Primaria Generala a Capitalei chemata in Judecata pentru atacarea statuilor de la Universitate. Civic Media cere sistarea lucrarilor si intrarea in legalitate a Primariei, conform avertismentului Uniunii Arhitectilor din Romania. DOC


Tribunalul Bucureşti

Secţia a-IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul TOCIU MIHAI, domiciliat în Bucureşti, str. Cernişoara nr. 29-39, bloc 61, apt. 114, sector 6,  formulează prezenta:

CERERE DE CHEMARE  ÎN JUDECATĂ – Termen 21 Septembrie 2010

Împotriva Primariei Generale a Capitalei, Consiliul General al Capitalei, cu sediul în  Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, cod poştal 060042

Prin care vă solicităm să dispuneţi: suspendarea imediată a executării autorizaţiilor (sau avizelor) emise de Primăria Generală a Capitalei şi de Consiliul General al Capitalei, care permit desfăşurarea oricăror lucrari de mutare a statuilor reprezentand pe Mihai Viteazu, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr şi Spiru Haret din Piaţa Universităţii, până la momentul în care Primăria şi Consiliul General dovedesc îndeplinirea tuturor condiţiilor legale pentru desfăşurarea acestor lucrări.

Pentru urmatoarele motive:

În fapt, Primăria şi Consiliul General al Bucureştiului nu au organizat o dezbatere publică pe subiectul mutării celor 4 statui situate in Piaţa Universităţii, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a Legii nr. 52/2003, care stabileşte regulile procedurale MINIMALE pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

De asemenea, faptul că Primăria şi Consiliul General nu au făcut public termenul limită la care statuile vor fi reamplasate la locurile iniţiale, dovedeşte lipsa unui angajament ferm faţă de cetăţeni cu privire la restabilirea situaţiei de normalitate.

Mentionez că orice intervenţie asupra acestor statui trebuie să se facă numai în funcţie de modul în care cetăţenii Bucureştiului interpretează şi valorizează semnificaţia lor şi aceasta se poate face numai în urma unei dezbateri publice, conform prevederilor Legii nr. 52/2003.

Pe fondul cauzei, cererea de chemare în judecată este întemeiată pe următoarele argumente:

Fiecare dintre cele 4 statui amplasate în Piaţa Universităţii reprezintă simboluri ale etapelor construirii Statului Naţional Român.

Statuia lui Mihai Viteazu iese în evidenţă deoarece:

-este prima statuie ridicată unui erou naţional român

-încă de la ridicarea sa, statuia a fost interpretată drept o manifestare de independenţă a României, şi s-a inaugurat împotriva voinţei Turciei şi Austroungariei, în anul 1874

-la soclul său au fost depuse primele două tunuri cucerite la Grivita în 1877, ca dovadă a valorii de simbol a statuii

-de-a lungul istoriei sale, statuia a fost vandalizată de două ori: prima dată, în timpul ocupaţiei turceşti din 1916-18, prin demontarea tunurilor şi ducerea lor la Constantinopol, acţiune cu valoare exclusiv simbolică

-a doua vandalizare s-a produs în 2009, prin folosirea ei, şi a celorlalte 3 statui, ca suport fizic pentru o acţiune protestatară ilegală, organizată de redacţia revistei Academia Caţavencu – din nou, acţiune cu valoare exclusiv simbolică.

Celelalte statui îi reprezintă pe trei dintre cele mai marcante personalităţi ale culturii române, şi anume pe întemeietorul Academiei Române – Ion Heliade Rădulescu, pe întemeietorul învăţământului românesc – Gheorghe Lazăr şi pe modernizatorul învăţământului românesc – Spiru Haret. În mod similar, prezenţa acestor statui în ACEL SPAŢIU, perceput ca centru al României, are valoare de simbol, şi anume de apreciere a importanţei culturii şi educaţiei în edificarea Statului Naţional Român.

Aduc în sprijinul solicitării mele şi opinia exprimată de Uniunea Arhitecţilor din România, înregistrată la Consiliul General al Municipiului Bucureşti sub nr. 2780 din 14.07.2010, anexată în copie.

Pentru toate aceste argumente, pe fondul cauzei vă rugăm să admiteţi actiunea ca întemeiată şi să dispuneţi suspendarea imediată a executării autorizaţiilor (sau avizelor) emise de Primăria Generală a Capitalei şi de Consiliul General al Capitalei, care permit desfăşurarea oricăror lucrări de mutare a statuilor reprezentand pe Mihai Viteazu, Ion Heliade Rădulescu, Spiru Haret şi Gheorghe Lazăr din Piaţa Universităţii, până la momentul în care Primăria şi Consiliul General dovedesc îndeplinirea tuturor condiţiilor legale pentru începerea şi desfăşurarea acestor lucrări.

În drept, ne întemeiem pe dispoziţiile Legii nr. 52/2003, Legii 554/2004, Codului Civil, Codului de Procedură Civilă.

Probe: înscrisuri, interrogatoriul pârâtului, martori.

În conf. cu art. 13 din L 52/2003, plângerea se judecă în procedură de urgenţă şi este scutită de taxa de timbru.

Mihai Tociu

DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI, SECŢIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

7 Responses to “Primaria Generala a Capitalei chemata in Judecata pentru atacarea statuilor de la Universitate. Civic Media cere sistarea lucrarilor si intrarea in legalitate a Primariei, conform avertismentului Uniunii Arhitectilor din Romania. DOC”

 1. Tociu-Palade says:

  Doctoru`trebuie demis.Bucurestiul e varza,vesnic un santier

 2. Anonim says:

  Dar care e pretextul pt mutarea statuilor? ce anume zice tovarashul primar ca vrea sa repare chiar sub statuile acelea? cumva niste pagube suportate de Austria cand a pierdut dreptul de exploatare al romanilor?

 3. gigi says:

  uitati ce mai face baiatul asta pe nume Remus Cernea
  https://www.youtube.com/watch?v=TLqCcJgpQe0

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova