religios”, „obedienţă”, „falsă moralitate”, stigmatizează în primul rând copiii care urmează ora de Religie dar şi părinţii acestora. Se sugerează tendenţios şi răuvoitor, inadaptabilitatea acestora la cerinţele unei societăţi moderne,  incapacitatea intelectuală de a înţelege aceste cerinţe, precum şi înclinaţii spre violenţa specifică fundamentalismului religios practicat de unele organizaţii teroriste contemporane, in măsura in care, peste 2.000.000 de elevi s-au inscris la ora de religie, iar programele de studiu sunt elaborate de un grup de specialiști din cadrul Ministerului Educației Naționale in colaborare cu reprezentanții părinților.

Atragem în mod respectuos atenţia că apariţia cu consecvenţă a unor asemenea articole în publicaţia dumneavoastră, instigă la încălcarea drepturilor constitutionale ale copiilor şi ale părinţilor care au optat pentru un serviciu – educaţia religioasă – oferit în condiţiile legii, de către statul român.

Referitor la articolele dumneavoastră mai facem următoarele precizări:

        1. Înlocuirea disciplinei Religie cu Istoria Religiilor

Disciplina Religie nu poate fi înlocuită cu o altă disciplină din următoarele motive:

  • Educaţia religioasă în învăţământul de stat este garantată de Constituţia României, care consfințește dreptul părinților de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor (art. 29), învăţământul religios fiind organizat şi garantat prin lege (art. 32).
  • Disciplina Religie face parte din oferta şcolară, la CEREREA PĂRINŢILOR. Vă reamintim cu această ocazie că Religia este singura disciplină validată de către părinţi prin cele peste 2 milioane de cereri depuse.

Menţionăm că Istoria Religiilor este o ALTĂ disciplină şcolară, opţională, diferită de Religie, care poate fi urmată de către elevii care doresc acest lucru.

       2. Despre procedura legală de depunere a cererilor pentru ora de Religie

Părinţii din cadrul APOR sunt revoltaţi de insistenţa cu care unele persoane publice şi publicaţii susţin luarea unei măsuri în mod vădit răuvoitoare şi în detrimentul elevilor şi al părinţilor. Este evident că este ilegală şi cu un scop umilitor introducerea obligativităţii ca anual, un părinte care doreşte ora de Religie pentru copilul său, să se prezinte la unitatea şcolară pentru completarea unei cereri pentru un serviciu similar celui oferit cu un an în urmă.

Reamintim că, în conformitate cu legislaţia actuală, părinţii au dreptul de a depune sau de a nu depune cerere pentru ora de religie, precum şi pe cel de a retrage copiii de la această oră oricând doresc. Cererea pentru ora de religie, DACĂ se depune, se depune o singură dată, opțiunea astfel exprimată fiind valabilă, conform legii, până la exprimarea altei opţiuni (retragere sau schimbarea cultului). Oricare altă interpretare a legii este împotriva unui drept al părinţilor şi elevilor, este neconstituţionalăşi va fi sancţionată ca atare.

Considerăm că orice modificări sau interpretări ale legislaţiei actuale, în sensul înlocuirii orei de Religie sau introducerii obligativităţii anuale amintite, reprezintă un abuz şi o încălcare a dreptului constituţional la educaţie religioasă, care ar continua seria de hărţuiri la care au fost supuşi în ultimul timp cei care au optat pentru acest drept constitutional.

       3. Despre noile programe şcolare ale disciplinei Religie

Dând dovadă de lipsă de deontologie profesională, autoarea articolelor privitoare la ora de Religie nu s-a informat corect de la responsabilii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a publicat informaţia falsă că a fost elaborată numai pentru Religia Ortodoxă o nouă programă şi, prin urmare – tot autoarea face deducţia „logică” – toţi elevii, indiferent de cult, vor face numai Religia Ortodoxă – se sugerează, prin titlul unui articol, introducerea unui prozelitism!? ortodox în şcolii.

Vă informăm că dacă, prin absurd, la celelalte culte nu s-ar fi schimbat programele, ora de Religie pentru elevii care au optat pentru alte culte s-ar fi desfăşurat în continuare, conform legii, după programele aflate în vigoare (cele vechi), specifice fiecărui cult. Dar nu este cazul! Programele pentru TOATE cultele au fost recent publicate în Monitorul Oficial.

În privinţa conţinuturilor cuprinse în noua programă pentru Religia Ortodoxă, facem precizarea că, în perioada consultărilor publice, acestea au fost studiate şi dezbătute cu părinţii din filialele judeţene ale asociaţiei. Mai mult, organizaţia noastră s-a implicat activ şi, în urma unor consultări cu experţi în educaţie, a întocmit şi transmis o serie de propuneri Ministerului Educaţiei Naţionale care, în marea lor majoritate, au fost validate şi adoptate de către comisia naţională de resort.

Datorită timpului extrem de scurt, stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru consultările publice – două săptămâni -, APOR a analizat şi a propus modificări numai pentru disciplina Religie Ortodoxă. APOR consideră că varianta finală, publicată de Ministerul Educaţiei Naţionale, reprezintă un progres faţă de vechea programă, prin diversitatea tematicilor şi prin activităţile de învăţare propuse. APOR consideră, de asemenea, că programa reprezintă numai un prim pas pentru o oră de Religie îmbunătăţită calitativ, următorii paşi, la fel de importanţi, fiind noile manuale de Religie şi pregătirea cadrelor didactice pentru predarea noilor conţinuturi. Părinţii din APOR se vor implica în continuare pentru a sprijini atingerea acestor deziderate.

Stimată Redacţie, suntem siguri că printre cititorii publicaţiei dumneavoastră sunt şi părinţi care şi-au înscris copiii la ora de Religie. Ne întrebăm încă o dată care-i motivul pentru care doriţi să-i dezinformaţi, care-i motivul pentru care doriţi , după ce vă citesc articolele, să se simtă vinovaţi că au făcut o alegere pe care ei o consideră adecvată pentru educaţia copiilor lor?

Deoarece ca părinţi suntem primii interesaţi de calitatea orei de Religie, frecventată de copiii noştri şi ai susţinătorilor asociaţiei, ne exprimăm în continuare disponibilitatea pentru dialog cu toate persoanele preocupate de buna desfăşurare a acestei ore.

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova