SA RADEM (SAU SA PLANGEM?) CU "EUROPA LIBERA" SI ROSIE. Propagandistii "revolutiei" KGB. Cand gura pacatosilor adevar graieste. UPDATE cu informatii calde de la "Radio Moscova"

Radio Europa Libera, 19 decembrie 1989:

“Ediție dedicată evenimentelor de la Timișoara și reacțiilor internaționale de solidaritate cu victimele represiunii ceaușiste – „Actualitatea românească”.”

Adrian Niculescu: Totalitatea presei de azidimineaţă, 19 decembrie, fără nicio excepţie îşi deschide ediţiile demai multe ori pe toata lungimea paginii întâi cu evenimentele tragicepe care le trăieşte România. La fel se comportă jurnalele radiofonicetelevizate cu informaţii aproape din oră în oră. Emoţia este fărăprecedent, vocile prezentatorilor, ca şi a noastră, a celor de la Europa Liberă,sunt cu respiraţia întretăiată. Este o veritabilă undă de şoc ce sepropagă cu viteza fulgerului. Indignarea opiniei publice italiene faţăde ororile regimului Ceauşescu a explodat. Minciuna nu mai are niciofărăma de spatiu.(…)


Organul Partidului Comunist Italian titrează pe toată pagina întâi:„Foc asupra mulţimii în România”. Directorul cotidianului comunistsemnează articolul de fond intitulat „Ultimul tiran al Europei”. Esteinserat un lung interviu cu scriitorul român, Grigore Arbore. Îninterior, pe o pagină întreagă, pagina a treia, se spune „O ţară capătăputere sub călcâiul conducătorului”. Sunt numai câteva dintre patru săucinci titluri pe care le are pagina a treia din L’Unita. Estereprodusă o declaratie dură a secretarului general al PartiduluiComunist Italian şi un apel al UTC-ului italian să plece Ceauşescu.Organizaţia de Tineret Comunist cere demersurile necesare guvernuluiitalian pentru salvarea poporului român şi condamnarea absolută şi fărădrept de apel al lui Nicolae Ceauşescu în toate forurileinternaţionale.
Un alt cotidian comunist, Il Manifesto,directorul cunoscutul om politic italian Luigi Pinto semnează uneditorial cu titlul „Ucenicul vrăjitor”. Şi aici buna parte din paginaa treia e dedicată evenimentelor din ţara noastră. La Republica,marele cotidian de stânga de la Roma publica primele trei pagini,dedicate României, sub titlul „Revoltă în România. Ţara este izolată delume”.
N.C. Munteanu: Atât din această ediţie a Actualităţii Româneşti. Revenim cu informaţii, relatări la emisiunea de la miezul nopţii. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Libera, 19 decembrie 1989:

Ediție specială a emisiunii „Actualitatea românească”.

Emil Hurezeanu: Stimaţi compatrioţi! Înainte de a trece ladifuzarea a celor amintite de colegul Munteanu, aş încerca, vom încercasă aducem la oră informaţiile pe care le deţinem în legătură cuevenimentele în curs de desfăşurare la Timişoara şi în alte oraşe aleţării.(…)
Am fost martorii înmărmuriţi la ora 22, ora 23, ora României, în faţamicilor ecrane ai unei relatări, ai unei mărturii zguduitoare,transmisă în direct de televiziunea austriacă. S-a stat de vorbă de laTimişoara cu un om de afaceri austriac, originar din România, care înaceastă seară, de la Timişoara a relatat următoarele telefonic. Se parecă sâmbăta Armata a refuzat în mai multe rânduri să tragă îndemonstranţi. Soldaţii, potrivit relatărilor acestui martor ocular,repet, au fost înlocuiţi cu trupe aduse din alte părţi ale ţării. Unofiţer şi doi soldaţi, a continuat interlocutorul austriac, ar fi fostexecutaţi pentru că au refuzat să se supună ordinelor. Portivit acestorrelatări, dar care relatări converg şi cu alte mărturii consemnate înaceastă seară, centrul oraşului Timişoara este devastat. Locuitorii nuau apă, nu au curent electric. În legătură cu evenimentele de duminică,acest domn care se numeşte Beckman, a folosit cuvântul pogrom. A vorbitde metri cubi de cadavre. Repet, sunt cuvintele lui, care ar fi fosttransportate în camioane, victimele fiind îngropate în gropi comune, înîncercarea de a şterge urmele. Cele petrecute la Timişoara – a spusBeckman – sunt de nedescris. Şi acum urmează o informaţie senzaţională:el a precizat că vorbeşte pe o linie telefonică a Securităţii şi că seaflă la Securitate. Sunt în bârlogul leului, a spus el, subliniind înrepetate rânduri, că informaţiile lui provin din sursă absolut sigură.Potrivit lui, numărul victimelor este foarte mare. S-au mai auzitîmpuşcături şi în cursul după-amiezii de astăzi. Aceste sunt, deci,ultimele relatări, care repet, se bazează pe mărturii ale unor martorioculari. Ceea ce tocmai am citit era mărturia unui interlocutor alpostului de televizune austriac, aflat la Timişoara în cursul acesteiseri.
(…)
În buletinele de ştiri s-a vorbit şi despre reacţiile oficialesovietice. Ministrul de Externe, Shevardnadze vizitează Bruxellesul,şi-a exprimat acolo profundul regret pentru evenimentele din România.Agenţia Tass vorbea de starea deosebit de încordată de laBucureşti. N.C. Munteanu are o altă informaţie de la Moscova, deasemenea deosebit de importantă.

N.C. Munteanu:Într-adevăr, astăzi după-masă, telejurnalul de la ora 17.30 alteleviziunii sovietice a transmis un reportaj despre situaţia dinRomânia. S-au comunicat absolut toate informaţiile existente la aceastaoră, sau până la aceea oră, despre masacrul de la Timişoara. Pe fondulunor imagini de arhivă sinistre şi cenuşii, imagini ale mizeriei dinRomânia, a putut fi observat portretul lui Nicolae Ceauşescu. Acestdomn preşedinte, spunea comentatorul sovietic, se plimbă în Iran, întimp ce în România domneşte dezastrul şi sunt reprimaţi cu sălbăticieaceia care nu au făcut decât să îşi ceară drepturile fundamentale (Vorbeste Moscova! – Nota mea 🙂.Potrivit opiniilor unor colegi sovietici specializaţi în relaţiileest-vest, observatori atenţi ai scenei sovietice, inclusiv al feluluiîn care mediile de informare sovietice relatează în general despreevenimente şi şefi de state din străinătate, comentariul din aceastadimineaţă comenteaza despre România şi Ceauşescu este fără precedentprin virulenţa analizei, prin tonul extrem de critic folosit în ceea ceîl priveşte pe Ceauşescu.


(…)

N.C. Munteanu: Revenind la ţările socialiste, Bulgaria, vecinanoastră la sud de Dunăre, până mai ieri Bulgaria lui Todor Jivkov,Bulgaria, aşadar, a protestat oficial pe lângă Bucureşti pentru ordinulde a închide graniţa româno-bulgară. Potrivit postului de radio Sofia afost exprimată profunda îngrijorare a Bulgariei faţă de această acţiuneunilaterală. (…) S-a precizat că în ultimele zile mii de cetăţeni bulgari au fost împiedicaţi să intre în Romania.
(…)
Monica Lovinescu: În Franţa reacţiileguvernamentale şi oficiale încep să fie pe măsura indignării generalecare se exprimă şi în presă şi în mass-media în faţa a ceea ce senumeste aici măcelul represiunii de la Bucureşti.(…) Franţa suspendă, ca şi cei 11 parteneri ai săi din ComunitateaEuropeană, acordurile economice cu România şi va face totul pentru a opune în carantină. Comentariul canalului de televiziune: toate ţăriledin Apus şi din Răsărit sunt astăzi de acord să facă să cadă, cităm,ultimul bastion stalinist din Est.
William Totok: Mijloacele de informare dinRepublica Democrata Germană (!? – vorbim de un stat totalitar comunist subordonat direct URSS si aflat la ora aceea sub ocupatia trupelor Armatei Rosii – Nota mea) au informat în cursul zilei de ieri şi deazi opinia publică est-germană despre evenimentele dramatice dinRomânia. Atât televiziunea, cât şi posturile de radio au relatatamănunţit despre demonstraţiile de protest din Timişoara, despreînchiderea ermetică a oraşelor Arad şi Timişoara, cât şi desprenumeroasele victime din timpul ciocnirilor violente dintre forţeleSecurităţii, ale Armatei şi miliţiei.
Sub titlul „Intervenţii violente în timpul protestelor din România”, cotidianul berlinez Die Zeitung,de azi relatează că numeroşi tineri ar fi fost bătuţi de către trupelede Securitate, că poliţia ar fi intervenit cu aruncătoare de apă şi cămulţimea a scandat lozinci anti-ceauşiste, dând foc unor portrete şicărţi de-ale lui Nicolae Ceauşescu. Articolul citat se bazează pe odepeşă a agenţiei est-germane ARD, care afirmă că oraşul Timişoara ar fi fost închis ermetic.

Aseară,din Berlinul răsăritean s-a aflat că participanţii grupurilor şipartidelor politice aflate la masa rotundă, revoltaţi de ştirilealarmante din România, au adoptat o declaraţie prin care se condamnăintervenţia brutală a Securităţii. Participanţii, afirmă televizuneaest-germană, şi-au declarat solidaritatea cu poporul român oprimat.Azi-dimineaţă posturile de radio din Republica Democrată Germanărelatau despre o acţiune spontană de protest (?! – “spontana” in RDG?! – nota mea) din faţa ambasadei românedin Berlinul de Eest, unde aseară s-au adunat zeci de oameni organizândo pază memorială.

Reamintim ascultătorilor noştri că organizarea unei astfel de demonstraţii a fost hotărâtă la 10 decembrie cu prilejul demonstraţiei dedicate Zilei Drepturilor Omului, însă pentru data de 6 ianuarie. De-acum înainte est-germanii se vor adunazilnic în faţa ambasadei române din Berlin. La demonstraţiiletradiţionale de luni seara de la Leipzig, ieri, mulţi manifestanţi aupurtat pancarte cu inscripţii anticeauşiste, de solidaritate cu poporulromân, de condamnare a sălbăticiilor şi barbariei poliţieneşti de laTimişoara.

Posturile radio din RDG au citat în cursul zilei de azi o depeşă a agenţiei de presa iugoslave Tanjugîn care se confirmă faptul că la Timişoara au existat victime în timpulciocnirilor dintre poliţie şi manifestanţi. Totodată radiodifuziuneaest-germană a citat surse bine informate potrivit cărora, acţiunile deprotest s-ar fi extins şi asupra altor localităţi din ţară. Potrivitaceloraşi surse, în marile oraşe ale României s-ar afla unităţi masiveale miliţiei şi ale Securităţii. Totodată mijloacele de informare RDGsusţin că în cursul zilei de ieri şi de azi la Timişoara ar mai fi avutloc ciocniri sporadice cu forţele poliţieneşti, ieri au continuat săfacă uz de arme de foc. Şi corespondentul televiziunii est-berlineze laSofia a relatat în cadrul telejurnalului din aceasta seara la orele19.30 despre o continuare a tulburărilor de la Timişoara în timpulzilei de ieri şi de azi, citând pe un student grec care studiază înoraşul de pe Bega care a văzut asta duminica.

Televizineaest-germană mai relateaza despre tensiuni şi chiar ciocniri ce ar fiavut loc la Braşov, oraş unde supravegherea de asemenea a fostintensificată în ultimele zile. (…)
Radio Europa Libera, 20 decembrie 1989
Actualitatea românească”

N.C. Munteanu: Scriitorii germani, originari din Româniaîntr-un dramatic apel către Armată, către Securitatea şi către Miliţiadin România care trebuie să apere poporul român şi interesele poporuluiromân, nu interesele şi familia Ceauşescu. Mă uit la ceas şi văd că maiam puţin timp.
Am să vă citesc câteva reacţii din ţărilevecine şi din ţările prietene socialiste (?!). Mai întâi, Comitetul deCoordonare al Studenţilor a dat publicităţii un apel care a fost cititde către un deputat în Adunarea Generală de la Praga. Citesc acestapel: „În lumina actualei situaţii din România, vă cerem, dragicompatrioţi, să vă exprimaţi solidaritatea în ajunul Crăciunului laorele 10 seara prin aprinderea de lumânări în ferestrele voastre. Acestgest simbolic va oglindi opiniile voastre şi simpatia pe care omanifestăm faţă de poporul român. În ceea ce priveşte noul guverncehoslovac apelăm la cabinetul creat ca semn al reconcilierii naţionalesă ia următoarele măsuri de politică externă: 1. Guvernul să deplângăviolarea drepturilor omului în România şi să îşi facă cunoscutăatitudinea în instituţiile internaţionale 2. Guvernul să treacă larevizuirea politicii sale de până acum faţă de România. 3. Guvernulcehoslovac să contramandeze toate acordurile sale bilaterale cu regimulde la Bucureşti. 4. Guvernul cehoslovac să rupă relaţiile diplomaticecu regimul de la Bucureşti.
Adunarea Federala a adoptat, deasemeni,următoarea declaraţie: Camera Poporului Camera Naţiunilor a AdunăriiFederale Cehoslovace au primit cu profundă indignare ştirile despreacţiunea brutală întreprinsă în ultimele zile şi care continuă să fieîntreprinsă împotriva cetăţenilor din România, care fac uz dedrepturile lor inalienabile de întrunire. Luând notă de consecinţeleacestor acţiuni faţă de vieţi omeneşti. Cele două Camere cer cuinsistenţă guvernului cehoslovac să tragă imediat concluziile derigoare pe care să le expună la viitoarea întrunire a celor douăCamere.” Acesta a fost apelul Comitetului de Coordonare Studenţesc dela Praga şi declaraţia Adunării Federale.
Aş vrea să vă aduc la cunoştiinţă în încheiere felul în care a reflectat Radio Moscova în limba română cele ce se întampla în România. Zice Radio Moscova:„de vineri, câteva oraşe ale României sunt cuprinse de tulburări.Mijloacele de informare din ţară păstrează tăcere în această privinţă.Despre evenimentele care au loc în nord-vestul României se poate judecanumai din declaraţiile puţinilor martori oculari străini sosiţi înIugoslavia şi în Ungaria. Potrivit relătarilor lor, tulburările auînceput când reprezentantii organelor de Securitate l-au luat de acasăpe preotul bisericii reformate din Timişoara, László Tőkés.”

În continuare Radio Moscovaafirmă că judecând după informaţiile martorilor oculari manifestaţiiledin Timişoara, Arad, Oradea şi Braşov s-au transformat în actiuni deordin politic. Potrivit relatărilor agenţiilor de presă, în România semenţine o atmosferă încordată. Ea a apărut în urma ciocnirii miliţieişi soldaţilor cu demonstranţii din Timişoara. Agenţia iugoslavă Tanjugtransmite că s-au înregistrat sute de morţi şi răniţi. România şi-aînchis frontierele cu Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria şi UniuneaSovietică. În continuare Radio Moscova a arătat că la punctele de trecere a frontierei s-a creeat o situaţie anormală.

Evenimentele din România au stârnit îngrijorări şi în alte ţări, zice Radio Moscova.La Berlin, participanţii la tratativele de la masa rotundă,reprezentând toate forţele politice din Germania de Răsărit, au cerutGuvernului român încetarea represiunilor. Sejmul Poloniei a protestatîmpotriva încălcării în România a drepturilor omului. Parlamentulmaghiar a chemat Guvernul României să respecte angajamentele asumate deel în cadrul acordurilor internaţionale. În timpul vizitei sale laBruxelles răspunzând la întrebările agentiei Reuters la cum apreciazăevenimentele din România, ministrul de externe al Uniunii Sovietice,Shevarnadze. A spus că el dispune numai de informaţii prealabile. Nupot spune dacă acolo au pierit într-adevăr oameni, însă îmi exprimregretul profund, a menţionat el.

Radio Moscovaconsemnează şi faptul că autorităţile bulgare încearca să normalizezesituaţia din punctul de frontieră rus Giurgiu, la graniţa cu România.Aceasta se face drept răspuns la măsurile autorităţilor românesti.Pentru alte amănunte vă invităm să ascultaţi programele noastre dinaceastă seara şi buletinele de ştiri din cursul serii şi din cursulnoptii pentru că vom transmite şi în cursul noptii. 
Radio Europa Libera, 21 decembrie 1989:
Extras din prima Ediție specială a programului Actualitatea românească

Emil Hurezeanu: În desfasurarea evenimentelor tragice de laTimişoara, reprimarea sangeroasa a miilor de cetăţeni ai României,copii, barbati, femei şi batrani, români, germani şi maghiari, a fostdezlantuita şi dusa la îndeplinire de trupe ale militiei, de trupele deinterventie ale Ministerului de Interne, deci ale Securitatii şi, separe, doar în mod secundar, de unitatile Armatei (Incepe Operatiunea Disculparea Armatei – in fapt cel mai kaghebizat corp militar, dupa cum s-a dovedit in zilele urmatoare, cu scopul diversionist de a induce incredere exact asupra structurii coordonate de cadrele KGB si GRU. Astazi stim ca, de fapt, doar ofiterii Spetnaz ai GRU impreuna cu “specialii” DIA si anumite cadre ale Armatei au tras – Nota mea). Prezenta distincta aforţelor armate ale României, deci a contingentelor subordonate directMinisterului Apararii Nationale este controversată. Printre alteledispunem de o declaratie al atasatului militar al României la Budapestacare astazi, convocat de Ministerul de Aparare al Ungariei, a spusurmătoarele: „Armata română nu a participat la acţiunile împotrivademonstranţilor”. El a adăugat că trupele de interventie a Securităţiipoartă uniforme identice cu cele ale forţelor armate propriu-zise,lucru cunoscut în România. Continuând, îl citez, „situaţie care explicăconfuzia creată între trupele de Securitate şi forţele armate aleRomâniei”, forţele armate propriu-zise. 
Ministrul Apărării de la Budapesta a declarat postului de radionaţional că şi alte oficialităţi ungare au contactat în ultimele zilereprezentanţi ai conducerii Armatei României. Declaraţia privindneparticiparea Armatei române la monstruoasa reprimare a miilor decetăţeni ai Timişoarei făcute de ataşatul militar al Bucureştiului laBudapesta, este, credem, un argument destul de important în discutiilecare sustin neparticiparea sau participarea limitată a Armatei larepresiune. Sigur, la Timişoara au fost, ştim, tancuri, vehiculeblindate, elicoptere care în mod normal intră în dotarea unităţilorministerului forţelor armate. Nu se poate exclude prezenţa acestor armeîn dotarea trupelor de Securitate, având în vedere datele privindstatutul lor special, înzestrarea lor exceptională şi cu prioritate,inclusiv cu muniţii. Având în vedere că în ansamblul forţelor armateale ţării, trupele de Miliţie şi de Securitate împreună totalizează,potrivit statisticelor întocmite de foarte serioase institutestrategice, circa 750.000 de persoane (?! – Securitatea avea 14.000 de angajati cu tot cu aparatul administrativ – Nota mea). Să comparăm această cifră, decicare reprezintă trupele de militie şi de Securitate reunite cu cifra de171.000 de ofiteri şi soldaţi în stagiu activ, cât cuprind forţelepropriu-zise ale Ministerului Apărării Naţionale.
Un al doilea argument în favoarea rolului limitat al participăriiarmate sau chiar al neparticipării sale la represiunea împotrivademonstranţilor de la Timişoara sunt exemplele relativ numeroase şiconfirmate din mai multe surse începând cu martorii oculari, potrivitcărora în numeroase cazuri soldaţi şi ofiţeri ar fi pactizat cudemonstranţii, refuzând să execute ordine ucigaşe. Se cunosc cazuricând ofiţeri şi soldaţi au fost executaţi pentru refuzul de a îndeplinirolul de ucigaş împotriva compatrioţilor. Această mărturie, întrealtele, era relatată în cursul serii de ieri, în direct de la Timişoaraprintr-un telefon special, de către un austriac televiziunii austriece.
(…)
N.C. Munteanu: Emil Hurezeanu, îţi propun ca în continuare să ascultăm un apel către Armata. Autorul apelului se prezinta singur.

Sunt doctorul Vasile Vetluța.Fraţi ostaşi ai armatei române! Vă vorbesc în calitate de fost ofiţerde grăniceri. În calitate de fost procuror militar pe sectorul defrontieră cu Ungaria şi Uniunea Sovietică (?!). În prezent vă vorbesc încalitate de preşedinte al Comitetului Român pentru Drepturile Omului, filiala Ungaria. Comitetul Român pentru Drepturile Omului adresează următorul apel: 

(…) Fiţi apăratorii poporului român şi nu asasinii lui! Profesoara DoinaCornea, poeţii Ana Blandiana, Dan Desliu, Mircea Dinescu şi alţii s-auopus şi se opun cu toată energia împotriva întunericului comunist.Preotul reformat László Tőkés, simbol al luptei împotriva comunismului,simbol al bărbăţiei şi al curajului, simbol al demnităţii cu toatăopresiunea şi cu toată represiunea care a fost dezlănţuită împotrivalui, continuă lupta.(…)

N.C. Munteanu: Înteleg că Ceauşescu se află într-o tragicăconfuzie. El îşi închipuie că e România, el îşi închipuie că e poporulromân, în numele căruia îşi permite cam de multa vreme să vorbească şisă hotărască. Aş vrea să revin la unele reacţii din ţările socialisteşi astă seară am ascultat Radio Moscova la orele 19. Între altele se afirma la Radio Moscovacă lozincele politice tăioase cu care au manifestat locuitoriiTimisoarei, au revendicat înfăptuirea cât mai rapidă a unor prefaceridin ţară, relevă Pravda. E vorba, asadar, de reforme. De reformele pe care Ceauşescu le respinge cu atâta violenţă. Acelaşi Pravda, acelaşi ziar Pravda, citeaza de asemenea declaraţia făcută de reprezentantul oficial al Agerpres corespondentului agentiei Tass.Sunt băieţi ageri, inteligenţi şi cu epoleti chiar şi atunci cand suntîn haine civile. Acest băiat destept şi inteligent i-a spuscorespondentului Tass: nu am auzit nimic despre niciun fel dedemonstraţie de la Timişoara, nu am primit de acolo niciun fel deînştiinţare. Aceasta a fost răspunsul la rugămintea corespondentului Tassde a comenta comunicatele de presa străină, referitoare la tulburărilecare au avut loc sâmbăta şi duminica în acest oraş românesc. În clipaîn care Radio Moscova a difuzat aceasta emisiune, Ceauşescuvorbise deja şi comunicase românilor şi lumii întregi că la Timişoarase întamplase, totuşi, ceva. La Agerpres sunt gazetari nu prea ageri la minte. 


Actualitatea Românească – Ediție specială II (orele 01.00-02.00)

Emil Hurezeanu: Doina Alexandru urmăreşte de aproape de ani dezile şi în deosebi în ultimele zile, în ultimele săptămâni evoluţiaevenimentelor din Europa Răsăriteană. Ştim că şi la Moscova şi laVarşovia şi la Praga, în toate ţările din Europa Răsăriteană s-auînregistrat reacţii foarte severe de condamnare a represiunii de laTimişoara. Te invit să ne faci o scurta prezentare a ultimilor ştiriprivind aceste reacţii.

Doina Alexandru: Opinia publicăinternaţională a continuat să condamne regimul din România pentrureprimarea brutală a demonstraţiilor anti-guvernamentale, criticilecele mai vehemente provenind din partea ţărilor est-europene. Agentia Reutersnotează că pe măsură ce ştirile despre uciderea unui număr de câtevamii de victime pătrund peste frontierele baricadate ale României, iartoata ţară este practic sub legea martiala, se înmulţesc şicondamnările la adresa preşedintelui stalinist Nicolae Ceauşescu. Nupoate exista nicio scuză pentru astfel de ucideri în masă şi niciojustificare conform legilor internaţionale, a declarat John Marescadelegatul american la Conferinţa de la Viena pentru SecuritateEuropeană (CSCE – creatie ruseasca – Nota mea). În Germania de Est, unde până recent opoziţia a fostreprimată pe timpul lui Honecker, prezidiul parlamentar a condamnatacţiunile violente comise împotriva demonstranţilor pasnici şi asubliniat principiul rezolvării pe cale paşnică a problemelor. LaVarşovia, Parlamentul a acuzat regimul din România pentru actele debrutalitate şi şi-a exprimat solidaritatea cu victimele terorii.Membrii Sejmului au păstrat, după cum ştiţi, un minut de reculegerepentru victimele de la Timişoara, şi au protestat împotriva încălcăriidrepturilor fundamentale în România. Membrii Sejmului au adoptat orezoluţie cerând autorităţilor românesti să înceteze imediatrepresiunea contra poporului care-şi solicita drepturile. În modsemnificativ regimul de la Pekin care a înnăbuşit în sânge protestelestudenţeşti din luna iunie a refuzat să comenteze masacrul din Româniamotivând că nu vrea să intervină în afacerile interne ale altor state.

Emil Hurezeanu:Avem şi informaţii de la Moscova în ceea ce priveşte o intervenţie amai multor membrii ai Parlamentului sovietic din Moldova Sovietică.Astăzi, parlamentari din Moldova Sovietică au cerut conduceriiParlamentului şi conducerii de la Moscova să condamne în mod oficialacţiunile de represiune de la Timişoara şi politica Bucureştiului.

Poetulşi scriitorul, prozatorul Ion Druță, un nume cunoscut, a cărui voce amavut ocazie să o ascultăm, şi să o ascultaţi în ţară în urmă cu câtevazile şi care este parlamentar sovietic, deci este membru al CongresuluiDeputatilor poporului de la Moscova, a declarat că delegaţia sa pe careo conduce din partea Republicii Sovietice Moldoveneşti a cerutParlamentului sovietic să introducă pe ordinea de zi, o rezoluţie princare să îşi exprime îngrijorarea. Deocamdată, până la aceasta oră, nuavem reacţii la aceasta propunere. Suntem speriaţi şi îngroziţi pentrucă de ceea ce ne temem cel mai mult va veni de abia de acum încolo. Nuvrem să acţionăm prea târziu, a spus Druţa referindu-se la absenţa unuirăspuns oficial sovietic până acum la represiunea de tip chinezesc dinTimişoara. El a cerut un dialog între guvernul român şi societatearomâneasca şi l-a condamnat pe Ceauşescu ca tiran care a suprimataspiratiile democratice ale poporului său. (…)
Vorbeam puţin mai înainte de reacţii din partea deputatilor sovietici,de origine româna, din Moldova. Avem şi o altă informaţie, compozitorulMihai Munteanu care este membru în Parlamentul de la Moscova a declaratastăzi presei că a fost în contact în ultimele zile cu prieteni dinRomânia de unde i s-a comunicat miercuri dimineaţă, deci ieridimineaţă, că protestele au continuat în mai multe orase ale României.El a criticat, de asemenea, Guvernul român pentru violarea drepturiloromului. Iată ce a spus Munteanu: Am vorbit cu mai mulţi oameni dinRomânia la telefon, în aceasta dimineaţă. Demonstraţii au loc înRomânia, în întreaga ţară, inclusiv în Iasi şi Arad. În afara acesteiinformaţii nu avem alte ştiri confirmate privind desfăşurarea altordemonstraţii la Arad şi la Iasi.

Mircea Carp: În schimb poate, Emil, să recapitulam putininformaţiile pe care le avem, unele din ele din surse oficiale, deexemplu agentia oficiala de ştiri ADN (a statului comunist RDG – Nota mea), despre cele întâmplateastăzi la Timişoara. Se relatează la Viena că zeci de mii de persoane,între 10.000-50.000, numărul, bine-înţeles, nu se ştie cu precizie, audemonstrat astăzi, din nou, la Timişoara scandând: Daţi-ne morţii,cerând ca familiilor să le fie restituite sutele sau chiar miile decadavre ale persoanelor împuşcate în cursul demonstraţiilor împotrivaregimului. Neţinând seama de condamnarea internaţională a masacrului dela Timişoara, Ceauşescu întors de la Teheran, a spus că Armata a trasfocuri de avertisment, fiind ameninţată de aşa-zisele elementehuluganice în alocutiunea televizata reamintim, rostita la doar catevaore după intoarcerea să în ţară, Ceauşescu nu s-a referit, bine-nţeles,la victime şi a pus tulburările pe seama străinilor, în special peseama ungurilor. Citând români care lucrează în Republica DemocratăGermană, agentia oficială ADN a afirmat că tulburările s-auextins în cel putin opt alte oraşe din România, ceea confirmă oarecumcele spuse de compozitorul Munteanu.

Emil Hurezeanu:Ceea ce confirmă sau se adaugă informaţiilor privind stărilor denelinişte, dacă nu chiar de tulburări în mai multe orase ale României. Radio Moscovavorbea şi de Oradea, vorbea şi de Cluj şi de Braşov. Există o starefoarte încordată şi la Bucureşti, de asemenea. Ni s-a comunicat întimpul zilei şi nu au putut fi confirmate ca la Târgovişte, de exemplu,a fost confirmată, în cu totul altă direcţie a ţării, aşadar, a fostsemnalată prezenţa masivă a trupelor, inclusiv cu tancuri. Chiar şi laScorniceşti se pare că astăzi au fost semne de nelinişte. Este oinformaţie primită în aceasta seară din ţară.

Doina Alexandru: Mircea Carp, mentionai adineauri agentia ADN (Agentia de presa de stat a RDG – Nota mea). Am în fata telegrama ei şi as vrea să v-o expun pe larg. Agentia Est-Germana de ştiri ADN,citând sursele unor muncitori români care lucreaza în RDG a informat căforţele de Securitate au ucis între 3-4000 de oameni în Timişoara.Victimele au fost înmormântate în gropi comune. ADN a adăugatcă forţele guvernamentale au reprimat brutal adunările de protest dinpeste 10 oraţe româneşti. Securitatea a tras în mulţime la întâmplare,ucigând chiar femei gravide şi copii. Agentia est-germană precizează căla Timişoara au fost atât de multe victime încât cadavrele au trebuitsă fie înmormântate în gropi comune ori incinerate. Spitalele suntsupra-aglomerate de răniţi. Totodată s-a aflat ca protestele s-auextins de la Timişoara şi în alte orase din România: Cluj, Oradea,Braşov, Buzău, Sibiu, Bihor, Bistriţa, Curtici, Constanţa. Citândpersoane care au călătorit în România ADN adaugă ca Armata şiSecuritatea au operat numeroase arestări. Au bătut cu sălbăticie mulţidemonstranţi, au făcut uz de baionete. Centrul Timişoarei este devastatşi multe clădiri poartă urme de gloanţe.

Autorităţileromânesti au interzis accesul ziariştilor străini în localităţiletrimiţându-i înapoi la Bucureşti. De altfel, România are practic,graniţele sigilate, este total izolată de lumea dinafară. Guvernul aanunţat suspendarea oricăror excursii individuale sau în grup până ladata de 5 ianuarie. Agentia turistica ONT a anulat excursiilegrupurilor de turişti din RDG programate în perioada Crăciunului,pretextând că este prea puţină zăpadă iar cererile turistice internesunt deosebit de mari. Se ştie că Partidul Comunist est-german a luatpoziţie faţă de masacrul din România, denunţând autorităţile românepentru utilizarea forţei împotriva demonstranţiilor care cereaudrepturile lor legitime. Acţiunile Securităţii au contrazis idealurileşi principiile socialismului democratic, a declarat partidul dinBerlinul Răsăritean, cerând totodată imediata oprire a actelor dereprimare şi făcând totodată apel la Consiliul de Stat să ii retragalui Ceauşescu cea mai înaltă distinctie RDG-istă, ordinul Karl Marx. Săreamintim poate şi faptul ca Partidul Comunist din Iugoslavia a ruptrelatiile cu Partidul Comunist din România, ca de altfel, PartidulComunist din Ungaria.

Emil Hurezeanu: Este o ştire de ultimă oră, nu?

Mircea Carp: Da, da.


Doina Alexandru: Emil, din ţările frăţeşti, fostele ţăricomuniste, sunt interesante nu numai reacţiile, ci şi relatărileagenţiilor de presa. De pildă agenţia Tanjug relatează ca înRomânia a fost decretată treapta cea mai înaltă de alertă. În gări potfi văzute grupuri de tineri echipaţi cu raniţele în spate pentrumobilizare. Potrivit aceleiaşi agentii, Securitatea a înconjurathotelul Ambasador din Capitală, a cărui faţadă a fost distrusă, se parede o explozie. Tanjug afirma, totodată, că de luni toateîntreprinderile din Timişoara au fost înconjurate de Securitate înîncercarea de a se preveni noi demonstraţii. La Hotelul Continental,călători din Uniunea Sovietică şi chiar diplomaţi au fost arestaţi,nepermiţânduli-se să părăsească ţara. Tanjug relevă că în mod deliberat răniţii sunt lăsaţi să moară, fiind îngropati apoi în morminte comune.

Emil Hurezeanu: Şi acum o mărturie, o mărturie care estecunoscuta tuturor. A fost prezentată ieri noapte o convorbiretelefonică care a avut loc la Timişoara cu un cetăţean austriac deorigine română, care se afla la Timişoara de sâmbătă până marţi. Acestaa telefonat, a avut aceasta convorbire telefonică în direct cu postulde televiziune austriac. Interviul a fost transmis la ora 23, oraRomâniei. Este vorba de Gerhard Beckmann, el a plecat, deci, laTimişoara cu maşina sâmbăta, 16 decembrie. Astăzi colegii noştri de lateleviziunea austriacă ne-au trimis banda sonoră a acestei discuţii pecare în emisiunea de ieri noapte o rezumasem doar şi din acest motiveste cazul să îi dăm citire. Deci traducem acum banda sonora a acestuiinterviu, ce a avut loc în direct de la Timişoara cu televiziuneaaustriacă. Întrebările vor fi citite de Doina Alexandru, răspunsurilevor fi citite de mine.(…)

Doina Alexandru: În Occident, ştiri neconfirmate vorbesc de circa 1000 de morti. Puteţi confirma acest lucru?

Emil Hurezeanu:Cred că numărul celor morti este mai mare. Care este situaţia laTimişoara în cursul serii de marţi? S-au auzit împuşcături şi în cursulacestei după-amiezi. În orele serii se pare că lucrurile s-au mailinistit. Pe străzile oraşului patrulează însă trupe. Centrul orasuluiTimişoara este complet devastat. Aici în România exista două canaletelefonice, cel oficial şi cel obişnuit, de uz public. Eu folosesc înacest moment o linie speciala a Securităţii, ca să vedeţi cum seschimbă rolurile. (?!) Folosesc aşadar o legatură care nu poate fi oprităsau interceptată pentru că ea nu există oficial.

Doina Alexandru
:Ştiţi cumva care este situaţia în restul tarii sau nu aveti alteinformaţii? Aici nu avem niciun fel de informaţii, suntem izolatiermetic, nu răzbate nimeni şi nimic. Care este starea de spirit apopulatiei? Îşi pun oamenii speranta în ajutor din străinătate? Poateface ceva străinătatea?

Emil Hurezeanu: Populaţiacere ajutorul lumii, cere să se oprească acest genocid. (Este prima oara cand se foloseste acest termen la Europa Libera! – Nota mea). Am văzut cuochii mei camioane cu metri cubi de cadavre care sunt transportate, separe, în gropi comune, îngropate sau arse. Există, vă rog să macredeţi, foarte multe informaţii şi eu încerc să le diferenţiez.

Mircea Carp: Între timp, Emil, ne-a venit şi o ştire de laun polonez care s-a intors de la Timişoara şi care a relatat că înviaţa lui nu a văzut o asemenea grozăvie. El a afirmat între altele căasistat la aruncarea morţilor în Bega.
 (…)
Constantin Mareş: Printre multele acţiuni aleexilului solidari cu tot ce se întâmpla în ţară, solidari cu cei dinţară, a avut loc astăzi între orele patru şi sapte după-masa înFrankfurt o mare demonstraţie la care au participat mai multe sute depersoane, români şi germani şi cativa maghiari. Demonstraţia a fostposibila, desi politia a ezitat intai să ne dea autorizatia pentru căîn noaptea care a trecut a fost incendiat nu se stie de cine şi în ceimprejurari biroul de turism al ONT-ului din Frankfurt. (…)
În acelaşi timp, pentru prima data s-a remarcat prezenta a uneioficialitati din partea orasului Franfurt, o figura dealtfel, destul depitoreasca şi cunoscuta încă de acum 20 de ani în Europa Apuseana, şianume consilierul municipal, Daniel Cohn-Bendit – (Un cunoscut bolsevic intarziat, expulzat din Franta, supranumit “Danny cel Rosu” si fondator al brigazilor “Lupta Revolutionara”! – Nota mea)! El a luat cuvântulpentru a infiera stalinismul intarziat care încă domneste în România (Alooo, Radio Europa Rosie? – Nota mea :).
(…)

Mircea Carp: De la Frankfurt am putut afla, deasemenea, şi amputut vedea şi imaginile ca o bomba a fost pusa la Oficiul de ComertRomân din Frankfurt, au ars 2 etaje, urmarile exploziei şi aleincendiului au fost extrem de puternice, se evalueaza că daunele seridica la peste 5 milioane de marci. Natural că autorităţile punaceasta explozie la Oficiul de Comert Român din Frankfurt în legaturacu evenimentele din România. Şi pentru că Constantin Mares ne vorbea deprezenta la manifestaţia de la Frankfurt a unui important membru aladministratiei orasului.

Radio Europa Libera, 22 decembrie 1989:

Şerban Orescu: Aş vrea să înălţăm un gând în momentul defaţă şi pentru prietenii noştri maghiari, pentru prietenii noştrigermani, pentru toţi cei de alte etnii care trăiesc pe teritoriulRomâniei. Îmi exprim convingerea, speranţa că aceşti buni prieteni ainoştri, care s-au verificat şi în aceste ultimele zile grele, vor puteasă trăiască pe teritoriul viitoarei Românii la fel de liber şi să fiela fel de fericiţi ca toţi ceilalţi cetăţeni ai ţării. Nu pot să măgândesc în aceste momente şi voi aminti numai pe el decât la eroiculpastor Tokes şi la credincioşii maghiari de la Timişoara care prinatitudinea lor dârză au polarizat un protest care zăcea latent de mulţiani în rândurile întregului popor român. Dar când se va scrie istoriaacestor zile glorioase nu trebuie niciodată să uităm de unde a pornitscânteia.

Emil Hurezeanu: Trebuie să ne gândim şi săfim recunoscători tuturor prietenilor noştri, francezilor, englezilor,italienilor, tuturor europenilor. Europenilor din Răsărit, ruşilor, daşi sovieticilor. Trebuie să le fim deasemenea recunoscători şiamericanilor. Acestei mari naţiuni, care a păstrat vii, în însuşiînfăptuirea lor, idealurile democraţiei şi ale libertăţii. Şi, da,trebuie să spunem şi acest lucru, a păstrat viu, decenii în şir, ore înşir, nopţi în şir, în chiar ultimele nopţi şi chiar acum în acesteminute această voce a libertăţii în limba română care a menţinut viu,decenii în şir spiritul şi adevărul rostit public.
(…)
Şerban Orescu: Aş vrea să relev că ieri într-un apel făcut laSecuritate fostul ofiţer superior de Securitate, Ion (Liviu) Turcu, a cerutfoştilor săi colegi să nu distrugă arhivele. Aceasta este foarteimportant. ( 🙂Nota mea)
 (…)
Nicolae Stroescu-Stînişoară: A propos de ce spunea Orescumai-nainte, consider într-adevăr că este foarte important cadocumentele din arhivele Securităţii să nu dispară şi o leg chiar descriitori şi de datoria lor de a scrie cronica timpului. Ştiu preabine, o spun cu toată seriozitatea, că există în sertarele oamenilorcare au trăit marea dramă postbelică a României scrieri care ar puteaîntr-adevăr să reprezinte cronica cea mai vie şi cea mai reală a drameiromâneşti. Ştiu că există însemnări la preoţi şi învăţători la ţară,însemnări ascunse.

G. Ionescu: La foşti deţinuţi.

Nicolae Stroescu-Stânişoară: Foşti deţinuţi. Nu numai aceasta, însemncări despre cealaltă mare epopee care a fost accea a luptelor.

Live Radio București
:Mulţi dintre Dvs mă cunoaşteţi. Sunt generalul colonel MilitaruNicolae. Nu puteam să stau deoparte în asemenea momente şi dupăasemenea crimă care s-a săvârşit în Republica Socialistă România. Îmipare rău, nespus de rău că în această crimă a fost atrasă şi armataromână. Dacă se adevereşte faptul că Armata a tras în popor, înseamnăcă va fi rău.


(Transcriere: Anamaria Neag, V. Eskenasy)


Radio Europa Libera, 23 decembrie 1989:


Mircea Vasiliu: Bună dimineaţa, stimaţi ascultători! Aceasta este ziuaa doua de libertate după revoluţie. Studioul special al postului deradio Europa Liberă îşi reîncepe emisiunile. La microfonMircea Vasiliu, alături de mine, Max Bănuş. Am ascultat acum câtevamomente postul de radio Bucureşti la care s-a comunicat că la Sloboziaa apărut primul număr al ziarului Ialomiţa Liberă.(…)


Max Bănuş: Nu vă anunţăm acum conturile bancare, vă vom anunţaaceste conturi după un interviu pe care-l transmitem acum în întregime.Este vorba despre un interviu pe care Nestor Rateş l-a avut cu SergiuVerona (fost protector masculin al Rodicai Culcer la ISPSPN al Academiei de învăţămînt social-politic “Stefan Gheorghiu” de pe langa CC al PCR- nota mea, VR). Sergiu Verona este un expert în probleme sovietice. El a fostredactor la Agerpres şi a studiat în Uniunea Sovietică. Vă dăm legătura cu Washingtonul.
(…)
Nestor Rateş: Şi din ce cunoaştem, este vorba de miide morţi. S-ar putea ca până la urmă numărul morţilor să se plaseze înzona zecilor de mii.

Sergiu Verona: (…) In mod clar Ceauşescu este vinovat şi el trebuie să răspundă pentruceea ce s-a întâmplat. Nu uita că el a părăsit Bucureştiul, în vizitalui faimoasă spre Teheran, unde s-a închinat la mormântul lui Khomeini,după ce la Timişoara lucrurile începuseră şi după ce evenimentele auavut loc. În alte cuvinte în mod deliberat, nici măcar nu şi-a pusproblema, pe mine nu mă interesează dacă s-a gândit la repercusiuni, lasuferinţele umane, la acele jertfe, la acei mii de morţi, acel, lasituaţia care a fost clară că a domnit, în acel masacru din Timişoara.Asta înseamnă că este vorba de o politică şi de o poziţie deliberată.Ceea ce poate să explice de altfel şi aceste încercări de răsturnare alucrurilor deja cucerite, aceste trupe aşa-zis loiale a lui Ceauşescu.

Nestor Rateş:Sunt loiale lor înşile, probabil sunt forţe ale Securităţii compuse dinacei oameni care se tem de răzbunarea poporului, îmi imaginez.
(…)
Sergiu Verona: (…) În cazul României, după părerea mea, a existat o cu totul altădiviziune. A existat grupul Ceauşescu şi cei care îl sprijineau şirestul. În acest rest se încadra Partidul Comunist Român,intelectualitatea…. Nu cred că a făcut cineva mai mult rău acestuipartid decât Ceauşescu. Şi nu cred că acţiunile lui au avut ceva comuncu nişte acţiuni declarate. Nu vreau să justific Partidul Comunist, nuasta e scopul discuţiei noastre. Drept care eu cred căproblema moştenirii unui nou regim cu anumiţi membrii ai Partiduluicomunist sau membri care au calitatea de comunişti, dar provin după cumse ştie din zone diferite şi din interese diferite, cel puţin pentru operioadă de timp, mi se pare logic. (…)

Nestor Rateş: Ceea ce spui este, de fapt, că pentrumoment nu există o alternativă. Ori nu există o alternativă cunoscută.Că pentru tranziţie şi tranziţia este, trebuie să fie spre un regimdemocratic, spre pluralism politic. Dar până ce alegeri libere se vorputea ţine, este vorba de un regim de tranziţie care nu poate fi condusdecât de asemenea oameni ca Mănescu sau Iliescu. (…) Crezi că a existat vreun rol al Moscovei în desfăşurările dinRomânia? Sau că Moscova va exercita un gen de influenţă asupra nouluiregim?

Sergiu Verona
: Foarte greu de spus. Înprimul rând pentru că a judeca acţiunile Moscovei la ora actuală nutrebuie făcut numai după declaraţii. Presa sovietică a devenit uninstrument foarte important de analiză şi uitându-mă la ceea ce atransmis corespondentul Tass-ului din Bucureşti în perioada cu masacrulde la Timişoara şi în aceste zile, nu fac deosebirea şi nu cred că estevorba de o ţară care poate fi considerată că a simpatizat cât de cât curămăşiţele regimului lui Ceauşescu.
Drept care, cred căinfluenţa Moscovei poate fi o influenţă stabilizatoare pentru acestmoment
(…)
Mircea Vasiliu: În privinţa altor ajutoare pentru România, deci pentru ajutoarele în bani pentru România, vom anunţa din nou conturi bancare.

Sunt Dan Ursulescudin Düsseldorf. Cer ca să comunic comunităţii persoanelor de origineromână din Germania Federală numerele de conturi la băncile la care potface donaţii pentru livrările de medicamente spre România. Primul conteste contul lui Deutsches Rothes Kreuz, contul 414141, deci de trei ori 41, stichwort Rumänien. Contul aceste este la toate băncile şi sparkasse din Germania Federală. Al doilea cont este contul organizaţiei Malteser Hilfsdienst la Paxbank, din Köln, contul număr 666 stichwort Rumanien.

Transmisia din 23.12.89 se incheie cu: “În sfârşit la Slobozia a apărut primul număr al ziarului Ialomiţa Liberă.”
Va urma…

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “SA RADEM (SAU SA PLANGEM?) CU "EUROPA LIBERA" SI ROSIE. Propagandistii "revolutiei" KGB. Cand gura pacatosilor adevar graieste. UPDATE cu informatii calde de la "Radio Moscova"”

  1. Neinfectat De Comunism says:

    lovitura de stat al lui ilici si acum planeaza asupra psihicului romanesc…o revolutie deturnata de ambitiile prostesti ale unui fost comunist de a pastra cu orice pret un socialism cu fata bovina in locul unei democratii adevarate…

  2. ICANSEE | Camere de supraveghere says:

    Un articol foarte bine documentat, care arata o parte din ceea ce sa intamplat cu adevarat in acea perioada! Daca nu era el era altul @ Neinfectat De Comunism!

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova