BOOKMARK. Proiect Avdhela. Biblioteca Culturii Aromane online

Asociaţia Predania, prin Proiectul Avdhela, îşi propune să identifice, să editeze şi să ofere operele ştiinţifice şi artistice ale patrimoniului culturii aromâne şi ale celor înrudite ei. Aceste bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, vor deveni accesibile cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi în mod gratuit.

Suţata Predania pritu proiectulu Avdhela ari tu scupo si-află, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi artistiţi ţi ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti operili ligati di aestâ aveari. Aesti luyurii culturali şi maxusu aţeali agiumti publiţi potu s-hibâ xitâxiti fârâ paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi au simferu.

Proiectul Avdhela este non-profit, neguvernamental, realizat prin activitatea voluntară a persoanelor (autori şi colectiv editorial) şi instituţiilor care, în sens larg, se ocupă cu cercetarea, evoluţia şi păstrarea culturii aromâne.

Proiectul va include şi activităţi editoriale pe suport de hârtie (cărţi, reviste, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD-ROM, film etc.); va iniţia şi organiza întâlniri, simpozioane, şcoli de vară, programe culturale.

Proiectul se adresează, în principal, aromânilor în intenţia de a oferi mijloace de păstrare a limbii, de cunoaştere a originilor, evoluţiei istorice, sociale, spirituale etc. În egală măsură se adresează şi popoarelor spaţiului balcanic, în mijlocul cărora trăiesc comunităţile aromâne, pentru cunoaşterea mai temeinică a acestora, pentru a li se aprecia cultura, limba, tradiţiile străvechi, pentru a fi respectate şi tratate cu demnitate de către cei cu care convieţuiesc.

Principiile urmate în cadrul Proiectului Avdhela sunt:

Principiul coerenţei, exprimat în:

  • grija pentru păstrarea, editarea şi de răspândirea operelor care stau la baza culturii aromâne şi a celor înrudite cu ea;
  • folosirea regulilor ortografice propuse de către dna acad. dr. Matilda Caragiu Marioţeanu, grafie ce se înscrie

Principiul deschiderii, manifestat în:

  • dezvoltarea punţilor ce leagă cultura aromână de cea a civilizaţiilor neamurilor balcanice, dar şi de moştenirea culturală universală;
  • oferirea posibilităţii de cunoaştere a specificului aromânesc în cadrul frăţiei neamurilor balcanice

Principiul libertăţii de utilizare, concretizat în:

  • libertatea publicării pentru toţi colaboratorii a lucrărilor din patrimoniul culturii aromâne oferite spre editare
  • accesul gratuit pentru toţi utilizatorii Proiectului Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne.
  • susţinerea elitelor tinere ştiinţifice şi culturale

Continuarea la www.proiectavdhela.ro

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova