CE A MAI FACUT Radu Calin Cristea la Muzeul Literaturii: a blocat 12 proiecte cu finanţare nerambursabilă de peste 500.000. DOVADA

Prin blocarea şi anularea a 12 proiecte cu finanţare nerambursabilă – fapt unic şi fară precedent în istoria finanţării nerambursabile din România – şi prin plecarea forţata a trei manageri de proiecte din departament şi din muzeu, Biroul Proiecte Culturale Multimedia, cel mai performant departament cu acest profil dintre muzeele din ţară, a fost complet blocat şi practic desfiinţat. O altă consecinta gravă a acestei situatii, datorată neîndeplinirii prevederilor contractuale de către muzeu, prin anularea unilaterală a acestor contracte, Administraţia Fondului Cultural Naţional a interzis muzeului, printr-o notificare oficială, să mai participe la licitaţiile de proiecte cu finanţare nerambursabilă organizate ulterior.

12 proiecte cu finanţare nerambursabilă de peste 500.000 euro blocate la Muzeul Naţional al Literaturii Române

În perioada 2005-2007, Muzeul Naţional al Literaturii Române, prin departamentul său de specialitate, Biroul Proiecte Culturale Multimedia, a câştigat la licitaţiile europene şi naţionale şi a derulat proiecte culturale de largă anvergură europeană şi naţională, cu finanţare nerambursabilă în valoare de peste 1.000.000 euro. În perioada imediat următoare, 2008-2009, Biroul Proiecte Culturale Multimedia din cadrul muzeului a elaborat şi a propus spre implementare conducerii muzeului mai multe proiecte culturale, în cea mai mare parte cu finanţare nerambursabilă sau cu finanţare asigurată în parteneriat public-privat. Toate aceste proiecte, dintre care 8 deja contractate, au fost blocate şi anulate unilateral, fară nici o justificare reală de către directorul general muzeului, Radu Calin Cristea. Astfel:

I. PROIECTE EUROPENE

Fair 4 Share
Proiect conceput, care urma a fi propus spre finanţare în cadrul programului Cultura 2007-2013, secţiunea – Măsuri de cooperare. Proiectul Fair 4 Share are ca obiectiv principal dezvoltarea cooperării, cunoaşterea reciprocă şi facilitarea schimburilor culturale dintre operatori şi instituţii de cultură europene. Atingerea obiectivului se va realiza prin organizarea unui targ al muzeelor – itinerat în Romania, Finlanda şi Olanda. Târgul va dura 3 zile şi va strange laolaltă 15 muzee cu profile diverse (arte, istorie/arheologie, etnografie, istorie naturală, ştiinţă-tehnică). Fiecare muzeu va dispune de un stand propriu în care îşi va putea prezenta oferta culturală – mai ales prin mijloace digitale. De asemenea muzeele vor desfăşura pe perioada târgului programe educaţionale destinate mai ales publicului tânăr (grupul ţintă), pliate pe specificul fiecărui muzeu şi legate de cultura ţărilor participante. Fiecare ţară va organiza la sfârşitul târgului câte o conferinţă pe tema educatie/cultura/divertisment la care vor fi invitati specialişti din sectorul muzeal, al turismului si industriei culturale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. Bugetul total al proiectului: cca. 294.600 euro (finanţare nerambursabilă Comisia Europeană – 147.300 euro).

Bodyfication
Proiectul conceput, care urma a fi propus pentru finanţare la licitaţia de proiecte din 2008 a Programului Uniunii Europene, Cultura 2007-2013. Proiectul are ca scop promovarea şi valorificarea în rândul publicului larg a unei tendinţe noi în discursul cultural contemporan, axat pe modul în care noile tehnologii vizuale acţionează asupra modurilor de reprezentare atât în artă, cât şi în literatură. De asemenea, proiectul intenţionează să încurajeze modilitatea tinerilor artişti şi scriitori din 3 ţări europene; să pună bazele unei viitoare reţele pentru artişti, curatori şi scriitori tineri; să promoveze activităţi interdisciplinare care să implice literatură, arte vizuale, arte performative şi new media. Proiectul constă în 3 evenimente de tip performance, care vor fi dezvoltate urmărind proiectul de curatoriat general propus de curatorul general al proiectului. Performance-urile vor fi elaborate de 3 echipe compuse din 3 artişti şi un scriitor, câte o echipă pentru fiecare ţară participantă. Toate performance-urile vor fi organizate în fiecare ţară parteneră, în sistem de mobilitate (câte un eveniment alcătuit din trei performance-uri în fiecare ţară). Bugetul total al proiectului: cca. 299.200 euro (finanţare nerambursabilă Comisia Europeană – 149.600 euro).

II. PROIECTE NAŢIONALE

57 P.H. – Probă video de reiniţializare a verbului
Proiect propus pentru finanţare la licitaţia de proiecte AFCN, sesiunea decembrie 2007, selecţionat și contractat cu finanțatorul. Proiectul consta în patru instalaţii video, prezentate ulterior la Bucureşti, Timişoara şi Arad, dezvoltate de patru artişti vizuali tineri din România. Aceste lucrări vor fi concepute pornind de la textele literare ale unor scriitori români de avangardă. Inspriat din modelul oferit de revista de avangardă 75 H.P., în care Ilarie Voronca şi Victor Brauner introduceau conceptul de picto-poezie pentru a sublinia legătura strânsă dintre text şi vizual, proiectul 57 P.H. propune readucerea în prim plan a textelor unor scriitori importanţi din avangarda românească prin intermediul mijloacelor de expresie ale artei contemporane. Tipul de prezentare va fi neconvenţional şi va include instalaţii video bazate exclusiv pe text, prin acest gen de abordare textul fiind perceput ca imagine. Proiectul revalorifică textele literare ale scriitorilor români de avangardă, prezentându-le publicului larg, în special celui tânăr, într-o formă mai atractivă şi interactivă, ca alternativă la lectura propriu-zisă din cartea tipărită. În acelaşi timp, textul utilizat va purta amprenta artistului, constituindu-se asftel într-o lucrare nouă, care redă atât mesajul transmis de textul în sine, cât şi mesajul transmis de artistul vizual prin intermediul acelui text. Toate cele 4 lucrări vor fi disponibile şi in format DVD, care va fi distribuit gratuit în oraşele partenere. Bugetul total al proiectului: 30.000 ron (finanţare nerambursabilă AFCN asigurată – 24.000 ron).

Haihui
Proiect propus pentru finanţare la licitaţia de proiecte AFCN, sesiunea decembrie 2007, selecţionat, contractat cu finantatorul. Proiectul viza promovarea Muzeului Naţional al Literaturii Române şi educarea publicului ţintă (elevi – clasa a III-a – clasa a XII-a) pentru o mai bună cunoaştere a acestuia, alături de alte obiective importante din patrimoniul cultural românesc. Proiectul Haihui propune realizarea unui joc educativ, din categoria aşa-numitelor jocuri de masă. Este vorba despre o harta a României pe care jucatorii se vor deplasa cu pioni, prin 120 de destinaţii din toata ţara (toate traseele vor porni de la Muzeul Naţional al Literaturii Române, mergând apoi spre case memoriale ale scriitorilor, alte muzee, parcuri, manastiri, cetati, locuri cu traditii si obiceiuri). Fiecărei destinaţii îi va corespunde câte un cartonaş cu imagini şi informaţii despre obiectivul respectiv. Jocul va fi folosit în cadrul programelor educaţionale întreprinse de MNLR şi muzeele partenere. Bugetul total al proiectului: 25.000 ron (finanţare nerambursabilă AFCN asigurată – 20.000 ron).

AlterText
Proiect conceput, care urma a fi propus pentru finanţare la licitaţia de proiecte din 20008 sau 2009 a programului Promocult, finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Proiectul consta în organizarea la Budapesta a unui performance reunind tineri scriitori şi artişti vizuali din România, prezentând, într-un alt tip de discurs şi o viziune proprie asupra relaţiei dintre literatură şi artele vizuale. Abordarea va fi una neconvenţională, iar aria de prezentare a inclus grafică, instalaţii multimedia, instalaţii de sunet, proiecţii, lectură. Scopul proiectului este de a aduce literatura şi arta contemporană pe un teren comun, promovând conceptul de reading în detrimentul aceluia de cenaclu literar clasic. Bugetul total al proiectului: 440.000 ron – finanţare nerambursabilă MCC – 400.000 ron.

Next EuroLiteraTur
Proiect conceput tehnic, care urma a fi propus pentru finanţare la licitaţia de proiecte din 20008 sau 2009 a Institutului Cultural Român, Programul Cantemir. Proiectul viza up-datarea bazei de date a proiectului EuroLiteratur cu 230 autori români şi 230 autori maghiari şi traducerea textelor în limbile româna şi maghiară şi organizarea unei expoziţii interactive multimedia la Budapesta. Proiectul urma sa fie o continuare a proiectului omonim, realizat de către muzeu în perioada 2005-2006, cu finantare de 149.950 euro de la Comisia Europeană, Programul Cultura 2000. Bugetul total al proiectului: 100.000 euro – finanţare nerambursabilă ICR – 50.000 euro.

III. PROIECTE INTERNE

Campanie publicitară de promovare a MNLR
Scopul proiectului este creşterea numărului de vizitatori ai muzeului. Proiectul are ca obiective principale dezvoltarea şi impunerea brand-ului „MNLR” pe piaţa culturală a Bucureştilor prin promovarea activă şi simultană a imaginii de: prestigioasă instituţie de educaţie şi cultură; destinaţie interesantă şi interactivă de petrecere a timpului liber; spaţiu de stimulare a imaginaţiei şi creativităţii. Proiectul va avea următoarele componente: derularea campaniei publicitare, pe cele trei concepte creative stabilite (“învaţă de la clasici”; „vezi literatura”; „converse”) – proiect în sistem “pro bono”, realizat în parteneriat public privat cu Agenţia de publicitate Ogilvy & Mather; editarea, producţia şi distribuţia pachetului complementar de materiale promoţionale (peste 20 de tipuri de materiale promoționale personalizate editate (pliante, postere, afișe, bannere, cataloage, cărți poștale, semne de carte, puzzle etc.) și distribuite prin magazinul propriu al muzeului în peste 200.000 exemplare). Valoarea proiectului: 20.000 euro (proiect realizat conceptual si tehnic, cu finanţare gratuită în sistem “pro bono” din partea agenţiei de publicitate Ogilvy & Mather).

Centrul de Creativitate şi de Studiu al Patrimoniului Literar şi Cultural Urban
Proiectul este o continuare şi un rezultat al proiectului U.R.M.E – Urban Remembrance and Memory of Europe, realizat de muzeu in 2007 si finantat cu 147.800 euro de către Comisia Europeană, Programul Cultura 2000. Centrul de Creativitate propune reactivarea memoriei urbane a oraşului Bucureşti, cu potenţial literar şi cultural, prin studii multidisciplinare care re-creează atmosfera culturală urbană din momente diferite ale dezvoltării sale istorice. Utilizând metode contemporane, acest centru va semnala locuri urbane ca parte a istoriei literare şi culturale a oraşului. Centrul va fi şi un depozitar al memoriei literare şi culturale a oraşului Bucureşti şi a celorlalte oraşe din reţea, stocată în arhive digitizate de fotografii şi texte care povestesc despre locuri, oameni, case, pieţe şi alte elemente urbane. Centrul de creativitate va oferi o varietate de publicaţii şi imagini foto arhivate digital, programe de training, suport informaţional şi pentru dezvoltarea de proiecte pe probleme de patrimoniu şi servicii de consultanţă specifice domeniilor de activitate. Centrul va funcţiona ca un spaţiu public, accesibil atât cercetătorilor şi specialiştilor, cât şi publicului larg. Centrul va funcţiona inclusiv ca un incubator de proiecte, în care cei interesaţi pot converti toate aceste iniţiative şi analize în proiecte mature şi valoroase. Valoarea proiectului: 10.000 ron – proiect cu finanţare asigurată.

Plan de comunicare si marketing al MNLR
Proiect realizat conceptual şi tehnic de către cei mai buni specialişti din ţară în domeniul marketingului cultural, împreună cu agenţia de publicitate Ogilvy & Mather. Scopul proiectului este creșterea numărului de vizitatori ai muzeului. Proiectul are ca obiective specifice: dinamizarea activităţii muzeului; mobilitatea colecţiilor; atragerea şi fidelizarea publicului; promovarea locului literaturii în societate şi a rolului său socio-cultural; promovarea creativităţii; dezvoltarea imaginii muzeului ca o instituţie de cercetare, cultură şi educaţională atractivă, dinamică, interactivă şi interdisciplinară. Valoarea proiectului: 10.000 euro – proiect cu finanţare nerambursabilă asigurată.

Muzeul copilăriei
Proiectul, realizat conceptual şi tehnic, consta în trei ateliere de concepere şi realizare a unor miniexpoziţii folosind metoda interactivă, centrată pe joc şi creativitate. Se vor folosi ca material de lucru replici după piese ce aparţin patrimoniului Muzeului Naţional al Literaturii Române (copii-replici după fotografii din copilărie ale scriitorilor, replici ale obiectelor ce le-au aparţinut scriitorilor şi replici după desenele de jucării din volumul „Cartea cu jucării“ de Tudor Arghezi). Proiectul este dedicat copiilor cu vîrste cuprinse între şapte şi paisprezece ani. Scopul principal urmărit este sensibilizarea copiilor şi atragerea lor către muzeu prin asimilarea şi înţelegera ideii de colecţie, secţiunea de bază în alcătuirea unui muzeu. Copiii vor fi actori, jucînd rolul de curatori şi muzeografi, prin alegerea pieselor şi construirea miniexpoziţiilor şi a poveştilor din spatele acestora. Le vor fi prezentate cu ajutorul videoproiecţiei colecţii deţinute de muzeu (colecţia de păpuşi de la Casa Rebreanu şi cea de jucării de la Arghezi). Cea mai reuşită dintre expoziţii va rămîne în Sala Creion, unde se vor desfăşura propriu-zis atelierele, sală special amenajată în muzeu. Iar atelierele se vor repeta în cadrul Atelierelor Educaţionale de la Muzeul Literaturii şi se vor adăuga la strategia de dezvoltare a departamentului Educaţional. De asemenea, atelierele se vor repeta la muzeele partenere care au alte tipuri de colecţii (de artă etc.). Valoarea proiectului: 10.000 ron – proiect cu finanţare asigurată.

Web site MNLR (www.mnlr.ro)
Proiect conceput tehnic, cu finantare gratuită în sistem “pro bono” din partea agenţiei de publicitate Ogilvy & Mather, care vizează reconfigurarea website-ului oficial al muzeului într-un format modern şi funcţional. Valoarea proiectului: 5.000 euro – proiect cu finanţare asigurată.

Up-date Liter@cces: Proiectul este o continuare a proiectului omonim, realizat de către muzeu cu o finanţare de 42.000 ron din partea AFCN în perioada 2005-2006. Proiectul vizează completarea periodică a bazei de date a proiectului Liter@cces si a expozitiei permanente a MNLR cu documente noi (texte, fotografii, manuscrise, fragmente audio video, cărţi electronice, citate, povestiri etc.), referitoare la 120 de scriitori români. Valoarea proiectului: 10.000 euro – proiect cu finanţare asigurată.

De menţionat faptul că proiectele Bodyfication, Fair 4 Share si Muzeul copilăriei au fost elaborate de către Ruxandra Tarca, Maria Nicolescu si Ana Maria Popescu, manageri de proiecte în cadrul departamentulului de specialitate al muzeului, care au fost obligate ulterior să parăsească instituţia din cauza blocării unilaterale a implementarii proiectelor de către directorul muzeului.

Sande Vârjoghe
Manager de proiecte
Şef Birou Proiecte Culturale Multimedia
Muzeul Naţional al Literaturii Române

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “CE A MAI FACUT Radu Calin Cristea la Muzeul Literaturii: a blocat 12 proiecte cu finanţare nerambursabilă de peste 500.000. DOVADA”

  1. Anonymous says:

    Pai ce mama supararii va mai mirati, domnu’? Explicatiunea e simpla. Fondurile alea zise „nerambursabile” au un regim special, treb’e adicatelea sa dai sama pana la ultimul cent sau leu ’alora de’i dau, adica finantatorilor. Nu pot fi deci manariti. ’Ntt, nu mere… Treaba’ncurcata. Vreme ce fondurile alea de le zice „publice”, ba. Ca d’aia’s publice, da’le-al dracu’: sa fie praduite de oare’cine. Fara numar, fara numar… ’Nica nu treb’e sa dai socoteala. Da ce drac’ ne treb’e noao parai ’geaba cin’ avem da’i indigeni garla moca, far’ de veresie? Da ce nu s’opintesc astia ’nica cu fondurile celea ioropene, de le spune „structurale”? Pai, iaca, d’aia! Ce dracu’ vor si aia cu gologanii aia nerambursabili? Sa le strice altora socoatele cele bine ticluite? Duca’se pe pustii! Ei, uite asa intra ele, projecturile alea naravase pa bani „nerambursabili”, in contradictiune cu manifestatiunile noastre vechi, celea molcome si tihnite, pa leuti d’ai nostri autohtoni, „publici” adica si strica ploile tocmite de vara ale altora. D’aci si daraua iasta! Radu alu’ Cristea, zis Kakalin.

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova