UDMR divide ilegal UMF Targu Mures, universitate ridicata de romani pentru studenti de toate etniile. Hotararea de Guvern care impune secesiunea ar putea fi atacata la Curtea Constitutionala. Protestele romanilor. DOCUMENTE

După ce liderii UDMR au dat un ultimatum PDL pentru înființarea unei Facultăți de medicină exclusiv în limba maghiară, Coaliția de guvernare a decis, marți seara, înfiinţarea unei secţii de limbă maghiară în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, informeaza portalurile de stiri.

Acest lucru se va face printr-o ordonanţă de Guvern, a anunţat vicepreşedintele UDMR, Laszlo Borbely, care a mai spus că în zilele următoare se va stabili textul acesteia.

Decizia Coaliției a venit la scurt timp de la declaraţia vicepremierului Marko Bela care susţinea că, dacă nu se va găsi o soluţie cu privire la situaţia Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş până săptămâna viitoare, personal, se gândeşte să renunţe la prezenţa sa în Guvern.

Aceasta actiune se adauga la votul din Parlament al tuturor partidelor, de saptamana aceasta, pentru înființarea Universității Sapientia, universitate exclusivista maghiara finantata atat de la Budapesta cat si, de acum, din banii statului roman.

Hotararea de Guvern privind UMF Targu Mures ar putea fi insa contestata la Curtea Constitutionala. Premierul Mihai Razvan Ungureanu este obligat, inainte de a emite si semna o astfel de Hotarare antiromaneasca, sa asculte de vocea romanilor din Harghita, Covasna si Mures. Iata Protestele asociatiilor romanilor, ale studentilor si conducerii Universitatii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş:

Protestul Asociatiei Noi Romanii

Comunicat de presă

Asociaţia „Noi Românii” susţine în totalitate atitudinea demnă a conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş în faţa presiunilor exercitate de ambasadorul Ungariei, de instituţii de învăţământ superior din Ungaria şi de UDMR, care doresc segregarea pe criteriul etnic, prin deschiderea unei linii de învăţământ în limba ungară.

Ne exprimăm indignarea faţă de lipsa de reacţie a Preşedinţiei României, a Parlamentului României şi a Guvernului României, faţă de cererile UDMR de încălcare a Legii învăţământului, în ce priveşte activitatea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. Deşi este evident că nu se îndeplinesc condiţiile legale pentru deschiderea unei linii de învăţământ în limba ungară, asistăm la un şantaj politic al UDMR care, pentru rămânerea la guvernare, solicită partenerilor încălcarea legii. UDMR, sprijinită de ambasadorul Ungariei în România şi de diverse instituţii de învăţământ din Ungaria, doreşte segregarea pe criteriul etnic a UMF Târgu-Mureş, deşi aceasta îndeplineşte toate condiţiile legale, funcţionează şi se declară explicit, conform propriei carte universitare, ca universitate multiculturală şi multilingvă. Este pe deplin păstrată identitatea etnică a studenţilor, respectându-se toate standardele internaţionale în domeniu. Amintim că minoritatea ungară dispune de linii de învăţământ în limba maternă la Universitatea Babeş-Bolyai şi o întreagă universitate, Universitatea Sapientia, exclusiv în limba ungară, ceea ce face ca dorinţele lor cu privire la UMF Târgu-Mureş să fie excesive, deci inacceptabile.

Solicităm expres primului-ministru, ministrului Educaţiei, Guvernului în totalitatea lui, să pună în vedere udemeriştilor încetarea acestei provocări care nu face bine nici minorităţii ungare, nici României şi nici chiar Ungariei.

De asemenea, solicităm ca actele antiromâneşti ale ambasadorului Ungariei, ingerinţele sale în treburile universităţilor româneşti, să fie analizate şi sancţionate de Ministerul de Externe. Este evident că ambasadorul Ungariei se amestecă în treburile interne ale României şi acest fapt este intolerabil.

 Director executiv,

Ioan Mugur Topolniţchi

Covasna, 05.03.2012

 Protestul Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş îşi exprimă solidaritatea cu Senatul și rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, cu voinţa majorităţii studenţilor Universităţii exprimată prin numeroase demersuri publice şi cu celelalte unităţi de învăţământ superior medical din România şi solicită încetarea oricărui amestec în problemele care revin exclusiv corpului academic al Universităţii și organelor din structura conducerii acesteia, alese după proceduri transparente și democratice.

Considerăm că sunt incalificabile ingerința și acțiunile de încălcare a autonomiei universitare a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș de către    politicienii UDMR, ambasadorul Ungariei, d-l Oszkár Füzes, a unor organisme din Ungaria, cum ar fi Camera Farmaciştilor, în scopul separării pe criterii etnice a universității, în ciuda faptului că în acest moment etnicii maghiari pot învăța fără probleme la Târgu Mureș în limba maghiară. Deplângem și condamnăm acţiunile de denigrare a cadrelor didactice române şi a Universităţii la Parlamentul European făcute de prof. dr. Brassai Attilla, precum și numeroase articole tendențioase apărute în presa de limba maghiară, cu prezentarea trunchiată sau răstălmăcită a situaţiei reale.

Identitatea multiculturală și multilingvă a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, integrată în sistemul național de învățământ românesc, este exprimată prin Carta universitară, prin celelalte documente, pe temeiul cărora funcționează, fiind ancorată în Noua Lege a educației naționale, în prevederile Constituției şi în reglementările europene.

După cum se știe, în România nu există, nu pot exista clinici sau spitale cu pacienţi exclusiv maghiari sau exclusiv români. Dacă procesul de învăţământ nu se desfăşoară în condiţii optime pentru scopul în care a fost creat – pregătirea viitorilor medici pentru îngrijirea și vindecarea bolnavilor -, dacă el este perturbat de aceste atitudini și acțiuni separatiste, nu trebuie să ne mai mirăm de starea în care se găseşte domeniul sănătăţii, indiferent de limba maternă a celor care profesează.

Deoarece Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș s-a adresat justiției, care să judece imparțial, ca o putere separată în statul de drept, nutrim speranța că sub cupola dreptății se va pronunța o hotărâre în conformitate cu legile și interesele naționale ale statului român.

În aceste condiţii, solicităm Guvernului României ca această problemă creată artificial la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș să fie lăsată în afara unor trocuri politice încheiate în conjucturi vremelnice, cu nesocotirea interesului naţional şi a principiilor şi preceptelor care stau la baza medicinii, încă din antichitate.

Biroul de presă al FCRCHM

Vedeti si: Cătălin Dogar, lider al Ligii Studenţilor Târgu-Mureş: După ce ne separă pe noi, urmează Clujul!

Conducerea UMF Târgu Mureș denunță presiunea UDMR și a Budapestei pentru separarea pe criterii etnice a Universității. Dan Tanasa INFO/DOC

DOCUMENT: Actiunea in Contecios Administrativ a Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş  in contradictoriu cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S.)

ANTET UMF

Către,

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

–  Secția de Contencios Administrativ și Fiscal –

Subscrisa Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureș, jud. Mureş, cod fiscal nr.4322742, reprezentată legal de d-nul Rector Prof. Dr. Copotoiu Constantin, prin apărător ales Dr. Ioan SABĂU-POP, în conformitate cu art. 85 și următorii  din Codul de procedură civilă, art. 1 și 8 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, formulăm:

 ACȚIUNE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 În contradictoriu cu:

–         Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S.) cu sediul pe str. General Berthelot, nr. 28-30, cod poştal 010168, sector 1, Bucureşti.

Solicităm ca după îndeplinirea procedurii legale și efectuarea cercetării judecătorești, prin Sentința care se va pronunța să dispuneți:

 1. I.                  ANULAREA Adresei – răspuns nr. 49858/BIS III din 12. 01. 2012, emisă de M.E.C.T.S. , comunicată și înregistrată la instituția noastră U.M.F. Tg. Mureș, sub nr. 556 din 19. 01. 2012;
 1. II.               OBLIGAREA M.E.C.T.S. să recunoască și să emită rezoluție pozitivă privind avizul de legalitate asupra Cartei Universitare a U.M.F., în temeiul art. 128 alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 1. III.           STABILIREA că în conformitate cu art. 128 alin. (6) Carta universitară a instituției noastre se consideră avizată potrivit procedurii aprobării tacite.
 1. IV.           Cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, în caz de opunere.

Motivele prezentei acțiuni în contencios administrativ, sunt următoarele:

 1. I.                  Scurte preliminarii ale situației litigioase:

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, în denumirea ei actuală, (în continuare U.M.F.)  a fost înființată în anul  1945 .

Din anul înființării a urmat un curs ascendent, în prezent constituie o permanență entitară în peisajul social, cultural și de educație în comunitatea mureșeană și în plan național, fiind apreciată ca o instituție de învățământ superior de prestigiu și deplin integrată în sistemul național de învățământ superior, în primul rând în cel medical.

Ca urmare a intrării în vigoare a noii Legi a educației naționale, prin asumarea răspunderii guvernamentale nr. 1/2011, publicată în M.O. , partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, s-a stabilit un alt cadru legal și o nouă viziune pentru promovarea și orientarea învățământului după principiile pe care le enunță la Titlul I al Legii.  Intrarea în vigoare a legii s-a făcut treptat cu data de 9 februarie 2012.

Titlul III al Legii reglementează învățământul superior, care la art. 123 conține prevederi referitoare la autonomia universitară și la art. 127-128, prevederi ce urmează să fie conținute de Carta Universitară. Astfel:

~      Art. 123 alin. (1) : ”Autonomia universitară este garantată de constituție. Libertatea academică este garantată prin Lege. Instituțiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de orice ingerințe, ideologii, politice și religioase”.

~      Art. 128 alin. (1): ” Carta universitară prezintă opțiunile majore ale comunității universitare și se aplică în tot spațiul universitar”. Alin. (2) al aceluiași articol arată referințele obligatorii care să fie cuprinse de Carta universitară.

U.M.F. Tg. Mureș este o universitate de tradiție cu acoperire națională și care funcționează din anul 1945, în prezent având programe de studii în limbile engleză, română și maghiară, existente în structura funcțională a celor trei facultăți: – română, engleză, maghiară la Medicină Generală; – română  și maghiară la Farmacie și medicină dentară.

În conformitate cu art. 128 din Lege și cu respectarea procedurilor legale, după o largă consultare și discuție în toate ierarhiile organizatorice și academice ale universității  Carta universitară a fost supusă Senatului Universității spre adoptare.

În urma dezbaterilor în senat – cadre didactice și studenți, membrii ai senatului -, unde au fost luate în apreciere toate opiniile, orientările exponențiale ale diversității de interese, a fost adoptată Carta Universitară, cu majoritatea prevăzută de lege.

După adoptare Carta Universitară  a fost depusă de cel puțin patru ori la M.E.C.T.S., pentru a i se acorda ”rezoluția pozitivă din partea conducerii M.E.C.T.S., privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare”, (citat parțial din textul art. 128 alin. (5) al Legii), astfel după cum statuează dispozițiile legale.

U.M.F. Târgu Mureș a depus de 4 ori Carta universitară la M.E.C.T.S., astfel:

– prima dată Carta a fost depusă la M.E.C.T.S. în data de 03.08.2011 Cartă (cu  adresa nr.7212/01.08.2011 înregistrată la M.E.C.T.S. sub nr. 49858 din 03.08.2011) și am primit răspuns de la Minister prin adresa nr.49858/01.09.2011(înregistrată la U.M.F. Târgu Mureș sub nr.8424/02.09.2011);

– a doua oară Carta a fost depusă la M.E.C.T.S. cu adresa nr.9003 /16. 09.2011 Cartă și am primit răspuns de la Minister prin adresa nr.49858/06.10.2011(înregistrată la U.M.F. Târgu Mureș sub nr.10370/06.10.2011);

– a treia oară Carta a fost depusă la M.E.C.T.S. cu  adresa nr.10370/08.11.2011 (înregistrată la M.E.C.T.S. sub nr. 49858 Bis (II) /09.11.2011) și am primit răspuns de la Minister prin adresa nr.49858 Bis (II) /06.12.2011 (înregistrată la U.M.F. Târgu Mureș sub nr.13243/06.12.2011);

– a patra oară Carta a fost depusă la M.E.C.T.S. cu  adresa nr.13583/13.12.2011 (înregistrată la M.E.C.T.S. sub nr. 49858/Bis III/13.12.2011) și am primit răspuns de la Minister prin adresa nr.49858 Bis III /12.01.2012 (înregistrată la U.M.F. Târgu Mureș sub nr.380/16.01.2012).

Cu referire la ultima depunere a Cartei universitare, când s-au adus corecții variantei precedente care nu erau de fond, dar s-a efectuat o revedere generală și revizuire, reieșind că atât sub aspectul formei cât și al conținutului rezultă încadrarea în prevederile legale care vizează întocmirea unui atare document.  Cum am menționat, a fost înaintată cu adresa noastră nr. 13583/13. 12. 2011 și înregistrată la M.E.C.T.S. sub nr. 49858/BIS III/13. 12. 20111. Ni s-a trimis răspunsul cu adresa nr. 49858/BIS datat la emitent 12. 01. 2012.

Răspunsul a fost parvenit și a fost înregistrat la U.M.F. Tg. Mureș, sub nr. 380/16. 01. 2012. Totodată menționăm că prin corespondență poștală ni s-a transmis în original același răspuns la data de 17. 01. 2012, după cum rezultă din copia plicului de corespondență și răspunsul Oficiului Poștal Mureș, pe care le atașăm în copie.

La acest capitol este de reținut că termenul de „maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de Învățământ superior” a fost evident depășit, devin aplicabile prevederile alin. (6) al art. 128, în sensul că dacă termenul nu este respectat (30 de zile alin. 5),  Carta se consideră avizată potrivit procedurii aprobării tacite.

 1. II.   Cu privire la demersurile legale de avizare și de a fi considerată Carta aprobată tacit, cu efectele care decurg în derularea alegerilor și ale funcționării universității pe principiile și temeiurile Cartei universitare, am înaintat la M.E.C.T. plângere prealabilă în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 554/2004,  privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă înregistrată la instituția emitentă U.M.F. Tg. Mureș, cu nr. 447/17. 01. 2012, a fost transmisă atât prin fax cât și depusă la M.E.C.T. sub nr. 25836/18. 01. 2012.

Plângerea prealabilă nu a fost soluționată pozitiv până în prezent în sensul că  am primit  răspunsul cu nr. 8036/F/15.02.2012, cu care nu suntem de acord.

Am apreciat că fiind în discuție o neînțelegere dintre U.M.F. – instituție publică de stat de învățământ superior, pe de o parte, și M.E.C.T.S., autoritatea publică centrală a administrației publice, pe de altă parte, deopotrivă interesate în respectarea legii și ale funcționării mecanismelor statului de drept, a promovării educației naționale asupra cărora este îndreptată atenția cetățenilor cu puterea exemplului pentru societatea civilă și comunitatea locuitorilor în general, era cazul soluționării fără angrenarea autorităților judiciare fiind un conflict aparent și fără dispută de interese. Rezolvarea  pe cale prealabilă, prin recursul grațios ar fi fost de așteptat cu promptă oportunitate.

Carta universitară pe care am înaintat-o la M.E.C.T.S.  este creația colectivului universității, este în conformitate cu legea educației naționale și cu specificul pe care îl are învățământul superior medical potrivit tuturor reglementărilor existente în plan național și la nivelul U.E. Carta este creată și aprobată astfel cum legea enunță la rang de principiu fundamental că are viziunea promovării unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.

Misiunea pe care și-o asumă Legea, se regăsește pe deplin reflectată în cartă, de formare prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, de generare a susținerii unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare, cu aplicații la învățământul și cercetarea medicală.

Din dispozițiile generale (Cap. I art. 1-7) rezultă rațiunea instituțională a U.M.F., din capul locului prevede că funcționează în temeiul Constituției României, a Legii nr. 1/2011, celorlalte legi în vigoare și bazată pe principiul autonomiei universitare. Nimic nu lipsește din ce trebuie să cuprindă aceasta și totodată  nici o prevedere legală nu este ignorată.

Din lectura cartei rezultă îndeplinirea tuturor cerințelor de fond și de formă, necesare pentru adoptarea și aplicarea acestui document important, cuprinsul său este întru-totul  exhaustiv și integral, având cadrul metodologic coerent cerut pentru redactarea unei carte.

Toate adresele pe care le-am primit de la M.E.C.T. nu aduc nici măcar o observație coerentă și de luat în seamă pentru a face în mod legal restructurări și modificări ale Cartei universitare. Nu se face nici o obiecție de substanță, care să privească o prevedere a Cartei care să contrazică dispozițiile imperative ale legii sau vreo omisiune care să fie necesară a fi cuprinsă în cartă.

Important de semnalat, că la prima respingere a Cartei nu s-au adus obiecțiile de natura celor din ultima adresă. Aspectele de terminologie și de nuanță, chiar discutabile, le-am corectat, nu privesc substanța reglementărilor pe fond din Cartă, fiind simple advertențe pe care le-am adus. Nici o obiecție, din cele arătate la ultimul răspuns, nu ni se aduce prin răspunsurile – adresă precedente, începând cu cel din luna octombrie 2011. Dacă, Carta ar fi avut greșeli  trebuiau semnalate atunci și nu ulterior.

 1. III.                       Cu privire la Adresa emisă de M.E.C.T.S. cu nr. 49858/BIS III, comunicată și înregistrată la instituția noastră U.M.F. Tg. Mureș sub nr. 556 din 19. 01. 2012, (ne referim la cea înaintată prin poștă), o considerăm nelegală, neaptă pentru a produce efecte juridice din următoarele considerente:

»                  Adresa răspuns susmenționată nu poate fi considerată un act juridic administrativ sui-generis, neîndeplinind cerințele riguroase care trebuie să le cuprindă atât sub aspectul formei cât și al fondului. Simpla împrejurare că este doar în formă scrisă nu este suficientă cât timp nu este semnată de reprezentanții în drept ce pot angaja juridic M.E.C.T.S.

În primul rând adresa nu este semnată de ministru și nu rezultă astfel că este însușită de conducerea M.E.C.T.S. Potrivit Legii de organizare a Guvernului României și ale Ministerului, ca autorități administrative publice centrale, reprezentarea și angajarea prin actele care se emit în numele și pe seama acestuia sunt însușite și semnate de ministrul titular sau de locțiitorii de drept ai acestuia care sunt secretarii de stat, cu rol de  adjuncți pe atribuțiile compartimentate ale domeniului de activitate al ministrului. Ministerul este un subiect de drept public, reprezentarea și angajarea lui se face de reprezentantul legal exclusiv.

Precizăm că răspunsurile anterioare sunt semnate de ministrul titular al portofoliului, care nu este o simplă formalitate, pentru că semnătura ministrului indică angajarea în raporturi juridice ale instituției. Exemplificăm că Adresa răspuns anterioară nr. 49858/BIS (II)/06. 12. 2011, cuprinde expres semnătura ministrului, astfel poartă mențiunea ”Aprob, Ministru Daniel Petru Funeriu”.

Această semnătură, respectiv dispoziție  constituie elementul esențial care indică cel puțin două aspecte. Primul, că actul, adresa, înscrisul, etc. este o măsură administrativă însușită și dispusă de ministru în numele ministerului; al doilea, actul este emis de autoritatea competentă, care competență materială în privința autorităților administrației publice de emitere a actelor administrative (luare în general de orice măsuri) este de natură imperativă, atribuția revine exclusiv funcționarului desemnat.

Adresa pe care o contestăm (49858/BIS/12. 01. 2012), este o simplă comunicare lipsită de semnificația juridică a unui act administrativ, lipsită de altfel de orice valoare și nu întrunește cerințele unei rezoluții despre care fac mențiune prevederile cu greutate și consecințe importante ale art. 128 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

În al doilea rând, învederăm că funcționarii obișnuiți ai M.E.C.T.S. care semnează adresa ce o contestăm ”pentru secretarul General Adjunct, Ioana Lazăr” (a se observa că nici măcar titularul, secretarul general, care și așa nu ar fi acoperitor) și Consilier juridic, Mihai Deliu Boțan,  nu au prin calitatea de funcționari executivi prin fișa postului, nici dreptul de decizie administrativă și nici competența angajării ministerului în emiterea și luarea de măsuri administrative producătoare de efecte juridice față de o altă instituție autonomă care este U.M.F. Tg. Mureș. Ei pot să întocmească lucrări materiale preparative, avize prealabile, adică operațiuni materiale care stau în anticamera actului de dispoziție materială administrativă.

Acest aspect, care nu este o simplă formalitate, constituie o împrejurare calificată ca fiind nelegalitate evidentă și se sancționează cu nulitatea absolută a înscrisului pe care l-am nominalizat ca adresă-răspuns.  Repetăm pentru a se reține că în ierarhia administrativă competența materială a funcției de autoritate este expresă și de ordine publică, atribuțiile care revin în competență miniștrilor și secretarilor de stat sunt date de lege și nu pot fi delegate tacit unor funcționari executivi inferiori.

Ca element suplimentar de nelegalitate al modalității defectuoase prin care a funcționat procedura de elaborare și emitere a înscrisurilor în cadrul activității administrative a M.E.C.T.S. ca organ central de specialitate al puterii executive, dar la fel de important în economia procedurii, arătăm că și prima adresă a ministrului din 6. 10. 2011, are exact aceleași deficiențe de nelegalitate, care nu pot fi acoperite.

Mai este de atras atenția că deși s-a înaintat aceeași Cartă, în răspunsul din 6. 10. 2011, nu se obiectează nimic din ce se cuprinde în cel din ianuarie 2012, reieșind o lipsă de viziune, o lipsă de simetrie concepțională asupra substanței problematicii.

»                  Un alt argument care lipsește de eficiență juridică sub aspectul refuzului Cartei este aparenta evidentă de nelegalitate a adresei – răspuns, care fiind semnată de funcționari care nu au nici o competență în această privință, este cât se poate de limpede că răspunsul care nu este asumat de Ministru prin conducerea acestuia (minister sau secretari de stat), nu întrunește nici pe departe cerința unui act administrativ, intră în categoria actelor considerate inexistente. Cum condițiile de formă esențiale sunt vădit neîndeplinite este afectat de nulitate și mai mult devine aplicabilă teoria actelor administrative inexistente atât de cunoscută în doctrina actului administrativ. Eventual, cu îngăduință, poate să fie un act preparator, o operațiune materială valabil între compartimentele Ministerului, care să fie apreciat în final de către emitent (conducerea ministerului) în adoptarea actului final, dar care nu mai există pentru că nu s-a mai emis sub semnătura ministrului un alt act. Lansarea unui act sub semnătură și asumare necompetentă, cu alte cuvinte emis cu evidență de un funcționar necompetent este considerat ca și inexistent și fără a putea produce vreun efect.

»                  Atât pentru argumentele arătate, fiind în prezența unui înscris lipsit de valabilitate, cât și comunicarea după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 128 alin. (6) din Legea Educației Naționale, care este un termen de decădere, Carta universitară  se consideră avizată potrivit procedurii aprobării tacite.

Rugăm Onorata instanță să constate: Carta Universitară este în vigoare și toate implicațiile funcționale ale adoptării sale devin operaționale astfel după cum dispozițiile cartei și ale Legii prevăd (ex. alegeri la nivel de departamente, facultăți, senat, rector, finanțare și exercițiu bugetar, desfășurare proces didactic și activitate de cercetare, etc.).

»                  În privința plângerii prealabile pe care am depus-o în condițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, am primit răspunsul nr. 8036/F/15. 02. 2012, înregistrat la U.M.F. sub nr. 1310/17. 02. 2012.

Sub aspectul avizării Cartei, al respectării termenului de 30 zile, interpretarea celui care redactează și apoi altcineva care semnează adresa de răspuns a dispozițiilor legale, este pe cale să producă ilaritate și nedumerire. Se afirmă că ”termenul de 30 de zile se referă la momentul emiterii avizului,  și nu la momentul comunicării și nici la momentul luării la cunoștință”. O asemenea mostră demonstrativă nu face decât să reflecte o manieră greșită și părtinitoare a modului în care sunt calificați cei care interpretează tocmai la nivelul unui atât de important for administrativ dispozițiile legale. Este elementar că un act administrativ necomunicat celui vizat nu are nici o valoare fiind lipsit de efecte.

Este cât se poate de elementar că un act sau o măsură administrativă, în statul de drept, nu poate să aibă nici un efect câtă vreme celui vizat nu i se aduce la cunoștință prin comunicare. Nici nu era necesar să mai fie cuprins în textul art. 128 alin. (6) al Legii, obligația de comunicare, de vreme ce este de notorietate și aplicabilă regula valabilității actelor și măsurilor de orice fel, inclusiv administrative de la comunicarea lor destinatarului pe care îl privește. Caracterul unilateral și de putere al actului administrativ, precum și obligația  comunicării revine științei dreptului administrativ.

Ca atare apreciem că termenul de 30 de zile pentru emiterea avizului de legalitate NU a fost respectat de către  M.E.C.T.S., cerem instanței să constate că în condițiile alin. (6) din art. 128, Carta se consideră aprobată tacit.

Lipsurile de prevedere, referitor la semnarea și vizarea actului de către titularul reprezentant al subiectului de drept, M.E.C.T.S., apoi necomunicarea și receptarea la destinatar în termen legal, sunt deficiențe de formă esențiale, o dublă culpă a M.E.C.T.S., ce nu poate fi acoperită și de care legea leagă efectul aprobării tacite.

Învederăm că fiind în impas prin depășirea termenului de 30 de zile, emitentul M.E.C.T.S. , chiar din interpretarea logică și literară a textului art. 128 alin. (5),  este vorba despre un aviz, care se dă într-un anumit termen și se comunică în interiorul acelui termen, respectiv 30 de zile.

 1. IV.                       De asemeni, analizat pe fond, răspunsul conținut prin adresa sus-menționată este nelegal și ne considerăm vătămați ca instituție publică de învățământ superior de stat potrivit art. 1 alin. (1) și totodată este afectat prin perturbarea și incertitudinea programului de învățământ, un interes legitim public care vizează: ordinea de drept, democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale cetățenești, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice, potrivit art. 2 alin. (1) lit. R din Legea nr. 554/2004.

Astfel: Făcând abstracție de motivele pe care le-am arătat mai sus, măsura de refuz succesiv la M.E.C.T.S. de acordare a rezoluției pozitive este cu totul nefondat. Astfel:

»    Refuzul încalcă principiul autonomiei universitare prevăzut de art. 123 din Legea nr. 1/2011  care enunță: Alin. (1) ” Autonomia universitară este garantată prin Constituție. Libertatea academică este garantată prin lege.”

»    Instituțiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase, textuează art. 123 alin. (1) teza II.  În cazul nostru ingerințele politice sunt evidente peste libertatea academică și peste hotărârea democratică a Senatului U.M.F., a altor foruri de discuție și deliberare colegială, s-a încercat intimidarea noastră și determinarea de a modifica Carta aprobată legal la presiunile politice ale formațiunii U.D.M.R. În convocările și întâlnirile pe care le-am avut la nivelul conducerii ministerului și în cadrul nostru academic au fost prezenți parlamentari și miniștrii ai U.D.M.R. care au făcut presiuni pentru modificarea Cartei și în același timp adoptarea unei carte care să consacre separatismul învățământului universitar pe criterii etnice și politice. În învățământul superior medical aceasta nu este posibil, contravenind Constituției și legislației naționale, cât și Directivelor Europene în materia învățământului superior medical.

În cadrul autonomiei universitare este consacrat dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor umane și materiale, cu respectarea strictă a legislației în vigoare (art. 123 alin. 2). Or, U.M.F. Tg. Mureș, tocmai astfel a acționat, Carta redactată și aprobată în Senat, după o îndelungă și pasionată dezbatere în comunitatea universitară și în plan local, cu luarea opiniilor tuturor colegilor inclusiv cei de origine maghiară, fiind finalizată în senat urmând procedura legală.

Aspectele fundamentale care țin de autonomia universitară sunt exprimate corect și echilibrat în Cartă, au fost aprobate de senatul universitar în concordanță cu legislația în vigoare. Nici o prevedere din Cartă nu contrazice legea, nimic nu este omis din cuprinsul care trebuie să-l aibă.

Toate observațiile care se aduc, se constituite în tot atâtea piedici, pe care le considerăm subiective și abuzive, nu sunt ancorate în dispoziții legale exprese care să pretindă că au fost încălcate prin textele cartei. Obiecțiile sunt aleatorii, diferite de la un răspuns la altul și transpare un mesaj echivoc și nesubstanțial.

Ne-am asumat prin cartă răspunderea publică față de destinele universității, de promovarea și formarea profesională riguroasă, cu atenția total centrată pe pregătirea profesională a studenților, în interesul național pentru a răspunde egal efortului material și orizontului de așteptare de esență al tuturor membrilor care formează societatea românească.

Prin refuzul de a fi dată rezoluție pozitivă este grav perturbată funcționarea universității, se dă curs unor îndemnuri venite din afară, lipsite de o bază argumentativă din rea-voință sau din necunoașterea sistemului, care au o extensie cu reverberații mai largi și dăunătoare în societate. Am fost convocați sau am purtat tratative la nivelul conducerii ministerului, reieșind ingerințele mai mult sau mai puțin subtile ale formațiunii U.D.M.R. care condiționează actul guvernamental prin sacrificarea universității noastre, care odată declanșată spre divizare va avea ca rezultat diminuarea până la pierderea totală a forței academice, prestigiului și a blazonului pe care îl are în prezent. Chiar domnul ministru ne-a mărturisit că sunt exercitate asupra lui puternice presiuni  pentru păstrarea colaborării guvernamentale, fără să mai conteze legea.

»                Din lectura făcută cu atenție asupra textelor Cartei se poate constata cu ușurință existența reglementărilor care stabilesc și învățământul în limba maghiară fiind îndeplinită particularitatea care rezultă din caracterul de universitate multiculturală și multilingvă a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Carta stabilește fără echivoc exprimarea caracterului multicultural și multilingv, din chiar art. 1 al Cartei: Misiunea și obiectivele Universității (art. 8-9), autonomia universitară (art. 10-15), drepturile și îndatoririle membrilor comunității universitare (art. 16-31), organizarea și structura universității,  precum și celelalte capitole ale cartei sunt temeinic redactate și precizăm încă odată, în conformitate cu legea.

Nu se identifică nici un element care să contravină legii sau omisiuni care să prejudicieze în perspectivă drepturile și interesele, pe de o parte ale populației interesată pentru medicină, pe de altă parte ale membrilor comunității academice.

În privința programelor distincte de studii cu predare exclusivă în limba maghiară, sunt valabile dispozițiile legale în vigoare, atât cuprinse în Legea nr. 1/2011, cât și alte legi sub reglementarea atentă care se desprinde din fundamentările constituționale ale art. 1, art. 32 din Constituție. Este de urmat procedura pe care am realizat-o la programele de studii în limba română și engleză, prin întocmirea unui dosar de autoevaluare cuprinzând standarde specifice și criterii calitative, dosar elaborat și propus la nivel de departament (fosta catedră), avizat de Consiliul pe facultate și aprobat de Senat. După parcurgerea acestui stadiu se înaintează pentru evaluare la Agenția ARACIS, sau altă agenție înscrisă în EQAR, ministerul elaborează proiect de H.G. pentru autorizarea, acreditarea programului de studiu solicitat, care va funcționa după emiterea hotărârii de guvern. Pentru toate situațiile programele există aceleași reguli și proceduri de parcurgere succesivă, posibile de abordat din inițiative și propuneri la toate nivelele, astfel cum prevede legea și consacră Carta.

Prin Carta Universitară nu se pot înființa direct programe de studii, care ca toate celelalte programe deja existente sunt supuse pentru aprobarea după urmarea unei incipiente proceduri de autoevaluare.

Redactorul răspunsului prin adresele M.E.C.T. este în afara problemei, carta nu enumeră concret nici un program de studiu, toate cele existente s-au derulat prin acreditare, ceea ce înseamnă că altele, atât în limba română, maghiară sau în altă limbă, sau ca format pe domenii fundamentale de studii poate să se facă cu inițierea de la stadiul incipient, posibilitate pe care Carta nu o exclude și art. 135 din Lege  îl permite ca și în cazul Universității Babeș – Bolyai, la fel caracterizată ca multiculturală și multilingvă, carta UMF conține aceeași structură și ordonare logică. Vocația pe care o dă Legea la art. 135  cu privire la învățământul superior pentru minoritățile naționale nu este contrazisă cu nimic de cartă. Toate aspectele privind modalitatea de organizare pe care o dă legiuitorul în art. 135 alin. (1. Lit. b) al legii , în privința instituțiilor de învățământ superior multiculturale și multilingve sunt realizabile după Cartă, mai precis, carta nu conține prevederi care să  contrazică legea.

»                De asemenea, Carta universitară are în conținutul său Codul de etică și deontologie universitară și nu suntem de acord cu afirmația din adresa nr. 8036/F din 15. 02. 2012, că nu ar fi respectat acest element obligatoriu prevăzut de art. 128 alin. 2 lit. b din Legea nr. 1/2011.

Facem în această privință trimitere la Capitolele din Cartă, reieșind îndeplinirea cerinței referințelor obligatorii existente în textul art. 128 alin. (2) lit. b, privind Codul de etică și deontologie universitară.  Carta universitară a fost înaintată la M.E.C.T.S. și nu ne-am propus să o mai trimitem din nou împreună cu plângerea prealabilă, ceea ce, afirmativ ar fi „o imposibilitate de a da curs solicitării dvs. privind emiterea avizului de legalitate”.

Scopul plângerii prealabile nu era acela de a transmite și o altă Cartă, ci de a reveni asupra refuzului avizului de legalitate.

»                Precizăm că însăși legiuitorul face o confuzie în termenii utilizați prin art. 128 alin. (5) și (6) al Legii, pronunțând termenii de ”Rezoluție pozitivă” ; ”aviz de legalitate”; ”rezoluția privind avizul de legalitate„ care se emite în termen de 30 de zile; ”avizată potrivit procedurii aprobării tacite”.  Există o aparentă contradicție, pentru că din punct de vedere lingvistic în abordarea administrativă ”rezoluție”  și ”aviz” nu sunt nici sinonime și nici compatibile. ”Rezoluția” presupune o soluționare a unei cereri, o hotărâre luată de un colectiv, sensul etimologic este altul decât ” avizul”, care este prealabil, existent în planul unei consultări.

Semnificația celor 2 termeni, care este diferită, eventual rezoluția poate fi urmată ca hotărâre după aviz, de unde rezultă situarea lor sinonimă în textul legal, dând frazei o formulare eliptică ( a se vedea DEX –LR, E.A. 1975, p. 806, Dicționar Enciclopedic vol. VI , 2006, p. 127). Asupra acestor chestiuni vom reveni cu explicații de doctrină și jurisprudență, într-o formă mai extinsă.

Rezoluția devine identică cu o soluție, cu o hotărâre și în consecință din perspectiva contenciosului administrativ se cuvine să fie supusă analizei ca o măsură efectivă specifică unui act administrativ. Lipsa rezoluției prejudiciază intereselor legale ale universității, fiind în discuție un interes public care este încălcat.

În consecință considerăm că revine instanței de contencios administrativ competența de a cenzura adresa atacată și totodată măsura de refuz a rezoluției pozitive pentru Cartă.

În raport de evoluția procesuală în cauză, urmează să ne precizăm și dezvoltăm motivele prezentei acțiuni în contencios administrativ.

În probațiune:

»      interogatoriu,;

»       înscrisuri.

Anexe:

 • Ø Copie după procesul verbal al Senatului prin care s-a aprobat Carta …..;
 • Ø Carta Universitară……..  ;
 • Ø Copii după răspunsurile M.E.C.T.S. …….;
 • Ø Copie după plângerea prealabilă nr. …..;
 • Ø Copie după răspunsul  la plângerea prealabilă ….. ;
 • Ø Copie după plicul expediat de M.E.C.T.S. 16. 01. 2012…;
 • Ø Copie după adresa Oficiului Poștal …;
 • Ø Taxă timbru judiciar în cuantum de 10 lei;
 • Ø Timbru judiciar de 5 lei.

Cu stimă,

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

reprezentată Rector Prof. Dr. Copotoiu Constantin

prin av. Dr. Ioan SABĂU-POP

Sursa: Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

8 Responses to “UDMR divide ilegal UMF Targu Mures, universitate ridicata de romani pentru studenti de toate etniile. Hotararea de Guvern care impune secesiunea ar putea fi atacata la Curtea Constitutionala. Protestele romanilor. DOCUMENTE”

 1. Fanu says:

  https://www.fcvictoriahateg.com/noutati/78-campionat-minifotbal-cupa-qvictoriaq-editia-a-ii-a-2401-03022012

  Va aduc la cunostinta un exemplu de autoritati care isi bat joc de oameni care iubesc fotbalul. Stiu ca nu are legatura cu articolul dumneavoastra dar doar astfel poate il luati in seama si cei care iubesc fotbalul vor fi sprijiniti iar cei care isi bat joc de el vor fi aratati spre rusinea lor.

  Numai bine!

 2. Visian says:

  Acum cateva minute D-ul Frunda explica prin telefon din strainatate ca o facultate de limba magheara la UMF Tg. Mures este o solicitare normala. Da este o solicitare normala avand in vedere interesele familiei domniei sale legate de UMF prin sotia sa profesor la UMF care isi doreste un post de decan dar si interesele finaciare legate de firmele pe care la detine in domeniu pentru contracte de cercetare promovare si distributie. Deci sustinerea idei nu este in ineresul etniei direct si dezinteresat. Atentie etnici magheari incercati sa nu va mai lasati manipulati de UDMR, ei urmaresc numai propriele lor interese in tepe finaciare pe ultima suta de metri. Politiceni UDMR sunt cei mai bogati din tara iar judetele si votanti UDMR cei mai saraci finca iau furat prin contracte oneroase. D-v. stiti mult mai bine decat mine situatia reala a d-v. si a localitati in care traiti, promisiunile care au fost facute si ce au relizat real. Trist este ca comportamentul duplicitar al UDMR nu a afectat numai etnia a afectat situatia politica si nivelul de trai al unei tari intregi in schimbul unor privilegi personale prin posturi importante in guvernare avand astfel posibilitatea de asi atribui direct importante contracte finaciare pe bani statului la scimb prin santaj asigurind sustinerea procentuala in parlament a cualitiei la putere pentru ca si aceast la randul sau sa pota guverna dupa bunul lor plac in dispretul intregului popor care urmeaza sa voteze in curand. Sper ca dupa aceasta perioada de ignorare a cetateanului si nevoilor sale, omeni se vor trezi si vor vota in consecinta. Atentie Basescu vrea din nou sa pacalesca poporul cu 100 de lei ca sa poata amana alegerile si sa mai ramina nitel la putere ca sa mai poata fura ceva si sa mai creasca in sondaje ca acum sunt la pamint. Inca un motiv in plus de iesit in strada.

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova