Un studiu cel puţin interesant – Joseph Livni: Creştinismul şi obştiile romȃneşti. Paralele Israel – România

Tarani Romani in 1938 Life com Ronce roAbstract

The question when and how the Romanian ethno-genesis took place is controversial. Noticing the similarity between the social organization known as obştea with the covenantal organization of Early Christians this work argues that the Romanian culture and language came into existence as a consequence of the Roman retreat because the political vacuum accelerated conversions to Christianity and the formation of covenantal Christian communities. These communities later called obştea constituted the cradle of a new Christian ethnos which evolved into the modern Romanian nation.

Keywords: Obştea; covenantal society; communalis society; Romanian ethnogenesis; military democracy; Early Christians.

Cuvinte cheie: Obştia, societate covenentală; societate comunalistă; etnogeneza romȃnă; democraţie militară; primii creştini; devălmăşie.

1. Creştinismul şi etnogeneza românilor

Argumentum ad quem

Această lucrare oferă argumente noi cu privire la rolul critic al creştinismului în etnogeneza romȃnilor. Discuţia deschide o nouă ipoteză în cea ce priveşte curcumstanţele acestui proces. Pe de altă parte, studiul de față remarcă și efectul invers, adică al tipului societal practicat de populația care a constituit suportul demografic al etnosului românesc, asupra rapidei creștinări a acestei populații. Această buclă de feedback pozitiv este compatibilă cu teoria unor cercetători care consideră că limba română și poporul român s-au constituit în unitate cu procesul de creştinare.

Integral la Sociologia Azi

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Un studiu cel puţin interesant – Joseph Livni: Creştinismul şi obştiile romȃneşti. Paralele Israel – România”

  1. Ioan says:

    Oamenii din orasul Ardub ( Satu Mare ), hotarati sa-si apere FAMILIA, in fata invaziei de imigranti ( min 2,42 )

    https://www.youtube.com/watch?v=wII-_OZ989Y

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova