INEDIT. Marele geopolitician nationalist rus Aleksandr Dughin, despre Geopolitica Romaniei Mari si Mici intre Atlantism si Eurasia. O prefata la “Fundamentele Geopoliticii”

C a o completare la Erorile ortodoxiei ruse, erorile lui Dughin, erorile lui Putin: Rusia – “buricul pamantului”. Profesorul Ilie Badescu despre Geopolitica, Ortodoxie si Romania Mare am primit Prefaţa la ediţia în limba română a lucrării “Fundamentele geopoliticii” de Aleksandr Dughin (aflată în pregătire pentru tipar)

GEOPOLITICA ROMÂNIEI

de Aleksandr Dugin

1. Geniile româneşti şi identitatea românească

România a dat lumii, mai ales în secolul al XX-lea, o întreagă pleiadă de genii de nivel mondial: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ştefan Lupaşcu, Jean Pârvulescu, Vasile Lovinescu, Mihail Vâlsan şi mulţi alţii.

Deşi o ţară mică din estul Europei, România a avut în plan intelectual o contribuţie semnificativă la civilizaţie, comparabilă cu aceea a naţiunilor europene mari, aproape depăşindu-le. Această caracteristică a intelectualismului românesc reflectă spiritul gândirii europene, indisolubil legat de spiritul tradiţiei, avându-şi originile cu sol, rădăcini şi tendinţe, în Antichitate, cât şi în eternul Orient european ortodox, rămas neschimbat.

Profesorul italian Claudio Mutti, în articolul „Mircea Eliade şi unitatea Eurasiei” face referire la „natura eurasiatică a culturii române”. El îl şi citează pe Eliade: “ Mă simţeam descendentul şi moştenitorul unei culturi interesante, deoarece e situată între două lumi: lumea occidentală, pur europeană, şi lumea orientală. Eu mă trăgeam deopotrivă din aceste două universuri. Cel occidental, prin limba latină şi prin moştenirea romană în obiceiuri. Dar mă trăgeam şi dintr-o cultură influenţată de Orient şi înrădăcinată în neolitic. Toate acestea sunt adevărate pentru un român, dar cred că sunt la fel de adevărate şi pentru un bulgar, un sîrbo-croat, în ultimă instanţă, pentru Balcani, pentru sud-estul Europei şi o parte a Rusiei.”. (M. Eliade, L’épreuve du Labyrinthe, Entrétiens avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris, 1978, p. 26 – 27).

Identitatea românească face în acelaşi timp o simbioză între vectorii civilizaţiei, de Vest şi de Est, fără a evidenţia, în final, pe niciunul dintre aceştia. În aceasta constă unicitatea României ca societate, ca ţară şi a românilor ca popor. România şi românii au fost divizați între imperiile Orientului (Imperiul Otoman) şi Occidentului (Imperiul Austro-Ungar) şi înainte de acestea, au cunoscut deosebirile dintre biserica de rit grec (pravoslavnică) şi limbile romanice (romanitate).

Pentru eurasianiştii ruşi, acesta nu poate fi decât unul dintre cele mai potrivite puncte de apropiere, inclusiv ei luând în considerare o combinaţie a coordonatelor occidentale şi orientale în cultura şi istoria rusă, declarând de asemenea, o identitate specifică poporului şi statului rus.

Prin urmare, în cadrul dialogului româno-rus al culturilor ar trebui luată în considerare doctrina euroasiatismului, care este de sine-stătătoare dar care, prin diferenţele, diversitatea şi proporţiile  de care dispune, ne oferă o bază solidă pentru apropiere, înţelegere reciprocă şi prietenie.

În consecinţă, traducerea în limba română a lucrării „Fundamentele geopoliticii”, care este programul şcolii geopolitice eurasiene ruse, poate fi considerată ca un punct de reper. Eu sper că familiarizarea cu gândirea scolii ruse de geopolitică eurasiatică să ducă la înţelegerea de către români a paradigmei de gândire şi acţiune a Moscovei atât în privinţa trecutului, cât şi a prezentului.

2. România şi structura opţiunilor geopolitice (euroatlantism şi eurocontinentalism)

Acum, câteva cuvinte despre geopolitica României. În condiţiile actuale, termenul de „geopolitica României” nu este destul de potrivit, dacă luăm în considerare România ca subiect de geopolitică. În arhitectura lumii contemporane, asemenea subiect nu există. Aceasta decurge din logica de implementare a globalizării, situaţie în care problema se prezintă astfel: va fi o singură „lume stat” (World state), cu un guvern mondial, condus şi dominat în mod nemijlocit de „Occidentul bogat”, în primul rând de SUA  sau se va stabili un echilibru între „spaţiile mari” (Grossraum) ale „imperiilor noi” care vor integra ceea ce fuseseră până atunci „state naţionale”. În lumea noastră, trecerea de la statele naţiune suverane (aşa cum a fost în Europa, din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea) se va face spre un guvern mondial (lumea unipolară) sau spre un nou imperiu (lumea multipolară).

Dimensiunea României ca stat nu ne permite în ambele cazuri să spunem că România, nici măcar din punct de vedere teoretic nu ar putea deveni un „pol”, situaţie în care se găseşte chiar şi o ţară de dimensiunea Rusiei de azi, cu tot potenţialul ei nuclear, cu resursele ei naturale şi mesianismul său istoric.

În acest condiţii, „geopolitica României” face parte din secţiunea „geopolitica Europei unite”. Acest fapt nu este doar un dat politic actual, România fiind membru al Uniunii Europene, ci decurge inevitabil şi din situaţia sa geopolitică. Dar mai mult decât atât, însăşi „geopolitica Europei unite” nu este ceva garantat şi securizat. Chiar şi Europa ca întreg, Uniunea Europeană, se poate baza pe suveranitate numai într-o lume multipolară şi numai într-un asemenea caz Europa va fi suverană şi implicit, România, ca parte a acesteia, va beneficia de suveranitate. Adoptarea modelului unipolar de dominaţie americană, care-i refuză Europei suveranitatea, va influenţa şi România ca parte a acesteia.

Prin urmare, familiarizarea cu problemele geopolitice nu este ceva necesar şi vital, dar chestiunea poate fi luată în considerare atunci când este vorba despre lărgirea orizontului intelectual.

Într-adevăr, dacă luăm în considerare ceea ce am spus mai sus, referitor la contribuţia românilor la ştiinţa şi cultura europeană, geopolitica ar putea fi o bază foarte importantă pentru a determina rolul şi funcţiile României în context european. Nu este întâmplătoare deci, construcţia geopolitică şi ideatică ce ocupă o parte semnificativă în romanele excelentului scriitor franco-român Jean Pârvulescu, eseist şi poet – un model european şi un gânditor profund.

Dilema geopoliticii europene poate fi redusă la o alegere între euro-atlantism (recunoașterea dependenței de Washington) şi euro-continentalism. În primul caz, Europa îşi abandonează suveranitatea în favoarea „fratelui mai mare” de peste mări, iar în cel de-al doilea insistă asupra propriei suveranități (până la organizarea unui model geopolitic şi strategic propriu). Această opţiune nu este complet finalizată şi la modul teoretic, faptul depinde de fiecare dintre ţările U.E. şi în consecinţă, inclusiv de România. Din această cauză, referitor la geopolitica României, în sensul strict al acestei noţiuni, devine necesară în contextul actual implicarea conştientă şi activă în alegerea viitorului Europei – dependenţă sau independenţă, suveranitate sau vasalitate, atlantism sau continentalism.

3. O geopolitică a „cordonului sanitar”

În chestiunea stabilirii identităţii geopolitice a Europei se poate identifica modelul următor: ţările „Noii Europe” (New Europe) – ţări est-europene ce tind să se situeze pe poziţii rusofobe dure, aderând astfel la orientarea euro-atlantică, delimitându-se şi înstrăinându-se totodată de actualele tendinţe continentale ale Vechii Europe – în primul rând Franţa şi Germania (Marea Britanie fiind, în mod tradiţional, aliată a SUA). Această situaţie are o lungă istorie: Europa de Est a fost în permanenţă o zonă a litigiilor dintre Europa şi Rusia, un exemplu fiind acela din secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea când Marea Britanie a folosit această regiune, în mod deliberat, ca un „cordon sanitar” conceput pentru a preveni o posibilă alianţă între Rusia şi Germania, alianţă ce ar pune capăt dominaţiei anglo-saxone asupra lumii. Şi în zilele noastre se întâmplă acelaşi lucru, singura diferenţă fiind aceea că acum se pune accent pe proiecte energetice, în ţările „cordonului sanitar” apărând argumentul potrivit căruia este vorba şi despre o revanşă pentru „ocupaţia sovietică” din secolul al XX-lea. Argumente noi, geopolitică veche.

România este una dintre ţările „Noii Europe” şi prin urmare face parte din „cordonul sanitar” în mod obiectiv. În consecinţă, alegerea geopolitică a României este următoarea: fie de partea continentalismului, ca  ţară cu o veche identitate europeană, fie atlantistă, îndeplinindu-şi astfel rolul de „cordon sanitar” în favoarea SUA. Prima opţiune implică, printre altele, edificarea unei politici amicale faţă de Rusia, în timp ce a doua înseamnă nu numai orientare anti-Rusia, ci şi discrepanţă faţă de geopolitica continentalistă a Europei înseşi, fapt ce duce la slăbirea suveranităţii europene în favoarea SUA şi a lumii unipolare. Această alegere geopolitică conferă Bucureştiului cea mai mare libertate de a se implica în problemele importante ale politicii internaţionale.

4. România Mare

Şi cum oare putem înţelege, în această situaţie, proiectul construcţiei geopolitice naţionaliste a României, analog cu cel cunoscut sub numele de „România Mare”? În primul rând este vorba despre tendinţa istorică de edificare a statului naţional român, desfăşurată în condiţii istorice şi geopolitice diferite. Aici putem apela la istorie, începând cu vechii geto-daci, menţionându-i pe Burebista şi Decebal. Mai târziu s-au format principatele Moldova şi Ţara Românească (Valahia), formaţiuni statale care au existat în mod independent până la cucerirea lor de către turci.

Este demn de menţionat şi Mihai Viteazul, cel care a înfăptuit la începutul secolului al XVII-lea unirea Valahiei, Moldovei şi Transilvaniei. România şi-a câştigat statalitatea naţională abia în secolul al XIX-lea, aceasta fiind recunoscută la Congresul de la Berlin din 1878. Ponderea strategică a României a depins, chiar şi în condiţiile dobândirii independenţei, de forţele geopolitice din vecinătate. A fost o suveranitate relativă şi fragilă, funcţie de balanţa externă de putere, între Sud (Imperiul Otoman), Vest (Austro-Ungaria, Germania, Franţa, Anglia) şi Est (Rusia). Prin urmare, proiectul  „România Mare” a rămas o „utopie geopolitică naţională”, deşi a căpătat o expresie teoretică integrală prin planurile de înfăptuire a unui stat român tradiţionalist ale teoreticienilor „Gărzii de Fier” (Corneliu Zelea-Codreanu, Horia Sima), iar în perioada următoare Realpolitik-ul de la Bucureşti a fost obligat, de către forţe mult mai mari decât potenţialul României, să facă o opţiune, Antonescu fiind atras spre Germania, Ceauşescu spre Uniunea Sovietică.

Pentru a  întări identitatea naţională, „utopia naţională” şi chiar „utopia geopolitică”, este extrem de important să nu se renunţe în niciun caz la proiectul „România Mare”, dar să nu se ia în considerare aspectele concrete ale imaginii hărţii geopolitice, deoarece un apel la „ideal” ar putea fi un element de manipulare, cu atât mai mult cu cât România nu dispune, nici măcar pe departe, de capacitatea de a-şi apăra, în aceste condiţii, suveranitatea sa asupra României Mari în faţa potenţialilor jucători geopolitici la nivel global şi regional (SUA, Europa, Rusia).

5. Instrumentalizarea naţionalismului românesc de către atlantism

Una dintre formele cele mai evidente de instrumentalizare a ideii de „România Mare” se manifestă în zilele noastre, când această idee este utilizată în interesul atlantismului. Aceasta are un obiectiv clar: naţionalismul românesc (perfect legitim şi rezonabil în sine), în Realpolitik apelându-se la ideea de integrare a Republicii Moldova. S-ar părea că totul decurge firesc. Dar această dorinţă legitimă de a se uni un grup etnic într-o singură ţară, în condiţiile în care aceasta este membră NATO, va duce la deplasarea frontierelor acestei organizaţii mai aproape de Rusia şi, în acest caz, contradicţiile dintre Moscova şi Uniunea Europeană – Occidentul, în general – se vor exacerba. În alţi termeni, utopia naţională „România Mare” se transformă, în practică, într-o simplă extindere a „cordonului sanitar”, ceea ce nu ar fi în beneficiul Uniunii Europene, ci al SUA şi al atlantismului.  În acest context, proiectul atlantiştilor joacă, în cele din urmă, pe mâna desuveranizării Europei, dovedindu-şi în mod indirect caracterul antieuropean sau, cel puţin, anticontinentalist.

La integrarea Republicii Moldova se adaugă şi Transnistria, care este o poziţie strategică pentru Rusia în această regiune. Transnistria este foarte importantă din punct de vedere strategic pentru Moscova nu numai în relaţiile pe termen lung cu Republica Moldova, fiind o pârghie de influenţă, dar – şi acest fapt este mult mai important – în perspectiva prăbuşirii probabile a Ucrainei şi separării ei în două părţi, de vest şi de est, care se va petrece mai devreme sau mai târziu, ca urmare a politicii Kievului de după Revoluţia Portocalie. În „Fundamentele geopoliticii” se află un capitol despre dezintegrarea Ucrainei. Respectivul capitol a fost scris la începutul anilor ’90 dar, după Revoluţia Portocalie din 2004, această analiză geopolitică a devenit mai exactă, mai precisă. Într-o anumită etapă, Transnistria va deveni o bază foarte importantă a Rusiei în această regiune. În această perspectivă, România Mare devine o piedică, ceea ce strategii atlantişti au prevăzut încă de la început.

Fricţiunile dintre România şi Ungaria şi chiar unele cu Ucraina nu sunt importante pentru atlantişti, iar acest aspect al naţionalismului românesc nu va avea sprijinul atlantismului, în afară de faptul că la un moment dat SUA vor considera că pot folosi acest aspect pentru a destabiliza situaţia după modelul european al destrămării Iugoslaviei.

Jucându-se cu sentimentele patriotice ale românilor, operatorii geopoliticii mondiale se vor strădui să-şi atingă scopurile lor specifice.

6. România în cadrul proiectului Eurasia

Acum se poate prezenta, în câteva cuvinte, modelul teoretic de participare a României la Proiectul Eurasia. Acest proiect presupune stabilirea, în zona de nord a continentului Eurasia, a două unităţi geopolitice, „spaţii mari” – european şi rus. În acest context, Europa este concepută ca un pol, ca o civilizaţie. La rândul ei, Rusia-Eurasia cuprinde Sudul, inclusiv zona tradiţională de influenţă a Moscovei în Sud (Asia Centrală, Caucaz), şi vestul (Belarus, Ucraina de Est, Crimeea). Momentul cel mai important într-o arhitectură multipolară este eliminarea „cordonului sanitar”, acest perpetuu măr al discordiei, controlat de anglo-saxoni şi care intră în dezacord fie cu Europa, fie cu Rusia. Prin urmare, aceste ţări şi popoare care, în mod obiectiv tind să constituie Noua Europă, vor trebui să își redefinească identitatea geopolitică. Această identitate trebuie să se bazeze pe o regulă principală: alături de Europa şi alături de Rusia, în acelaşi timp. Integrarea în Europa şi relaţiile amicale cu Rusia – acesta este podul care leagă cei doi poli ai unei lumi multipolare.

Trei ţări din Europa de Est, posibil în alianţă cu altele, ar putea să îndeplinească această misiune mai bine decât altele – Bulgaria, Serbia şi România. Bulgaria este membră a Uniunii Europene, este locuită de o populaţie slavă şi este ortodoxă. Serbia nu este membră a Uniunii Europene, este locuită de slavi, este ortodoxă şi este, în mod tradiţional, simpatizantă a Rusiei. În cele din urmă, România, o ţară ortodoxă, cu misiunea sa metafizică şi o responsabilitate sporită pentru soarta Europei. În acelaşi mod, dar cu unele modificări, se poate vorbi şi despre Grecia. Astfel, România şi-ar putea găsi o poziţie demnă în proiectul Eurasia prin dezvoltarea calitativă a spaţiului cultural şi social ce face legătura Estului (Rusia) cu Occidentul (Europa), acest spațiu asumându-şi astfel identitatea ţărilor europene ortodoxe, rămânând intacte caracteristicile distinctive naţionale şi culturale (fără a le dizolva în lumea stereotipă a globalismului sau aflându-se sub influenţa modului de viaţă american care anihilează toate caracteristicile etnice). Integrându-se în Uniunea Europeană şi stabilind legături strânse cu Rusia, România îşi va putea asigura dezvoltarea economică şi-şi va putea păstra identitatea culturală.

Fără îndoială, acest proiect necesită o analiză atentă şi trebuie să fie rezultatul unui efort intelectual deosebit de serios din partea elitei româneşti, europene şi ruseşti.

7. Corecţii la lucrarea „Fundamentele geopoliticii”

Cartea este scrisă pentru cititorii din Rusia dar, după cum arată numeroasele sale traduceri şi reeditări în alte limbi – în special turcă, arabă, georgiană, sârbă etc. – trezeşte interesul şi în afara frontierelor Rusiei. Nu trebuie uitat faptul că lucrarea a fost scrisă în anii ’90 ai secolului trecut, fiind destinată ruşilor care-şi pierduseră idealul naţional, în climatul şi confuzia generate de reformele liberale şi de expansiunea Vestului, cele mai multe dintre texte reflectând realităţile internaţionale din acea perioadă. Dincolo de toate acestea însă, lucrarea conţine referiri esenţiale la constantele geopoliticii, comune în toate timpurile şi, în mod precis, la spaţiul euroasiatic.

Principiile enunţate în „Fundamentele geopoliticii” au fost dezvoltate şi aplicate la noile realităţi istorice de la începutul anilor 2000, fiind regăsite în lucrările mele de mai târziu: „Proiectul Eurasia” , „Fundamentele Eurasiei”, „Geopolitica postmodernă”, „A patra teorie politică”, etc.

„Fundamentele geopoliticii” se remarcă prin prezentarea metodei geopolitice de bază aplicată la cazul Eurasia.

În mai multe momente de după publicarea lucrării „Fundamentele geopoliticii”, textul a fost revăzut de fiecare dată sub influenţa evenimentelor în desfăşurare, fapt ce a dus la clarificarea anumitor puncte de vedere. Înainte de toate, autorul şi-a revizuit atitudinea faţă de Turcia, iniţial negativă datorită aderării Turciei la NATO şi acţiunilor activiştilor turci în Rusia anilor ’90 în ţările CSI. Spre finele anilor ’90, situaţia din Turcia a început să se schimbe, în sensul că unii membri ai grupărilor kemaliste din cadrul comunităţilor turco-militare, precum şi elita intelectuală şi multe partide şi mişcări politice şi-au dat seama că identitatea naţională a Turciei este ameninţată cu dispariţia în cazul în care Ankara va continua să execute ordinele Washingtonului în politica sa internaţională şi regională. Aceste cercuri ridică un mare semn de întrebare, chiar şi în ceea ce priveşte integrarea Turciei în Uniunea Europeană, tocmai din cauza temerilor privind pierderea identităţii turce. Turcii înşişi vorbesc din ce în ce mai mult despre eurasianism, văzând aici locul pentru identitatea lor, aşa cum deja fac ruşii şi kazahii. Deocamdată, părerile sunt împărţite, atât în elita politică, dar şi în rândul populaţiei. Aceasta se reflectă şi la nivelul unor lideri turci care se gândesc cu privire la posibilitatea retragerii Turciei din NATO şi la o apropiere de Rusia, Iran şi China, într-o lume multipolară (de exemplu, generalul Tuncer Kilinc).

Această evoluţie a politicii turceşti nu se regăseşte în „Fundamentele geopoliticii”, subiectului fiindu-i dedicată, în întregime, lucrarea recentă „Axa Moscova-Ankara”. Cu toate acestea, în ciuda pasajelor anti-turceşti, turcii au dovedit interes faţă de „Fundamentele geopoliticii”, aceasta devenind o lucrare de referinţă şi un adevărat manual pentru liderii politici şi militari, deschizându-le acestora o altă perspectivă asupra lumii, nu numai dinspre Vest, dinspre Occident, ci şi dinspre Est.

De asemenea, în carte nu sunt analizate victoria Moscovei în Cecenia, evenimentele de la New York din 11 septembrie 2001, încercările de a se crea axa Paris-Berlin-Moscova în momentul invaziei americane în Irak, secesiunea Kosovo şi războiul ruso-georgian din august 2008.

Cu toate acestea, cititorul atent al metodelor prezentate în „Fundamentele geopoliticii” va fi în măsură să facă propria analiză privind Proiectul Eurasia. Geopolitica este în măsură să răspundă la întrebările „ce” şi „unde”, făcând ca răspunsurile la acestea să fie cât mai precise. Dar în ceea ce priveşte un anume moment din viitor, se înţelege că predicţiile nu pot fi chiar atât de riguroase. Geopolitica descrie cadrele de manifestare a evenimentelor în relaţie cu spaţiul, dar şi condiţiile şi limitele proceselor în desfăşurare. După cum ştim, istoria este o chestiune mereu deschisă şi, prin urmare, evenimentele ce pot avea loc în aceste cadre se vor petrece şi manifesta în moduri diferite. Desigur, evenimentele urmează întocmai vectorul logicii geopolitice, pentru ca uneori să se abată de la el sau chiar să se deplaseze în direcţia opusă. Dar şi aceste abateri poartă, în ele însele, sens şi explicaţie geopolitică, implicând o sumă de forţe, iar fiecare dintre aceste forţe tinde să-şi asume procesele, evenimentele, în propriul avantaj. Iar pentru aceasta se folosesc metode diferite – în afara armatei care, în deceniile trecute avea rol esenţial, acum capătă o utilizare mai eficientă „reţeaua” armată (războiul reţelelor), aceasta având ca obiectiv stabilirea unui control asupra adversarului încă înainte de confruntarea directă, prin intermediul aşa-zisei „operări a efectelor de bază”.

Cunoaşterea sau ignorarea legilor geopoliticii (şi desigur, toate efectele generate de acestea) în acest „război al reţelelor” este determinantă.

Şi nu este surprinzător faptul că tocmai aceia care beneficiază cel mai mult de roadele geopoliticii, răspunzând întrebării privind seriozitatea acesteia, declară că, în principiu, nu se supun rigorilor ei.

Moscova

01.10.2009

Aleksandr Gelyevich Dugin

profesor la Facultatea de Sociologie a Universităţii de Stat din Moscova,

doctor în ştiinţe politice,

lider al Mişcării Internaţionale Eurasia

Despre autor, despre Geopolitica şi forţele secrete ale istoriei si despre Marele Razboi Al Continentelor (de A.Dugin) la https://calinmihaescu.wordpress.com/, care ne-a recomandat acest material

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

12 Responses to “INEDIT. Marele geopolitician nationalist rus Aleksandr Dughin, despre Geopolitica Romaniei Mari si Mici intre Atlantism si Eurasia. O prefata la “Fundamentele Geopoliticii””

 1. Razvan says:

  1. Rusii vorbesc fara retinere despre ocuparea altor popoare. Despre interesele strategice si coloniale in teritorii ce istoric apartin altor popoare. Rusia trebuie sa sprijine Romania Mare daca vor prieteni loiali aici. Din pacate, intelectualii rusi pot spune multe si pot promite si mai multe. Odata ce se va schimba situatia toate vor fi uitate iar avansul rusesc si rusificarea vor fi reluate pe toate caile inclusiv prin intermediul ortodoxiei. Daca nu ar fi asa probabil in cativa ani Reintregirea Romaniei s-ar produce civilizat si in ordine, romanii neuitand niciodata noul cavalerism rusesc. Totul depinde de Unire. Altminteri Basarabia va ramane un simbol al vechii si actualei ticalosiei rusesti: teritoriu furat, popor torturat dincolo de orice imaginatie a omului european.
  2. Intelectualii rusi construiesc o teorie conspirationista despre lupta multimilenara a Atlantistilor (sau puterilor maritime sau cei rai) impotriva Continentalistilor (sau cei Buni). Marea Britanie sau SUA sunt priviti ca urmasi ai Cartginei iar Rusia se plaseaza in rolul Romei civilizatoare. Evident e o prostie. Rusia MAREATA este Rusia luptand impotriva lui Napoleon sau al lui Hitler la portile Moscovei. Rusia imperiala inghitind ca un Moloch popoare si teritorii ce nu le apartin, colonizand si dizlocand, trimitand milioane de oameni in razboaie absurde de sute de ani doar pentru a EXTERMINA floarea natiunilor OCUPATE este o Rusie SINISTRA condusa de psihopati, expresie a diavolilor si a iadului pe pamantul lui Dumnezeu.
  3. Intelectualii rusi MINT cu nerusinare. Chiar autorul vorbeste despre ocuparea Moldovei si a Munteniei de catre Imperiul Otoman. Cand? Au fost acestea inglobate Imperiului Otoman? Toate hartile despre imperiul Otoman actuale prezenta acest lucru. Dar asta e o MINCIUNA. Ca si cand toata Rusia ar fi fost OCUPATA de catre hoarda de aur pentru ca Sfantul Ortodox si ANTIEUROPEAN Alexandr Nevsky era supus al Hoardei de Aur, pentru ca platea tribut si pentru ca lupta cot la cot cu mongolii atunci cand ii convenea. De ce Dughin prefera sa perpetueze o MINCIUNA?
  4. Mesianismul rusesc se hraneste astazi din ideea ca Rusia este chemata sa salveze RASA ALBA de invazia musulmana, asiatica si neagra, invazie promovata de globalisti. Globalistii vad distrugerea caracterului national si rasial ca o preconditie a statului global, stat in care nu se dizloca popoare intregi ci se disloca indivizi puternic metisati, fara constiinta si dragoste de neam, fara istorie fara loialitati nationale si locale. Globalistii presupun ca acest super metis de culoare incerta va avea o singura loialitate: Statul Global si o abstracta Umanitate. Culmea este ca impotriva acestei MONSTRUOZITATI ANTIBIOLOGICE (prin distrugerea oricarei diversitati umane), ANTICULTURALE si UNIFORMIZATOARE, un intelectual roman, din comfortul sau parizian (vorbim despre Jean Parvulescu) a vazut ca solutie imperiul Euroasiatic constituit in jurul Rusiei. Rusia ca safe heaven pentru rasa alba sau ca forta vitala a regenerarii rasei albe. Ei pleaca de la ideea falsa a rolului extraordinar al Rusiei in infrangerea marii invazii mongole si a urmasilor tatari ai acestora.
  Evident o aberatie. Pentru o populatie atat de inapoiata si salbatica, rusilor le-a luat 500 de ani (intre 1200 pana in 1812 prin Tratatul de la Bucuresti sa “elibereze” Buceag-ul – adica sa anexeze acest teritoriu romanesc controlat de tatari).
  5. Rusii vor rame imperialisti si internationalisti pentru ca asa cum spune chiar admiratorul rus al lui Parvulescu – Rusia are interese in Asia Centrala – iar relatia lor de prietenie-adversitate cu mongolii din “sudul” Rusiei nu s-a incheiat. Intersant cum Groznai a fost bombardat de divizia “Cantemir”. Bietul Dumitru credea ca se trage din Khan Timur, ceea ce a atras ironia usturatoare a lui Voltaire. Dupa cum Jean Parvulesco, ideologul modern al dreptei frantuzesti anti-americane este ironizat in “À bout de souffle” de Jean-Luc Godard.
  6. Pare ca doi monstri teoretic adversari incearca sub o forma sau alta sa distruga aceasta lume a noastra. Monstrul american operand en-detail la nivelul micro al individului si monstrul rusesc ce opereaza en-gross cu popoare si teritorii in care nu are nici o treaba.
  7. Pentru romani este un memento ca suntem intotdeauna singuri si ca de la straini oricat de ortodoxi sau democrati ar fi lucruri bune nu ne prea vin. Deasemenea ridica problema ciudata a ortodoxiei poporului roman. Caci marile provocari si amenintari la adresa existentei romanilor au venit culmea de la fratii ortodoxi. Greci, Bulgari, Sarbi, Rusi. Oameni ce ne-au vazut ca latini si ne URASC latinitatea, mancand din teritoriile noastre milenare romanesti. In acelasi timp ortodoxi fiind nu suntem considerati “occidentali”, una din conditiile occidentalismul fiind “a fi avut stramosi catolici”.
  8. Poate unii ar fi tentati sa spuna avem un rol istoric de prima marime in a “impaca” acesti monstri”. Ar fi o ABERATIE. Rolul nostru istoric este de a supravietui si acestui URAGAN.

 2. Razvan says:

  Post-Scriptum – o miscare-revolutie de EIBERARE NATIONALA SI SOCIALA in America – extrem de posibila si poate sa apara oricand. Independenta sau cu spijin rusesc. In orice caz Americanii pot deveni IZOLATIONISTI peste noapte, orice garantie de securitate americana putand deveni peste noapte FARA VALOARE.

  Tensiunile interetnice si interrasiale americane pot oricand sa se materializeze.
  Cei ce au fondat SUA tind sa devina minoritari. De la 83% din populatie in 1990 au ajuns 63% in 2010. E o miscare prea rapida si de o prea mare amploare ca sa nu arunce America in aer. E imposibil sa nu aiba urmari dramatice. Niciodata nu s-a mai intamplat asa ceva in istorie fara un razboi.

 3. Personal am realizat prin 2000 un interviu cu Dughin, sunindu-l la Moscova de la Chisinau. Tot pe atunci faceam si cu Zinoviev, cel care a scris homo sovieticus un interviu. Am observat ca desi au admiratie intelectuala pentru romani ca Eliade sau Pirvulescu, cei doi exponenti ai inteligentei rusesti ramin a fi ceea ce sint – rusi. Si unul si altul vorbeau despre rolul mesianic al Rusiei in care credeau cu ardoare. Daca cunoasteti rusa intrati pe http://www.zvezda.ru este un site pe care Dughin il promoveaza de mai multa vreme. Gurile mai informate vorbesc despre Dughin ca fiind unul dintre consilierii de taina ai lui Putin pe vremea cind acesta detinea functia de presedinte, o fi sau nu, nu stiu, insa e sigur ca o parte din ideiile vehiculate de Putin in acea perioada fusesera rodate pe siteul pe care l-am indicat mai sus.

 4. Razvan says:

  Din pacate rusa mea este foarte slaba.
  Am citit https://www.europa-landofheroes.com/articles.php?article_id=99 mai demult. Cu viu interes as putea spune. Desi lucrurile sunt serioase, grozavia de mai sus pare scrisa de un Pavel Corut slav si cu barba. Mai lipseste cavaleria siberiana pe ursi si Ilya Moromets. In rest de la hitlerismul esoteric la sovietismul esoteric nu mai e decat un pas cu Putin pe post de reincarnarea zeului Vishnu.

  Adevarul ca prin Basarabia ei pot controla si santaja Romania. Iar prin Romania Balcanii si Europa Centrala.

  Nu cred ca Dughin este asa de important. Ci mai degraba un profesionist al manipularii intoxicarii.

  Cat despre rusi sigur ca raman rusi. Nici macar Tolstoi nu scapa de ipocrizia imperiala. Hadji Murad spune tot. Cat generalul tatar in armata ruseasca ii macelarea pe altii in numele tarului era cat se poate de bun. Cand a inceput sa-si apere poporul brusc a de venit rau si in consecinta i-au taiat capul. SI dupa aia beti fiind i-au sarutat teasta rasa, doar era camaradul lor de arme. Ce popor minunat poporul rus, gandea probabil Tolstoi. Interesanta similitudinea dintre Hadji Murad si Djokar Dudaev. Cine poate crede ca s-a schimbat ceva?

 5. Rusii au un rol mesianic.
  Si germanii au un rol mesianic.
  Dar la fel au si romanii un rol mesianic.
  Fiecare pe felii diferite.
  Daca nu si-l indeplinesc rusii, nu ni-l putem indeplini nici noi.
  Alturi de germani si de rusi, romanii sunt pe picior de egalitate ca importanta in constructia eurasiatica. Este un fapt obiectiv, indiferent daca rusii si germanii il inteleg sau nu. Cand vor intelege, va functiona in sfarsit si constructia eurasiatica. Pactul ribbentrop-molotov a incercat asta impotriva noastra si nu a mers si nici nu va merge structura eurasiatica fara romania. Au dat de destule ori cu capul de pragul de sus, dar hai sa incercam sa le explicam noi de ce nu se poate fara noi, nici impotriva noastra.

  Nu este nimic de speriat in “mesianismul” pretins de rusi. Nu este nimic care sa ne ameninte, fiindca (cel putin in varianta Dughin), nu este pan-slavist si nu presupune subjugarea intereselor unui popor in folosul altui popor. Iar rusii la ora actuala sunt constienti ca deznationalizarea, subjugarea inseamna sinuciderea proiectului Eurasiatic insusi.

  Da, Dughin chiar este eminenta cenusie a Rusiei actuale.

  Eu zic ca cel mai bine este sa asteptam publicarea cartii, unde vom gasi raspunsuri complexe si complete la toate probelemele astea din perspectiva ruseasca obiectiva, stiintifica si apoi sa organizam un raspuns romanesc, o propunere romaneasca reciproc avantajoasa.

 6. Razvan, problemele rasei albe sunt cumplite, nu numai in USA dar si in Europa. Constructia eurasiatica insa sunt convins ca va avea si rolul de safe-haven al albilor, fiind exact opusul a ceea ce este astazi infernul “multicultural” anti-crestin si anti-alb impus de atlantisti.
  Care atlantisti au programat la exterminare rasa alba in totalitatea ei. Se bizuie pe faptul ca 92% din populatia planetei oricum sunt non-europeni, deci oricum noi, albii, suntem minoritari.

  Sper sa se intample si revolutia aia in America si sunt convins ca rusii ar sprijini partea alba, nu partea multi-culti (cel putin daca se mentine directia patriotica actual in Rusia si nu mai revin niciodata sforarii din anii `90).

  Eu nu as fi deranjat deloc daca Rusia ar veni in ajutorul albilor americani pentru a-i salva de la genocid, ba chiar cred ca are si datoria sa o faca. Si cred ca aceeasi datorie o avem si noi, romanii (ca de aia suntem mesianici :)) ). Americani nu este intotdeauna egal cu “atlantisti”. Atlantismul cu care se lupta Dughin eu cred ca nu e intotdeauna ceva delimitat clar geografic. E “altceva”…

  Uite aici o poza cu Duke si Dughin, daca iti spune ceva:
  https://www.davidduke.com/images/dukemandevillexxsm%20035.jpg

 7. Razvan says:

  Evident ca spune poza. Spune ceva ingrijorator.
  Poate va spune ceva pseudonimul “Kennewick Man” si propaganda antiromaneasca facuta de acesta la “Political Cesspool” (la invitatia lui Don Black si David Duke), cand incerca sa convinga publicul de faptul ca romanii sunt atat de corciti cu tiganii incat nu mai exista popor roman. Noroc ca ungurul asta era prea prost si balbait si de o rautate patologica. I-am si scris un mail de protest lui David Duke pe tema acelor aberatii. Un timp cel putin nu l-au mai dat la radio pe “Kennewick Man”.

  Sa revenim.
  Aceasta constructie euroasiatica trebuie sa respecte statele nationale. Fara identitate nationala, fara respectarea drepturilor istorice ale popoarelor, fara aceasta drepate si libertate a popoarelor, spatiul de manevra pentru razboaie distrugatoare in Europa va fi extrem de larg.

  Asta trebuie lamureasca rusii inainte de orice altceva. Dincolo de cantecul de sirena al lui Dughin este nevoie de lucruri concrete. Intoarcerea teritoriilor dintre Prut si Nistru, Bucovina de Nord si Maramuresul la Romania ar fi un semn de buna credinta. Concomitent cu retragerea colonistilor rusi din Moldova si reintoarcerea moldovenilor in tara din toate colturile imperiului. Pentru ca e tot asa ca in viata de zi cu zi; o promisiune si o lauda nu inseamna NIMIC.

  Asta cu ajutorul rusesc pentru americani va fi cu cea mai mare probabilitate exact ca ajutorul sovietic in revolutia romana. Adica s-a simtit dupa ce nu mai era nevoie de el, iar in urma sa a ramas un haos complet. Sau similar cu ajutorul sovietic in procesul de decolonizare. Pleaca britanicii, vin rusii incepe sa curga sange in valuri.

  Americanii trebuie sa-si rezolve singuri treaba. Altminteri va fi urat tare. Probabil rusii si chinezii vor sprijini ambele parti “to inflict the maximum damage”.
  Problema cu americanii e ca ei inca nu sunt un popor. Ei sunt in plin proces de etnogeneza – problema lor e pe cine ar lasa sa intre in aceasta ethnogeneza. De aceea nu pot fi inca nationalisti autentici ci mai degraba rasisti, rasialisti, imperialisti, etc. Vazand prea mult prin prisma biologicului si prea putin prin cea a istoricului (si asta este cu premeditare: au prea multe crime istorice de justificat, exact ca si rusii).

  Clasicii rasialismul american ca Lothrop Stoddard (The rising tide of color), ne prezinta ca puternic poluati cu gene asiatice. Ca studiile genetice moderne nu indica asta, conteaza prea putin in fata interesului imperial.

  Sigur ca american nu inseamna neaparat atlantist. Izolationistii nu erau absolut deloc “atlantisti”. Francis Parker Yockey cu al sau “Imperium” era chiar adept al eurasianismului.

  Intre timp patriotii rusi importa Chinezi; cum si ei au drepturi asupra Manciuriei….
  Iata cum se contureaza “The Perfect Storm”.

  Mi s-a mai spus ca sunt pesimist.

 8. stati mai oameni buni blanzi !]
  Geopolitica negeo , Rusia are un vis milenar : Tarigradu ! Si in fata ei o mica buturuga : Romania . D’aia scris-a Tache Gura de Aur ( Ionescu )Dusmanu Natural !
  Si Dughin asta e rus. Nu ai ce sa le reprosezi , asta sunt ( ce naiba ii reprosati piscii ca e hipercarnivora? Nu va place ? Luati-va=-ti un hamster !!). Si are la baza a dubla mostenire varega si tatara ..
  Nu visati ca Rusia ar putea sa ne iubesca . Nu visati ca Rusia ar putea elibera ( te elibereaza de suba, nevasta, cas si chiar de viata ca niste buni urmasi de varegi ! )
  Si ia ma lasati-ma-ti cu Geopolitica ! Nu de alta da prin Heartland se mai afla o natiune afurisita : a chineza ! mandra de ea insasi, autonumindu-se Imperiul de Mijloc ( sus cerul, jos iadul iar imprejur barbarii , diavolii traini) orgolioasa cu cele 24 de secole de birocratie si care azi se dezvolat in ritm frenetic. Eu as paria pe Dragonul Celest .
  Si pana la geopolitica ati auzit de unu Mahan ? De profesie amiral. Urmasii sai – americanii adica – controleaza strict tot ce misca pe Ocean ( un portavion de-la lor controleaza tot ce misca pe o raza de minim 1000 km !! ). Si absolut intamplator si-au pus o baza tzapana in Kosovo … Misto. Si combinati asta cu doctrina Douhet ( ma rog a dat fas …. insa ramene ceva practic .. cine controleza vericala poa decide ce oras ramene in picoare si care e in flacari ).
  Si mai fac o observatie – Rusia, ca si intreaga Europa sufera de oligantropie . Asa ca discutile astea poa o sa intereseze pe tatarii din stepa Rusa, pe chinezi sigur, si poa pe arabii si turcii din occident in timp ce bosorogii europeni vor zice multam ca Allah i-a invatat sa dea pomana la batrani !
  Va par cinic ? Cu un copil pe cuplu si cu casatorii in scadere , cu nunti poponare cum vedeti voi vitorul european ?
  A da. Aveti adresa mea de web . ERROR Pa despre de ce nu crez io in UE . Ca a cam murit da inca nu pute !!!!

 9. szeppty says:

  mesianismul rus sper sa fie ca cel bizantin adica sa duca la disparitia din istorie

Leave a Reply

Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova