Un documentar cutremurator: A fost odata (in) Transilvania – de Manuela Morar. Marturii si filmari despre atrocitatile maghiare la ocuparea Ardealului. VIDEO. Un motiv pentru care sunt impotriva Legii Educatiei Maghiarizate si a Statutului Minoritatilor Antinationale

A fost odata Transilvania from Victor Roncea on Vimeo.

Un documentar realizat de Manuela Morar. Sursa video si mai multe marturii si informatii, inclusiv fotografii, la Muzeul National al Refugiatilor “Pro Memoria 1940 – 1945” – Muzeul Refugiatilor si Martiri Romani din Transilvania

Un documentar similar: NU UITA! Masacrele comise de unguri asupra romanilor. Un film tulburator. VIDEO EXCLUSIV

Vezi si UDMR.info

INFO: Ziaristi Online: Raportul Academiei privind minoritatile, Legea Educatiei si riscurile segregarii pe criterii etnice. DOCUMENT

Academia Romana: Legea Educatiei produce segregare pe criterii etnice, enclavizare si amplificarea tensiunilor interetnice. Q: Funeriu este ungur?

Cronologia Proiectului „Autonomia Ţinutului Secuiesc” (I) schitata de un general (r) SRI

De ce trebuie sa iasa definitiv UDMR de la Guvernare. Legea Educaţiei Maghiare, inca un pas spre autonomia teritoriala a “Tinutului Secuiesc”. Cronologia unui proiect revizionist (II – III – IV). Lucrare: “Spionajul si extremismul maghiar in Romania”

Regionalizarea pe placul Ungariei si sfarsitul Romaniei. Pastrarea lui Baconschi in functie, o pata pe obrazul Romaniei. Ziaristi Online probeaza ca sotia ambasadorului Ungariei a recitat din criminalul antisemit si antiroman Albert Wass

VIDEO: Regionalizarea, destramarea si distrugerea Romaniei pe mana UDMR. O emisiune de Radu Tudor cu profesorul Dinu Giurescu. Un semnal de alarma pentru ultimii romani din cadrul autoritatilor statului

SCRISOARE DESCHISA adresata premierului Emil Boc: Pana unde va decadea demnitatea nationala in fata UDMR si a intereselor Ungariei asupra Romaniei? Refuzăm farsa istoriei care se repetă si complicitatea morala la crima Kossuth-ilor

Procesul Kossuth si Scrisoarea Deschisa catre Boc privind interesele UDMR si ale Ungariei. Cum a fost, ce s-a intamplat. Romanii ardeleni au ramas doar cu ziarele Cuvantul Liber si Cuvantul Libertatii. Multumim tuturor! FOTO/INFO

Cuvant despre Transilvania

Transilvania a fost şi este, va fi mereu! – o scoică profund vuitoare, în alveolele căreia a sunat sau a strigat, a cântat sau a clocotit cu mânie, sufletul însuşi al Ţării, sufletul şi gândul întregului popor românesc. Fiindcă Transilvania a fost şi termen de raportare, ea a dat enorm de mult şi de multe culturii şi literaturii române, atrăgând, în acelaşi timp, spre sine, ca un magnet fascinator, tot ce a avut mai bun şi mai sclipitor Ţara. Eminescu e de neconceput fără străbaterea şi cunoaşterea Transilvaniei; ca şi Iorga; ca şi Sadoveanu; ca şi Bălcescu, înainte de ei. Atracţia aceasta nu poate fi explicată numai printr-o firească solidaritate cu românii de aici, a căror situaţie era, în genere, mai rea şi mai grea decât a fraţilor din principate. A fost şi asta, bineînţeles; mai puternic, însă, decât sentimentul acesta de solidaritate a fost sentimentul, sau convingerea, că aici, în Transilvania, în pământul de aici şi în sufletul românului din Transilvania, stă ascunsă conştiinţa de sine a poporului român, care s-a închegat şi s-a cristalizat încă din primele secole ale închegării şi cristalizării acestui popor nou (nou în aparenţă, fiindcă, în realitate, el ducea mai departe, unificându-le, două civilizaţii, două posibilităţi de a fi: dacică şi romană). Iar conştiinţa de sine a românilor, mai ales a românilor de aici, din Transilvania, s-a închegat şi s-a menţinut trează în raport cu pământul pe care oamenii au apucat să-l stăpânească o bună bucată de vreme, prin obştiile ţărăneşti, în principal, prin colectivităţile care au fost deposedate pe urmă de pământ, pe masură ce s-a extins şi s-a consolidat ocuparea şi colonizarea Transilvaniei, deposedarea aceasta amintindu-le mereu băştinaşilor – adică românilor – cine sunt şi ce sunt ei. Scopul nu era acesta, nu se dorea să se menţină treaz un gând, aşa cum nici mai târziu, de-a lungul a încă 500 de ani – de la Bobâlna până la Unirea de la Alba Iulia – nu s-a dorit şi nu s-a urmărit să se apere viaţa şi interesele unui popor, dorindu-se şi urmărindu-se, dimpotrivă, ca acest popor să nu mai fie, fără a se observa că efectul este complet opus şi că măsurile cele mai draconice nu au alt rezultat decât asprirea dârzeniei celor pe care aceste masuri îi vizau, întărirea şi perpetuarea convingerii că ei au fost şi sunt adevăraţii stăpâni ai acelor pământuri, tot ce s-a întamplat pe urmă – împingerea lor spre locurile mai rele, şerbizarea şi sărăcirea lor – fiind uzurpare, fiind nedreptate şi mişelie. De aceea cred că se poate spune despre conştiinţa de sine a românului de aici, din Transilvania, că ea s-a suit în fiinţa lui, încălzindu-i-o, direct din pământ, cum se suie seva în copac, luminându-i coroana, întărindu-i totodată tulpina, înmulţindu-i rădăcinile în jos, spre adâncuri, săltându-l, astfel, în sus, către frumuseţea luminii şi către asprimea furtunii. Nu e nimic misterios în această relaţie firească, dintre om şi pământul pe care îl munceşte, dintre om şi ţinutul în care s-a născut, dintre om şi colectivitatea împreună cu care se apără el de intemperii. Ar fi de spus doar că aceste colectivităţi au dus o viaţă ceva mai lesnicioasă dupa retragerea aureliană. Imaginea care s-a închegat, în legatură cu această epocă, e una sumbră, grea, ceea ce e îndreptăţit în oarecare măsură. Dar numai în oarecare măsură. Pentru că, alături de puhoirile invaziilor, care vizau mai mult pe stăpânul imperial, decât pe localnici, exista şi posibilitatea de a trăi mai lesnicios, în mai multă slobozenie. Ba poate că chiar pericolul acesta permanent obliga populaţia locală, daco-romană, să fie mai unită, iar unirea nu se putea face decât intr-o relativă şi dreaptă slobozenie a tuturor oamenilor; a dacilor liberi, a dacilor care rămăseseră liberi după retragerea aureliană, cât şi a coloniştilor romani, în măsura în care mai existau aceste distincţii. Conştiinţa de sine de care vorbeam n-a fost, aşadar, o simplă conjugare, ea nu s-a bizuit doar pe comuniunea dintre om şi pământul pe care îl muncea şi îl iubea; a fost, din contra, rodul unor relaţii, intrând, firesc, într-o continuitate de aspiraţii şi de năzuinţe mai puternice decât se crede de obicei. Drept pentru care frustrarea omului de aici nu a fost simplă, deposedarea lui de pământul care îi aparţinea împletindu-se în permanenţă cu deposedarea lui de libertate, cu şerbirea lui, cum spuneam, cu transformarea lui într-un animal de lucru (cu dorinţa de a se realiza aşa ceva, fiindcă de realizat nu s-a realizat niciodată). Se poate spune, deci, că venirea maghiarilor în Transilvania a dat ceasul înapoi, din punct de vedere social, menţinându-l, după aceea, într-o încremenire feudală din ce în ce mai rigidă, din ce în ce mai reacţionară, din ce în ce mai oarbă şi mai orbită de interese şi de orgolii. E absolut necesar să precizez, în ce priveşte conştiinţa de sine a românului de aici, din Transilvania, că ea n-a fost explicită de la începuturi, n-a avut înţelesul pe care l-a căpătat mai târziu, după Unirea realizată de Mihai Viteazul, după Răscoala lui Horea şi după Revoluţia de la 1848, dar a existat, având un caracter de masă, stând în aţipire uneori, manifestându-se nestăvilit alteori, aşteptând, în genere, zile mai bune şi mai lesnicioase, favorabile binelui şi dreptăţii. Dovada cea mai puternică şi mai greu de combătut a acestei realităţi complexe o constituie felul cum s-au manifestat în anumite împrejurări esenţiale – ţăranii, mai ales, dar nu numai ei – în timpul Unirii din 1918, în zilele când a avut loc la Cluj procesul memorandiştilor, în timpul Revoluţiei de la 1848, în timpul Răscoalei lui Horea şi înainte de asta, până la izvoarele începuturilor noastre. Un rol anume au jucat, în acest sens, şi acţiunile întreprinse de corifeii Şcolii Ardelene pentru trezirea şi luminarea poporului, aşa cum au jucat un anumit rol în această direcţie şi acţiunile şi activităţile scriitorilor şi gazetarilor din Transilvania, rezultatele însă nu ar fi fost niciodată atât de spornice, atât de mari, atât de imbatabile, dacă nu ar fi existat conştiinţa de sine despre care vorbeam mai sus, datorită căreia am rămas ceea ce am fost, în ciuda tuturor opresiunilor, din care am făcut până la urmă, datorită stăruinţei, datorită răbdării noastre milenare, armă de luptă şi scut de apărare, ca în poveste, ca într-o epopee nesfârşită, de-a lungul căreia sângele a curs de multe ori în văi, iar lacrimile s-au pietrificat peste tot, scrâşnind pe poteci şi pe drumuri.

* * *

Transilvania a fost şi continuă să fie unul din locurile cele mai frumoase şi mai bogate din lume – bogat nu numai în aur şi grâne, dar şi în energii constructive, darnic nu numai din punct de vedere material, dar şi spiritual, eticismul transilvan fiind pe drept şi cu temei renumit; ca şi aplecarea spre construcţie; ca şi temeritatea şi curajul; ca şi lirismul şi adâncimea de simţământ a omului din Transilvania, care s-a gândit dintotdeauna, din cele mai vechi timpuri, la fraţii lui din celelalte Ţări Româneşti. Toate sunt altfel aicea, pe la noi, pe Crişuri şi pe Olt, pe Tisa şi pe Iza, pe Târnave şi pe Someş, pe Mureş şi pe Arieş. Stropul de sânge s-a prefăcut demult în corolă de lumină, iar lacrima plânsă cine ştie când, la începutul celuilalt mileniu, sau mai demult, s-a prefăcut într-un drob mare şi sur, de sare, pe care îl ling oile cu plăcere neştiută, şi cu melancolie, în jurul căruia stăruie de multe ori, iarna, ciutele şi cerbii, ca în poveste. Eu însumi, dacă mi se îngăduie, sunt altfel când vin aicea, când simt sub picioare pământul acesta fascinant şi fascinator, care m-a iradiat cu cea mai puternică şi mai pura emanaţie, iubirea pe care i-am purtat-o şi i-o port fiind una şi aceeaşi cu gândul meu, cu tot ce sunt şi voi fi. Transilvania nu mi-a fost, aşadar, numai leagăn, mi-a fost şi îmi este şi scut; şi motivaţie pentru tot ce am săvârşit bun şi constructiv; şi îndemn mi-a fost; şi suiş pe crestele înalte ale muncii. Ea m-a ajutat să mă cunosc, să străbat cu bine şi consecvenţă treptele fireşti ale devenirilor. Ea m-a învăţat să înţeleg Ţara şi să-mi iubesc fără ură poporul. Îmi dau seama, la sfârşitul acestor rânduri simple şi sincere, de modest şi simplu cronicar al acestor vremuri, că nu am reuşit să cuprind în aceste pagini decât puţin din ceea ce ar fi de spus despre Transilvania, atât de mult şi de multe mi-a dat ea, atât de organic a fost şi este ea legată de Ţara prin care s-a definit, pe care a ajutat-o să se definească şi să-şi înfrunte viitorul cu demnitate şi cu încredere.
Ioan Lăncrănjan, 1982
(fragment)

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

255 Responses to “Un documentar cutremurator: A fost odata (in) Transilvania – de Manuela Morar. Marturii si filmari despre atrocitatile maghiare la ocuparea Ardealului. VIDEO. Un motiv pentru care sunt impotriva Legii Educatiei Maghiarizate si a Statutului Minoritatilor Antinationale”

 1. bradut roman says:

  NU TREBUIE SA MAI LASAM ASTA SA SE INTIMPLE VREODATA!

  DOAMNE AJUTA!

 2. jan dinu says:

  Turma pastorita in trecut dar shi in prezent a
  renuntat deseori la lupta fugind de torent !
  Doar canoanele “iubirii de dusman ” au facut
  in timp o populatie masochista prin – indiferent – !
  Plutiti – visati – nu va rasculati !…
  Dati mereu “cezarilor” shi ultima seva din Carpati !!….
  JD-USA

 3. Odorica Ion says:

  Am scris si eu un articol contra acestei legi si contra minoritatilor care au avut acces in Parlament(fara a fi un partid) si faptului ca stabilesc viitorul intregului neam rominesc. Stiu, am vazut multe documentare despre atrocitatile acestor huni. Dupa caderea primului om al tarii impreuna CU BANDA LUI, TREBUIESC DATI AFARA DIN PARLAMENT TOTI DUSMANII POPORULUI. Salutari Nationaliste!
  Odorica

 4. VR says:

  Pai astia s-au lipit de toate guvernarile. Despre ce vorbiti? Si cu toate guvernarile au tradat Romania. Faceti-va partid si dati-i afara din parlament prin votul romanilor pentru voi ridicandu-va peste pragul electoral. Dupa aceea vorbiti!

 5. Catalin says:

  PDL este partidul criminalilor/asasinilor poporului roman, iar PSD este partidul tradarii nationale!Iliescu si Basescu sunt, impreuna, la fel de vinovati pentru distrugerea spiritului romanesc si pentru dezagregarea Romaniei ca stat suveran:unul i-a ridicat pe tigani in slavi si i-a facut RROMI, ca sa ii confunde lumea cu romanii, si le-a dat nas porcilor iredentisti din UDMR, iar celalat se gudura cu aceeasi tigani puturosi si le-a dat Transilvania bozgorilor pe tava.Si toate pentru ce:pentru slava desarta a curvelor politice, pe care, acest neam debilizat ii voteaza iar si iar si iar!
  Sa se duca la Naiba (creatorul lor) si UE si NATO!Si TIGANII NECIVILIZATI si UNGURII IREDENTISTI!
  Cine nu poate si nu vrea sa respecte Constitutia, tara si poporul roman, sa ramana fara cetatenie si sa fie aruncat ori in temnita alaturi de tradatorii romani ori peste granita!

 6. sa fie dati afara,sa li se retraga cetateniea romana,e cea mai buna solutie(cazul slovaciei)TRAIASCA ROMANIA!!!

 7. ACCEPTAREA DE CĂTRE PUTERILE POSTDECEMBRISTE,A IMPOSTURII LUI LASLO TOKES CA PARLAMENTAR EUROPEAN, DIN PARTEA ROMĂNIEI ȘI TOATE CONCESIILE DIN 1989 PÎNĂ AZI, FĂCUTE INTERESELOR MAGHIARE, PRIN UDMR ȘI ALTE ORGANIZAȚII MAGHIARE,NU ESTE DECÎT UN MARE PĂCAT FĂCUT,SPER SĂ NU CU BUNĂ ȘTIINȚĂ,CELOR DIN NEAMUL ROMĂNESC CARE AU FOST MĂCELĂRIȚI SĂLBATIC DE PĂRINȚII CELOR CE ASTĂZI MAI ÎNCERCĂ SĂ ZGÎNDĂREASCĂ LINIȘTEA ȘI DEMNITATEA NOASTRĂ.
  FEREASCĂ-I DUMNEZEU DE FURIA NOASTRĂ ȘI PE-AI LOR DAR ȘI PE CEI DE-AI NOȘTRI CARE NE-AU TRĂDAT ȘI ÎNCĂ NE MAI TRĂDEAZĂ INTERESELE.

  NU VĂ DĂM DECÎT UN SFAT LA TOȚII !!!- POTOLIȚIVĂ !!!!.

 8. munteanu mircea says:

  Filmul este necesar, pentru a pastra in memorie, numele victimelor nevinovate. Si rezultatul politicii militariste si fasciste. Promovate de Ungaria interbelica. Sistematic. O atentionare pentru partidele (si tarile) care mai au astfel de idei…
  Are, totusi, citeva greseli.
  In 1918 era vorba de Austro-Ungaria, nu Ungaria. Este o diferenta uriasa. Poate ca trebuia amintit si faptul ca trupele romane din Austro-Ungaria, sub comanda (politica) a lui Maniu, au aparat Viena si Praga de comunism. Si ca Ungaria proaspat devenita independenta, sub teroarea comunista, a atacat Romania (si nu numai) in 1919. Marsul trupelor romane spre Budapesta (pe care au cucerit-o) a fost replica la atacul lor, nu agresiunea noastra. Si am protejat populatia civila. (Ca si in 1944.)
  Apoi, vorbiti de “Transilvania” sau “Ardeal”. Gresit. Este vorba doar de Ardealul de nord-vest. Sunt teritorii ocupate si in centru si in sud-est, dar in literatura de specialitate, se foloseste termenul mentionat. Trebuia sa se arate ca populatia majoritar maghiara era cantonata in Harghita-Covasna. Restul teritoriilor (de la granita pina la zona respectiva) era locuit in majoritate de romani si a fost cedat, de Hitler, pentru a avea acces terestru (Ungaria) la teritoriile cedate. Precum si datorita unei harti falsificate a Transilvaniei, prezentate la Viena… (utilizarea unei culori ce atrage atentia, reprezentarea punctelor risipite doar prin centrul adm., etc.).
  Filmul are prea putine documente de epoca. In special ziare. Faceti trimitere la documente aflate intr-un muzeu, dar nu prezentati documentele respective…
  Probabil, mai sunt si alte scapari.
  Venind in zilele noastre, este de mentionat ca urmasi ai criminalilor de razboi, au reprimit proprietatile stramosilor, pe motiv ca ar fi fost confiscate abuziv de comunisti… Dupa cum s-a vazut si in film, judecarea criminalilor de razboi s-a facut in ’45. Iar sentintele n-au nici o legatura cu comunismul. Este de mirare cum au reusit sa-si recupereze proprietatile, atita timp cit erau confiscate in baza unor decizii judecatoresti definitive, ce condamnau un genocid organizat de fascisti… Semn ca Romania este mai bolnava decit ne inchipuim. Dar si ca politicienii din UE nu cunosc situatia de aici si tolereaza ideile fasciste…
  Laszlo Tokes, in aceasta vara, a incitat populatia secuiasca sa se opuna deschis administratiei romanesti, cerind autonomia locala separat de restul tarii… Tot el, a cerut “autonomie locala” si pentru teritoriile dintre granita cu Ungaria si zona secuiasca, chiar daca romanii sunt majoritari in zona. Cu alte cuvinte, domnia sa doreste un nou Diktat de la Viena. (Act care n-a fost recunoscut la momentul respectiv de nici un stat al Natiunilor Unite.) Oare asta este politica UE?
  Dar, referindu-ne a populatia maghiara din Romania, de azi, este gresit sa ne raportam la ei doar prin prisma greselilor parintilor si bunicilor ,lor. Nu trebuie sa uitam ce s-a intimplat, dar nici nu ne putem transforma in temnicerii lor, pentru ca “asa merita”… Veghind la stoparea oricarei tentative de a repeta istoria recenta, trebuie sa gasim un drum impreuna….. Chiar daca, asta nu inseamna ca intotdeauna, ei trebuie sa fie la guvernare, cu orice partid roman. (Indiferent de ideologia acestuia. Dar, oare partidele din Romania contemporana au o idelogie distincta, in practica?)

 9. ion lazu says:

  Am impresia ca nu am reusit să văd decât o parte din film, daca are mai multe părţi: Oricum el readuce în atenţia noastră, cu imagini şi mărturii directe, evenimente istorice teribile, cum nu ne-am imagina că s-au putut petrece în plină civilizaţie, în secolul XX… Dl Mircea Munteanu, la obiect, bine informat, semnalează unele inexactităţi ale filmului. Este necesară o mai mare atenţie, consultarea documentelor, a specialiştilor, anume pentru a nu da prilej unor contestări, punctuale sau de plano. Foarte corectă poziţia dlui M.M., mereu avizat, mereu la obiect, păstrând echilibrul necesar dezbaterilor cu miză mare.
  Aş atrage atenţia asupra unei similitudini: cum s-au comportat ocupanţii maghiari, ca armată de exterminare a inamicului român, când era clar că Cedarea a fost acceptată şi armata română nu a ripostat; tot în acest fel s-a comportat şi ocupantul sovietic, în 28 iunie 1940, când cu cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord ca urmare a unui Ultimatum. Şi în acel caz, deşi armata română s-a retras fără a trage un singur foc de armă, ocupantul a comis crime, schingiuiri, jafuri etc. (Vezi şi romanul meu Veneticii, pe această temă de mare dramatism.) Este de tras concluzia că aşa se întâmplă, din păcate!!! atunci când iei în stăpânire ceea ce nu îţi aparţine de drept. Şi maghiarii, şi sovieticii au pătruns în forţă, ca la război, cum şi sublinia unul dintre comentatori. Nu doar că au luat în stăpânire un teritoriu ce nu le aprţinea, dar cu acelaşi prilej au căutat să lichideze cât mai mulţi dintre localnicii de etnie română. Naţionalismul, care a dinamitat marile imperii ale secolului XIX, dar care apoi a dus la excese, la acţiuni iredentiste. Avem de învăţat, de meditat. Şi de avut în grijă ca demersurile noastre de acest gen să aibă maximă acurateţe, să nu fie contestabile din nicio parte. Ion Lazu.

 10. ion lazu says:

  P.S. Sunt mîhnit, sunt contrariat, chiar consternat să văd că unele luări de poziţie cu privire la acest film documentar exaltă spiritul revendicativ, revanşard, resentimentar. Spre jena mea sinceră, aceşti oameni îşi arogă sentimente patriotice etc. Dar cu ce temei? In vederea cărui scop? Mi-e teamă că aceşti concetăţeni ai noştri nu sunt departe de a se lăsa angrenaţi în maleficul mecanism care a degenerat în fascism etc etc, şi care a angrenat într-un război fără precedent prin atrocităţile sale populaţia din Europa şi nu numai. Cu distrugeri de bunuri materiale inestimabile, cu victime la nuvelul a 30 milioane de oameni, cu graniţe nedrepte, cu abandonarea Centrului european sub cizma bolşevismului asiatic. Asta ne trebuie, iar şi iar? Nu înţelegem nici astăzi că luptele grozave pentru drepturile vitale ale fiecărei naţiuni trebuie purtate la nivel Parlamentar, la Consiliul Europei,cu demnitate şi intransigenţă, unde nu trebuie făcute concesii, cedări, paşi înapoi. Ne asmuţim iar unii împotriva celorlalţi? Nu mai urmează decât ca nişte descreieraţi să ne pună din nou armele în mînă şi să începem alte măceluri… Istoria este şi aşa o hecatombă, domnilor!mereu nişte ideologii au mânat armatele una împotriva celeilalte. Ca să moară milioane de tineri nevinovaţi. Şi finalul jocurilor să le facă alţii.. Dar viaţa omului este supremul drept al fiecăruia. Dacă nu înţelegem acest lucru simplu, totul este vânare de vânt… Ion Lazu.

 11. Preot - Cetatuia says:

  Este de-a dreptul cutremurator si de neacceptat ce se intampla in tara noastra la acest moment. Vinovatii sunt absolut toti care au fost la guvernare, mai ales ca din anul 1997 U.D.M.R. a fost -permanent- in tabara puterii, iar atuci, cand n-au fost la guvernare au fost menajati (am in vedere anii 1990-1996). Sper ca natinuea romana va gasi puterea sa aduca in frunte un nationalist de bun simt (nu ca Vadim, caci este la fel de penibil si incapabil ca toti ceilalti de pana acum), care sa dea semnalul desteptarii acestui neam si sa secularizeze influenta jidaneasca, pe aceste plaiuri. Speram ca semnalul desteptarii neamului se apropie curand, ca vom gasi resursele necesare gasirii unui patriot autentic si a unui grup de oameni care vor lua “la purecat” toate privatizarile facute in aceasta tara (privatizarea I.M.G.B-ului; privatizarea Romcim-ului; privatizarea Romcom-ului si sa nu uitam privatizarea Petromului si vanzarea flotei romanesti).
  Romani! Clipa dezmortirii acestui neam se aporopie si simt ca vom face multe, cu o conditie: cei ce vor conduce sa nu se indragosteasca de putere, dar mai ales sa nu-si doreasca sa fure din avutia nationala.
  Consider ca singurul patriot adevarat, o spun cu mare regret, caci sunt un om de dreapta a fost Nicolae Ceausescu, fapt pentru care a si pierit in sfanta zi a Craciunului.

 12. geanina s. says:

  Cutremurator!Urasc neamul unguresc pana-n maduva oaselor .Am vazut ca nu ne-au lasat sa serbam 1Decembrie la Teatrul din Budapesta, au facut ditamai scandalul sustinand ca-i o provocare.Ura se pare ca s-a adancit mai tare.
  Si cand te gandesti ca vor sa vorbeasca limba ungurilor pe pamant romanesc.Doamne-fereste!Pai astia sunt exterminatori mai ceva ca Hitler, ar trebui constransi sa stea in banca lor, nu sa fie lasati la guvernare.Cati rromi sunt la guvernare?

 13. VR says:

  Adevarat!

 14. Relu says:

  @Preot-Cetatuia
  Stimate Domn, Daca mai cititi blog-ul acesta, va rog sa ma contactati: [email protected]. Sunt multe de comentat, de spus…

 15. Dan says:

  sa le-o dau la cioc la unguri! niste perfizi si niste cacaciosi…:P

 16. Adrian Pop says:

  Le stiu astea , bunica mea este din Corneni, peste deal de Bobâlna, bunicu a fost luat cu forta in armata bozgorilor, a dezertat si prins de rusi a fost trimis 7 ani in lagar de munca in Siberia. Problema e ce bisnitarii de la guvernare de 20 de ani in coace fac orice numa sa-si umple buzunarele si daca asta inseamna ca trebuie sa-i lase pe udmr-isti sa aprobe legi anti-românesti atunci ei asta fac. Oa lta problema este ca televiziunile tot al lor sunt si chestiile astea le aflam doar de pe internet in timp ce majoritatea se uita la tv Taraf sau prost TV inima de tigan. Noua Dreapta e singura salvare pntru noi si formarea unui adevarat PARTID NATIONALIST. Nu PRM-ul infintad de securistii pensionati cu un Vadim ce urla ca asta ii este piesa dar de facut nimic nu face. NU MAI PUTEM FI CONDUSI DE FANARIOTI!Tti ce au fost la guvernare au fost agenti secreti vanduti intereselor straine, Iliescu cu rusii, Constantinescu cu americanii(ca n-ea bagat in razboi cu sarbii desi populatia nu are nici o problema cu ei) Si acum Base ce e pe ambele parti, l-a facut pe Geoana de sa dus in Rusia chemat tot de rusi la ordinul lui Base ca sa poata a doua zi sa-l faca de cacao in direct la TV , si acum vine Adolf Merkãl sa-l traga de urechi ianinte sa fie nevoie , adica “vezi sa semnezi tratatu de frontiera cu Republica Moldova” samd. Pe 1 Decembrie voi fi PREZENT in Targu Mures. Harghita Covasna PAMÂNT ROMÂNESC !!!

 17. Georgeta says:

  Sa nu mai lasam sa se intimple,asa ceva romanii iubesc tara lor si nu o lasam altora.Fiecare sa stea acolo unde s-au nascut indiferent la natie,dar sa nu doreasca altceva decit ceea ce li se cuvine!!!!

 18. fylyp says:

  va rog daca stie cineva amanunte despre deplasarea la tg mures datimi add la fylyp_shick multumesc

 19. cautati pe youtube piesa ROMANIE HAI!!! a trupei AMALA din Timisoara…. o melodie extraordinara!!! care reflecta trecutul, prezentul si viitorul ROMANIEI!!!!

 20. Ciprian says:

  Sa nu uram, sa incercam sa iertam dar,…SA NU UITAM !
  Poate asa ii este dat acestui neam sa sufere, insa, atata timp cat nu vom avea putina glagorie in cap, atata timp cat ne multumim sa ne uitam la televiziunea controlata total de oligarhia financiaro-evreiasca mondiala(cu initiale mici),cat nu vom lua atitudine(macar cum a facut insasi tineretul ungar impotriva guvernului care i-a mintit)impotriva imposturii, degradarii morale si marlaniei politicienilor care ne conduc prin intermediul Institutiilor Statului unde s-au cocotat cu ajutorul nostru,NE MERITAM SOARTA ! VAE VICTIS !!!!

 21. Liana says:

  Bunicul meu a fost schingiut de unguri…i s-au smuls unghiile de la miini si picioare cu clestele,a fost batut in talpi pana i-a iesit sangele pe nas si gura, a scapt pt ca areusit sa fuga noaptea… alti oameni ,nu au avut aceeasi soarta .le taiau miliarii unguri buzunare in piele si le punea sare,le taia limba scoala pe sub barba..ii ingropa de vii si ar fi multe de spus….sa ne pazeasca Dumnezeu de acesti barbari

 22. VR says:

  @Liana
  Dumnezeu sa-l odihnesca in pace!
  Sa ne mai scrieti daca aveti marturii din acea perioada. Va rugam!!!

 23. Catalin Marius says:

  Iubita mea
  Nu te ascunde după frică
  Şi nu-ţi acoperi faţa cu ezitarea
  Între da şi nu
  De vrei să făptuieşti
  Făptuieşte acu’
  Nu sta pe gânduri
  Nu-ţi irosi energia-n dezvăluiri şi scorneli derizorii
  Când zorii unei noi ordini îţi taie respiraţia
  Răsuceşte capul!
  Smuceşte coada!
  Execută mutaţia!
  Fără noduri!
  Fără însăilări !
  Fără artificii!
  Dă-i un bobârnac fricii
  Nu-ţi acoperi faţa cu ezitarea între da şi nu
  De vrei să făptuieşti ceva

  Făptuieşte acu’, iubita mea,
  România!

 24. @ Felicitări pentru postare !
  vezi și https://absolventi1989.wordpress.com/2009/09/05/trezeste-te-ostire
  articol scris și postat de ALIOȘA .

 25. @ ALL !
  La mulți ani ROMÂNIE de ziua ta chiar dacă parlamentarii, vicepremierul și miniștrii UDMR au refuzat să participe la recepția oferită de președintele tării cu ocazia ZILEI NAȚIONALE iar Ungaria nu a aprobat desfășurarea unui simpozion dedicat marii noastre sărbători cu toate că guvernul nostru le-a aprobat lor să-și facă de cap pe 15 martie a.c. in așa zisul ținut secuiesc !
  Sfidare și nesimțire pe față dar ai noștri guvernanți se fac că nu văd .

 26. RzV says:

  Intradevar filmuletu asta iti lasa un gust amar, insa trebuie sa distingem oamenii si timpurile respective de prezent. Mi s-ar parea imoral si rasist sa avem ceva cu maghiarii contemporani din Romania sau sa fi ”impotriva Legii Educatiei Maghiarizate”. Nu pot insa sa vorbesc in numele acelor ”copii batrani” cum sunt numiti care si-au vazut tatal executat, mama si surorile jupuite si torturate de vii, au tot dreptul sa-i judece !

 27. benny hill says:

  Sunteti niste retardati care dezgroapa mortii. Voi trebuie sa intelegeti ca s-a terminat cu povestile astea de adormit copii care incita la ura interetnica. S-au stins multe conflicte artificial create Franta germania, Italia Austria vad ca voi tot tampiti retarzi ati ramas Ii auzi pe cate unii ca vezi doamne sunt antimaghiari si ei nu au stat nici macar o zi intre unguri. Eu va anunt idiotilor ca am stat printre unguri 20 ani si nu am avut nici o problema cu nici unul ne-am inteles extraordinar. mai ascultati voi pe marii demagogi cum incita la ura (Vadim,Iliescu) propaganda comunista de control a maselor prin incitare la urasi o sa ajungeti unde meritati…nu sunteti departe

 28. Romania says:

  Nu trebuie sa uitam pentru a nu mai permite sa se intample asemenea atrocitati.

 29. Gaudi says:

  Germanii si-au cerut public scuze polonezilor pentru atrocitatile din ultimul razboi mondial (rememorati gestul lui Willy Brandt), japonezii si-ai cerut scuze chinezilor, dar nu am auzit nici o personalitate maghiara sa-si ceara scuze pentru Ip, Traznea si altele asemenea. Nici de la Budapesta, nici de la minoritatea maghiara din Romania. Daca ungurii doresc reconciliere, atunci Budapesta si UDMR-ul trebuie sa faca acest pas, altfel nu sunt credibili. Si, intrucat exista cele doua precedente, dlor Marko Belo, Gyorgy Frunda, Laszlo Tokes, chiar nu aveti nimic de spus?!

 30. Mirabela says:

  Nu-mi vine sa cred ce s-a intamplat….am ramas socata…pana acuma nu aveam nimic cu nici o minoritate din tara,iar ungurii imi erau indiferenti, insa dupa ce am vazut acest documentar parca mi s-au deschis ochii….Dumnezeu sa-i odihneasca pe toti in pace!!!

 31. Ale says:

  Gresesti amarnic cand spui ca ungurii pot fi de treaba..nu exista asa ceva…nu-i urasc dar nici nu poti sa-i iubesti dupa ce vezi asa ceva…si mai spun ceva…daca ar fi sa se repete istoria si sa existe o conjuncura asemanatoare tot asa ar reactiona…ar omori si ar despica burti de femei insarcinate..poate ca asa e natura lor…dar noi..noi cu ce am gresit…iti spun eu..le-am dat prea multe si li s-a urcat la cap..asta e adevarul.Acestea fiind rostite DRAGI ROMANI nu da-ti uitarii sacrificiile pe care inaintasii nostrii le-au facut pentru noi!

 32. Beatrice Elena says:

  eu una am ramas socata.nu mi-a venit sa-mi cred ochilor ce nenorociti pot fi unii oameni…si unde se ascund,langa noi :(.asa ceva nu se poate sa se mai intample.trebuie sa facem in asa fel incat lumea sa se trezeasca la realitate si sa inceapa sa ii pese si de cei din jurul ei nu numai de ea insasi,caci la nevoie nu te va ajuta nimeni.
  sarmanii oameni…mi se rupe sufletul mai ales de doamna care inca are cosmaruri cu acele imagini cutremuratoare…cum a putut sa fie martora la macelarirea propriei familiii si inca sa mai fie cu picioarele pe pamant.
  fiecare cuvant mi-a adus un fior pe sira spinarii si sa ma sperii gandindu-ma la cat au indurat sarmanii oameni din cauza acestor monstri.
  dumnezeu sa-i odihneasca pe sarmanii oameni care nu au supravietuit !!!! 🙁

 33. Dem says:

  Cine uită istoria merită să o retrăiască. Dar mai întâi trebuie să ne cunoaştem trecutul mergând la şcoală şi întrebând pe cei care eventual au trăit-o. Acest film spune multe şi nu cred că există cineva care să îl poată contesta, evident doar descreieraţii…..
  Maghiarimea trădătoare reprezentată prin politicienii UDMR dar şi alţii care nu se văd, nu trebuie confundaţi cu maghiarii care sunt cetăţeni români cu adâncă devotaţie faţă de valorile umaniste.
  Cineva din afara graniţelor impune prezenţa ungurilor la guvernare şi face posibile provocările la adresa naţiunii române. Ar trebui să invocăm politica Franţei care nu acceptă altceva decât “cetăţeni francezi”, nu recunosc drepturi sau minorităţi.
  Segregarea se face în România împotriva românilor. Ungurii, ţiganii, şi alte minorităţi obraznice, au drepturi cu mult mai mari decât românii, continuarea aceastei situaţii fiind incalificabilă şi inadmisibilă.
  Vom plăti, ca români, preţul trădării cu sângele noastru, aşa cum s-a întâmplat mereu dar cu siguranţă că nici trădătorii actuali, fie ei unguri, pedelişti, pesedisti ori penelişti, nu vor scăpa împreună cu familiile lor de furia urmaşilor noştri, repet, AŞA CUM A FOST DINTOTDEAUNA.
  Legile sângelui, ale pâmântului, ale românilor, sunt înscrise în celulele fiecărui român care îşi respectă rădăcinile şi viitorul urmaşilor.
  Un Ştefan un Mihai, un Ţepeş există pretutindeni unde trăiesc români.
  Felicitări Victor Roncea, felicitări celor care aţi scris din suflet, copiii noştri trebuie să-şi cunoască trecutul pentru a şti ce-i aşteaptă pe urmaşii lor, dintotdeauna ei, COPIII, plătesc păcatele părinţilor. Valabil în egală măsură şi pentru unguri, francezi, ruşi sau orice altă semniţie.
  dem

 34. Shurique N says:

  Sunt un om care a trecut prin multe, a vazut rautatea omului intr-atat incat a ajuns s-o considere normala, un om care a invatat sa-si ingroape adanc sufletul in fiinta lui, dar acest film m-a facut sa plang ca un copil. Stop autonomiei secuiesti. Imploram bucurestiul(intentionat cu litera mica) sa nu ne vanda din nou. Suntem romani si trebuie sa ne gasim din nou mandria de a apartine unui neam care indiferent de vrajmasi si intamplari, a ramas ,cu pieptul in fata, in fata furtunii. Capul sus romanii mei. Tine de noi sa ne-aducem soarele inapoi

 35. Iustina says:

  Doamne, Dumnezeule sa nu uitam niciodata aceste atrocitati! SUNTEM ROMANI PANA LA CAPAT. Ungurii au fost si raman barbari. Elevii ar trebui sa cunoasca istoria adevarata a Romaniei. Slava Lui Dumnezeu ca sunt romani care spun adevarul!

 36. nana says:

  dupa acest documentar , sentimentele sunt contradictorii insa prezentul este o realitate, s anume ca in zonele unde mahiarii cantonati si-au lasat urmasii, si-au lasat si indenul de a mentine ocupatia mai departe. Astfel sunt multe locatii unde romanii au fost inlaturati din administratiile institutiilor de stat, exista primarii unde doar portarul este roman…
  Inca exista dispute si resentimente intre romani si unguri pe fondul tuturor atrocitatilor de genul celor vazute in acest documentar.
  poporul asta roman ori este prost si nu vede ce se intampla ori este prea pasnic si adopta etnia tiganaeasca si maghiara inchizand ochii la faradelegile pe care acestia le fac. Nu neg ca printre aceste etnii exista oameni de omenie, insa cu ceilalti ce facem? cu ceilalti al carui tel este ocuparea incet si sigur a Romaniei?
  mai nou ei cer autonomia Ardealului de parca ar fi fost al lor, maine si tiganii vor ajunge la guvernare (deja au un prim pas facut) si vor cere sa aiba un teritoriu propriu..
  am vazut recent in Germania ca pupulatia musulmana a ajuns la un procent considerabil!! motivul? nemtii prevazatori sunt prudenti in a face copii, pe cand tiganii si mulsumanii fac de zor cu zecile…au organizat proteste in Germania pentru a li se ridica de catre statul german moschee, pentru a se introduce in scoli dreptul ca fetele sa intre cu basma pe fata, pentru ca sa existe scoli pentru ei…pana unde se ajunge in acest mod?
  adica te primesc in tara mea, te ospitez si acum vrei sa o impart cu tine? nu-ti place in tara mea du-te unde vezi cu ochii ! asta este atitudinea corecta, o astfel de atitudine a luat premierul Australiei !

  dragilor, nu confundati amabilitatea cu prostia, a fi amabil e una a fi prost e alta…si daca romanii fac aceasta confuzie, atunci e bine sa se trezeasca sa-si apere numele si sa respecte sacrificiile stramosilor, si nu prin lupta sau razboi, ci doar prin atitudine, e suficient !
  lacrimile buncii mele inceteaza sa curga cand isi aminteste ca din bunicul, plecat sa lupte contra bolsevicilor, a fost capturat si dus in Siberia…nu s-a mai gasit nimic din el decat mantaua plina se sange…
  pentru ce au murit acesti oameni? suntem noi demni ca urmasi ai lor?
  ce facem noi cu tara noastra pentru care bunicii nostri au plecat sa o apere stiind ca poate nu se vor mai intoarce?
  ce sunt mizeriile astea de pensii de veteran, pe cand pensiile securistilor sunt chiar nesimtite?la fel si cu certificatele de revolutionar pe care s-au ingramadit sa le ia toate haimanelele pretinzand ca ai ridicat baricade impotriva teroritistilor? care teroristi? aceste risipe trebuiesc oprite iar trezirea trebuie sa aiba loc !

 37. Mircea says:

  Crede cineva ca romanii dorm?!!!!!!!!!!!

 38. Istoricul says:

  O adunatura de ignoranti care au invatat istoria din filmele lu’ Nicolaescu. Puneti mana pe carte gunoaielor !!!!!

 39. Istoricul says:

  INTREBARE:

  Cati din reportajul “dramatic” au trait in epoca respectiva, si daca au trait ( acum 60 de ani) cati ani aveau ? Aaaaa!!! cica le’a povestit bunicul sau bunica…..hahahahaha!!! daca le povesteau ca s’au culcat cu imparatul Romei, tot asa credeai mincinosii ? Natie de ignoranti, manipulati. Treziti-va. vitelor, sunteti de rasul Europei; nici macar nu stiti ce s-a intamplat in 89 si aveti pretentia ca stiti ce s-a intamplat acum o mie de ani ? !!!!
  Ardealul “apartine” “Romaniei” din 1918, pana atunci fiind o provincie independenta, dominata de unguri si sasi…..

 40. ROMAN GET beGET says:

  Firește, FSN (PSD+PDL+PRM+PIN+PC) + UDMR sunt vinovate de ceea ce se-ntâmplă în România după 1989. Dar oare, românii, cei mulți, cei pentru care soarele răsărea când Ion Iliescu apărea, oare ei nu au nicio vina ? Să vă aduc aminte că au fost votați de 85,5 % dintre cetățenii acestei țări pe 20 mai 1990 ! Atunci s-a jucat soarta României, restul este doar “vine de la sine”. Și tragedia este încă și mai gravă căci azi același FSN este votat de….99 % dintre votanții prezenți la urne. Masochism ? Inconștiență ? Prostie ? Toate la un loc ! Dar tragedia nu se sfârșește aici. Sunt incredibil de mulți români ardeleni și bănățeni care sunt pro unguri, lovind crunt în frații lor români de peste Carpați. Sunt români ardeleni care vor desprinderea Transilvaniei de România și unirea cu Ungaria, doar pentru că în mintea lor cea puțină sunt convinși că ar avea 2 televizore-n casă în loc de 1. Acesta-i prețul patriotismului pe care-l au unii ardeleni molcomi la minte. Sunt rușinea străbunilor lor, sunt rușinea românilor, sunt rușinea însăși. Închei cu cuvintele protopopului ardelean Ioan Lita rostite în 1911 : “Blestemat să fie acel român care va ține cu străinii decât să țină cu neamul său !”
  PS = @Mircea – da, românii dorm și dorm adânc rău ! Sunt ROMAN GET beGET (spre disperarea unora !), dar nu mi-am imaginat vreodată că neamul meu este atât de adormit, lipsit de patriotism, lipsit de discernământ, atât de pregătit să piară în tăcere.

 41. Eva Szabo says:

  Buna tuturor! Sincer sa fiu m-a surprins ura si alte sentimente josnice cu care sunt inundate comentariile voastre.Sunt o unguroaica get beget, mindra ca-n povesti de nationalitatea mea,si tot odata un roman desavarsit.Acest “document”m-a cutremurat,dar din alte considerente.Cred,si bucurati-va ca dupa toate aceste afirmatii mai pot sa cred, ca tot ce s-a adunat pe aceasta pagina este ura oamenilor care au o singura problema : Ei insine.

  Eu ramin in continuare cu drag tuturor. Eva.

 42. Omnipotent says:

  Fii linistita Eva,daca esti reala,fiindca nu este vorba desppre ura oamenilor “care mananca aceeasi paine” si sufera aceleasi nedreptati de cativa ani de zile cati or fi acestia ca nimeni nu mai vrea sa-i numere
  dar trebuie sa v-atrag atentia ca nu prea v-ati facut temele la capitolul istorie: cuvintele protopopului ardelean Ioan Lita rostite în 1911 au o cu totul alta insemnatate: voi nu ati priceput asta pentru ca nu prea dati dovada de simtul real al diferentierii intre bine si rau.
  Este chiar atat de simplu dragilor incat fiecare poate pricepe, spre exemplu noi oamenii traim o viata zbuciumata in Romania datorita intereselor marilor puteri straine ce conduc din umbra majoritatea guvernelor lumii, acestia au unele moto-uri foarte explicite ca de exemplu “Ordo ab chao” ordoneaza(a conduce) prin crearea de haos, “Nuovus ordo seclorum” si multe altele de acest gen care indruma pe membrii respectivei grupari la a distruge si a dezbina toate tarile si natiunile acestora din motivele simplu de inteles dupa cum reiese si din “ordo ab chao” moto-ul vechiului imperiu roman pt ca orice tara cu cat este mai vulnerabila cu atat este mai, dezbinata, nimicita in cele din urma si mai usor de tinut in fraie de catre aceasta fratie. Acum in aceasta noua “ordine” in care se petrec evenimente pe intreaga planeta au inceput si la noi vizibil din 1989 si ce ar fi daca ne-am lua cu totii de gat si am ataca pe fratii nostrii de suferinta care sunt unguri ,nemti ,romi si atii acuzandu-i cum ca vor ei sa fie dezbinata tara si saracita samd. ? da ar fi nu doar greseala ci si semn de cata prostie este printre noi.Dar asta nu inseamna ca nu s-a incercat de mai multe ori dezbinarea tarii pe motive de drepturi ale minoritatilor etc motive etnice – aceasta varianta care a tinut’ in unele tari candva intregi din Europa ce au fost impartite in bucati si acestea s-au facut de catre aceeasi fratie infiltrata in toate domeniile importante de activitate si puncte cheie de decizie la nivelul statului-daca vrei sa te convingi vezi ultimul speech al presedintelui american John F Kennedy https://www.youtube.com/watch?v=Tq99snleP4E .Cuvintele protopopului ardelean Ioan Lita deci inseamna: “Sa fiti uniti si sa nu v-a vindeti pielea ca e mai scumpa decat capul vostru poate pricepe” si este valabil pentru aceia care sub indrumarea fratiei amintite mai sus si-au afisat fetele de romani sau nu ,in systemul politic din romania continua sa lucreze pentru fratie, planul lor fiind acea de a insclavi marea majoritate a populatiei, reci si sadici lipsiti de sentimente,actionand in detrimentul poporului nostru popor de care imi este mila inclusiv de mine deja ca am ajuns sa ne plangem de mila pe bloguri de net dragilor. Eu l-e doresc din suflet si sustin cu tarie :”Manca-iar lupii din Carpati” pe toti cei ce lucreaza imptriva prosperitatii noastre in libertate.

 43. Hasn Castorp says:

  Romani din Regat, treceti oleaca Muntii Carpati, arestati hogorul Lazlo Tokes si trageti-l pe roata…asa cum a patit Horea si Closca!

 44. george says:

  Nu se poate asa ceva…ce lege le trebuie!!!??? TOTI ADEVARATII ROMANI ar trebui sa fie revoltati si sa le raspunda maghiarilor care cer asa ceva cu violenta si nu cu diplomatie pentru tupeul mizerabil se nemarginit pe care il au dupa toate cate ne-au facut. SA PLECE IN UNGARIA LOR PENTRU CA ARDEALUL A FOST,ESTE SI VA FI IN VECI AL NOSTRU, AL ROMANILOR!!! TRAIASCA ROMANIA !!!

 45. STELIAN says:

  CE POT SPUNE EU ,,SA JUDEC NU POT,, PENTRU CA SI EI POT POSTA DIVERSE ,ASA A FOST ,POATE UNPIC EVAZAT,DAR NICI NOI NU AM FOST USI DE BISERICA ,,SA NU UITAM CA ARDEALUL L-AM AVUT SI NU L-AM AVUT,ATIT SO JUCAT COARDA CU ACEASTA REGIUNE INCIT NICI NU STI PE CINE SA ACUZI ,,ASTA DACA NU ESTI NATIONALIST;SI EU SINT ADEPTUL CAMASILOR VERZI,DAR AM O VIZIUNE SI O CONCEPTIE ,,,UNGURU E UNGUR IN UNGARIA ROMANUL E ROMAN IN ROMANIA,SINCER AICI O PASCUT CALUL LUI DECEBAL ,NUMAI CA DE LA EL SI PINA-NPREZENT SA CAM DUS PE APA SINBETEI ROMANISMUL,,,ROMANESTE ;SINTEM NATIEA CARE A AVUT ZECI SUTE DE VICTORII,SI CARE NU A CISTIGAT DECT RESPECTUL CA A PARTICIPAT,MERITELE SINT IN DREPTUL ALTORA,,,POPOR DE SURGHIUN,,PACAT MA DOARE SI TREBUI SA MA OPRESC,,IAR DESPRE ACEI ROMANI DE NATIONALITATE MAGHIARA DE VOR MAGHIARISM IN BURICU TARI,, EU LE-AS DA UN SFAT ,,MA OAMENI DE CE NU VA DUCETI VOI IN PANONIEA,,INDIFERENT CA NUI A VOASTRA

 46. PUI DE DAC says:

  ACELEASI ORGII CRIMINALE AU INCERCAT ,PE UNELE LE-AU SI INFAPTUIT,URMASII SOVINI,AI CRIMINALILOR DIN 1940 ,IMEDIAT DUPA REVOLUTIE, IN REGIUNEA “HARCOV” .DAR AU FOST OPRITI LA TIMP.CEI CARE AU CITIT ZIARELE VREMII STIU DESPRE CE ATROCITATI E VORBA,NU MAI VORBESC DE PURIFICAREA ETNICA PE CARE AU FACUT-O ADEPTII “AVORTONULUI REVOLUTIEI”- SATANA AJUNS-A EPISCOP,ETC,ETC….
  ASTA-I TARA PE CARE O MERITAM CU PARLAMENT SI JUSTITIE DE CACAO,PE CARE,O MANA DE SOVINI REVIZIONISTI O INVART CUM VOR SI OBTIN CE VOR.

 47. VECERDEA LIDIA says:

  NU TREBUIE SA SE MAI INTAMPLE ASA CEVA !
  EU SUNT O ARDELEANCA-SIBIANCA CARE CRED IN ROMANII ADEVARATI !!!!!!!
  TREZITI-VA LA REALITATE ! ALTFEL ,,,,O SA AVEM PRIM-MINISTRU ,,UNGUR ,,,,
  ATENTIE !!!!ROMANII !!!!!!!!!

 48. Julya says:

  De necrezut… Exceptand faptul ca exista unguri care sunt de treaba, marea lor majoritate uita ca sunt o minoritate in Romania, uita ca pe buletinele lor la cetatenie scrie romana (sau cel putin asa cred). Sunt destul de suparata pe faptul ca foarte multi din ei nici macar nu stiu 3 cuvinte in limba romana! Faptul ca au scoli si licee cu predare in limba maghiara mi se pare groaznic! In ce alt stat minoritatile au scoli cu predare in limba lor? In ce alt stat este admis ca in localitatile in care minoritatile sunt in numar mai mare sa nu se vorbeasca limba oficiala a acelui stat? In vestul tarii noastre daca suni la primarie sau alte institutii de stat doar in limba maghiara te poti intelege cu ei! Daca intri intr-un magazin sau chiar benzinarie cu greu poti schimba 2-3 cuvinte in LIMBA OFICIALA a Romaniei!!! Este inadmisibil! Au mult prea multe drepturi LA NOI IN TARA!

 49. Attila says:

  TOKES trebuie sa stie: Ungaria Mare nu a existat!

  Da, istoric asa este! Este scornita de mintile infierbintate care confunda realitatea cu visurile desarte de marire! Ungaria asa zis Mare a fost un artificiu administrativ, o gaselnita birocratica, a unui functionar oarecare, numit Buest, decizie luata in 1867, de azi pe maine, intr-un birou, in urma unor intrigi si aranjamente de culise. Ungaria asa zis Mare nu a fost o realitate istorica, implinita printr-un eveniment de anvergura.
  Nici vorba sa se compare cu procesul prin care s-a ajuns la constituirea Romaniei Mari, proces care are la temelia sa jertfa a zeci, sute de mii de romani!
  Prin jertfa se consolideaza tot ce este trainic in istorie. Unde este jertfa ungureasca la 1867?! Unde a fost jertfa ungureasca atunci cand, dupa un veac si jumatate de ocupatie turceasca totala, Budapesta este eliberata de armatele imperiale austriece? Sa le aducem aminte celor care calomniaza Romania cu atata pasiune, faptul rusinos, penibil, jenant, de care ne-am ferit sa facem caz, ca in armata care i-a alungat pe otomani din Budapesta si din Ungaria, nu a existat niciun combatant ungur! Repet: cand turcii, care transformasera Ungaria in pasalic, au fost alungati de armatele unei puteri europene, crestine, in acea armata nu a fost niciun ungur care sa fi ridicat sabia pentru gloria, liberatea sau demnitatea maghiara! Nici unul! La fel cum, in cele aproape doua secole de ocupatie turceasca, nu s-a inregistrat niciun moment de rezistenta, de opozitie ungureasca la ocupatia musulmana.
  Nota bene: principatul medieval ungar, creatie a Bisericii Catolice, nu a avut o omogenitate etnica comparabila cu a principatelor romanesti, intre care includ si Transilvania. Nu intamplator regii Ungariei de origine maghiara ii numeri pe degete, intr-o jumatate de mileniu! Asta pana la Mohaci, in 1527, cand statul ungar dispare. Dispare Ungaria, dar nu si Transilvania, care continua sa existe! De ce nu dispare si principatul Transilvania odata cu Ungaria, la 1527? Simplu de ce: pentru toata lumea, pentru toate cancelariile din acea vreme, Ungaria si Transilvania erau lucruri diferite, entitati complet separate, care nu puteau fi gandite impreuna! Dimpotriva, in linii mari, Transilvania se afla in aceeasi situatie cu Moldova si Tara Romanesca, fiind toate trei partase in mod firesc la aceeasi istorie, la acelasi model de organizare politica.
  Insistenta cu care ne ataca detractorii maghiari ne obliga la gestul cel mai firesc: comparatia intre cel calomniat si calomniator! Foarte usor si la indemana oricui este sa constate ca oportunismul si lipsa de demnitate este mult mai prezenta la liderii maghiari decat la cei care ne-au condus si reprezentat pe noi! S-o spunem pe sleau si pe intelesul omului de rand: momentele in care sa-ti fie rusine de tine ca esti maghiar sunt mult mai numeroase si mai jenante decat cele care i-ar indreptati cat de cat pe romani sa traiasca acest sentiment dureros… Nu mai intram acum in detalii, dar aceste detalii de urgenta trebuie adunate de istoricii specialisti si puse pe tapet, caci numai asa vom inchide gura celor care si-au facut o meserie din a calomnia tot ce este romanesc!
  Tinem totusi sa punem o intrebare pentru bravii nostri detractori maghiari, mai activi ca de obicei in preajma zilei de 1 Decembrie: Cati sunt romanii care au facut istorie pentru Budapesta, si cati sunt maghiarii care au marcat istoria pentru romani? Cati sunt romanii al caror nume a fost maghiarizat si se falesc azi cu ei toti maghiarii, si cati sunt maghiarii cu nume romanizat ?… Sa mi se ierte simplicitatea, aproape penibila, a demersului pe care il propun! Dar nu avem incotro si trebuie sa ne coborim la nivelul cerebral al celor care ne agreseaza, agasanti si insistenti cu orice ocazie! Sa vorbim asadar pe intelesul mintii lor, imputinata de ura si naluciri desarte!
  Avem nevoie, zic, de aceste doua liste, riguros alcatuite, ca sa le facem publice si sa transam odata si pentru totdeauna disputa artificiala, nefireasca, la care suntem obligati sa participam, oricat de neserioasa ni se pare noua, romanilor. Pentru cei ce vor face aceasta operatiune, de listare a romanilor care impodobesc Pantheonul unguresc, le recomandam sa verifice situatia din satul Buia, unde s-au nascut cei doi mari matematicieni Farkas si Janos Bolyai. Am prieten un istoric din Sibiu, care mi-a demonstrat ca tatal, Farkas din Buia, scris Bolyai, era roman, ca tot satul Buia era romanesc pe la 1800, iar numele de botez Farkas, adica Lupu, este un binecunoscut nume de botez tipic romanesc, larg raspandit la romanii din Ardeal, din Maramures! Din pacate acel coleg se teme pentru persoana lui si pentru familie sa-si sustina ipoteza, adevarul!… Sa-l ajutam noi, daca nu pe domnul istoric, atunci macar pe domnul Adevar sa iasa in lume teafar, intreg, nemasluit!
  Acelasi exercitiu nu ar strica sa-l facem si cu ceilalti vecini, intrebandu-ne cati ucrainieni, rusi, bulgari, sarbi sau greci au scris pagini de istorie romaneasca, si cati romani i-au fericit pe vecinii nostri si ar binemerita nu numai un cuvint de recunostinta din partea acestora!… Dar ar merita ca in toate aceste tari, in Grecia, in Bulgaria, in Serbia, in Ucraina, in Ungaria, sa inceteze prigoana impotriva celor ce simt romaneste si se considera romani! Oare cat vom mai tolera persecutarea si marginalizarea romanilor fara a face auzit macar protestul nostru, al romanilor din Romania, care nu riscam nimic demascand nerusinarea guvernantilor vecini, a guvernantilor nostri, complet surzi la suferinta romanilor din tarile vecine?!
  Pentru acei unguri care nu mai ostenesc blamandu-i pe romani in toate felurile, sa le reamintim: la Trianon, in 1920, s-a decis crearea statului Ungaria !
  Budapesta nu mai fusese capitala unui stat adevarat, suveran, inca din 1527, dupa dezastrul de la Mohaci. Abia dupa 400 de ani, la Trianon, a aparut din nou un stat ungar. De data asta, pentru prima oara in istoria lor, ungurii erau majoritari in propria tara. Iar statul ungar era, pentru prima oara, un stat national! Comunitatea internationala le-a facut ungurilor acest dar, iar ei, maghiarii, considera ca atunci, la Trianon, s-a produs cel mai mare dezastru din istoria lor!… Care e logica acestor resentimente? Cum puteti deplange la nesfarsit disparitia granitelor care apartineau altora, adica habsburgilor?! Nicidecum maghiarimii! Nu va deranjeaza ridiculul situatiei?!
  Pana la Trianon, vreme de 400 de ani, ungurii au trait sub guvernarea si administrarea altora, ba a turcilor, ba a austriecilor. Abia dupa Trianon, ungurii s-au trezit fara stapan, liberi sa se guverneze cum vor! Si stiti dumneavoastra, frati maghiari, care a fost prima initiativa a politicienilor dumneavoastra de atunci, a liderilor de la Budapesta? Care a fost primul lor gand de auto-guvernare maghiara, suverana si independenta pentru prima oara dupa 400 de ani? Nu stiti, caci este tare jenant ce a decis, de capul ei, clasa politica din Ungaria! Au decis sa trimita si au si trimis la Bucuresti o delegatie, de trei conti maghiari, care i-au propus regelui Ferdinand si lui Ionel Bratianu ca Ungaria sa se lipeasca la Romania, intr-un stat dualist, dupa modelul dualismului austro-ungar instituit in 1867!… Nici mai mult, nici mai putin!
  Asadar instituirea unui dualism romano-ungar a fost proiectul politic cel mai dorit, speranta cea mare a politicienilor maghiari!… Lipsiti de exercitiul guvernarii, al libertatii, fruntasilor unguri le-a fost teama de riscurile si provocarile la care te supune suveranitatea. S-au simtit singuri si neajutorati, neasistati! Nu stiau incotro s-o apuce! Cam la fel cum au reactionat tiganii nostri cand au fost eliberati din asa zisa robie: s-au trezit si ei dintr-odata neasistati si s-au intors pe capul boierului roman sa afle cu ce l-au suparat si sa ceara sa ramana mai departe sub pulpana sa!…
  Unde era dispretul politicienilor maghiari fata de tot ce este romanesc atunci cand au venit la Bucuresti cu caciula in mana cersindu-ne intovarasirea?! Unde era dorul de libertate si neatarnare care anima, se zice, intreaga istorie a cavalerilor maghiari?!…
  Prin ce impuneau romanii in fata vecinilor maghiari ? Prin faptul evident ca in aceasta parte a Europei, a lumii, statul cel mai vechi si mai stabil, cu o continuitate neintrerupta de peste 600 de ani, era statul roman. Nici in toata Europa nu gasesti multe popoare care s-au invrednicit de o asemena performanta politica! Semn de cumintenie si de intelepciune atat la nivelul domnilor, cat si la nivelul omului de rand de la talpa Tarii!… Nu intamplator romanii se numara si printre cele numai cateva popoare din Europa care au fost in stare sa elaboreze un cod juridic propriu, vestitul jus valachicum…
  …Da, oameni buni, asa s-au petrecut lucrurile dupa Trianon! A fost un moment jenant pentru bietii unguri, iar guvernantii si mai apoi istoricii romani, ca niste veritabili domni, ca niste adevarati boieri, ca niste buni vecini, ca niste oameni adevarati, ne-am abtinut sa-l popularizam, sa-l mediatizam si sa-l comentam! Sa facem caz, ori, ferit-a Sfintul, sa facem haz! Caci comentariul, oricare ar fi fost, nu putea fi decat unul complet defavorabil ne-prietenilor nostri! Si poate ca asa ar trebui sa procedam si in continuare! Sa facem uitate asemenea momente de slabiciune ale Celuilalt!
  Din pacate, abnegatia ungureasca sistematica, institutionalizata, de a lovi si calomnia tot ce este romanesc, ne obliga sa parasim indatinata noastra atitudine de a-i lasa pe neprieteni in plata Domnului. Bunatatea noastra si bunul nostru simt sunt considerate slabiciune, prostie chiar! E timpul ca aceasta impertinenta sa capete raspunsul cuvenit, iar cei fara rusine sa fie obrazniciti si pusi cu nasul la perete, sa nu si-l mai ridice asa de sus fara niciun temei! Daca nu se gasesc maghiarii de bun simt care sa-i traga de maneca pe conationalii lor mai zanateci – sau nu indraznesc!, sa ne ocupam noi, romanii, de aceasta trebusoara! Si s-o facem de data asta temeinic, cu sistema!
  …Avem nevoie, asadar, de o strategie bine pusa la punct prin care sa contracaram eforturile sistematice ale celor care, cu fel si fel de minciuni, ne calomniaza si ne saboteaza cu orice ocazie! Noi nu avem nevoie de minciuni, de alte calomnii ca sa le raspundem, ci avem de partea noastra adevarul si nu mai putem intarzia cu punerea in functiune a acestei arme teribile: ADEVARUL!
  Si adevarul este de partea noastra in cele mai multe cazuri! Numai detractorii nostri au motive sa se teama de adevar! Ceea ce inseamna ca il avem de partea noastra si pe bunul Dumnezeu, care este, in fapt, alt nume al adevarului. Numai ca trebuie sa avem grija mare: Dumnezeu, oricat ne-ar iubi, nu ne baga si in traista!… Ne-a iubit Dumnezeu atunci, la Alba Iulia, si a vegheat Sfintul Duh la opera care se finaliza in acea zi de neuitat. Dar acel final fericit se implinea prin fapte de vitejie si de daruire apostolica a carturarilor nostri, si datorita jerfei romanesti din acei ani teribili ai Marelui Razboi. 1 Decembrie s-a implinit prin voia Domnului, dar nu ne-a picat din cer!…
  E 1 Decembrie! Tuturor romanilor asadar, pentru fiecare roman in parte si pentru intreg Neamul nostru cel romanesc, inima si fruntea sus! Avem de ce! La Multi Ani Frumosi!

  Prof.univ.dr. ION COJA

 50. ardeleanul... says:

  Stimate D-le profesor, din pacate ati ramas aceeasi tumoare cancerigena pentru relatiile normale romano – maghiare…
  Cu regret,
  un ardelean…

 51. auzi ba says:

  @ardeleanul…
  cine nu isi cunoaste istoria, o va repeta !

 52. ionel says:

  Relatiile romano-ungare s-au bazat si se bazeaza pe greselile Statului Roman ! Despre prezent ca sa mai….Cu udmr la guvernare, cu politica pasilor mici dar eficienti facuta de ungurii din Romania in atimgerea scopurilor lor, cu presedinti de consilii judetene care au depus cereri pt. a obtine cetatenia ungara !
  Cred ca in sept. 1940 Romania trebuia sa insiste cu orice pret pe un schimb de populatie, atat cu bulgarii dar mai ales cu ungurii.
  Dupa 1945 trebuia sa urmam exemplul Cehoslovaciei si al Poloniei, sa-i expulzam pe unguri din tara, cu plata unor despagubiri juste !
  Despagubirile nu ne puteau costa sub nicio forma mai mult decat ne-a costat si decat ne costa ,,convietuirea” cu ungurii din tara !

 53. Alexandru Losonczy says:

  Din pacate au existat atrocitati din partea unor militari ai armatei maghiare, insa ea nu a fost o politica de stat!

  Situatia in care s-au aflat romani in 1940 s-au aflat maghiari in 1918-1919.

  Ungaria Mare sau Regatul Ungariei a existat pana la batalia de la Mohacsi 1526. Dupa acest modelul s-a recontiruit Ungaria la 1867 prin monarhia dualistă Austro-Ungară…
  Istoria e mai complicată decât pare la prima vedere…

  Fie ca aste atrocitati sa nu se mai repete niciodata!

 54. maria says:

  @ ardeleanu
  Daca ar fi fost ungurii in locul romanilor care au povestit, ce ar fi facut? Ce inseamna relatii normale romano-ungare pentru acei oameni? Suferinta si dramele traite le-au consolidat sistemul de valori: “Ca sunt nemti, rusi sau unguri si ei sunt oameni, de ce sa-i impuscam?”

 55. tabita says:

  x Alexandru
  Ti se are corecta politica maghiarilor astazi?? Daca vreunui ungur nu-i place in Transilvania( pamant romanesc, nu???) are toata libertatea sa plece in Ungaria, din contra – ungurii ii asteapta si-i primesc cu bratele deschise. De ce trebuia sa ramana in Romania si sa se dedea la comportamente care starnesc ura, razbunare??
  Sunt un cetatean roman prezent la Tg.Mures in primele zile din 1990.

 56. Ali says:

  sorry i don,t no Romaiani

 57. razboieni..... says:

  AFARA,AFARA CU UNGURIIIIII DIN TARA
  *u*e UNGARIA !!!!!

 58. piri says:

  Si apropo, domnule Coja: mai cititi putina istorie, fara idei preconcepute. Sau treceti la table si septic. Sunteti nociv!

 59. Tauras says:

  1. Toti romanii, dar mai ales tinerii, trebuie sa cunoasca toate aceste atrocitati comise de iredentistii unguri deoarece atunci aveau arme la dispozitie, dar acum s-au perfectionat, recurg la politica pasilor marunti prin santjul guvernantilor carora le asigura mentinerea la putere.
  2. Este obligatoriu ca romanii sa faca un front comun pentru ca, in cel mai scurt timp (proximele alegeri parlamenmtare), prin participarea masiva la vot, sa realizeze surclasarea maghiarilor ca procent astfel incat udemeristii sa nu mai obtina cele 5 procente care sa le permita intrarea in parlament, De mentionat ca participarea la vot a cel putin 70% din romanii cu drept de vot va produce declasarea udemeristilor, indiferent de cati maghiari ii vor vota, deoarece nu vor obtine mai mult de 4% din voturi si astfel nu vor mai putea fi parlamentari. In acest scop trebuie bine lamuriti, mai ales romanii din Ardeal, sa participe cat mai multi la vot in cunostinta de cauza.

 60. alfonso says:

  sint plecat din tara din 1980, am facut de atunci sute de drumuri intre germania si romania. trebuie sa spun ca vamesi mai imputiti, aroganti,corupti ca ungurii nu am intilnit.

 61. Maria says:

  Astept cu mare interes si cu nerabdare , ca UNGARIA SA-SI CEARA IERTARE sa recunoasca public atrocitatile comise ,astept sa -si ceara -IERTARE- NU SCUZE, pentru tot raul facut in trecut ,poate ,dupa acest act de PENITENTA se va putea vorbi de o noua traire , de o convietuire impreuna .

  GERMANIA A CERUT PUBLIC IERTARE POPORULUI EVREU deoarece a fost obligata de opinia publica internationala .POPORUL EVREU NU A UITAT SUFERINTA PRIN CARE A TRECUT .

  NOI SUNTEM MEREU ACUZATI CA NU PUTEM TRECE PESTE TRECUT , NU ,NU PUTEM ,SI NICI NU ESTE POSIBIL SA TRECEM DIN MOMENT CE SE,ALIMENTEAZA URA SI IREDENTISMUL .

  UNGARIA NU A FACUT ACEST GEST ,DEOARECE NIMENI NU -I CERE SA-L FACA , DE CE SA NU CEREM NOI OAMENII DE RIND SA FIE OBLIGATA SA-SI CEARA IERTARE [niciodata nu o vor face fara sa fie obligati de marile puteri].

  ESTE NECESAR PENTRU BUNA CONVIETUIRE A POPOARELOR NOASTRE CA SA SE RECUNOASCA ACESTE GRESELI SA PUTEM PLECA CURATI PE UN DRUM NOU.

  DESIGUR ACESTE GINDURI SI DORINTE NU SE VOR INFAPTIU NICIODATA, LA FEL CUM NICIODATA unguri NU VOR RENUNTA LA DORINTA DE-A STAPINII DIN NOU ALTE POPOARE.Cine a gustat din betia puteri cu greu renunta la ea .

 62. tepesi says:

  pentru ardeleanu….ce este ?te zgirie pe creier istoria?esti intro tara. libera din com europeana da o fuga pina la praga viena si la vatican si uitate prin harhivele istoriei ungariei si vei citi ca ungaria a facut parte dintrun imperiu ca a fost pasalic turcesc si ca principatul transilvaniei pe timpul pesaliculi turcesc a fost libera deci nu a fost patre integrata in teritoriu unguresc.transilvania a trecut de o parte sau alta sub control unguresc sau hasburgic. batalia de la selimbar iti spune totul si pe deasupra tradarea austriaca si a voastra sa va salvati pielea.sa nu spui ca cei care au scris historia la vremea aceia a evenimentelor au fabulato.caci atunci ar trebui sa te declari membru udmr cu state vechi romania nu este un stat federal sa aveti limba voastra oficiala.si de fapt in zilele noaste america ca stat federal si cu teritori loate prin razboi de cucerire nu aproba o limba oficiala spaniola in california texas sau florida cum nu aproba uniune mexicana in guvern si nu uita e tara democratica cu state vechi in democratie. noi acum invatam democratia de la ei.dece am face alfel?

 63. joska says:

  Da adevarul trebuie cunoscut,si trebuie sa militam ca nu se repete.Dar sa prezentam adevarul in totalitate,sa vorbim si de atrocitatile romanilor la Aita Seaca,Sandominic,mergeti si cautati unguri batrani care pot povesti si ei de suferinte din multe localitati din Ardeal.
  Sau mergeti in Rep.Moldova,Transnistria sa vedeti ce parere au rusii,evreii de acolo despre armata lui Antonescu.
  Daca prezentam numai adevarul care incrimineaza numai atrocitatile armatei ungare(care au existat din pacate),inseamna incitare la ura interetnica impotriva celora care nu au nici o vina.Vezi comentariile multora pline de rasism,si folosit impotriva la orice ce are legatura cu populatia maghiara.

 64. Bogdan says:

  Ce as scalpa cativa unguri . Nu doar din cauza atrocitatilor de atunci , ci asa in general .Am stat cateva zile la Budapesta .Cum vedeau ca sunt roman (nu tigan) imediat se uitau urat .Probabil ura asta e reciproca .Mai ales cand idiotii de ghizi care iti prezinta Palatul parlamentului spun in camera coroanei ca Transilvania a fost a lor dar din pacate acum e a Romaniei . E na ?

 65. Sergiu R. says:

  Un film deosebit! Multumim pentru o pagina de istorie! Sa incercam sa invatam cu totii din aceasta, astfel incat asemenea atrocitati sa nu se mai repete.

  A great film. Thank you for a page of history. We all should try to learn from this, in such a way that atrocities like these won’t happen again.

 66. silvia says:

  sunt romanca! asta nu poate sa o ia nimeni. NU sunt nationalista, dar nu doresc sa ma transform in asa ceva! oricum, atentie!

 67. VR says:

  Doamne ajuta!

 68. joska says:

  Vorbesti de urs(comentarii rasiste) si @Bogdan e la usa.

 69. Iulian says:

  Pentru “ardeleanu”, “piri” si alte secaturi…. blestemati sa fiti mai voi toti cu tot neamul vostru si de abia astept sa ne intalnim fata in fata…..cu arma in mana….si sa-l pupati in dos pe Coja…..

 70. bildenberg says:

  Daca stie cineva episodul in care armatele imperiale romane in 1920-1922 au ocupat far prea mari eforturi jumatate din tinutul ungariei datorita orintarilor lor idioate inspre comunisti rusi? Atunci trebuia sa ramanem acolo (asa cum Marele Stefan Cel Mare si Sfant a ajuns la portile varsoviei candva). Poate il relateaza cineva mai pe larg!Sa nu se uite influentza din umbra a “prietenilor” nostrii evrei (aal 13 lea trib de fapt, Kazari , ce nu are nici o legatura cu evreii adevarati). Sa constientizeze lume de fapt Dacia,Transilvania, etc niciodata nu a fost in totalitate asimilate de romani sau popoare migratoare care doar au venit, au vazut, au luat si au plecat.Noi am ramas aici. Istoria noastra trebuie rescrisa in adevar pt generatiile viitoare.

 71. Un roman says:

  Batranii au avut puterea de a ierta! NU UITA! ura continua nu aduce nimic bun. Cat despre limba maghiara in Romania mergeti si intrebatii pe romanii in varsta din ardeal… Votati! sistemul democratic va ajuta si in sfarsit, poate ramanii vor fii odata uniti… Bun documentarul… Si membrii UDMR sa-l vada… si apoi sa ceara romanilor ceva…

 72. eugen says:

  Stimate domnule “ardeleanu” nu-l trata pe domnul profesor in felul acesta. Ma intreb daca sub acest “ardeleanu” nu se ascunde de fapt un maghiar. Are dreptate, iar ungurii care vor sa traiasca si sa vorbeasca ca si magiarii vecini, de ce nu trec granita? Români suntem si Români vom ramane, cu o singura limba oficiala!!!(in fine, sper din tot sufletul).Este ff adevarat ca avem guvernanti de rahat care se fac frate si cu dracul pentru a ramane la putere , si fac aliante cu oricine….dar noi tot Români vom ramane
  Legat de ceea ce d-nul “alfonso” , plecat din tara din 1980 , confirm si eu, vamesi mai imputiti, mai aroganti si mai corupti ca si ungurii nu exista! Am trecut si eu prin multe vame….dar, doar la unguri vezi atata ura si rautate!
  Sper ca nu veti avea curajul sa ma contraziceti! Sunt convins ca sunt foarte multi alti romani care ar putea sa va confirme cele spuse de mine si de d-nul “alfonso”.
  Va doresc din suflet o plecare cat mai grabita spre teritoriul vecin României pentru ai putea aprecia mai mult pe “scumpii” nostrii vecini maghiari.

 73. Iustina says:

  Ungurii: neam de barbari, cutitari, cotropitori, cruzi, lipsiti de blandete. Problema ungurilor e de natura politica. Daca va deveni o problema sociala inseamna ca suntem tradati de toata clasa politica. Atunci va fi vremea sa punem mana pe obiecte contondente si sa-i articulam, pe unguri, de sa le sara mustatile si caciulile!

  Stati linistiti ungurilor!
  E mai bine sa nu va depasiti limitele.

 74. Dacul says:

  Prenumele tatalui meu , nascut in 1900 Bv., i-a fost tradus din IOAN , in IANOS . Numele de familie nu i s-a putut traduce si a ramas romanesc . Dar Domnule Cojan , va rugam , mai multe dovezi istorice , documente in loc de multa vorbarie de umplutura , care nu ajuta suficient la intelegerea fenomenului istoric de catre noi ,oamenii simpli de pe strada si mai important este sa nu pierdem momentul demontarii absurdelor si imaginarelor povesti ale *statului* migrator in hoarde din Asia in europa ! Mare pecingine pe batranul nostru continent civilizat Europa , poposirea acestor hoarde hune , ca si cele tiganesti !

 75. maghiaro-roman says:

  Nu-mi vine sa cred ce comentarii pe aici. O gramada de daca. Natia romaneasca se uita in istoria pe care nu a fost in stare sa o rescrie nici azi si crede ca daca s-ar rezolva problema istorica noi am avea salarii mai mari. Sa fie clar UDMR exista pentru ca unii de la putere ar da si Transivania ca sa mai ramana 4 ani la guvernare.
  Si ce daca vor in limba maghiara. Eh unde se vor angaja ? Ar trebui lasati in autonomia lor, fac pariu ca in 5 ani ar da faliment ca si autonomie.
  Cine nu stie, Ungaria finanteaza cu bani de la buget Autonomia pe Tara a Romanilor din Ungaria ca sa-si pastreze cultura si obiceiurile, iar noi nu suntem in stare sa le dam romanilor din Ungaria nici macar 1 RON. Ba mai mult aplicam aceleasi represalii ca si in film, dar mult mai stilate, obligandu-ne conationalii sa se autodeporteze in strainatate sa lucreze. Vezi cuvintele lui Basescu.
  Sa va fie clar, eu nu plec din Romania si voi apara drepturile maghiarilor in romania si drepturile romanilor in alte tari (inclusiv Ungaria).
  Istoria trebuie cunoscuta sunt deacord, dar nu retraita prin instigare la razboi civil, ceea ce vad aici. Dumnezeu ii va condamna pe toti pentru tot ce au facut, nu noi trebuie sa o facem.
  Hai sa iesim in strada pentru viitorul nostru nu pentru istoria noastra.
  Bravo pentru film, dar sa ramana doar informatie.
  Va iubesc pe toti, indiferent ca aveti aceeasi parere sau aveti o parere contrara.

 76. Adrian says:

  Prea multe patimi Chiar nu putem urma exemplul Frantei cu germania Nici un popor nu e superior altuia O ceremonie de impacare a celor doi presedinti la Alba Iulia … De ce sa nedreptatim un cetatean roman de etnie maghiara si prin neinvatarea limbii romane sa ii luam sansa de a putea lucra oriunde in Romania. Bascii din ranta invata franceza ca limba tarii in care traiesc si au scoli in care se duc simbata si duminica si invata cultura si limba basca … opot vorbi intre ei dar nu ignora franceza … ca si corsicanii, alsacienii, bretonii … De ce nu putem trai respectindu-ne fara reprosuri Nici unul din aceste popoare care si-au dat singele adesea pentru interesele marilor inperii nu a fost un popor de sfinti . Se uita ca Ungaria a fost mre cind a avut un rege de origine romana si ca alianta dintre voievozi si regii ungariei a infrint oastea otomana … Sa ne respectam Nu se pierde nimic daca se invata istoria si geografia romaniei in romana E bine sa se adauge ore de limba maghiara pentru elevii mghiari ca sa isi cunoasca literatura pina la urma ei ar cistiga mai mult cunoscind doua culturi Filmul e necesar si e un document Este util ca sa nu se mai repete niciodata … Si pentru asta e necesara integrarea cu respectul individualitatii si nu apartheidul

 77. iby says:

  Pacat,
  in schimb cele de cele intamlate nu suntem noi cei de etnie maghiara vinovati,este nedrept sa marginalizezi o etnie, avem aceleasi drepturi,mai mult de atat,toti vor raspunde ptr. nelegiuirile pe care le fac semenilor,hai sa aratam noi insine k putem traii in fratie si armonie in prezent,doar impreuna putem realiza orice.

 78. Alin says:

  legat de nume e adevarat,
  am fost cu cativa ani in urma in cimitirul satului in cara locuiesc,
  un sat in apropiere de timisoara, si impreuna cu bunica mea am mai vizitat niste cruci foarte vechi ale unor rude, si mare mi-a fost mirarea cand am vazut numele lor scrise in ungureste pe cruce(janosh, gabor, peter,….), ei de fapt fiind romani din tata in fiu.

 79. Mihai NYC says:

  Un film la care sa fiu sincer mi-au curs lacrimi, am stiut demult despre aceste atrocitati ale armatei unguresti impotriva cetatenilor romani, batrinii mi-au povestit…NU trebuie sa fie o instigare la URA, trebuie sa traim in PACE, iar UNGARIA trebuie sa ceara IERTARE…am fugit din tara pe vremea comunismului iar traseul a fost prin Ungaria fiindca era mai sigura ca fosta Iugoslavia, Ungaria de la 1987 acorda drept de sedere refugiatiilor romani, m-am aflat si eu printre ei ( sint roman get beget), si am fost ajutat enorm de cetateni unguri, nu stiam ungureste, si m-au ajutat ungurii din Ungaria, parca ei sint diferiti mult mai buni ca ungurii nostrii… dar asa cum zice alfonso ce-i mai imputiti si corupti vamesi sint ungurii, si am trecut si eu prin multe, multe vame, dar ca ei de imputiti n-am intinilnit…ceea ce ma bucura e ca totusi traim in PACE impreuna in Transilvania, d-nule profesor Coja e interesant ceea ce scrieti, nu-l bagati in seama pe ardeleanu cred ca el face parte din aceei vamesi imputiti, si face instrigare la ura, FELICIT poporul roman ca traim in PACE cu toti la un loc, si cu-i nu-i comvine sa treaca granita dincolo…despre istorie nu cunosc sint prea tinar sa-mi spun parerea, doar atit Ungaria ar trebui sa despagubeasca urmasii…

 80. Parerea mea printr-un simplu banc :

  Un roman si un ungur stau la pescuit. Prind astia pestisorul de aur. In momentul in care apare prea cunoscuta replica:”va indeplinesc 3 dorinte”, a pestisorului
  ungurul zice:”Stii Marele Zid Chinezesc?”
  pestisorul:”da”.
  Ungurul:”Stii Ungaria?”
  pestisorul:”da”.
  Ungurul:”inconjoara Ungaria cu Marele Zid Chinezesc sa nu mai intre nici un roman”
  Zis si facut.
  Ii indeplineste pestisorul dorinta ungurului si vine randul romanului:”Pestisorule, zidul asta are geamuri?”
  Pestisorul:”Nu”.
  Romanul:”Dar usi?”
  Pestisorul:”Nici”.
  Romanul:”Atunci umple-l cu apa tui in gura de unguri!”

 81. VR says:

  🙂 🙂 🙂

 82. nehustan says:

  ,,Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte…,prinde (mortul scoate-i ochii!),,
  Ce-a fost a fost, ce va fi vom mai vedea,dar minoritatea ungurilor(hunilor) nu trebuie sa aibe vre-un drept sau vre-un avantaj in plus fata de minoritatea tiganilor,turcilor,germanilor si a celorlalte..!

  Indatoririle cetatenesti fata de statul roman sa fie achitate pana la cel din urma …sentiment!
  NU..??!
  Evacuarea!
  -Reprezentanti in forurile conducatoare?!
  ,,Proportional cu celelalte minoritati!”
  Si-n rest…(CIOCU’miiic..!)

 83. Arkan says:

  Pentru Piri si Ardeleanu , aduceti argumente domnului profesor pe care l-ati jignit ca niste porci castrati.Dar va inteleg la limba saraca ce o aveti,ca este greu de pus in pagina.Oare cat ati cantari daca ati lua niste plumbi in cap de la toti vecinii pe care ii deranjati?……AMIN

 84. Gruia says:

  Buna seara,
  Am urmarit cu mare atentie acest documentar si pot spune ca am plins. Nu trebuie sa uitam niciodata ce s-a intimplat pe aceste meleaguri(asa cum bine spunea un antevorbitor:”cei ce isi uita istoria sint pedepsiti sa o retraiasca”) desi, la ora actuala, multi maghiari care locuiesc in aceasta zona chiar sint nevinovati. Spun aceste lucruri deoarece eu sint moldovean si acum locuiesc in Covasna. Am amici maghiari care sint oameni in adevaratul sens al cuvintului. Vina pentru ce se intimpla acum in aceasta tara nu le apartine oamenilor simplii ci celor avizi de putere. Asa cum bine spunea cineva: nu exista patrioti romani mai mari decit cei din udmr. Explicatia este simpla: aviditatea de putere si avutie nu tine cont de nationalitate si rasa si cei care manipuleaza pe acesti oameni nu ar fi putut avea asa ceva in ungaria, acolo ar fi fost inchisi imediat. Cred ca vinovati pentru situatia actuala sintem chiar noi, romanii sau mai bine zis: cei care ne conduc. Acesti oameni la fel de avizi de putere si avutie care ne reprezinta.
  Haideti sa nu ne uitam istoria, sa gindim clar si sa incercam sa facem curat in propria noastra ograda.

 85. VR says:

  @ Gruia
  Doamne, ajuta!

 86. Oana says:

  https://diversediversificate.wordpress.com/2011/01/25/a-fost-odata-transilvania/

  Am considerat ca trebuie vazut de cat mai multi romani asa ca l-am preluat pe blogul meu.

 87. VR says:

  Foarte bine! Sa tinem legatura! Multumiri si Doamne ajuta!

 88. TARANU ION alui ION says:

  Domnule profesor.Bravo!-Ţara are nevoie de oameni ca dumneata. Tradatorii de neam si ţară ne-au încălecat.Tara-i vândută şi cumparată.Blestemat sa le fie numele tuturor celor care tradeza, care cedeaza si care fac jocul străiniulor. Sa nu-i primeasca pămantul tarii. Sa+i arunce pamantul afara. Ca oasele lor nici cainii sa nu rea sa le roada.
  Domnule profesor nu va lasati intimidati. Ca de noi nu asculta nimeni.Macar dumneata ca om de stiiunta si de suflet adevarat romanesc nu cedati. Ca pana la urma dreptatea e a noastră. Cu recunoştinta.

 89. Justitiarul says:

  V-as ruga daca se poate, acest filmulet sa fie tradus in amanunt in limba engleza. Eu fiind in SUA il voi trimite la cele mai mari universitati de istorie din SUA. de asemenea il voi trimite la toti prietenii mei americani de la care am adrese de e-mail. il voi trimite la toti sa vada ce sa intamplat.

 90. VR says:

  Doamne ajuta! Incercati dvs sa il traduceti. Mii de multumiri!!!

 91. Rodica says:

  Mi se pare inadmisibil ca majoritatea populatiei din restul Roamaniei ( Moldova, Tara Romaneasca..) sa nu stie aceste lucruri. Nu vorbim aici de razbunare ci de istorie. Se pare ca trebuie rescrisa.

 92. vlad44 says:

  Voi credeti ca armata romana a impartit piine si flori in Ucraina si Rusia cita vreme am luptat a cote de Wermacht,ASTA-I RAZBOIUL scoate ce-i mai rau din oameni pe de alta parte Ardealul a fost sub influenta Ungariei 1918-900 aproximativ 1000 de ani si noi romulanii din anul domnului 2011-1918 adica nici 100 de ani si ASTA-I ARITMETICA.Lucrurile astea daca s-au intimplat sint de condamnat dar nu trebuie generalizat,nu trebuie sa generalizam faptele unor militari cel mai probabil imbatati in prelabil.

 93. nagy benaia says:

  eu sunt ungur cu cetatenie romana,si sincer e o prostie din partea fratilor mei unguri sa vina cu pretentile astea unguresti<<suntem in roamnia,si asta conteaza. ne conformam fara pretentii,cine are pretenti la atentii sa plece in ungaria.in numele ungurilor eu va rog pevoi fratii mei romani sa nu tineti ura pe noi din cauza stramosilor nostri care v-au tratat rau,si din cauza unor maghiar obsedati,de pretenti absurde.
  eu sincer nus curios deloc de nici o pretentie a fratilor mei unguri,sunt copilaresti,chiar hazlii,nu merita sa va necajiti pt ei.

 94. nagy benaia says:

  sunt cetatian roman cu nationalitate maghiara,si sunt de partea roamnilor.in numele maghiarilor eu va rog sa nu purtati ura pe stramosii nostri maghiari carora diavolul le-a intunecat mintea de au facut acele lucruri care sa-u descris in documentar.
  poporul roman este un popor pasnic,si il respect pt aceasta.parerea mea este ca cel putin 100 de ani nici un maghiar care are pretenti deosebite doar ca e maghiar,nu ar avea ce sa caute in functii de conducere.
  mi-e rusine de acele pretenti,si nu ma identific de loc cu ei in aceste lucruri.acum noi trebuie doar sa iertam,nu sa ducem o samanta de ura de la o generatie la alta…eu am 29 de ani si nu am avut niciodata probleme cu romani,din contra mis dragi si aici ma identific cu poporul roman in problemele aceste.
  Iertati va rog in Numele lui Isus care si El ne-a adus iertarea
  Iertarea dezleaga harul Lui Dumnezeu peste noi.
  Ura insa aduce multa amaraciune care alimenteaza emotile intr-un mod negativ,putand provoca boala depresie etc.suntem o generatie care putem ierta.poporul roman a suferit destul,nu-si poate permite sa duca durerea trecutului in fata ,caci sunt si asa destule provocari in aceasta viata…

 95. Dorin says:

  Ungurii au comis crime acolo asa cum zic unii ca si romanii au facut-o in teritoriile unguresti,sa nu ne suparam unii pe altii,dar nici sa nu uitam ca din cauza ungurilor noi am pierdut si cativa conducatori (omorati de ei din cate stiu) cum sa-i uiti si sa-i iubesti.Cum sa iubesti un om caruia-i ceri apa si nu iti da pentru ca la tine in tara nu-i ceri apa pe limba lor,mai sa fie?!?!!!

 96. ioan blaj says:

  e cutremurator ce sa intimplat dar oare trebuie sa taiem o padure intreaga pentru 2 copaci uscati sau bolnavi,consider normal sa judecam si sa pedepsim pe cei vinovati si in situatia de fata sa invatam si sa nu dam ocazia sa se repete asa ceva oriunde pe acest pamint

 97. bogdan says:

  asta eee ungurii fac pasi mici si repezi spre ce au urmarit dintotdeauna .
  asta din cauza ca avemm o conducere infecta, carora nu le pasa de poporu acesta ci doar de ei insisi, care au uitat ca sunt romani.

 98. Brsoveanul says:

  In istoria Transilvaniei ocupata dealungul a catorva secole de catre imperiul Austroungar,mosii si stramosii nostri au platit cu viata atunci cand au cutezat sa-si revendice drepturile legitime legate de un trai decent.Despre cruzimea pedepselor aplicate razvatritilor stau marturie martiriul capilor rascoalelor taranesti dinTransilvania,Horia,Closca,Crisan
  zdrobiti cu roata de catre calaii unguri.Astazi urmasii acestora expun cu mandrie uneltele sinistrei torturi la muzeul istoiei din Budapesta dovedind astfel ca mostenesc cruzimea stramosilor huni pripasiti de prin stepele Mongoliei.Sa ne miram atunci ca au ucis fara mila copii,lauze,femei,barbati,batrani doar pentru faptul ca sunt romani.Ura lor ancestrala impotriva a tot ce este romanesc nu se manifesta pe fata doar datorita faptului ca in calitate de membrii ai marii familii Europene nu o pot manifesta.Aliantele actuale ale partidelor romanesti cu UDMR au la baza doar interese meschine reprezentand de fapt tradarea iealurilor poporului roman pentru care si-au dat viata adevaratii fi ai neanului.Orice slabiciune din partea guvernatiilor in relatia cu UDMR-ul va fi urgent taxata si ne vom trezi ca ne-am bagat singuri grumazul in jugul pierzaniei.Sa nu fim razbunatori dar nici indiferenti.

 99. Andrei says:

  Transilvania a fost si va ramane un model de convietuire interetnica.
  Ignorantilor………..

 100. Andrei Tm says:

  Traim intr-o tara vanduta pe nimica si care orice ar fi sau ar fi fost trebuia sa ramana a romanilor, insa datorita intereselor anumitor persoane, acum aflate in varful societatii romanesti, sa ajuns ca noi romanii sa fim condusi de o alta tara, Ungaria, care prin puterea lor de decizie in guvern, obtin tot ceea ce isi doresc pentru ca interesele unora is mult mai mari decat binele unei intregi natiuni. Oare unde sa mai pomenit ca o tara sa fie condusa de vecini, nu cred ca exista in lume vreun astfel de caz. Oare cat o sa mai inghita poporul aceste atrocitati si nelegiuirii?! Probabil am devenit prea lasi, delasatorii, totul se prabuseste….si in final Romania va disparea-:(-. Cei care mai sunt in viata si au trait in acele vremurii din documentar ar trebui sa arate intregii lumii printr-o plangere penala la CEDO, ce au patit si cata suferinta a adus acele vremurii, astfel incat sa ii faca si pe unguri sa inteleaga unde l-e este locul, iar in tara noastra, ce a mai ramas din ea…sa n-e respecte asa cum si statul roman care evident tot prin puterea lor, santajista, ii respecta si care pana la urma l-i se platesc tot felul de ajutoare, din banii nostrii, care ar trebui sa mearga la pensionarii nostrii si la interesele natiunii romane nu la cei unguri sau oricare alta nationalitate care convietuieste acum la noi in tara… Haideti romanii sa n-e trezim odata, sa n-e desteptam pentru ca altfel vom pierii lent dar dureros…. Sa traiasca cei care mai au curajul sa vin sa zica adevarul in fata camerei de filmat chiar daca sunt amenintati prin telefoane si tot felul de mesaje….Dumnezeu sa fie cu cei drepti si nevinovati iar celor vinovati si nedreptati sa l-e rasplateasca raul facut cu suferinta direct proportionala cu raul ce l-au facut ei.

 101. Olteanu says:

  Cutremurător.Avem datoria să nu uităm !Roata istoriei nu trebuie învârtită din nou ,altminteri,mielul cel blând va mușca mai rău decât un leu…Iartă-i Doamne ,că n-au stiut ce fac !Doamne ocroteste-i pe români !

 102. Emilia Craciunescu says:

  Locuiescin Las Vegas, Nevada, USA, iar in plimbarile mele spre California am trecut printr-o localitate numita Little Rock. In mijlocul soselei este un magazin deli unguresc , cu steagul Ungariei in berna iar noi ne-am oprit sa cumparam. Pe perete mare, harta Ungariei, care cuprinde intreaga Transilvanie in spatiul Ungariei,si nu al Romaniei. M-am nascut la Turda, jud Cluj si am incercat sa le spun ca harta este gresita, ca intreg Ardealul si Transilvania sint teritorii romanesti, ca eu sint romanca, si stiu asta foarte bine, fiind nasuta acolo. Raspunsul ungurilor de la magazin? NU mai avem marfa pentru voi! Harta afisata era datata in anul 2000!…

 103. Mircea says:

  Pt Andrei TM
  Sunt de acord cu ceea ce ai scris, dar urasti gramatica limbii romane.
  L-e, n-e,l-i sunt pronume si nu se despart. Cauta sa inveti gramatica limbii romane daca esti un adevarat patriot. Altfel totul poate fi ridiculizat de cei care nu sunt romani, dar care culmea, se exprima si scriu romaneste mai bine ca multi romani.
  Patriotismul are mai multe aspecte si unul din ele este respectul pt limba materna. sper sa nu te superi si sa intelegi corect observatiile mele. Apropo, sunt inginer, nu profesor de limba romana.

 104. Nicoleta says:

  Cum ar spune taranul nostru iubit: Of, Doamne, Of!!! E greu sa te uiti la un astfel de material si sa nu fii zdruncinat. Cand nu a fost poporul nostru hartuit intr-un fel sau altul? Dar vorba Mantuitorului: sa nu ne temem de cei ce ne omoara trupul, ci de cei care ne pot omori sufletul. Sa nu lasam sufletele noastre sa isi uite radacinile, sa nu lasam sa creasca ura in ele si sa avem taria sa le raspundem cu demnitatea si forta romanului care nu s-a ridicat decat sa se apere.

 105. R.G. says:

  CUTREMURATOR!!!
  Si mai au curajul sa-si ceara drepturi!Oare nu cer prea multe favoruri??
  Cred ca DA! Ar trebui sa ne deschidem, in sfarsit , ochiii, sa-i privim pe vanzatorii de tara cu mai multa atentie si sa alegem ce votam atunci cand ne “CERSESC” voturile.Romani, aduceti-va aminte trecutul! Este al nostru , la fel ca prezentul si viitorul copiilor nostri!

 106. Andrei din Vest says:

  Dumnezeu sa-i Odihneasca in Pace pe cei ucisi precum Mantuitorul! In numele Domnului iertare si asasinilor care si-au manjit mainile si patat inima cu cei ucisi pe nedrept! Doar Dumnezeu poate judeca drept si El o va face! Sa ne rugam si pentru sufletele nemangaiate ale supravietuitorilor care au patimit de atata vreme cosmarul asasinatelor infioratoare! Dumnezeu Fie-va alaturi dragi romani!

 107. Robert says:

  Ungaria ar trebui sa plateasca despagubiri Romaniei pentru crime de razboi, dar cum diplomatia romaneasca este inexistenta, iar conducerea tarii aservita fortelor straine, banuiesc ca o sa ajungem tot noi sa ne cerem scuze ungurilor. Sa le fie rusine acestor tradatori de neam si de tara care ne-au condus si ne conduc inca si acum. Romani treziti-va! Printre voi sunt si iubitori de tara si pot ajunge sa conduca Romania pentru romani. Iesiti in fata nu va fie teama, toti acesti parveniti vor disparea curand!

 108. carastau nicolae says:

  Redau mai jos franturi de corespondenta cu un nenorocit de roman care e redactor sef la un ziar al cozilor de topor numit ACUM. Romanul se numeste CLEJ PETRU si care ma pocaieste cum ii vine la gura cand spun ca Ardealul e romanesc. “Cum uitam ce facea, de fapt, actul de la 1 Decembrie 1918 ? Invingea el pe cineva sau punea la loc ceva pe care altcineva il luase fara sa ii apartina ? Cum era sa fie Ardealul unguresc cu o populatie ungureasca absolut minoritara ? Si care nu devenea majoritara nici daca ii aduna si pe ceilalti alogeni cu care facea rusinosul unio trium nationum ? Desi facusera tot ce se putea pentru deznationalizare, le daduse pamant ca sa ia nume unguresc, ii trimisese prin politici foarte subtile in America [aproape un milion de romani ardeleni in 50-70 ani, etc. etc,] Era cineva invins atunci sau lua sfarsit, in sfarsit, o seculara nedreptate ? Cum era de drept ca un grof maghiar sa detina zeci de sate de iobagi, in care singurii unguri era familia lui ? Cine se afla in tara cui, ei in tara lui sau el in tara lor ? Cum devine chestiunea aceasta ? Ehei, cum s-ar mai rotunji ea Ungaria cu campiile, padurile, muntii, aurul, scl, ale Ardealului, nu ? E mai mare asa zisa nedreptate ca s-a luat inapoi, dupa sute de ani, ceea ce nu le apartinuse de drept niciodata decat ca o detinusera pe nedrept atata amar de vreme, pana cand – iata – erau pe punctul sa uite cum a devenit a lor ? Sa fim noi numai zece milioane si voi douazeci si ceva, am vedea noi pe dracu. Apropo, de ce fiind noi majoritari nu am incaput in unio trium nationum ? de ce trium ? noi, ce eram, niste unelte vorbitoare, eram mai prosti, nu ?
  N-ati mai stiut cum sa ne amagiti in a ne termina, numai ati infiintat si aberatia si schizofrenia aia de credinta [cu ghilimele, bineinteles,adica nu e o credinta, e o erezie], de greco-catolici, doara – doara ne bagati ca pe oi in tarcul unguresco – catolic.Era cat pe-aci sa reusiti. De ce sa mai vreti voi limba romana in scoli cand v-ati gandit ca nu mai e mult pana n-o sa mai aveti nevoie de ea, trebuind sa o invatam noi pe-a voastra, cum a mai fost candva , nu ? Eu zic ca ar fi bine sa va lasati de goange. Voi sunteti normali, ? va dati seama ce iese ? Ce credeti ca tac – pac, si gata ? Oho – hooo si vai, vai !!!!!!!!

  Ca sa nu fiu primitiv si sovin si de mucava, cum imi spui dta, ci poate dimpotriva, ar trebui sa spun ca, una peste alta, nu numai Ardealul, ci poate, toata Romania, nici nu prea au existat, de fapt.
  Dar ar fi mai cool ca romanii din Ardeal sa sara-n sus de bucurie la 15 martie decat la 1 Decembrie ? Imi plac toti ungurii [bozgori le zici dta, nu eu] care nu doresc Ardealul. Cum, nu exista niciunul care sa nu vrea Ardealul ? Ei, atunci imi pare rau pentru ei, raman neiubiti, ce sa zic ! V-a scapat, [desigur neintentionat …] sa spuneti ceva despre unio,trium,etc.De fapt ce sa si vorbesti cu niste unelte,[vorbitoare-nevorbitoare,dar tot unelte, nu ?]ca mine, nu ?
  Atat de multe stiu despre tema pe care cu un fariseism si un tupeu nemarginit ai pus-o in discutie, incat nu imi ajunge acest spatiu sa spun cat de nedrept si de inveninat si de rautacios poti sa fi. Cand ungurii le rupeau oasele cu roata [iti dai seama ce luminati si europeni mai erau si nu isi dadeau seama ca si in strafundurile Asiei de unde migraserati, nu se mai folosea, intre timp, metoda] lui Horia si Closca, fruntasii romanilor, ei, ungurii, le doreau binele, nu ? si de aceea le-au ciopartit trupurile punandu-le la raspantii, sa inteleaga uneltele astea, de romani majoritari, ce natiune [cu ghilimele] inaintata ii conduce. Si daca venim mai aproape stiti cu ce se ocupau prin Ardeal, generalii Bukow si Bem ? Ce faceau ei p-ici-sa ? Dar cpt. Hatvany cum se distra intr-o sambata noaptea la Iosasel [langa Gurahont] dupa ce il dusese pe Ion Buteanu, legat de o caruta cu cai, sub seile carora fleicile de carne
  dospeau, ? Iti spun eu ce facea un asa de onorabil reprezentant al unei natiuni care de superioara ce era, merita sa domine niste unelte ca romanii. Il legasera de o salcie si oasele care ramaneau de la festinul lor de adevarati domni, nu ? i le aruncau lui si se distrau de rasuna valea de asemenea gest nobil. Nici nu mai pun ghilimelele. Spre dimineata si-au facut siesta spanzurandu-l de salcia respectiva ragaind de placere privindu-l cum moare. Dar un consatean de-al meu, care avusese proasta inspiratie sa lupte alaturi de Avram Iancu stii ce a patit ? Iti spun eu. A fost legat de tarusi batuti in pamant, si fixat bine la sol ca sa nu poata strica distractia unor unguri localnici. Un ungur, [care are, din pacate, descendenti pana azi] taia cu briceagul [crapa, de fapt] carnea nenorocitului si altul ii umplea crapatura cu praf de pusca. Al treilea dadea foc prafului. Cand au obsrvat ca urmeaza sa isi dea duhul de… placere, i-au umplut gura cu praf de pusca si i-au dat foc. Distractie de popor luminat si superior, nu ? Sau astea-s minciuni comuniste ? Daca pataniile lui Horea, Closca, Iancu, Buteanu, consateanul meu, Vasile Lucaciu, si ale altor cateva milioane sunt minciuni nationalist-comuniste si ceea ce au patit cei din satele Ip si Trasnea sunt tot minciuni ? Si ce s-a facut in Nordul Ardealului din 1940 pana la 25 oct. 1944 sunt tot inventii ?
  Ma opresc din exemplificari si te conjur sa imi dai si dta cateva exemple de astfel de manifestari civilizate [iar nu mai pun ghilimele] de-ale romanilor contra binefacatorilor […] lor unguri. Despre sadismul si cruzimea ungureasca vreau sa iti mai dau un singur exemplu din zilele noastre. Stii cum isi invata un ungur [inginer] copiii sa nu se apropie de soba ? Le-a pus fortat mana pe plita incinsa de zbierau copiii de rasuna cartierul, ca sa tina minte ca nu e voie acolo. Iti suna cunoscut asa ceva ? Sunt sigur ca nu consideri ceva inacceptabil. Asa ceva face parte din gena voastra, din sangele vostru fino-ugric de provenienta mongoloid-altaica. Daca nu vrei sa mai auzi, [dta si cati or mai citi] asa ceva si cate altele, opreste-te. Vorba lui Dan Iosif… Las-o-n sange”.

 109. VR says:

  Multumim! Nu va lasati! Doamne ajuta!

 110. Trist dar FOARTE adevarat; mama mi-a povestis multe atrocitati care s-au intamplat si care au fost ascunse pana acuma. Este primul articol despre adevarata istorie a Ardealului pe care am avut sansa sa-l citesc. MULTUMESC.

  Cum ii rabda pamantul pe acesti conducatori. Sunt capabili sa ignore istoria Ardealului cand in lume se dezvaluiesc asemenea atrocitati. In Ardeal a fost un genocidul al populatiei romane. Nimeni nu vorbeste despre el si lumea nu are de unde sa-l cunoasca.

 111. Anonim says:

  Domnule Nicolae Carastau:

  Nu ma surprinde ce spuneti despre numitul Petru Clej.

  El este un renegat aciuat pe unde apuca de cind a fost ‘disponibilizat’ de la BBC.

  Nu ciinele turbat este cel mai periculos ci cel fara stapin.

 112. Maris says:

  Multumim pentru acest film. E nevoie sa ni se spuna si adevaruri, care din pacate se repeta in forme mult mai evoluate si mai parsive. Va felicit pentru documentar si sper ca veti mai face si altele. Totusi este trist pe lume….

 113. VR says:

  Multumim Ruga.ro!

 114. Adi says:

  CUTREMURATOR !!!
  Dar stiti ce este mult mai cutremurator ??? Faptul ca in continuare nu facem nimic ca sa ii pedepsim pe vinovati si sa se afle tot adevarul, si iarasi nu facem nimic ca sa nu se mai intample ceea ce s-a intamplat !! Oare nu ne meritam soarta ????

 115. VR says:

  Soarta ne-o facem noi cu ajutorul Celui de Sus!

 116. Susanu Ionut says:

  Terifiant,dar,din pacate,EU cred ca este adevarat 100%…..Din pacate pentru mosii,stramosii nostri si pentru ce ce vor urma ….nenorocita natite,ungurimea….cotropitori…acum vor independenta…..Pacat de tara noastra daca ii lasam….pacat de copiii nostri,pacat de mortile celor care s-au opus invadarii/cotropirii/dominatiei/colonizarii, fiinte ce au platit cu viata in zadar……Nu degeaba li se spune “BOZGORI”(am inteles ca inseamna popor fara istorie)…….Nenorociti…….Se vorbeste in mod curent ungureste in Argeal,sunt scarbit sa vad tineri de 17-18 ani ce nu-ti pot oferi informatii,dupa ce ii rogi frumos in romaneste,ca suntem totusi in Romania, despre unde te poti caza,unde poti manca,de unde poti sa pui benzina,de unde sa iei medicamente,unde este Politia,unde este cel ma apropiat SPITAL…..etc……da……..da………….da……..in Romania.De ce? Pentru ca noi ii lasam,noi le permitem,poate prin nepasarea noastra,prin lipsa noastra de implicare in ceea ce se intampla in tara nostra…..Rusine ar trebui sa ne fie noua,da,noua celor ce mai avem un pic de respect,constiinta si creier. TRIST…..dar,ADEVARAT…….

 117. Hadrian says:

  Judecati o natie dupa ce au facut stramosii lor….am intalnit cetateni romani de origine maghiara mai onesti si mai primitori decati foarte multi romani….si toate astea din cauza unora care sunt la putere si fac tampenii…vrei ura ura o sa primesti ….dar cand omul te invita in casa te asaza al masa lui si iti ofera tot ce are mai bun nu pot sa i zic ca este un nenorocit..pentru ca este cetatean roman de origine maghara …in schimb cretinii aflati al putere DA…SUNT NISTE NENOROCITI

 118. ada says:

  cutremurator,dar,din pacate,adevarat!pacat ca avem o asemenea conducere,nu ne ajuta cu nimic,rusine!merita pedepsiti de la mic la mare,indiferent de functia pe care o ocupa!suntem romani,dar ne lasam calcati in picioare,desi nu ar trebui!PACAT!!!

 119. jana says:

  A fost ingrozitor! totusi,in 1956 ungurii si-au gasit refugiu la noi! poporul roman este prea tolerant, este imprimat in constiinta neamului nostru(intoarce obrazul,capul plecat sabia nu-l taie, intinde-te cat ti-e plapuma..)In zilele noastre sa nu uitam tendintele de acaparare a rromilor-tigani,mai perfide decat ale ungurilor!

 120. silvascux says:

  Oare inrobirea economica a cetatenilor din Transilvania , de catre Bucuresti , lasarea lor sub limita de supravietuire prin distrugerea totala a unor mari zone economice ,de catre guvernantii de dupa 89 , din interes sau prostie nu e cam acelasi lucru?
  Difera ei mult de ce au facut ungurii cu ani in urma?

 121. Dan says:

  Rog pe d-l Vitor Roncea sa-mi raspunda la intrebarea: Merita sa mori pentru ideea pe care o transmiteti in acest post? (aveti un caz similar drept exemplu de bine sau rau? Care-ar fi solutia? Sa-i batem pe toti? Facem vre-o rascoala? 🙂
  Este foarte simplu sa nascocesti o idee si sa-i lasi pe ceilalti sa-si dea cu parerea. Doar asa poti determina ce gandesc masele si doar asa concluzionezi care e metoda de manipulare cea mai usoara. Eu as fi de parere sa ganditi mai profund impactul pe care il poate avea un astfel de documentar si mai ales PROMOVAREA lui.
  Eu sunt din Dobrogea. Poate nu stiati ca aici au invatat sa traiasca impreuna: turci, tatari, armani, tigani, rusi, hahuli, greci, italieni si nu in ultimul rand romani. Sunt dovezi istorice clare in care ne-au cam calcat pe “coada” dar asta nu inseamna ca trebuie sa-i casapim cu prima ocazie. Toleranta este cuvantul de ordine!
  D-l Roncea, stiti ca, la vremea lui, romanii nu au lasat acest subiect “netratat” si au infiintat asa zisele pelerine negre?
  Eu v-as propune inchiderea acestui post deoarece a fost deschis in necunostinta de cauza (cauza fiind istoria)
  Formator de opinie my as!

 122. Dan says:

  Cred ca subiectul “O Romanie mai buna” ar fi avut mai mult succes decat actualul!

 123. Dan says:

  Va recomand sa cititi Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu de vre-o suta de ori poate intelegeti ceva de acolo.

  “Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă
  Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,
  Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,
  Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?
  Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
  Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
  Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
  Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!”

 124. tepesi says:

  raspuns pentru hadrian Da sunt unguri care merita respect pentru ospitalitate si felul de a convetui alaturi de romini.Dar asta nu rezolva problema .Majioritatea lor nu dau dovada de aceste calitati si deaceia nu putem trata majioritatea prin prizma minoritati,Este cunoscut ca in momentul de fata duc o politica de autonomie teritoriala nu economica asa cum isi flutura ei ideile si asta nu poate fi tolerata.nu se pote tolera intrun stat unitar unde este o limba si o lege pentru toti sa acepti ca ei sa aiba limba lor oficiala. Scolile trebuie sa predea in toata tara limba romina,limba materna o pot invata dupa scola in scoli construite de ei nu din din bani tari,e problema lor daca vor sa isi tranzmita copiilor limba strabunilor nimeni n-ui opreste .Dar de a cere ceace nici un stat democrat nu acepta e o impertinenta grosolana Hai sa vedm california texaxul si florida au fost teritori mexicae si actualmente populatia care vorbeste spaniola e mejioritara a auzit cineva ca americani sa acepte in aceste teritori o a doua limba oficiala sa acepte autonomie majioritati sau ridicare drapelul mexican linga cel american pe sediile guvernamentale?mai gindeste.Ce trebuie inlocuit in Romania e clasa politica o noua constitutie care sa acepte un maxim de 4 partide politice care sa nu cuprinda elemente din partidele actuale sau ale fostei nomenclaturi comuniste.Si asta o poate face generatia tinara de studenti, intelectuali tarani muncitori ei sunt viitorul si speranta Romaniei,dar deocamdata ei sunt intro stare de moarte clinica.O TARA O LIMBA SI O LEGE PENTRU TOTI DE LA OPINCA LA CACIULA O CONVETUIRE ARMONIOASA CU MINORITATILE CARE RESPECTA STATUL POPORUL LEGEA SI DATINILE NOASTRE STRAMOSESTI ASA CUM II ACEPTAM SI I-AM ACEPTAT SI NOI DE-A LUNGUL SECOLELOR…..TRAIASCA ROMANIA JIOS CU TIRANII, TRADATORI DE TARA SI JEFUITORI AI AVUTULUI NATIONAL O NOU JIUSTITIE IN ADEVARATUL SENS AL CUVINTULUI NU CONRUPTA SI SUPUSA PARTIDELOR POLITICE SI INTERESELOR LOR MESCHINE

 125. Liviu says:

  Pt. Dan. Prietene imi pare rau sa iti spun ca esti un PROST . Oi fi traind tu in Dobrogea , mai multe natii la un loc, dar eu traiesc in Transilvania. Javrele de unguri nu se compara cu alte natii. Nu bag in aceeasi oala pe toti ungurii. Daca ai fi trait o viata intre ei ai fi inteles de ce ii urasc roamnii din Ardeal. Ungurii au ravnit mereu la Ardeal . Tu cum ai trai cu ideea ca vecinul tau ravneste la casa ta si atunci cand tu ai fost plecat a trecut pe acolo si a omorat pe cine a gasit acasa , fara discernamant. Apoi cand tu vii tu acasa cum ar trebui sa te comporti ? Ca si cum nimic nu s-a intamplat ca sa nu superi opinia publica ?
  Din cate stiu eu noi avem o tara _ ROMANIA care are o limba oficiala si niste legi .De ce dintre toate minoritatile doar nesimtitii de unguri vin cu pretentii teritoriale , culturale si administrative ?
  Sti cum e cu adevarul supara omul – oare de ce toti ungurii se enerveaza la culme cadn le spui BOZGORI , CEANGAI – ca doar asta sunt ?
  Asa cum tiganii sunt TIGANi , pot sa le spuna ONG si vanzatorii de neam si tara rromi. Si unii si altii vor fi in veci pentru poporul roman BOZGORI si TIGANI. Consider ca asemenea filme trebuie sa existe in numar cat mai mare si cu cat mai multe prezentari, sa stie toata lumea care e adevarul.
  Pe evrei de ce ii sprijina toata lumea cu holocaustul ?
  Noi de ce nu avem dreptul la adevar ?

 126. adrian says:

  Dl Dan,eu personal va platesc calatoria prin tinutul secuilor sau prin tirgu mures,ori ce localitate din zona aceea vreti,asta doar pt a va convinge de realitate,pt ca in zona dacanu stii limba maghiara,nu primesti nici macar o cana cu apa,eu am cumnat maghiar,dar asta nu ma impiedica sa fiu roman,ar trebui sa nu amestecati stampila primariei,[primaria fiind dobrogea]cu coada vacii[coada vacii fiind ungurimea]dar de vreme ce nu cunoasteti aceste realitati,nu aveti cum sa ginditi,ce anume se afla la fata locului!RESPECTE !!!

 127. Will says:

  Fraieri revizionisti

  Nu aveti astampar pana nu faceti lumea aste mai rea , raspandind ura intre oameni …

  Eu sunt unul care fac contrarul ..

  In Vancouver am un magazin Romano-Magiar (Ungur, Bozgor daca vreti) si avem cam 7000 de clienti .

  Am Reprezentat Romania la doua festivale (cu mare succes) eu fiind Magyiar.

  Gagica care a lucrat 3 ani la mine, fiid Unguroaica din Budapesta si in viata ei nu a fost in Romania , a invatat la magazinul nostru Romaneste asa de bine ca a inteles absolut totul ….

  Nevasta mea Unguroaica si ea a gatit la Televiziunea Romana de 3 ori : https://www.youtube.com/watch?v=c6SulLzJRyc sau https://www.youtube.com/watch?v=KOiXcLEaCTs&feature=related

  Sper ca intelegeti si Voi majoritatea ca numai cu spiritul asta se poate avansa in civilizatie , si spre imparatia Tatalui , Creatorului nostru.

  Dumnezeu sa ne ierte, si sa ne binecuvinteze pe toti.

  Toate cele bune

  Vili
  http://www.AromaEuroDeli.com

  pe YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=E_0zlAKHl58

 128. anonim says:

  Doar o parare:
  Locuiesc in Ardeal. Sunt roman si am prieteni unguri. Inainte de a fi unguri, sunt oameni. Oamenii pot fi buni sau rai fie ca sunt romani sau unguri.
  Problema cea mai mare este la conducatori si voi explica si de ce.
  Pentru noi romanii, problema comunismului si a tot ce a insemnat asta, de la colectivizare la securitate (si altele pe care nu cred ca e cazul sa le mai enumar) este o “PROBLEMA COMUNISTA”! Din pacate aceasta problema este perceputa in comunitatea de etnie maghiara ca fiind o “PROBLEMA ROMANEASCA”. Noua ne-au confiscat proprietatea comunistii, lor romanii. Este o problema de perceptie. Toti ne-am saturat sa fim condusi de acesti oameni. Romanii ii vad ca fiind partidele politice, maghiarii ii vad ca fiind romani. Aceasta ii ideologia cu care reprezentantii maghiarilor isi castiga voturile. Ceea ce nu stiu daca stiti este faptul ca maghiarii isi ajuta votantii, ceea ce nu putem spune despre romani.
  Pentru ca in momentul in care vezi nedreptate trebuie sa dai vina pe cineva.
  Eu unul sunt ferm convins ca daca lucrurile ar functiona cum trebuie in aceasta tara nu s-ar mai pune problema de independenta teritoriala.
  Nemultumirile noastre (romani si maghiari) sunt aceleasi, din pacate este mult mai usor sa castigi voturi indemnand la ura decat sa incepi sa faci treaba.
  Ati intrebat vre-odata un cetatean de etnie maghiara de ce vrea autonomie? Pentru ca s-a saturat sa fie condus de la Bucuresti, de hoti.

  Un exercitiu de imaginatie pentru romani: Inchipuiti-va ca cei care ne conduc de 20 de ani ar fi de etnie maghiara. Votul vostru ar putea fi castigat daca vi s-ar promite autonomie? putere = manipulare

  Din pacate pentru NOI (romani si unguri) problema este ca suntem condusi pe principiul “dezbina si cucereste”.
  Noi nu ne uram intre noi, din pacate cei care ne conduc ne indeamna la asta.

 129. Roman says:

  In primul rand imi pare rau ca abia astazi am vizionat acest materialce a fost realizat in 2007 si care probabil fara ajutorul internetului nu ar fi fost vazut decat in cercuri restranse.
  Cineva spunea in cateva carti publicate dupa 90′ ca se va urmari pirderea sentimentului de identitate nationala, fapt adeverit astazi de toata eorogeneratia pe care o tot vedem pe sticla in cautare avida de etnobotanice. Sincer va spun ca m-am cutremurat de atrocitatile comise de unguri (acum incearca sa le spuna Hortysti) si nu inteleg efectiv de ce autoritatile romane nu cer un “punct de vedere” autoritatilor maghiare cu privire la ce s-a intamplat, mai ales ca toate etniile presupus discriminati (nu am vazut copii nenascuti omorati ca de altfel batrani ,femei ,barbati, am vazut ca ei doresc doar retrocedari si atata tot, sume de bani platite bineinteles de noi ROMANII)
  Nu inteleg de ce ne lasam calcati in picioare de toata lumea, NU INTELEG de ce ne este rusine de TRICOLORUL nostru, in timp ce toata lumea il afiseaza peste tot. EFECTIV NU INTELEG.

 130. CÂT VOM MAI TOLERA

  Mă întreb de ani de zile
  Chiar nu le este ruşine,
  Nu observă ei savanţii,
  Românii acestei naţii,
  Istoricii şi lingviştii
  Că ce au lăsat părinţii
  Moşii şi strămoşii noştri
  Astăzi este sortit morţii?
  Cât timp vom mai tolera
  Minciuna în ţara mea,
  Ca străinii să ne spună
  De când suntem împreună
  Şi ce limbă să vorbim
  Şi cu ce să ne hrănim?
  Nu intraţi în panică
  Nici o limbă romanică
  Nu s-a format cum se crede
  Din limba latină veche,
  Originea lor derivă
  De la o singură limbă,
  Vorbită-n partea de sud,
  În Europa, demult,
  Pe când nordul ocupau
  Gheţarii şi-l torturau.
  Primitivele popoare
  Din Siberia cea mare,
  Niciodată n-au avut
  Un scris propriu, cunoscut,
  Ocupate au fost de ruşi,
  Multe secole supuşi,

  Vorbesc încă a lor limbă
  Nu o lasă, nu o schimbă
  N-au format o limbă nouă,
  Cum ni se întâmplă nouă.
  Găseşti cuvinte româneşti
  Şi dace unde nu gândeşti
  În limbile de pe pămant
  Şi asta este ceva sfânt.
  Nu mai există în lume
  Popor să piardă al său nume
  De bună voie să urască
  In limba lui ca să vorbească,
  Să nu ştie limba română
  S-accepte-o limbă străină.
  Sunt amănunte pe care
  Istoricii români se pare
  Nu se obosesc a le da
  Şi nu vor a le demonstra,
  Importanţa cuvenită
  Ce românul o merită.
  Cât timp vom mai tolera
  Minciuna în ţara mea?

  Din volumul HAOS, editura ANAMAROL, 2010
  de Rodica Elena Lupu, ISBN: 978-606-8049-58-8
  821.135.1-1, © Toate drepturile rezervate

 131. horea says:

  CUTREMURATOR!
  AR TREBUI SA SCHIMBAM POLITICIENI NOSTRI PT CA NU BAGA IN CARTI ASEMENEA EPISOADE.
  RUSINE CA NU FACEM NIMIC
  RUSINE
  RUSINE

 132. Greva_fiscala says:

  Cei ce-si uita istoria…, merita sa o repete! En gros si en detail, de fiecare data si daca se poate si mai CRUNT! Pana invata de la bunici, ce pute si ce se poate “inghiti”!

 133. Dorel Dragoescu says:

  Dar daca ROMANII de aici,din TRANSILVANIA,nu mai vor mitici?Si nici Ungaria,nu-s nebuni sa aibe o minoritate mai majoritara ca populatia lor!Dar o autonomie sau chiar federalizare poate ne-ar scapa de ‘turcismele” miticilor.De ce tot mai multi romani cer ceea ce nu se anunta oficial,cetatenie maghiara?Sa scape sub ORICE forma de mitici si moldoveni!Chiar,nu gandeste nimeni?Ce naiba-i preocupa pe ALTII,ce este aici?Comentarii peste tot sunt facute in general de cei de peste munti,la naiba,sa stea in zona lor.

 134. VR says:

  Domnule Dragoescu, aveti un nume cam ciudat pentru un ungur! Macar mai studiati putin limba romana… 🙂

 135. Pr Timotei says:

  Si mai vreti sa vina papa in Romania???? Repetam uniatia????Semnati petitia impotriva venirii papei: https://www.petitieonline.ro/petitie/papa_nu_are_ce_cauta_in_romania_-p66477055.html

 136. Sanyi says:

  Conștiința istorică a românilor, din păcate, este și în prezent prizonierul naționalcomunismului ceaușist. Se vede și din faptul că aici a fost citat Lăcrănjan. La fel, se vede și din comentarii. Regret faptul că un jurnalist – un intelectual – gândește astfel: ”Un motiv pentru care sunt impotriva Legii Educatiei Maghiarizate”. Vai de capul lui! Să negi unele drepturi pt că niște soldați, cu decenii în urmă, au comis atrocități? Ce legătură am eu, ca maghiar, cu ei???!!!

 137. Maxxy says:

  @observatorul.ro sunt perfect de acord cu tine . daca eu ca si roman ma duc in ungaria sa lucrez si nu stiu vb aproape deloc limba lor ma da afara imediat poate nici nu apuc sa fiu angajat dar ei la noi primesc nu o sansa ci 1000.afara cu eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 138. A says:

  trebuie sa fii retardat complet sa pui asemenea titlu.. pe bune. ce legatura are un maghiar din ziua de azi cu unu complet retardat de acum 70 de ani care era complet needucat si facea crime?

 139. VR says:

  Dar retardatii care au ucis bestial in 1989 si l-au maltratat pe Mihaila Cofar la Targu Mures, exact acum 21 de ani, nu erau tot bozgori de-ai tai? Ia mai bine du-te la Iancu la statuie!

 140. lisaliza says:

  marti 22 martie miting la Campeni::se aduna motii.

 141. Ana says:

  Păi domnu’ “A”, cam are legătură “unu complet retardat de acum 70 de ani” cu bozgorii de acum, pentru că atât ăla, cât și ăștia din prezent se pricep foaaarte bine să ia în derâdere cum pot mai bine românii, iar cel mai elocvent exemplu ar fi cel cu magazinele: dacă nu le vorbești în moghioroș se fac că nu te înțeleg. Ce bine le-ar sta cu un telefon la Protecția consumatorului, asta dacă nici ăia nu s-au bozgorizat deja. A, și încă ceva: TOATE ACESTEA, într-o oarecare măsură, asta ca să nu zic CEL PUȚIN 90 de procente, se DATOREAZĂ autorităților incompetente și jecmănoase care ne “CONDUC” țărișoara. De la ei pornește toată nenorocirea, de la Băse cu hoții lui, până la haita de miniștri unguri. Cum se poate să existe în lista de guvernare UNGURI??? Nici dacă era ultima nație din lume, n-aș fi poziționat-o acolo…Dar iar mă întorc la Băselu’ și la toooți, toți HOȚII care s-au aflat la conducerea statului, pentru că vă văd luându-vă de unguri în general. Păi de, domnule, cât ii ține plapuma, atât se întind, nu? Mai dați-le multă plapumă și or să ajungă și autonomi, domnilor MINIȘTRI de rahat. Dar bănuiesc că ăsta vă e și interesul. Pardon, interesELE, de ordin material și nu numai, desigur. Vânzători de țară…

 142. Claudiu Andreescu says:

  SEMNEZ!Asa ceva nu trebuie admis! L-au anihilat pe CV,era un extremist,nu? Dar astia ce sunt? ne-ar spanzura din nou pe toti, asa cum au dat de inteles de multe ori ,si noi i-am rabdat ,celor care conduc tara nu le pasa. RUSINE!!

 143. VR says:

  Mai dati-ne amanunte, va rugam!

 144. constantin says:

  E cutremurător ce a fost în acei ani şi durerOS ce se întâmplă acum!

 145. jozsika says:

  Ieri,21.03.2011 am prezentat un comentariu la tema din fata.
  Dupa ce a stat la cenzurat nu a mai aparut.
  …e drept nu am injurat pe nimeni.
  Se pare ca numai acele comentarii au acces care sunt de parerea
  sustinatorilor paginii.
  …multumesc democratie!

 146. Daniela says:

  Dureros…Sa nu uitam niciodata.

 147. VR says:

  Era un comentariu de pusta, gen Csibi Barna. De aceea a fost cenzurat. Reveniti cu idei europene, asa cum sunteti tratati in Romania, si veti fi publicat.

 148. Nick says:

  Cutremurator!
  Sa nu uitam niciodata!

 149. Viorel says:

  Un documentar impresionant, nu putem avea cu adevarat dimensiunea atrocitatilor petrecute atunci insa este o lectie de istorie, dureroasa, pe care va trebui sa ne-o insusim toti.

 150. Sorin says:

  am fost la un magazin sa cumpar o sticla de apa plata, i am cerut vanzatoarei pe romaneste si se facea ca nu intelege, nu ma servea, in cazul acesta am inceput sa o injur pe romaneste la care imediat a sarit si a inceput sa ma ijure si ea in romaneste, pentru o sticla de apa pe care o plateam? bani din care isi lua salariu, profit, rusine

 151. mircea says:

  cu adevarat cutremurator,cele ce s-au intamplat sunt de neimaginat! nimeni din cei de azi nu-si poate inchipui cu adevarat durerea si frica prin care au trecut acei oameni atunci in acele clipe. cate-odata stam si ne minunam de cel mai simplu lucru,de cel mai banal lucru care se intampla in jurul nostru, de viata de zi cu zi iar in acele zile niste asa numiti oameni au curmat atatea miracole! cand auzi asemenea marturii despre asemenea fapte iti doresti mai mult ca oricand ca Cel de Sus sa-si indrepte ochii spre noi!!! Odihneasca-se in pace!!!

 152. Sorin says:

  Cutremuratoare momente de istorie. Se pare ca le vom retrai datorita vanzatorilor de neam actuali care pentru mentinerea puterii sunt in stare sa-si vanda nu numai pamantul ci si parintii.

 153. Lucia Iosip says:

  Este cutremurator.am simtit si eu desi nu am trait in perioada cand Ardealul esr ocupat de Imp.Austro-ungar,dar unde locuiesc eu sunt multi maghiari si reusesc mereu sa te jigneasca.Este foarte dureros ce am vazut si azi si nu ar trebui sa permitem asa ceva ma gandesc ca ar trebui sa fim mai patrioti sa nu ne fie rusine de acest cuvant.Sa nu ne fie rusine de drapelul tarii pe care nici de ziua tarii nu este arborat de romani sau de institutii.Traim in Romania limba oficiala ar trebui sa fie unica,limba romana.Asa este in or ce stat civilizat si democrat.democratia nu inseamna a umili pe romani.Ma refer numai la tara noastra.Doamne da-ne putere sa ne aparam limba si tara.Cu stima si respect.Luci Iosip.

 154. Eli says:

  Bunica mea a prins copilaria sub dominatia austro-ungara si-mi povestea cum au fost maghirizati toti romanii, le-au fost luate numele de famile si prenumele si traduse in ungureste. Scoala a facut-o numai in limba maghiara cu profesori unguri care nu vorbea o boaba romaneste. Toate materiile se faceau in limba maghiara , copii invatau mecanic fara sa stie ce spun iar cine nu stia lectia il batea pina fcea pe el de durere, Bunica mea a invatat sa citeasca romaneste acasa dar cand citea , citea cu accent maghiar . Acum ungurii in Romania au toate drepturile pe cand strabunii nostrii sub dominatia lor nu le-au avut ba chiar le-au furat si identitate sa nu se mai stie ca sunt romani.

 155. Eli says:

  Cutremurator!

 156. Vortex77 says:

  Istoria pentru cine nu o stie si nu are rabdare s-o studieze.Transilvania nu a fost niciodata anexata Ungariei ci doar controlata o perioada.Statul Ungaria nu a existat vreme de IV-secole incepand de prin 1527 si pana in 1920 urmare a destramarii imperiului austro-ungar cu ocazia primului razboi mondial.Chiar si pana in 1527 istoria nu este prea clara si probabil ca este facuta din condei de catre un birocrat asa cum prin 1867 a facut si un simplu functionar public Buest,Ungaria Mare.Dupa 1527 s-au trezit sub dominatie otomana iar daca n-ar fi venit austriecii sa-i elibereze, probabil ca pana acum toti aveau mustati si vorbeau turceste.Ungurii au comis mai multe si mai mari atrocitati decat nemtii sub Hitler.Concluzie: natie de speculanti politici(ex:UDMR)Deci….care-s revocarile?!

 157. Raul says:

  Soldatii lui Miklos Horthy s-au purtat barbar, miseleste, nefacand deloc cinste neamului lor. Erau niste bieti tineri indobitociti de conducatorii lor frustrati ca pierdusera Primul Razboi Mondial, la fel ca si tinerii nazisti care au ucis evrei, ca si soldatii rusi care au facut prapad in calea lor, la fel ca multi altii. Razboiul scoate tot ce e mai rau din oameni. Indolenta si invidia doar ajuta la aceasta transformare a omului in monstru. O vorba englezeasca spune ca toata lumea are cateva “cadavre in sifonier”. Macar acum sa invatam din istorie si sa realizam ca nu conflictele, ci colaborarea ne va aduce prosperitatea si ca doar lucrand impreuna si nu impotriva vom reusi. E important sa ne aducem aminte de ce s-a intamplat, dar nu ca sa perpeetuam ura ci sa sa nu repetam greselile. Acei oameni au platit pretul suprem pentru ca noi sa nu fim nevoiti sa o facem. A fost o lectie prea scumpa. Haideti sa le onoram sacrificiul si sa nu ne batem joc de el. Si sa nu ii uitam.

 158. ovidiu says:

  ma bucur ca circula astfel de documentare pe internet pentru a afla toata lumea cum au stat lucrurile atunci….trebuie sa ne afisam simbolurile nationale cat mai des si in orice loc pentru a le aminti celor in cauza unde se alfa….greu ma pot abtine sa nu fiu mai acid de atat….

 159. ovidiu says:

  …sincer sa fiu, daca as avea puterea, as reinfiinta pedeapsa cu moartea pentru cei ca savarsesc astfel de fapte…

 160. Hanibal says:

  Este de-a dreptul cutremurator, inuman, nefiresc ce se putea intampla. Indiferent de etnie, nu te poti comporta in felul asta, daca te consideri OM!
  Am ajuns insa la o concluzie si mai dureroasa: atunci si acum la romani inca nu este inchegata CONSTIINTA NATIONALA, ideea de stat UNITAR. Pentru ce a fost cedata Basarabia? Romanii nostri i-au lasat pe semenii lor prada altui genocid (se stia ce reprezinta!), ca sa se salveze altii, au facut la fel autoritatile noastre si cu romanii din Ardeal!
  Noi suferim din cauza lipsei unor conducatori patrioti, pe care sa-i doara la fel pentru orice colt al tarii! Asa ceva nu se poate, nu tine nimeni la natiunea asta. Pentru o palma de pamant, te bati pana la capat, sa simta dusmanul ca e greu sa vina peste noi, oamenii aia mai bine mureau in lupta. Uitati ce fac sarbii, cecenii (astia nu-s teroristi, cum spune presa chiar si cea romaneasca, se bat pentru pamantul lor si nu inteleg de ce modul lor de lupta ar fi mai damnabil decat agresiunea unui monstru ca Rusia fata de un popor mic)!
  Acum a spune ca esti patriot, nationalist e parca un fel de jena, rusine si va dati seama – fereasca sfantul o repetare a istoriei – orice zona romaneasca ar putea fi sacrificata la fel fara nici un foc de arma si fratii nostri macelariti cu cruzime. Atunci, ma intreb in ce consta TARA asta si care ce valoare au garantiile ei CONSTITUTIONALE…

 161. stelista says:

  In niciun stat din lume minoritatile N-AU DREPTUL LEGAL de a-si infiinta partid politic. La noi… fac Uniune si, in consecinta, fac ce vor, cu cine vor, cand vor.
  Sunt de acord sa nu facem discriminari, dar in niciun stat din lume o minoritate nu vorbeste doar limba ei, ci si limba statului in care traieste. In Statele Unite nu se apuca americanii sa invete chineza, romana s.a.m.d. ca sa cumpere dintr-un magazin cu patroni chinezi, romani, ci invers ! La scoli, generale sau facultati, nu se rezerva locuri pentru minoritati, cum se face la noi: 10 locuri pentru maghiari, 5 locuri pentru tigani (nu-i jignesc, asa se numesc, termenul “rom” = tigan in limba romana), iar copiii romani cad cu media 8 si minoritatile sunt admisi cu 5 !! NEDISCRIMINARE inseamna ca-i las pe toti sa dea examen pe aceleasi locuri, laolalta cu romanii, nu-i dau deoparte. Cum se practica astazi este tot discriminare, ROMANII SUNT DISCRIMINATI ! In nenumarate randuri tiganii isi vand locurile de la facultati copiilor romani. La fel si cu ungurii. Sa fie multumiti ca-i tratam ca de la egal la egal. Daca vor un stat al lor, acela se numeste UNGARIA, asa ca DRUM BUN ! Oricum conditiile de trai sunt mult mai bune acolo, deci… ura si la gara !

 162. Gila says:

  Ar fi trebuit sa puneti videouri si pe de alta parte, nu fiti rai baieti!

 163. Elisabeta Dalenson says:

  Desi toate aceste cruzimi care le-au facut Unguri le-am auzit dela mamma mea care a fugit de acesti barbari impreuna cu trei copii mici printre care eram si eu, acest vidio m-a impresionat pina la lacrimi. Desigur este foarte greu sa-ti aduci aminte de lucruri atit de dureroase dar ca sa nu se mai repete nu trebue sa UITAM.

 164. veve says:

  Plangi Ardealule.dar va veni si vremea ta. Te vand nemernici de dragul puterii. Te-ai bucurat cand ai fost alipit de Romania. Dar acum nemernicii de politicieni te vand tocmai celor care au facut sa-ti curga sangele sfant.Pentru asta au murit copii tai , Ardealule? Plangi Ardealule dar va veni si vremea ta.Atunci vor plange alti dupa tine. Va fi tarziu…

 165. Amalia Steiu says:

  Exista un documentar similar despre Bucovina si atrocitatile suferite la mana rusilor de bucovineni si basarabeni ? Eu sunt in viata astazi pentru ca bunicii mei din Bucovina s-au refugiat cand au invadat rusii. Ca apreciere statul roman le-a demolat casa din Bucuresti si i-a mutat intr-o garsoniera la bloc , cand s-au pensionat. SIgurele ferestre ale garsonierei dadeau inspre un cimitir ! Daca statul roman asa ii onoreaza pe martiri, de ce sa ne miram ca alte natiii ne-au tratat si ne vor trata exact ca ungurii ?

 166. Sorin says:

  De-as fii fost Ungur, as intra in pamant de rusine pentru ce-au facut strabunii mei…
  SANT MANDRU CA-S ROMAN

 167. yo yo says:

  Urmasii acelor animale conduc Romania de 17 ani incoace, cu ajutorul politicienilor romani care ar vinde orice pentru a-si umple conturile din banci. Blestemati sa fie in veci, si unii si ceilalti!

 168. Muresan Daniel says:

  Fratilor,sunt urmasul celor care au patimit acolo in acea parte de Rominie,care a crescut cu aceste amintiri si cu marturiile persoanelor direct implicate in acele atrocitati.Ca si mine inca mai sunt multi…..speranta noastra este ca nu vom mai traii vreodata ce au trait stramosii nostrii,si,ca cei aflati acum la conducerea tarii nu ne vor pune la indemina situatii prin care sa fim nevoiti sa razbunam si sa echilibram balanta inaintasilor nostrii care in acele situatii nu au avut altceva de facut decit sa inghita gloante,altfel,cu siguranta acum vom putea sa inclinam balanta in asa fel inspre noi incit urmasii urmasilor LOR sa se cutremure doar la vederea DRAPELULUI care cindva l-au terfelit!

 169. drm says:

  Unguri au iredentismul inscris in ADN, asa cum romani au spaga. Cat despre clasa politica, si-ar vinde parintii si fratii, ca despre tara si popor nici nu se mai discuta.

 170. alex says:

  Cutremurator, asemenea documentare trebuie sa mentina vie imaginea si atrocitatile unui razboi, oriunde s-ar desfasura el. E important ca oamenii sa isi dea seama ca in cazul unui razboi propaganda face din soldati animale, ca acestia sa serveasca interesele financiare si teritoriale ale altor state. Din pacate populatia civila are cel mai mult de suferit. Pacat ca in lume inca mai sunt foarte multe razboaie in desfasurare. Cred ca se pot diminua doar prin mentinerea vie a ororilor razboiului. Foarte bine realizat.

 171. alexandru says:

  Strigator la cer ! desi mie greu sufletul si o imensa ura si revolta incearca sal napadeasca, trebuie sa fiu de acord cu faptul ca cele intamplate , sa fie o lectie si nu un motiv de a continua dispute si certuri. Rusinos ca in scupma noastra tarisoara se vorbesc si alte limbi,din acest punct de vedere(la cate permitem) nu suntem demni de ai nostrii stramosi! nu stiu cat ne mai rabda pamantul!

 172. gelu says:

  nu numai ungurii nu pot sa recunoasca ce4 crime au facut!! nici turcii ,nici..nimeni nu vrea sa recunoasca!! este vre un profesor care sa spuna am gresit ca v am invatat ca santeti maimutze?este trist ca si noi romanii uitam de sangele varsat de stramosii nostri!!acum ca populatie santem distrusi,nu mai avem istorie,nu mai avem credinta,nu mai avem nimic..asteptam viata viitoare din cer

 173. gelu says:

  nu numai ungurii nu pot sa recunoasca ce crime au facut!! nici turcii ,nici..nimeni nu vrea sa recunoasca!! este vre un profesor care sa spuna am gresit ca v am invatat ca santeti maimutze?este trist ca si noi romanii uitam de sangele varsat de stramosii nostri!!acum ca populatie santem distrusi,nu mai avem istorie,nu mai avem credinta,nu mai avem nimic..asteptam viata viitoare din cer

 174. Ianos Draganescu says:

  Cutremurator. Cind spun asta, recunosc cu placere calitatea filmului, documentatia sa care tine seama de adevarul istoric. Istoria nu este a celor care o scriu cu pana ci a celor care au scris-o cu singele lor. Pana trebuie doar sa se indoaie in semn de respect si recunostinta.
  Cele intimplate fac parte evident din istorie si toata lumea trebuie sa fie informata despre aceste fapte.
  Intotdeauna au fost conflicte dureroase intre minoritatile conlocuitoare, dar ele pot fi in zilele noastre negociate, contolate de ambele parti, fara amestecul altor forte din afara care nu au decit interese in acest conflict.
  Aceasta este posibi mai ales acum dupa lovitura de stat din 1989, cind lumea a putut iesi din tara sa vada ce se intimpla in restul tarilor. Toate tarile au minoritati conlocuitoare mai mari sau mai mici.
  Sint tari cum ar fi SUA care nici nu vor sa auda de oficilaizarea unei a doua limbi (spaniola), cu toate ca majoritatea sudica a tarii este hispanofona. De ce, ce forte conduc acolo mai mult sau mai putin din umbra, ramine de vazut, Canada (initial o tara care a apartinut de mii de ani indienilor cu pene in par, pe care-i vedem in filmele Wesrwrn, accepta datorita celor doua natiuni fondatoare bilingvismul (franceza si engleza), legea 101 este marturia vie a acestui fenomen. Afisarea este obligatorie in ambele limbi, indiferent de majoritatea lingvistica (anglofona sau francofona), este chiar interzis sa afisezi in alte limbi, in afara de cele doua limbi oficiale ale tarii. Cu toate astea, nu exista conflicte generate de apartenenta culturala, totul se rezolva civilizat pe calea legala, referendum, justitie, etc.
  Oare la noi in tara unde romanii sint majoritari dar traiesc in armonie cu ungurii, nu se gasesc oameni integri, care sa nu se lase mituiti sau influentati de cercurile de interese, care sa propuna rezolvari civilizate a acestei probleme?
  Sint convis ca da, si acum, mai mult ca niciodata e timpul ca acesti oameni sa-si dovedeasca aceasta calitate. Au murit in conflicte militare atit romani majoritari, dar si unguri minoritari. Moarte este aceasi pentru toata lumea, nu putem face deosebire, dar felul in care mori este deosebit si cind spun asta ma gindesc la suferinta, la durata suferintei, la cauza mortii, sau la idealul pentru care ai murit, te-ai jertfit. Jertfele probeaza si e concludent ca avem dreptul la o istorie civilizata, istorie pe care o putem cladi noi insine azi, o istorie de care sa nu ne fie rusine nici romanilor, nici ungurilor. Toti avem prieteni, sau soti din cealalta tabara cu care ne intelegem bine in ziua de azi. Oare nu cumva politica ne invrajbeste? Oare nu sint acolo interesele care ne fac sa ne urim? De ce sa le facem jocul? Sint forte care azi sint, dar peste un timp, 4 ani sau cine stie cit, nu vor mai fi. Sa suferin pentru niste escroci veniti la putere si in cercuri de lobey numai pentru a-si umple buzunarele?
  Nu e mai bine sa punem toti umerii la spalarea fetzei acestei tari?
  Uitati-va la textele de mai sus, inclusiv al meu.
  Nu e suficient ca in toate aceste interventii facem jocul patrunderii cu forta a limbii engleze prin informatica? Nu ne strofocam deloc sa folosim diaqcriticele specifice limbii noastre?
  Nu este destul de rusinos deja ceea-ce facem?
  Nu am putea mai intii incepe cu totii sa rezolvam aceasta problema?
  Limba si cultura noastra sint mult mai amenintate de acest fenomen, atit romana cit si maghiara.
  Va las pe dumneavostra sa apreciati cele de mai sus, poate gasiti in scrisul meu si o graunta de adevar.

 175. aurel teodorescu says:

  Tragic,cutrmurator,incrdibil,animalic=ISTORIE,AMINTIRE,JUDECATA,PEDEAPSA
  (razbunare).
  Dece romanii nu stiu toate astea?dece Victore?

 176. vanatoru says:

  Cea fost a, trecut Ce este acum traim alta generatie , SADISM!

 177. CIP says:

  Mdea … fara cuvinte:( … si mai zic ungurii astia k suntem noi rasisti …

 178. L E OO says:

  mi s-a facut pielea de gaina … documentarul asta este o confirmare a faptului ca nu gresesc ca urasc ungurii … sa moara toti !

 179. L E OO says:

  documentarul asta ar trebui difuzat nu numai pe net ci in tot ce inseamna media in ROMANIA , asta ca sa se stie adevarul !!!!!

 180. Dascalul says:

  Incredibil de adevarat.

  Totusi tragismul astazi provine doar din neputinta de a publica zilnic pe postul TVR1, TVR2, TVR3, TVRInt acest documentar, de trei ori pe zi dim/pranz/seara…. timp de 6 luni- cu traducere in limba engleza.

  Exista un deputat sau senator interesat sa sustina ideea si capabil sa o aplice ?

 181. Bogdan says:

  @jozsika ce democratie vrei ma nenorocitule? Nu stiu ce comentariu ai pus, dar sunt ferm convins ca ai fost cenzurat pe buna dreptate. Vai cum mi-as dori sa stau cu tine si cu dl. Csibi Cacat intr-o camera cateva minute…

 182. bigsam says:

  fratilor nu va lasati calcati in picioare dati linkul mai departe pe messenger si pe mail la toti frati romani ….asa ceva nu trebuie sa se mai intanple …si daca vedeti si auzit la stiri asta se incerca sa se faca de catre bozgori si mai nou daca se imparte tara in o regiuni cica vor 16 judete sa fie numai a lor…..pentru ce sa se intanple ce sa intanplat in 1940-1945 ????????? sa invatam noi limba magheara in romania sa vorbim cu ei ??????….nu fratilor calcatiii in picioare si datile peste gura in romania se vorbeste si se va vorbi limba romana……unde ati vazut voi in lumea asta sa se vorbeasca o ata limba in institutiile de stat sau sau in magazine sau stie eu unde mama naibi sa nu fi servid daca nu sti limba minoritatilor ????????? sigura tara unde se face asa ceva este romania pentru ca suntem lasi …..demonstrati ca nu sunteti lasi si dati mai departe ca sa vada si copilul de 10 ani care in vata acum in scoala prin ce au trecut stramosi nostri si eu acum vor autonomie ca sa pota sa ne striviasca iara…….nu se mai poate …..noi suntem si vom fi romani chear daca guvernu ne vinde si ne cumpara ca pe niste sclavi si nu le pasa de noi…haideti macar acum in al 12-lea ceas sa le aratam ca nu este asa

  FITI ROMANI TRAIASCA ROMANIA

 183. Nicola says:

  Asa sunt toti ungurii, ca si nemtii, neam de criminali. Un neam de-a meu, subofiter mecanic de aviatie, in timpul luptelor din Transilvania in 1944, intr-un sat de unguri, a dat de mancare la tot satul si i-a ocrotit pe toti adapostindu-i la un loc cu soldatii romani, in transee, ca sa nu-i prapadeasca bombardamentele.Facea mancare la cazan si-i omenea pe toti sii ocrotea pe copii, chiar ungurii din sat au recunoscut asta. La un moment dat, trupele ungaro-germane au ocupat satul si el cu cativa militari nu au reusit sa se retraga. Ce au facut satenii unguri? nu l-au ascuns si nu l-au aparat, nici macar nu l-au predat ocupantului: pe subofiter l-au torturat si l-au rastignit, l-au batut in piroane pe usa unui grajd iar pe ceilalti i-au ucis deasemenea. Sa nu aveti incredere in unguri, asta sa va fie deviza. Cand iti vorbeste mai omeneste atunci te uraste mai mult. Cu multi ani in urma am intalnit invatatori romani din Ungaria trimisi la un simpozion la noi , cum se practica deobicei. Cand le-am spus ca ungurii de la noi ocupa posturi mari in Romania, ca avem ministri, generali, amirali, ofiteri superiori, procurori si judecatori, au ramas trasniti si mi-au spus ca in Ungaria romanii ce locuiesc acolo vorbesc romaneste numai acasa la ei si ca cea mai inalta functie la care pot aspira este sofer de camion. Nu-mi venea sa cred. Mai tarziu mi-a confirmat aceasta si turistii unguri ce veneau la noi.Personal nu pot uita comportamentul concetatenilor unguri(la Ditrau), de a refuza sa ne vanda la cofetarie apa minerala pe motiv ca nu inteleg ce le cerem. Incredibil dar adevarat!Romani, fiti vigilenti. Desi in Europa ungurii au atras de partea lor multe personalitati si chiar si oameni de mijloc, care cred in minciunile unguresti si in istoria ce si-au inventat-o: un medic francez era convins, ca ungurii sunt deznationalizati si izgoniti de autoriitati din judetele Harghita si Covasna, ca nu au niciun drept in Romania, ca nu au nicio publicatie in limba materna, etc,etc…! Atentie marita in Ardeal, ungurii se organizeaza militareste ! Nu credeti in povestile cu autonomia culturala, cu tinutul Secuilor. Scopul este destabilizarea Romaniei si revizuirea granitelor. Ei stiu ca UE e vremelnica, ca vor participa la daramarea acestei constructii birocratice chiar ei. Romania nu are in jur nicio tara prietena, chiar Franta speranta parintilor nostri, acum e de partea revizionistilor.Pregatiti-va pentru ce e mai rau, dati riposta la timp, organizati-va, uniti-va sub drapel, lasati certurile si luptele ptr ciolan.Treceti la fapte mari si fiti facatori de istorie.

 184. stefancu ioan says:

  Ca militar, am fost în Transilvania în anii ’80, la Şimleul-Silvaniei, Trăsnea, Ip, l-am ascultat pe dr.Puscaş povestind despre aceste atrocităţi, care m-au cutremurat.
  Dar una e să ţi se povesteacă şi alta e să vezi cu ochii tăi.
  De ce trăim astăzi într-un stat,în care funcţionează o formaţiune politică constituită pe criterii etnice,U.D.M.R., cu acordul autorităţilor române şi, paradoxal, în postura de a avea rol de decizie în politica actuală românescă, în domenii de importanţă crucială privind viitorul naţiunii noastre:
  – sănătate: ministrul actual al sănătăţii, membru activ U.D.M.R.,este decident în ceea ce priveşte desfiinţarea a mai mult de o sută de spitale, aproape jumătate din cele existente;
  – categorisirea spitalelor rămase în cinci clase;
  – subfinanţarea spitalelor, în vederea afectării ngative a stării de sănătate a naţiunii române;
  – delegarea unor politicieni U.D.M.R.-işti, urmaşii maghiarilor ce au săvârşit aceste crime,să reprezinte interesele României şi naţiunii române în Parlamentul European;
  – participarea parlamentarilor udmr-işti la procesul legislativ din România, urmaşii acelor maghiari ce conduceau militarii hortişti la casele românilor din Trăsnea, Ip, pentru a fi ucişi, urmaşi ai acelor maghiari ce au maghiarizat forţat populaţia românească din Ardealul cedat, ce obligau, prin bătaie, copii români să înveţe limba maghiară.
  La Lunca de Sus (la 30 km. Miercurea-Ciuc) între anii 1940-1944, în fiecare an 4.000-5.000 de români cu 1.000 de căruţe, au fost luaţi forţat de acasă, exploataţi crunt şi obligaţi să lucreze la construcţia cazărmii (ce există şi acum) şi a vilelor din faţa cazărmii, pentru ofiţerii hortişti.
  Şi pentru a răspunde celor ce cred că, dacă suntem în sec.XXI, trebuie să ştergem totul din amintirea noastră, le aduc aminte că în 1992, la Târgu.Mureş, cetăţeni români de etnie maghiară, au bătut cu sălbăticie un român, că au fost ciocniri interetnice între maghiari şi români, prezentate ulterior ca produse din vina românilor: Să nu uităm de modul bestial în care a fost torturat mr. de miliţie din Târgu-Secuiesc în 1989, scoţându-i-se ochii, tăindu-i-se membrul, fiind spânzurat de picioare în centrul oraşului (autorii, refugia-i în Ungaria, la insistenţele U.D.M.R. au fost reabilitaţi în 2010).
  Nu trebuie uitaţi acei profesori români, care în 1990, au fost alungaţi de soţiile lor unguroaice şi rudele de etnie maghiară, din casele lor, din şcolile româneşti situate în comunele din judeţele Harghita şi Bacău (profesori- bărbaţi şi femei, români ce trăiau în România, cetăţeni români, ce au fost dezrădăcinaţi de la casele lor şi obligaţi să se refugieze în Bacău, locuind mai mult de un an în internatul liceului de chimie din Bacău).
  Oamenii trebuie judecaţi după faptele lor, or cele de mai sus sunt faptele unor concetăţeni de etnie maghiară contemporani, ce locuiesc şi astăzi în oraşele şi comunele din România. Sunt semeni ai noştri, alături de care trăim şi muncim, dar care au dovedit că nu s-au schimbat de loc, că sângele apă nu se face, iar noi, cu complicitatea reprezentanţilor noştri, îi lăsăm, în calitate de politicieni U.D.M.R. şi parlamentari români sau europarlamentari, plîtiţi din banul public, banii noştri, îi lăsăm să-şi facă enclava lor, să obţină tot felul de concesii, avantaje (limbă, teatre, manuale, cărţi, şcoala, ziare, emisiuni radio-TV în limba lor (pe urmaşii celor care prin forţă şi bătaie obligau copii români să înveţe limba maghiară, îi judecau în limba maghiară)să fie o minoritate care să ne decidă soarta, sănătatea şi viitorul nostru, ca naţiune.
  Nu trebuie perpetuat sentimentul de răzbunare, dar e bine să nu se uite ce a fost, pentru a se preveni producerea altor evenimente la fel de dureroase.
  Ne vom merita soarta dacă nu vom şti să ne apărăm interesele vitale ale propriei naţiuni, naţiunea română.

 185. os says:

  asa e cand intre oameni simpli intervine politicienii si politica
  vai de noi
  odihneasca se in pace toti care au murit pentru tara aceasta de 2000 de ani

 186. Teodorescu Mircea says:

  SOMNUL RATIUNII, NASTE MONSTRII !!!

 187. Delia says:

  Incredibil ce au trait acesti stramosi ai nostrii, romani de-ai nostrii, in tara noastra.
  NOI nu vrem sa traim si sa trecem prin ce au trecut ei, nu mai vrem varsare de singe, in tara noastra, indiferent din partea cui ar veni. Noi sintem romani si raminem romani, Romania este a rominilor.Iar minoritatea din Romania , indiferent care ar fi ea , trebuie sa se supuna Romaniei, sa se integreze . In Romania se vorbeste limba romana.
  Ma simt amenintata de minoritatea maghiara si asta nu ar trebui trecuta cu vederea, ar trebui luate masuri si spus clar pentru totdeauna maghiarilor, Ori vor sa traiasca in liniste si pace in Romania , ori, daca nu sint de acord, sa plece in Ungaria,asa cum au plecat si nemtii de buna voie in Germania, nu i-a chemat nimeni in Romania si nu i-a obligat nimeni sa traiasca aici in tara noastra. Dar noi i-am acceptat, ii toleram in tara noastra, li-i s-au respectat aceleasi drepturi, similar rominilor si asa ca fratilor daca nu va convine regimul rominesc si limba romana plecati in Ungaria. Nu plinge nimeni dupa voi, nu va tine nimeni cu forta.
  Dar atita timp cit traiti in tara asta , respectati-o daca vreti liniste si pace. NOI VREM PACE .

 188. Delia says:

  PENTRU TOATE MINORITAtILE DIN ROMANIA!!!!!

  MINORITATILE SI NU ROMANIA TREBUIE SA SE ADAPTEZE. Asta e, va convine sau nu. Sunt satul de ingrijorarea acestei natiuni in privinta ofensarii unor indivizi sau a culturii acestora.

  Vorbim mai cu seama ROMANA, nu maghiara, spaniola, libaneza, germana, chineza, japoneza, sau orice alta limba. In consecinta, daca doriti sa fiti parte a acestei societati, invatati limba si respectati-o.

  Majoritatea romanilor cred in Dumnezeu. Asta nu e vreo aripa crestina de dreapta sau o presiune politica, ci un fapt, intrucat barbati si femei de credinta crestina, pe principii crestine, au fondat aceasta natiune, ceea ce este clar documentat. E cu siguranta adecvat a se afisa asta pe peretii scolilor noastre. Daca Dumnezeu este o ofensa pentru voi, va sugerez sa considerati o alta parte a lumii ca fiind casa voastra, intrucat Dumnezeu este parte a culturii noastre.

  Vom accepta credintele voastre fara a va intreba de ce. Tot ce va cerem este sa o acceptati pe a noastra si sa traiti cu noi in armonie si bucurie pasnica.

  Aceasta este PATRIA NOASTRA, PAMANTUL NOSTRU si STILUL NOSTRU DE VIATA si va vom permite orice oportunitate pentru a va bucura de toate acestea. Dar imediat ce incetati a va mai plange, vaita si ingrozi de Steagul nostru, de Onoarea noastra, de crezul nostru Crestin, de Stilul nostru de Viata, va recomand cu caldura sa profitati de o alta mare libertate romana, LIBERATATEA DE A PLECA.

  Daca nu sunteti fericiti aici, atunci PLECATI. Nu v-am obligat noi sa veniti aici. Voi ati solicitat sa fiti aici. Asadar, acceptati tara in care aveti dreptul sa traiti si sa fiti fericiti.

 189. A.M. says:

  Dumnezeii mamii lor de unguri fara constiinta….!!!!

 190. Giorgiana says:

  Pentru ei, pentru stramoșii noștrii nu avem dreptul sa ne dăm țara!Pentru inimile lor de români și suferința lor: ROMÂNI TREZIȚI-VĂ,APĂRAȚI-VĂ PATRIA!!!Pentru cei care și-au dat viața pentru noi și pentru libertatea noastră arătați-le că nu și-au dat viața degeaba!!!ROMÂNE, DEȘTEAPTĂ-TE !!!!

 191. Ratatosk says:

  Buna ziua!
  Beau zilnic apa de la izvoarele de pe raza comunei Treznea si nu pot sa nu ma gandesc ce rauri de sange au curs in acele vremuri.
  I-am iertat, dar nu am uitat. Nu trebuie sa uitam lectiile date de istorie, mai ales cand este vorba de un popor vecin care traieste in trecut si refuza cu incapatanare sa intre in sec XXI.

  Voiam sa va mai spun ca jumatate din identitatea mea, cea de svab, mi-a fost furata. Si doare si asta. Cand asimilarea etnica a popoarelor conlocuitoare din Transilvania a inceput, strabunicii mei – la fel ca multi alti svabi din zona Careiului – s-au temut sa mai vorbeasca limba materna. Asa se face ca acum limba vorbita de ei, traditiile lor, imi sunt straine. Si doare si asta, mai ales cand stiu ca sunt multi ca si mine carora nu le mai pasa si se considera maghiari, chiar daca ii cheama Schuller, Fischer sau Pink.

  Voiam sa va mai spun ca artocitati a comis administratia maghiara sin in 1945, cand a trimis din fiecare familie de svabi oameni in Siberia la reconstructia Rusiei… Multi dintre ei nu sau mai intors. Si lumea nu prea vorbeste despre deportarea svabilor, din pacate…

  As vrea ca vecinii nostri sa fie capabili sa se trezeasca la realitate si sa isi vada de treaba lor. Sa ne lase odata si pentru totdeauna in pace!

 192. Mihaela says:

  Pacat…Pacat pentru ca unii oameni au murit fara rost si acum pentru unii politicieni e mai simplu sa ne vanda tara pentru cateva voturi in plus…
  Hm..astia ne sunt “conducatorii”. Nu ar fi de mirare ca tara sa ne fie faramitata in tinutul rromilor ungurilor etc in cativa ani..
  Ramanem toti cu un gust amar, oftam dar ne limitam la atat….Oare unde e democratia si libertatea?In care zari?

 193. Alexandru says:

  Dellia : ai copiat vorba cu vorba cuvantarea primului ministru al Australiei ! cum se numeste asta?

 194. Ciprian says:

  Este trist cand urmaresti asemenea documentare despre ISTORIA POPORULUI NOSTRU si dupa atatea crime si tragedii care s-au petrecut in Tranzilvania cat si in Bucovina, observi astazi cu scarba si dispret ca la guvernare se afla un partid maghiar care a fost si dupa 1990,profitind dealungul timpului, pentru a cere drepturi intr-o tara care nu este a lor si nici nu au voie sa ceara nimik, pentru ca le-am dat deja prea mult.
  Ar trebui ca fiecare ungur sa se duca la fiecare ROMAN si urmas care a trait acele clipe de cosmar sa-si ceara iertare in genunchi pentru crimele pe care le-au facut maghiarii in Transilvania.

 195. Julia says:

  Nu am putut sa vad tot filmul. M-am oprit ingrozita si indurerata…….

  Ce nu inteleg eu? CUM ESTE POSIBIL ca oricare popor in lume, pina si negrii din Sudan, sa protesteze fara oprire impotriva atrocitatilor inimaginabile indreptate impotriva lor, si romanii SA TACA????????

  DE CE????? De ce nu este filmul asta pe toate ecranele? De ce acest documentar nu este sustinut de mii de romani ca obiect de PROTEST impotriva tratametnului inuman primit de o populatie pasnica, care nu se impotrivea????

  Fatalismul si resemnarea sint caracteristici ale natiei romani pe care eu NU LE POT SUPORTA!!!!! Revolta mea este prea coplesitoare si faptul ca este inutila si fara nici-un rezultat ma dispera, PUR SI SIMPLU!!!

  De aceea avem conducatorii pe care ii avem! De aceea hotii si pungasii pot fura in vazul lumii fara frica de urmari!

  PS voi incerca sa revin ca sa vad si restul filmului daca am sa am putere……….multumesc gazdei ca pastreaza vie amintirea acestui masacru impotriva transilvanenilor! Cer permisiunea sa il pun si la mine pe blog.

 196. VR says:

  Bineinteles! Distributi si acest film si cel de-al doilea – NU UITA – prin toate mijloacele.
  https://roncea.ro/2011/05/30/nu-uita-masacrele-comise-de-unguri-asupra-romanilor-un-film-tulburator-video-exclusiv/
  Doamne ajuta!

 197. Sergiu says:

  Foarte dureros. Trist… 🙁
  Greu de inteles cum romanii nu iau atitudine.
  Si uite ca de 22 de ani ungurii is iar la putere in tara asta.
  Au primit aici mai multe decat orice alta minoritate din lumea asta.
  Si nu le este destul…
  Dumnezeu sa ne aiba in paza, ca mult nu mai este pana incepe un nou “Kosovo”.

 198. Ioan Rotaru says:

  In perioada aceea,bunicii mei din partea mamei,cu cei trei copii ai lor,locuiau in Cluj.Dupa dictat,au fost nevoiti sa se mute in camera cea mai din fund a casei,deoarece toate geamurile de la strada erau sparte de pietrele aruncate de hortistii localnici,nu de catre soldati.Dupa cateva luni,vecinul,ungur,i-a spus bunicului meu sa-si ia catrafusele si familia si sa dispara ca s-a decis ca el sa se mute in casa lor.Bunicul si-a luat familia si cat au putut pune in cateva valize si au fugit peste Feleac,pe la Turda,pana in Brasov,unde au stat pana s-a terminat razboiul.Asa au scapat cu viata,iar dupa razboi s-au intors in Cluj,in casa lor,pe care vecinul o parasise si se mutase inapoi,la casa lui.L-a implorat pe bunicul sa nu-l reclame autoritatilor Romanesti si acesta,roman crestin si milos,nu a facut-o.Si au ramas vecini pana la sfarsit.E una din povesti,cu sfarsit fericit.Noi am iertat,si poate am putea si uita,dar ei nu ne lasa…Au tupeul sa pretinda si acum ca Ardealul e al lor.Si vina pentru asta e in principal a politicienilor unguri din Ungaria,din Ardeal,si,de cativa ani si a celor ce conduc Romania,care,in numele europenismului,pentru a putea ramane la putere au facut si vor face concesii de neiertat revizionistilor maghiari.Istoria nu-i va ierta,dar va fi prea tarziu…Iar noi,cei multi,nu putem face nimic,pentruca Europa si S.U.A. ne-ar sari in cap.Trist…

 199. Florin Lelin says:

  MII de multumiri pentru Documentar !!! Exceptional, ataca direct problema. Felicitari! … initial comment`ul a avut 2 pagini… eu, foarte revoltat fiind… am simtit ca trebuie sa impartasesc dezgustul si dispretul fata de ungurii ce au o problema cu romanii! … dar nu are rost … nu merita nici macar … nimic … Oameni de NIMIC … vor ce nu e al Lor.

 200. pr.constantin Tarziu Paris says:

  “cine din calcule meschine sau cu gand anarhic gandeste sa de-a o palma de pamant romanesc strainilor,pe acela istoria si poporul roman il va pecetlui cu numele de TRADATOR. Deci, noi nu avem ce sa alegem d p d v d incotro sa mergem ci saa ramaanem ceea ce suntem ROMANI ca NATIUNE, ROMANI ca POPOR” ROMANIA IUBESTE6O SAU PARASESTE-O. Paris 8 august 2011

 201. gheorghita zbaganu says:

  Romanii si-au facut-o cu mana lor. Sa nu uitam ca Horthy a fost adus la putere de armata romana.

 202. Viorel says:

  Jos cu ungurii de la GUVERNARE. Ar trebuii dati afara din tara in mortii masi, Romania e a ROMANILOR.. Unde esti Vlad Tepes? Unul ca el ar trebuii pus in fruntea tarii..Oricum Ungurii sunt chiriasi in ROMANIA.

 203. Viorel says:

  De-as fii fost Ungur, as intra in pamant de rusine pentru ce-au facut strabunii mei…
  SANT MANDRU CA-S ROMAN.

 204. Ileana Barbu says:

  Pe acest teritoriu, al Daciei, au gasit adapost multi “venetici”.Au venit, s-au stabilit, au prosperat , caci au beneficiat impreuna cu populatia autohtona , in egala masura, de frumusetea si bogatia acestor locuri.
  In aceste momente , cred , ca toti cei ce ne-am nascut si traim pe aceste plaiuri ale dacilor, fie ca ne numim romani, turci, tatari, aromani, romi, unguri, trebuie sa dovedim intelepciune si sa ne dam seama de responsabilitatea ce revine fiecaruia ,in mentinerea unitatii nationale romanesti. Fragmentarea si sciziunea sunt false si provocate de indivizi iresponsabili care urmaresc un scenariu pentru care au fost angajati . Noi trebuie sa le cerem acestor indivizi sa inceteze manevrele in interesul personal sau de grup si sa promoveze o politica benefica pentru toti cei aflati in acest areal.
  Fiecare persoana, familie, grupare, avand obarsiile ei , obiceiurile, au adus o contributie de necontestat la dezvoltarea patrimoniului cultural al acestei tari.
  Ar fi momentul, ca persoane publice sau particulare, de diverse ascendente etnice, sa publice, sa solicite reprezentantilor lor culturali, politici , etnici sa faca publice realizarile acelei etnii pe teritoriul acestei tari si sa isi arate multumirea, pretuirea, consideratia si recunostinta de a se fi nascut si trait , de as-i fi putut creste si educa copiii in tihna, pace si prietenie , intr0o tara cu un popor prietenos, iubitor si cald.
  Ar fi momentul ca toate semintiile care au ales sa se stabileasca aici, sa recunoasca faptul ca au ales acest loc pentru ca aceste meleaguri au fost mai manoase pentru ei decat altele.
  Aromanii sa depaseasca limitarile lor ancestrale si sa arate tuturor ca aici, in Romania, chiar sub dictatura comunista, au prosperat, au avut libertatea sa se imbogateasca, sa existe, sa se lege de fetele romance frumoase , gospodine, si sa nu le ia de neveste si parintii fetelor romance sa nu protesteze ; Domnilor aromani , iesiti din Evul Mediu!
  Armenii sa recunoasca faptul ca si-au conservat bogatiile, ca au facut comert cu cafea, cu obiecte de arta ,ca au intemeiat colectii de arta, aici , si nu i-a deranjat nimeni.
  Evreii sa recunoasca faptul ca au beneficiat de toate drepturile romanilor , ca nu i-a persecutat nimeni mai mult decat au fost persecutati romanii insisi si ca atunci cand au dat de greu au folosit ascendeta lor semita si au plecat pe alte meleaguri mai calde , lasandu-ne pe noi sa stam in frig la coada la carne. Asta da, discriminare!
  Ungurii sa vina sa spuna , sa scrie, sa declare, cine ii oropseste pe ei ; dar nu politicienii, oamenii din multime, ca mine, ca voi.
  Si ei, si noi, voi, TOTI suntem supusi acelorasi situatii de catre persoane incompetente sau/si cu interese oculte.
  Noi TOTI trebuie sa stim ca dreptul nostru elementar este sa ne cerem drepturile de a fi fericiti. SI NU VOM FI MAI FERICITI DACA PROVOCAM NEFERICIREA ALTORA>. II ROG PE PRIETENII MEI CARE S_AU NASCUT ROMANI DIN BUNICI SI STRABUNICI UNGURI < EVREI< TATARI< ARMENI<etc., SA FIE CONSTIENTI CA LIPSA DE SOLIDARITATE NASTE MONSTRII .

 205. Lecu Cristian says:

  Si acum, dupa atitia ani, asistam inmarmuriti cum un roman, Emil Boc, ce provine chear de acolo din inima Ardealului, accepta cu slugarnicie orice i-si doresc ungurii, doar sa reziste cit mai mult la guvernare!
  RUSINE SA LE FIE, tuturor celor care gindesc ca acest mascarici de prim ministru!, dar si celor ce VOR UITA VREODATA ATROCITATILOR BOZGORIMII, din toata istoria neamului Romanesc!.

 206. eugen says:

  Nu este tarziu pentru ori ce lucru care trebuie razbunat ,..dar hotii de astazi au murdarit si batjocoresc sangele varsat ,..pt . ce romanul a fost sluga , sluga, A fost sluga ramaie , ca nu are caracter , chivilizatie si credinta In nimic ,de Isus a uitat ,CARE SE CREDE STAPAN PE EL INSUSI SA FACA CE A FACUT VLAD TEPES SAU HITLER , DAR VOI NU VEDETI CA TRAIM DOAR VIRTUAL ,PACE SA FIE CA LA TOTI NE VA FI BINE,…..PANA CAND INCHIDEM OCHII,..

 207. Buta says:

  Dureros…
  No comment…

 208. fotograf says:

  este cutremurator!

 209. mihai says:

  ,,,de acord. traim insa intr-un stat european si curvele alea de unguri (ca nu sunt toti curve, mai sunt si romani printre ei) au drepturi…sustinatori. Legal nu putem face nimic,

  DAR, ai mailu meu…spune-mi CE VREI SA FACEM, si subscriu prezent

 210. aurica buga says:

  si cind ne gandim ca locuim in acelas,oras,vedem si suportam in continuare nesimtirile si nedreptatile afisate pe fata,,,,,ai gandi ca nu este omeneste , Dumnezeu este atat de rabdator!!!!!!!!!!!!!

 211. elementfifth says:

  Si toate acestea de ce nu sunt publicate si stiute? de ce toti trebuie sa ne inchinam la toate minoritatile? de ce romania asta tembela trebuie sa cada prada tuturor nebunilor si sa fie subjugata de toate minoritatile care isi cer drepturille? ce drepturi minoritatea se conformeaza majoritatii nu sunt peste majoritate cum se incerca tot timpul. maghiarii vor drepturi sa se mute toti in ungaria si sa isi ia drepturile pe deplin -ce nenorociri ce nenorociti sunt oamenii ca animale nu le poti numi pentru ca e o jignire la adresa animalelor – ungurii , tiganii nu au nici un drep in plus fata de cei ce locuiesc in romania si @aurica buga cateodata cred ca dumnezeu e in concediu prelungit si vrea sa vada cum ne seceram

 212. Zamolxe says:

  D-zeu să le trăsnească neamul. Blestemaţi să fie ungurii , pînă la 1000-a generaţie. Filmul acesta , i-aşi obliga pe toţi bozgorii să-l vizioneze de 3 ori pe zi, timp de 10 ani. Atît timp cît î-i avem în ţară, nu va fi linişte şi pace. Acest neam spurcat nu va fi liniştit decît cu pumnul în gură sau, la doi metri sub pămînt. TRĂIASCĂ ROMÂNIA. TRĂIASCĂ ARDEALUL -PE VECI PĂMÂNT ROMÂNESC

 213. Valentin says:

  Sunt nascut pe plaiuri moldovene, dar 16 ani din viata i-am trait in inima Ardealului, la Cluj. Am avut ocazia, in toti acei ani, sa aflu mai multe despre ,,convietuirea,, romano-maghiara, am aflat mai multe si despre istoria adevarata a neamului nostru de peste Carpati. Ce este cu adevarat dureros este faptul ca in Regat si aici, in Moldova, documentare de acest gen sunt, pentru cea mai mare parte a oamenilor de pe aceste meleaguri, noutati absolute. Si nu neaparat din vina lor ! Sistemul de dinainte de 1989 i-a ,,menajat,, pe maghiari din anumite motive, regimurile de dupa 1989 s-au purtat cu manusi cu acestia din alte motive. Rezultatul ? Ardelenii isi plang obida multiseculara in demnitatea lor recunoscuta, guvernantii le calca in picioare sufletul si suferinta pentru o mana de voturi. Ce nu pot eu intelege este altceva : cum, Doamne-iarta-ma, nu se reusesete niciodata in Romanica pitoreasca sa se realizeze o majoritate confortabila fara UDMR ? Si tot eu imi raspund : exact ca in bancul cu cazanul de smoala, din Iad, nu avem nevoie de nimeni sa ne afunde in smoala clocotita, o facem foarte bine si singuri. Din prostie, invidie, etc., etc,…

 214. Che Gherghevara says:

  Nu-i niciun ungur care sa fi vizionat filmul si sa fi citit comentariile, de cinci ani de cand e pe net? Nu-i niciun ungur care sa fi scris un comentariu aici in cinci ani? Prim ministrul japonez de mai ieri si-a cerut scuze chinezilor pentru atrocitatile comise de armata japoneza in al doilea razboi mondial. Nemtii platesc si astazi evreilor pentru ce-au facut. Asa-i ca nu-i de mirare ca nu-i niciun ungur pe-aici?

 215. VR says:

  Au intrat, dar ca sa injure. Unele comentarii le-am lasat. Vedeti pe-aici…
  PS: Chiar si noi ne-am cerut scuze…

 216. Leroiv Suark says:

  Incredibil.Aceste imagini cutremuratoare ma determina sa am,astazi,o repulsie fata de cei care vor sa-si impuna unele revendicari care nu sunt
  in concordanta cu Legile si Constitutia tarii,dar mai ales fata de cei
  care tolereaza pretentiile si revendicarile UDMR-iste,numai pentru a avea
  majoritatea in Parlament.Rusine PDL-istilor si traseistilor,care prin
  atitudinea pasiva pe care o au fata de asa zisii aliati de guvernare,nu actioneaza parghiile legale si constitutionale,impotriva celor care doresc
  sa schimbe pana si Constitutia.Eu insumi,sunt cetatean de alta nationalitate,si consider ca atata timp cat platesc Painea cu Lei(Roni)si sunt remunerat cu aceiasi moneda,sunt obligat sa respect legile in vigoare
  ale Statului Roman.Numai alewgerile Anticipate vor reglementa aceste pretentii nejustificate ale unei minoritati conlocuitoare,care ocupa fotolii de,Demnitari,situatie nemaiintalnita la nici un Guvern din
  Comunitatea Europena.Daca masurile de prevenire a oricaror tendinte de
  prevenire a tuturor tendintelor de impunere a unor pretentii,de orice
  natura,vor mai intarzia,mai mult ca sigur,generatiile viitoare vor viziona alte filme de genul celui prezentat.STOP!Pana aici.Mai departe
  nu permitem sa se continuie,toleranta,indolenta,nesimtirea si sfidarea
  cetatenilo,de catre propria GUVERNARE.

 217. Dan says:

  Iti multumesc Delia!
  Am vrut sa scriu si eu un comment. Am citit mai intai ce ati scris voi ceilalti. Respect pentru toti. Dar ce ai scris tu … asa trebuie sa inceapa Constitutia Romaniei!

 218. radu says:

  dc nu se dau la tv documentarele astea sa nu uite romanii ce au indurat si sa vada tineretul din ziua de azi,prin ce a trecut poporul nostru, nu este nici un post tv care sa le difuzeze?, va salut cu respect,sant roman si nu mi-e rusine oriunde ma duc

 219. Marian says:

  Cutremurator … dar traiesc totusi cu mandria de a fi ROMAN, ca stramosii mei au fost DACII, cum spunea Herodot “Dacii, cei mai drepti si mai viteji dintre traci”. Si traiesc cu mandria de a ma trage dintr-un neam care nu este in stare de asemenea otrocitati, si fiti atenti in documentar la minutul 27.18 la domunul care a trecut prin momentele acelea in care spune “Noi nu suntem deaceea oameni, ca sa omoram oameni….”… afirmatie care m-a atins la suflet. Daca stie cineva cum il cheama si daca mai traieste va rog sa-mi spuneti, pentru ca as vrea sa-i strang mana. Astia sunt oamenii ADEVARATI

 220. pista baci says:

  Ungurii? Mama lor de neam de curve imputite, acum vor sa ingroape cenusa unui criminal in Ardeal?Mai guvernantilor, daca mai aveti un dram de demnitate, atuncifaceti ceva si alungati din tara pe toti porcii de unguri care vor ca hoiturile lor sa doarma somnul de veci in pamint romanesc. Romania nu e batjocura neamului lui Atila, blestemat sa fie in vecii vecilor

 221. T. Bucur says:

  @ Ratatosc (Postarea din 27.06.2011):
  Ce bine ar fi fost daca in vara lui 1992, cand am vizitat Treznea, v-as fi gasit pe dvs. acolo!
  Am organizat o vizita cu un grup de elevi (eu fiind cadru didactic), cu scopul de a afla la fata locului ce s-a intamplat acolo in 1940.
  Mi-a fost imposibil sa gasesc pe cineva care sa ne relateze ceva.
  Am apelat si la functionarii de la Primarie, de la Posta etc., rugandu-i sa-mi recomande pe cineva care sa fi fost martor ocular sau care sa fi auzit de la parintii lui ce s-a intamplat acolo. Dupa doua ceasuri de cautari, cineva de la Posta m-a trimis la un batran, de la care am aflat insa ca nici el nu stia mare lucru, decat ca in ziua respectiva era plecat din sat, dar aflase de la cei prezenti ca unii romani au fost batuti de soldatii maghiari cand au intrat in sat.
  Maree mi-a fost mirarea ca nu mai stia nimeni nimic despre crimele in masa care au avut loc acolo.

 222. . says:

  stiti melodia aia cu vine trenu din galati plin cu unguri spinzirati?
  mie mi place la nebunie!!!

 223. Stavarache says:

  Ce aranjamente au Basescu—Orban? aceasta nu este tradare nationala?

 224. Alexandru says:

  Natiunea se impune, nu se cerseste! Viata e datorie grea, iar cei lasi ar vrea pe neluptat.Pregatiti-va de lupta si nu va mai vaicariti. Capul sus, arma la picior!

 225. Gerhard Krauss says:

  Transilvania este opera tuturor natiunilor care traiesc sau au trait pe aceste meleaguri,deacea este asa unica,deoarece recunosti de la prima privire arta diferitelor natiuni,cu toate ca in unele localitati se schimba fatadele si acoperisurile intr-un stil strain de Transilvania.
  Nu o singura natiune e Transilvania,ci toate natiunile locului, intr-o convietuire pasnica,fara ura diferitelor partide soviniste zis patriotice.

  Cu mult respect pentru Transilvania si populatia ei pasnica, G.Krauss

 226. victoria says:

  Domnule Gerhard Krauss, sunt o romanca si gandesc ca D-Vostra.

  Dumnezeu sa ocroteasca Transilvania si pe toti cetatenii ei care au ganduri de pace si de prosperitate!

 227. Bogdan says:

  Blestematii, ungurii astia! Sa plateasca! Dumnezeu sa-i arda, sa-i trazneasca!
  Dumnezeu sa dea minte romanilor si sa fie uniti!

 228. Mitica says:

  In 40 aveam doar doi ani! In 44 aveam 6 ani. Asa mic cum eram am retinut multe din insultele la care erau supusi Romanii cu Bydeos Olah si altele. Anii au trecut dar al dracului ca Honvezii si dupa terminarea Razboiului tot pe CAI mari au ramas ca s-au pus bine cu bautorii de Rusi si si-au pastrat privilegiile aproape pana in Zilele noastre. N-am sa uit ca in 1956 cand m-am angajat la PHONIX directorul era Kisghi (ungur) secretarul de partid si presedintele de sindicat erau de aceiasi natie combinata usor cu Evreimea!! Acum nu mai conteaza nimic!! Sanatosi sa fim. CU Multe Salutari!!

 229. Cadillac says:

  Ce BUNI sintem la categoria ‘Strigat lozinci’!!!

  La categoria ‘sa FACEM ceva’…………….

  …ALTU’ sa semene…ALTU’ sa are…ALTU’ sa munceasca…ALTU’ sa pliveasca…ALTU’ sa culeaga roadele…ALTU’ sa le spele…ALTU sa le aranjeze frumos…ALTU’ sa le puna in farfurie….si

  TOTI ‘astia’, impreuna, sa mi le puna pe masa pentru ca EU sint FOARTE ‘ocupat’ ascultind manele.

 230. VR says:

  Va referiti la Dvs?

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova