Osanale tovarasului Ceausescu si agentului KGB Gogu Radulescu, de la Tania Radu, vicepresedinta ICR-ului lui Patapievici si sotia lui Dan C Mihailescu, colaboratoare la Europa Libera si revista GDS, “22”

Tania Radu-Mihailescu: “Marţi, 4 septembrie, în cadrul unei emoţionante festivităţi care a avut loc la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovăraşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, a inmânat tovăraşului Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, vicepreşedintele Consiliului de Stat, Ordinul «Steaua RSR», clasa I-a, conferit prin decret prezidenţial, pentru contribuţia adusă la înfăptuirea politicii partidului şi statului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

(…) Această înaltă apreciere vine să încununeze nu numai o activitate îndelungată în rândurile mişcării revoluţionare, în rândurile partidului comunist, atât în anii ilegalităţii, cât şi în anii construirii socialismului, dar şi o vârstă venerabilă: 70 de ani. (…) Un cuvânt emoţionant, plin de căldură şi preţuire, a rostit cu acest prilej secretarul general al partidului, tovăraşul Nicolae Ceauşescu, exprimându-se atât în numele Consiliului de Stat şi guvernului, precum şi al său personal (…). Într-o atmosferă de caldă preţuire tovărăşească, sărbătoritului i s-au făcut urări de viaţă lungă, sănătate, putere de muncă şi noi succese în activitatea sa” (Tania Radu, “Solemnitatea decorării tovarăşului Gheorghe Rădulescu”, „Flacăra”, anul XXXIII, 7 septembrie 1984, p. 3).

Preluare Cotidianul.ro

Adrian Majuru: Alături de Ion Dodu Bălan, un alt protector politic faimos a fost Gheorghe Rădulescu (alintat Gogu Rădulescu printre intelectualii obedienţi). Acesta a fost agent al KGB şi patron al “intelectualităţii” PCR, de la Blandiana la Dinescu, şi a stat lângă Ceauşescu până la mitingul din 21 decembrie 1989.

Adrian Majuru: „Disidenţii” falsificându-şi propria istorie (Herta Muller şi Daniela Crăsnaru). De la CC al UTC la Nobel si PNL. Mentori şi ciraci (cum e turcul şi pistolul)

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “Osanale tovarasului Ceausescu si agentului KGB Gogu Radulescu, de la Tania Radu, vicepresedinta ICR-ului lui Patapievici si sotia lui Dan C Mihailescu, colaboratoare la Europa Libera si revista GDS, “22””

  1. Dan Tanasa says:

    Bai Victore, ti se face scarba de astia nu alta!

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova