Iulian Urban nu se lasa. Proiect de lege al senatorului Urban pentru eliminarea CIP-urilor RFID din cartile electronice de identitate, obligatorii de la 1.01.2011

Cabinet Senator Iulian Urban

Catre : BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

In conformitate cu prevederile art. 85 alin.[2] din Regulamentul Senatului republicat, va inaintam spre dezbatere si adoptare proiectul de lege pentru pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează  eliberarea actelor de identitate.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 aprobată prin Lege nr. 285 din 26/06/2003 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate modificată şi completată ulterior prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2008 aprobată prin Legea nr. 69 din 01/04/2009.

Cartea de identitate este documentul emis de Statul Român cetăţenilor săi  în condiţiile legilor proprii. Uniunea Europeană nu a emis norme obligatorii de implementare a cipurilor electronice specializate în actele de identitate interne.  De asemenea, nu se susţine nici teza că acest document este recunoscut şi valabil peste tot în Uniunea Europeană, deoarece sunt state ale uniunii care permit accesul cetăţenilor Români doar cu paşaportul.

Modificările care trebuie făcute atât în infrastructura informaţională cât şi schimbarea  fizică a Cărţilor  de Identitate cu altele noi, în care sunt introduse cipuri specializate şi securizate, sunt precizate de Ordonanţa Guvernului 69/2002 şi ulterior de Ordonanţa Guvernului 184/2008. Această operaţiune necesită acordarea de importante resurse financiare pentru construirea în 2010 a unei platforme pilot destinată testelor asupra noului act de identitate şi a sistemului tehnic şi informatic, în scopul verificării, generalizării şi operaţionalizării sistemului din Ianuarie 2011.

Introducerea cipurilor în documentul de identitate duce la scădere securităţii personale a posesorilor care vor fi identificaţi automat ca sunt Români la intrarea în magazine sau instituţii şi de aici poate apare un comportament discriminatoriu, ostil sau chiar provocator din partea personalului. La fel şi în cazul unor conflicte majore, în teritoriul vremelnic ocupat securitatea personală scade dacă ai asupra ta o Carte Electronică de Identitate.

Prin adoptarea noilor reglementări se face o importantă economie financiară deoarece nu se mai achiziţionează şi nu se mai  introduc cipuri specializate în Cărţile de Identitate care au un cost semnificativ, fiind vorba de un număr mare care trebuie achiziţionat într-un timp scurt şi cu această ocazie dispar şi costurile cu sistemul informatic necesar atât ca structură fizică cât şi ca elemente de soft.

În România populaţia  la naştere, primeşte certificatul de naştere cu C.N.P. adică codul numeric personal, care se emite la  înscrierea noului născut în Registrul Unic de Evidenţă a Persoanelor.  La împlinirea vârstei de 14 ani, toate persoanele din ţară primesc ca document de identificare Cartea de identitate, care conţine Numele ţării, Codul Numeric Personal , precum şi elemente de identificare personală : – nume, prenume, prenumele părinţilor, sexul, locul naşterii, domiciliul stabil, data de emitere şi data de expirare şi alte elemente numerice aşa cum erau prevăzute în art. 2 din H.G.839/2006.

Dispariţia prenumelor părinţilor şi introducerea în locul lor a cetăţeniei, care s-a dispus prin HG 516/2009 dă sentimentul că părinţi naturali în România nu mai există .  Modalitatea de introducere a cetăţeniei este incorectă deoarece prin o împărţire corespunzătoare a spaţiului exista posibilitatea înscrierii tuturor elementelor în spaţiul destinat înscrisurilor aşa cum se prevede în anexa 1 a propunerii legislative. Din acest motiv se impune reglementarea prin lege şi în acest domeniu.

Proiectul de lege nu are impact socioeconomic negativ, iar impactul financiar asupra bugetului consolidat este categoric pozitiv, prin importantele economii pe care le face.

In temeiul Art. 74 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile art. 85 alin.[2] din Regulamentul Senatului republicat, inaintam prezentul proiect de lege.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                            SENAT

“LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care

reglementează  eliberarea actelor de identitate ”

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

“Art.1.   Începând cu data prezentei legi actul de identitate al populaţiei României revine la denumirea de Carte de Identitate.

Art.2. În cartea de identitate se interzice folosirea  de circuite electronice de memorare sau identificare . Orice  alte prevederi, contrare acestui articol, se abrogă.

Art. 3.   Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate aprobate prin Lege nr. 285 din 26/06/2003, cu modificările şi completările ulterioare ca şi Normele Metodologice de aplicare a ei se modifică corespunzător.
Art. 4.  – Hotărârea Guvernului
nr. 839/2006 privind forma si conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei si ale cărţii de imobil, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, se modifica după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) litera g), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. prenumele părinţilor” ;

2. La articolul 2 alineatul (1) litera g), se adaugă punctul 8 care va avea următorul cuprins:

„ 8. naţionalitatea”.

Forma şi conţinutul cărţii de identitate sunt cele prevăzute in modelul prezentat in anexa nr. 1.”

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “Iulian Urban nu se lasa. Proiect de lege al senatorului Urban pentru eliminarea CIP-urilor RFID din cartile electronice de identitate, obligatorii de la 1.01.2011”

 1. Varvara says:

  Ma bucur sa vad ca pe cineva il doare de noi.Sper sa aiba si succes.Cum il putem sustine pe initiatorul acestui proiect de lege?

 2. VR says:

  Scrieti-i direct. Are si site: http://www.urbaniulian.ro

 3. alin says:

  Degeaba. Base vrea cu cip. I-au cerut-o americanii.

 4. Sterie Silvestru says:

  Voi ramane cu Mantuitorul si Dumnezeul nostru IIsus Hristos, cu Preasfanta Treime Dumnezeul nostru – Tatal si Fiul si Duhul Sfant -, cu Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu Fecioara Maria ,cu Sfanta Impartasanie,cu Sfintele Taine,cu toti Sfintii si cu toate Sfinteniile din Biserica Ortodoxa.
  Nu voi lua niciun act cu numarul 666( cu cip ), nici carte de identitate (buletin),nici pasaport,nici permis,nici abonament,nici card bancar,nici card de sanatate, nimic.
  Cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau sa ajung in Rai si toate aceste lucruri ale diavolului,toate aceste acte cu cip care au numarul diavolului 666 si toate lucrurile diavolului, nu le primesc si nu le voi primi, chiar de m-ar omora cineva ( slugile diavolului, sclavi diavolului, oamenii care fac ceea ce le spune diavolul prin acceptarea gandurilor rele ale diavolului si punerea acestor ganduri rele in practica ).
  Toata lumea sa se lepede de satana si de toate lucrurile lui( de gandurile rele, de faptele rele, de numarul diavolului 666 ).

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova