Posts Tagged ‘internet’

Ultimul mesaj al Profesorului Gh. Buzatu: A sosit, netăgăduit, momentul Adevărului. Iar acesta se produce pe Internet

Prof Univ Dr Gheorghe Buzatu la Maia cu sabia dreptatii si adevarului istoric in mana - Foto Ion Petrescu via Roncea RoApropiatii marelui istoric Gh. Buzatu – Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! – stiu ca adeseori Profesorul se exprima pe internet sub diverse pseudonime, in ultima perioada folosindu-se cu amuzament de cele ale lui Stalin si Hitler (Vedeti La 60 de ani de la moartea sa, Stalin se intretine cu Hitler pe tema lui Antonescu si a holocaustului Academiei. Presa online reflecta comentariile lui Djugasvili alias ЌОБА. Destinul Maresalului Antonescu. VIDEO MApN-ANF-ANR-ASRI). Profesorul, din cate mi-a marturisit, avea in lucru un studiu amplu ce purta deja titlul “Adevarul s-a nascut pe Internet”. Redau mai jos ultimul mesaj pe acest subiect primit de la Profesor pe e-mail si probabil ultimul comentariu online al Profesorului Gh. Buzatu, alias KOBA/ЌОБА (0110), privind Falsificatorii Istoriei, intregit de un altul recent, pe aceeasi tema, comentariu plin de o incarcatura devenita, deja, istorica:

Iata mesajul Profesorului despre Adevar si Internet:

“A sosit, netăgăduit, momentul adevărului: Cititorul nu mai poate neglija publicaţiile şi revistele online editate de mulţi ani pe Internet şi care, sub raport cantitativ şi calitativ, se dovedesc superioare “studiilor” şi “colecţiilor” îngrijite de … delegaţii Comunităţii evreieşti din România. Aceste “studii” şi “colecţii” trebuie cunoscute, dar investigaţia istoricului nu se poate opri la bibliografia indicată de Comunitate, care nu se confundă şi nu acţionează SUB TUTELA ACADEMIEI. Doar “institutul” Wiesel din Bucureşti a fost plasat, din iunie 2012, sub egida (şi plata) Guvernului de la Bucureşti…
Istoriografia – după cum a reclamat Apelul faimos al istoricilor francezi din 2005 (“Libertate pentru istorici“) – nu are legătură, nu poate fi plasată sub patronajul nici unui Guvern. “Indicaţiile” acestuia, cât ar fi de interesante, chiar venind din partea unor doctori în ştiinţă, sunt documente de studiu, iar nu directive spre aplicare. De aceea, pe măsura posibilului, şi orice bibliografie temeinică a unui studiu trebuie să tindă spre limitele  ex-haustivului.Menţionăm unele publicaţii şi reviste online:

– “Art-Emis
– “BadPolitics” (vezi, de ex., “Dar cu holocaustul cum rămâne, tovarăşi?“, 25.3.2013; “La 60 de ani de la moartea sa, Stalin se întreţine cu Hitler pe tema lui Antonescu şi a holocaustului Academiei”, 6.3.2012)
– “Cronicile din Gerulia” (vezi “Mitul celor 6 milioane …”, 6.4.2012; “Monumentul balonului de săpun”, 27.12.2012)
– “Clipa”
– “Secretele Istoriei” – blogul Prof. Al. Moraru
– Blogul Prof. I. Coja
– “Ziare.ro” (vezi Petru Tomegea “De la holocaust la tirania majorităţii“, 13.10.2012)
– “Altermedia.Info”
– Blogul “Dacia Mare”
– “Istoria ascunsă” etc. etc.
– Excelentul Dicţionar “Zydokomuna” (3 ediţii), datorat D-lui Iulian Apostu – în ediţia a III-a, peste 9 000 biografii ale evreilor care au adus şi implementat comunismul şi Holocaustul Roşu în România după 1944. Lucrarea, prin amploare, temeinicie, obiectivitate şi orizont istoriografic, nu ignoră, ci ANULEAZĂ “Raportul” Comisiei Tismăneanu!
– Volumul apărut recent sub titlul “Istoria să judece!“, cuprinzând declaraţii ale lon şi Mihai Antonescu, Gh. Alexianu, literatura consacrată “holocaustului” propovăduit de Wiesel-Ioanid-Florian-Tismăneanu-Totok-Shafir, echipa comuniştilor Pauker-Luca-Pătrăşcanu-Bodnăraş-Nicolski-Brucan-Voitinovici la “procesul” din 6-17 mai 1946 ş.a.m.d.

– Trimiterile la Faurisson, Finkelstein
– Materialele postate de diverse bloguri de I. Coja, M.Beltechi, V. Zărnescu ş.a.
– Etc. etc. etc.”

Iata, cel mai probabil, ultimul comentariu online al Profesorului:

Sa-l ascultam pe KOBA de pe Blogul Prof. Coja!

                                                   Gh.B.
KOBBA/ 00011

Kremlin, 17 mai 2013 – ora 10.31 pm – Stimate Domnule Profesor! Ce să zic? Nu vă mulţumesc, dar – dacă aşa a fost să fie – atunci tot a ieşit ceva bine … Şi iată de ce: 1. Fuhrerul Adolf nu-i lângă mine, ceea ce e bine; şi aşa aveam discuţii – el că Io îs Number One, eu – că el! Bine că a apărut profesorul Jirinovski, care a spus-o foarte clar: nici EU, nici Fuhrerul, LENIN A FOST INDUBITABIL PRIMUL… Adică CEL DINTÂI CRIMINAL din toată istoria şi din toate timpurile …, un fel de RECORDMAN! Nu-s credincios, dar, vorba aceea: Doamne, fereşte! Ce l-a apucat? Când o să afle Fuhrerul, iar va jubila: Că el a ştiut, că de-aia l-au menţinut ruşii pn Lenin în Mauzoleu, că nu ştiu ce, că nu ştiu cum … 2) Acum, fiind vorba între noi, NU-S nici pe locul 2, ci acolo, pe undeva, spre 7-8, după alde Fuhrer, după Genghis Han, după Beria şi Himmler, dar … treaba lor! Nu ne amestecăm, fără ură şi părtinire. Căci mâine, sigur, poate să fie altfel … Cum nu se poate? Ce, în 1939, în anul de-a pornit Războiul Mondial din 39-45, Hitler nu a figurat între cei propuşi la (atenţie!) Premiul Nobel pentru Pace?! Aşa precum, azi, Wiesel şi alţii DE CE golesc aurul planetei … Şi, dacă-i aşa, ce, bre, eu nu meritam acolo o atenţionare, aşa, pentru Acordul meu cu Churchill din octombrie 1944, de-am evitat războiul în Europa Est-Centrală? Ăştia-s oameni, d-le, necunoscători şi nerecunoscători! Da ce – eu cu Hitler nu meritam pentru Pactul nostru din 23 august 1939? Însă să revenim la subiect: Din acest moment, în care profesorul Jirinovski l-a dezvăluit pe Lenin, vă rog să-mi spuneţi, la Dv., în România, garda post-kominternistă (Tismăneanu, Florian, Ioanid, Shafir, Rotman, d-na Lya ş.a.) tot aşa îşi face de cap în privinţa meritelor excepţionale (blau, blau, blau) ale lui Lenin-Marx-Engels, eu fiind lăsat în penumbră după Raportul nenorocit al lui Hruşciov din 56 … O, Doamne, e strigător la cer! Este adevărat că ăştia, Tismăneanu şi ai lui, şi-au croit Raportul lor, dar a fost un avorton din start, fără legătură cu istoria, ci numai teorie, cazuistică, căci, în fond, NUMAI EU ŞTIU CUM, DE CE ŞI CE-A FOST CU COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA, plantat prin mancurţii mei – PAUKER, TISMENEŢKI, NEULANDER (ROMAN), LUCA, BURĂH TESCOVICI, KIŞINEVSKI, PANTIUŞA, NIKOLSKI, NIKONOV ş.a. Nu-i vorbă că şi voi, Românii, aţi avut trădători mulţi şi sublimi, exemplari, astfel încât, prin 1944-45, Vâşinski le-a spus-o de la obraz celor de la Bucureşti care tot insistau pentru … ajutorul URSS: Cereţi Kremlinului orice, avem de toate şi dăm de toate, dar NUMAI LEMN NU SOLICITAŢI (prin “Sovrom”, evident) PENTRU CĂ ŞI-AŞA AVEŢI … ATÂTEA COZI DE TOPOR !!! Şi nu a fost aşa? Ce, acum, NU-I LA FEL?! Numai direcţia v-aţi modificat-o – de la Est la Vest. Şcolile lui Wiesel şi Tismăneanu ce vă ajuntă şi ce-s? Instituţii cultural-ştiinţifice ori PEPINIERE pentru New-Post-Cominternism, pentru Sionism, GLOBALISM, pentru Holocaust=Holocash? Dar câte nu ar fi de spus? De aceea, Domnule Profesor, să-i mulţumim lui Jirinovski care a convins lumea ÎN PRIVINŢA LUI LENIN! Nu-i puţin, ci, aşa după cum a spus cosmonautul american, cel de-a ajuns primul pe Lună, s-a făcut “un pas mic pentru om – imens pentru Umanitate”! Auziţi, d-le, nebunul de Lenin: n-a cunoscut limite, a îmbolnăvit Imperiul Ţarilor şi Planeta cu cavalcada crimelor sale … Eu, nici acum, nu-mi revin, ce-a fost CU MINE? … Dar, linişte, revine Fuhrerul, promit să vă mai scriu … Pe curând!

Iata si comentariul Profesorului Gh. Buzatu despre cedarea Arhivelor Militare, scris ca Nota la articolul Falsificatorii istoriei au primit acces liber la arhivele Armatei! publicat de IonCoja.Ro:

KOBA/ЌОБА (0110)

Kremlin, 11 mai 2013 – KOBA/ЌОБА constată: Cititorii trebuie, Stimate Domnule Profesor Ion COJA, să vă exprime sincere felicitări pentru afişarea acestui material, dar, îndeosebi, pentru activitatea ştiinţifică amplă şi rodnică privind problema aşa-zisului … holocaust în România anilor 1940-1944 (trimit, în acest sens, la lucrarea „Holocaust în România”, Bucureşti, Editura Kogaion, 2002, 95 pag.). Holocaust, inventat chiar de către cei care, azi, solicită şi au obţinut deja, România fiind o ţară OCUPATĂ, deschiderea arhivelor militare din Bucureşti şi Piteşti, deşi, la ei acasă, în SUA şi deopotrivă în Israel, stau literalmente pe tone de documente, adunate din toate ţările … Vă felicit, Domnule Profesor, şi pentru re-editarea volumului la care vă referiţi: „Al Doilea Război Mondial – Situaţia Evreilor din România”, I/1, 1939-1941, coordonatori Al. Duţu şi C. Botoran, Bucureşti, Editura Ţara Noastră/Uniunea Vatra Românească, 2003, 408 pag. Volumul respectiv urma să apară în 1994, sub egida Fundaţiei Culturale Române (Director – Augustin Buzura), dar – din raţiuni … înalte (evident, de stat ?!) – a fost TOPIT, însă
s-au salvat unele exemplare, după care aţi realizat Dv. ediţia menţionată din 2003. Să ştiţi însă că se imprimase şi vol. I/2, dar acesta, cu adevărat, rămâne o raritate … Până când, cine mai ştie (?), o să re-apară într-o nouă ediţie din „Istoria cărţilor cenzurate în România” …
În ordinea a II-a, KOBA/ЌОБА zice: RUŞINE! Vă reamintiţi, neîndoielnic, de remarcabilul C. Tănase (1880-1945), care, cu numai câteva zile înainte de a muri la 29 august 1945, lansase în Bucureşti faimosul cuplet ce-i punea
faţă-n faţă pe foştii „aliaţi” (germani) din 1940-44 şi pe „eliberatorii” (ruşi) din 1944-45:
Rău era cu «der, die, das»
Da-i mai rău cu «davai ceas»…
De la Nistru pân’ la Don
Davai ceas, davai palton,
Davai ceas, davai moșie,
Harașo, tovărășie!
Vremurile s-au schimbat, iar, după 1989-1990, cupletele de asemenea … Devenise la modă se ştie:
Cine-a stat cinci ani la ruşi
Nu poate gândi ca Bush! …
Acum, pentru unii, şi „der, die, das”, şi „davai ceas”, şi „cinci ani” au devenit desuete … Pentru unii, cum ziceam, la ordinea zilei se află: DAVAI DOKUMENTE! O să spuneţi că nu-i posibil, şi, totuşi, DA!
Iată ce s-a petrecut acum 1-2 zile:

(more…)

Robert Noyce la o chermeza cu Steve Jobs. Fondatorii Intel si Apple intr-o fotografie din 1988. Google il omagiaza azi pe co-inventatorul microcipului, “primarul din Silicon Valley”

Steve Jobs (omul Apple – stanga) si Rober Noyce (omul Intel – dreapta), co-inventatorul microcipului pe baza de siliciu, la o chermeza din 1988. Google il omagiaza azi pe Noyce, unul dintre inventatorii circuitului integrat pe baza de siliciu care ne sta acum in fiecare calculator, cu efectele adverse de rigoare…

Cum lucreaza “idiotul util” Julian Assange impotriva libertatii cuvantului prin internet. “Homeless”-ul WikiLeaks este aparat de unul dintre cei mai scumpi avocati din Londra, Mark Stephens, sustinator activ al Retelei Soros. VIDEO

“Lupta pentru libertate” a “fondatorului WikiLeaks” – prin a carui arestare se doreste inflamarea opiniei publice si crearea imaginii sale de erou anti-sistem perfect – ar putea avea ca efect, la nivel international, tocmai limitarea libertatii de expresie, pe internet, problema cea mai mare cu care se confrunta guvernele si societatile totalitariste mondiale, care percep arma cuvantul liber ca pe un adevarat atac la “noua ordine mondiala”.

Senatorul democrat Jay Rockefeller, nepot al lui David Rockefeller si stranepot al marelui oligarh John Rockefeller, deja s-a exprimat public in acest sens (vezi video mai jos): pentru interzicerea sau limitarea internetului. Rockefeller e coleg in mai multe cluburi “discrete”  – gen Trilaterala si CFR – cu patronul – “front-man” al retelelor din interiorul retelelor si al retelei retelelor deschise, George Soros. Avocatul Retelei Soros in Marea Britanie, Mark Stephens, este si avocatul “homeless”-ului Julian Assange (vezi video mai sus). “Pro-bono”, probabil.

Consecinta directa a intreprinderii masive a WikiLeaks pare sa fie, pe termen lung,  tocmai invocarea necesitatii controlului internetului si stabilirii unei conventii internationale in acest sens, “spre binele omenirii, al securitatii planetare si luptei contra terorismului” (un fel de “pentru pace in lume”). Pana una-alta s-a vazut cat de usor e sa dispari cu totul de pe fata internetului, cel putin in Statele Unite ale Americii, indiferent de legalitatea demersului WikiLeaks si ilegalitatea actului eliminarii.

In plan politico-militar, asa cum detaliau atat Corneliu Vlad cat si Ion Cristoiu, doi grei ai presei romane, documentele diplomatice aparute pana acum (din care lipsesc cele cu calificativul “Top Secret”) nu arata nimic nou despre Statele Unite de care colaboratorii si concurentii lor sa nu stie. Dimpotriva: le umfla muschii pe plan mondial. Este de mentionat – fapt omis din orice analiza pe care am vazut-o pana acum – ca autorul scurgerii de informatii, manipulatorul de fise, in varsta de numai 23 de ani, Bradley Manning, este arestat de peste 190 de zile si detinut la o baza militara din Virginia. Practic, CIA cunoaste exact, de 190 de zile (si cel mai probabil cu mult dinainte), continutul tuturor notelor remise WikiLeaks, avand asadar suficient timp sa le diminueze amploarea, daca s-ar fi dorit acest lucru. Dar nu se doreste. Probabil fiecare dezvaluire va tinti (tot) un obiectiv al CIA.

Interesant ca si “fondatorul WikiLeaks”, “idiotul util” – dupa cum bine l-a caracterizat analistul basarabean Petru Bogatu – desi detine acest set de documente tot de 190 de zile, a ales ca “timing” aceasta perioada, a “dezvalurilor de iarna”. Ceea ce demonstreaza ca acestea nu sunt date publicitatii “intamplator” tocmai acum si ca este vorba de un plan mult mai larg, cu etape atent construite.

Sa fim atenti, asadar. Asta-i tot.

Vezi si Bad Politics: Se strange latul. UE impune pastrarea datelor personale ale internautilor, in numele luptei anti-terorism

Sorin Ovidiu Vintu: Mai Dragos Stanca… Ce-ai tu în cap? Rahat? Tu, chiar dacă eşti prost, ai trecut la categoria “eşti prostul meu”. VIDEO si noile STENOGRAME. PS: Cand apar stenogramele cu domnul director RTV Emil Hurezeanu?

Autor: GUGULANUL 🙂


Foto Gugulanul, surprinsa in laboratorele “new media” –  Mai Dragos Stanca… Ce-ai tu în cap? Rahat?

Discuţie între S.O.Vîntu şi Dragoş Stanca , directorul F5 – “divizia new media” a grupului Realitatea Caţavencu, la 8 martie 2010,ora 11.32. Nota: Consideram limbajul lui Sorin Ovidiu Vintu reprobabil.

Dragoş Stanca: Alo!
S.O. Vîntu: Te pup, Dragoş.
D. Stanca: Râdeam, că sunt pe ăla după central.
S.O. Vîntu: Ce voce melodioasă?
D. Stanca: Da.
S.O. Vîntu: Gold_FM.
D. Stanca: Vroiam să-ţi zic că vrea Bobby să se mai vadă o dată cu tine, dacă poţi.
S.O. Vîntu: Care Bobby?
D. Stanca: Bobby Voicu, ăla cu reteaua socială.
S.O. Vîntu: Hai să spunem 2 şi jumătate pe Paris ar fi OK?
D. Stanca: Da, da, când vrei tu.
S.O. Vîntu: Dar pe Paris, la mine acasă, nu la birou.
D. Stanca: Bine, OK.

“Pot să le dau o şpagă, şi cu asta, basta”

S.O. Vîntu: Că mai am o întâlnire acolo cu un prieten şi mă întâlnesc şi cu el.
D. Stanca: La 2 şi jumătate, da?
S.O. Vîntu: 14.30 fix.
D. Stanca: Bine. Şi, în paranteză fie spus, ca să ştii, noi avem, apropos de reteau socială românească, pe zona asta există Neogen, care e veche şi e liderul, şi noi am lansat “Toţi pentru unul” se cheamă, care acuma mi-au venit rezultatul pe luna trecută, cred că într-o lună îi batem pe Neogen că n-au… (Vezi foto cum “i-a batut intr-o luna” 🙂  )

S.O. Vîntu: Măi Dragoş Stanca…
D. Stanca: Nu, zic ca idee.
S.O. Vîntu: Ce-ai tu în cap? Rahat?
D. Stanca: Nu, că sunt de acord să mai facem, nu zic că nu e bine, doar…
S.O. Vîntu: Nu, tu mi-i trimiţi dar eu nu iau nicio decizie. Tu îmi trimiţi nişte…noi avem o strategie, am impresia că în permanenţă ignori care este… de ce mă întâlnesc eu cu labagii ăştia.
D. Stanca: N-am de ce să ignor, pentru că eu ţi-am propus asta.
S.O. Vîntu: Şi atunci? Nu, dar…Măi băiatule, n-am de gând să fac nimic nici cu Zoso, nici cu Bobby Voicu, pot să le dau o şpagă, şi cu asta, basta. Şi trec în regimentele noastre. E o tehnologie de a atrage lumea lângă tine.
D. Stanca: Nu, că Bobby e OK. Nu te fac să-şi pierzi timpul cu tot felul de…
S.O. Vîntu: Poate fi şi un cretin, mă doare fix în fund, nu mă interesează aceşti băieţaşi decât din perspectiva acelei operaţiuni pe care o facem.

“Chiar dacă eşti prost, ai trecut la categoria <eşti prostul meu>”

D. Stanca: Bine, deci la 2 jumătate pe Paris.
S.O. Vîntu: Deci n-am de gând să-mi aduc şef pe F5. N-am de gând să aduc şmecheri pe F5, care să-ţi arate ţie ce prost eşti.
D. Stanca: A, mă doare-n cot.
S.O. Vîntu: Pentru că tu, chiar dacă eşti prost, ai trecut la categoria “eşti prostul meu”. Am închis subiectele astea. Nu mă mai bate atâta la cap cu prostiile tale!
D. Stanca: Ţi-am zis ca să ştii.
S.O. Vîntu: Nu vreau să fac business cu ăştia, vreau să-i cumpăr. Uite, acum e clar şi pentru Coldea. Eşti mulţumit?
D. Stanca: Eram mulţumit oricum.
S.O. Vîntu: Băi deşteptule, d-aia ţi-i pasez. Ţi-i pasez ţie şi după aia îi temporizăm, le mai dăm un franc acolo, ca să se simtă bine, ne împrietenim.
D. Stanca: Da, OK, bine.
S.O. Vîntu: Că toţi labagii ăştia sunt pentru bani, nu vin de dragul meu sau cred ei în nişte principii generoase. Vor pace pe pământ. Vor bani!
D. Stanca: Bine, hai, nu mă mai certa atât.
S.O. Vîntu: Nu, dar chiar mă irit cu toate prostiile. Habar n-am ce ai tu în divizia aia, mă doare-n cot ce faci tu acolo, eu cumpăr nişte oameni pentru proiectul meu personal.

NO COMMENT

SOV: Poporul ăsta s-a tâmpit de-a dreptul, prostimea asta încă ţine cu imbecilul… Deci, este război, dragă prietene. Cu domnul Băsescu şi cu gaşca lui de sugători de p…ă, ne comportăm ca la război. Lucrează cum spun eu, că sunt expert în chestiile astea (ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 )

Dan Badea: Noua serie de stenograme cu Sorin Vîntu în rolul de comandant al oştilor PSD-PNL scoate la iveală informaţii inedite din războiul total declanşat împotriva lui Traian Băsescu.
Foto: Realitatea.net

Toate discuţiile purtate de Vîntu pånă la alegerile din 6 decembrie 2009, cu supuşii lui din mass media, arată atât siguranţa de sine a celui care a făcut totul ca preşedintele României să nu mai apuce un nou mandat, cât şi modul de gândire tipic infractorului care s-a format în puşcărie şi a ajuns apoi stăpân peste preşedinţi de partide.
(more…)

National: Chişinăul bate Bucureştiul la viteza de internet. E-vitezomanii de romanii, pe locul patru si sapte din intreaga lume

Bucureştiul ocupă locul 7 în lume într-un top al oraşelor cu cea mai bună viteză a internetului. Astfel, internetul bucureştean e mai rapid decît cel al vecinilor bulgari din Sofia, dar este depăşit de cel din Chişinău. Potrivit rezultatelor unui studiu, viteza medie globală este de 7,69 Mbps, scrie presa internaţională. Internetul din Seul este cel mai bun, potrivit studiului, avînd o viteză medie de 34,49 Mbps. Capitala sud-coreeană este urmată de Riga cu 27,88 Mbps şi de Hamburg cu 26,85 Mbps. Pe locul 4 se află Chişinău, unde internetul are o viteză medie de 24,31 Mbps.
În Helsinki viteza este de 20,58 Mbps, iar Stockholm de 19,97 Mbps. Viteza internetului din Bucureşti este de 19,68 Mbps, iar cea din Sofia este de 18,99 Mbps, se mai arată în studiu.

Ziarul National

MICI VICTORII impotriva statului politienesc: Legea pastrarii datelor de trafic considerata neconstitutionala


de Bogdan Manolea (foto) 
 
Episodul 2 ale evenimentelor majore in domeniul dreptului ITC. (vezi si Episodul 1 – adoptarea pachetului telecom)
DeciziaCurtii Constitutionale (CCR) care a considerat Legea 298/2008 privindpastrarea datelor de trafic ca fiind neconstitutionala reprezintaprobabil evenimentul anului 2009 din punct de vedere al Dreptului ITRomanesc. Si nu numai, pentru ca – va vine sa credeti sa nu – deciziarespectiva ajunge sa fie citata ca un precedent interesant si in altetari in Europa care discuta aceeasi problema.
Fie ca vorbim de Bulgaria, Cehia sau de discutiile din Germania din fata Curtii Constitutionale, ori de petitii publice adresate Uniunii Europene de a cere anularea sau revizuirea directivei,subiectul constitutionalitatii datelor de trafic este inca unulfierbinte la nivelul intregii UE, iar trimiterea catre decizia Curtiiromane este unul din punctele de referinta.
Cum modul de explicare a deciziei este un text care poate parea maidegraba criptat intr-un limbaj juridic, decit o clara exprimare apunctelor principale de vedere pe care Curte le expune, cred ca arputea fi utila o explicare a conceptelor prezentate si a importanteilor. Acest exercitiu ne va da posibilitatea si unor comentariipersonale si uneori a ridicarii unor semne de intrebare cu privire launele aspecte (am incercat sa pun insa argumentele intr-o ordinelogica).

Follow up:

A. Ideile importante ale deciziei:

1. Datele de trafic sunt date care tin de viata privata.

Desi aceasta informatie rezida abia la finalul deciziei CCR,consideram ca acesta idee trebuie clarificata din start. Astfel, chiardaca datele pastrate nu cuprind continutul comunicatiei, ele “suntreţinute cu scopul furnizării informaţiilor cu privire la persoană şiviaţa sa privată.”
Remarcam faptul ca decizia CCR nu a facut referire la deciziile CEDO,care deja au precizat faptul ca datele de trafic sunt date cu caracterpersonal (vezi Cazul Copland vs UK – ” Curteareaminteste ca utilizarea informatiilor referitoare la data si ladurata conversatiilor telefonice iar in particular la numereletelefonice apelate pot cadea sub incidenta dispozitiilor Articolului 8intrucat asemenea informatii constituie „elemente esentiale alecomunicatiilor efectuate prin intermediul telefonului” “integralelement of the communications made by telephone” (a se vedea Malone v.the United Kingdom, judecat in 2 August 1984, Series A no. 82, § 84).”).
2. Statul poate sa limiteze dreptul la viata privata, dar doar in conditii bine specificate.
Continuarea la Legi-Internet.ro

CONTROL TOTAL. Gata! Din 2011 jandarmul de serviciu al UE ne taie conexiunea la internet daca nu suntem cuminti

Echitabil şi imparţial, zilele se scurtează. Folosiţi vremea rămasă la maxim!, semnaleaza e-grupul Ortodoxia.

Vă reamintesc că în vreme ce toate farurile mass-mediei româneşti erau pe alegerea democratică a noului preşedinte, la Bruxelles se alegea, TOTAL NEDEMOCRATIC, primul preşedinte al UE. De cîteva zile a intrat deplin în vigoare Tratatul de la Lisabona, care transformă România în gubernie a Uniunii Europene.

De altfel, senatorii tocmai au aprobat o măsură a parlamentului UE care interzice bocirea mortului şi petrecerea sa la groapă. Îşi mai aduce cineva aminte de atitudinea parlamentarilor privitoare la cipurile din cărţile de identitate?

Dar iată cum e cu internetul:

“Este pentru prima data cand intr-un text juridic se face referire la utilizarea internetului ca principiu de baza deci, facand astfel legatura intre internet si exercitiul drepturilor si libertatilor fundamentale. Accesul unui utilizator la internet poate fi intrerupt numai in cazul in care este „necesar intr-o societate democratica” si numai dupa „o procedura prealabila echitabila si impartiala”, care le ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si sustine cazul si respecta prezumtia de nevinovatie”, a declarat raportoarea Parlamentului Catherine Trautmann (S&D, Franta).

Eurodeputatii se lauda in comunicatul Parlamentului European ca “au reusit sa impuna accesului la internet o protectie juridica echivalenta cu cea valabila pentru un drept fundamental, prin adaugarea “prevederii privind libertatea internetului” in cadrul de reglementare UE pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice”.

La Quadrature du Net: Pachetul telecom, o oportunitate ratata pentru drepturile utilizatorilor.

BBC ATRAGE ATENŢIA:

BBC aminteste insa ca amendamentul anterior, care cerea explicit obligativitatea unei decizii judecatoresti inainte de restrictionarea accesului la internet, a fost respins si ca este inca neclar ce va insemna in practica o procedura corecta si impartiala.

“Corect şi imparţial” a fost şi procesul Preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa din anul 1979, sub Ceausescu sau linsajul civil declansat de interventia minerilor in 1990, daca e sa-l ascultam pe “democratul” Iliescu. Urmarea o vedem astazi.

Posibilitatea taierii conexiunii la internet, numai in urma unei proceduri echitabile si impartiale, din 2011

de Adrian Vasilache HotNews.ro
Marţi, 24 noiembrie 2009, 21:15 Economie | Telecom

Restrictionarea accesului la internet a celor acuzati ca descarca in mod ilegal continut de pe internet se va putea face din iunie 2011 in toate tarile UE numai dupa „o procedura prealabila echitabila si impartiala” care va include dreptul de a fi ascultat si dreptul la o cale de atac eficace si in timp util, dupa ce Parlamentul European a adoptat marti pachetul de reforme telecom din UE. Ce va insemna in practica aceasta procedura corecta si impartiala este inca neclar, noteaza BBC, care aminteste ca forma anterioara dar respinsa a acestui amendament cerea explicit obligativitatea unei decizii judecatoresti inainte de restrictionarea accesului la internet.

“Este pentru prima data cand intr-un text juridic se face referire la utilizarea internetului ca principiu de baza deci, facand astfel legatura intre internet si exercitiul drepturilor si libertatilor fundamentale. Accesul unui utilizator la internet poate fi intrerupt numai in cazul in care este „necesar intr-o societate democratica” si numai dupa „o procedura prealabila echitabila si impartiala”, care le ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si sustine cazul si respecta prezumtia de nevinovatie”, a declarat raportoarea Parlamentului Catherine Trautmann (S&D, Franta).

Eurodeputatii se lauda in comunicatul Parlamentului European ca “au reusit sa impuna accesului la internet o protectie juridica echivalenta cu cea valabila pentru un drept fundamental, prin adaugarea “prevederii privind libertatea internetului” in cadrul de reglementare UE pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice”.

La Quadrature du Net: Pachetul telecom, o oportunitate ratata pentru drepturile utilizatorilor

BBC aminteste insa ca amendamentul anterior, care cerea explicit obligativitatea unei decizii judecatoresti inainte de restrictionarea accesului la internet, a fost respins si ca este inca neclar ce va insemna in practica o procedura corecta si impartiala.

“Nu este nici un motiv pentru a sarbatori adoptarea generala a Pachetului Telecom. Textul final votat astazi este departe de a fi satisfacator: in timp ce include anumite prevederi de protectie a consumatorului, acestea nu compenseaza numeroasele fisuri si amenintari asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor din restul textului”, atentioneaza marti La Quadrature du Net, unul dintre cele mai active grupuri care militeaza pentru respectarea drepturilor utilizatorilor pe internet.

Noile drepturi pentru utilizatori promise de noul pachet telecom din UE

Potrivit anuntului Comisiei Europene, adoptarea acestui set de reglementari va aduce utilizatorilor europeni drepturi noi precum:

  • dreptul de a‑si schimba furnizorul de servicii de telefonie fixa sau mobila intr‑o singura zi lucratoare fara a‑si schimba si numarul de telefon
  • dreptul de a fi mai bine informati in legatura cu serviciile la care se aboneaza si dreptul de a fi informati privind incalcarea securitatii datelor de catre operatorul lor de servicii de telecomunicatii.
  • De asemenea, operatorii trebuie sa le ofere consumatorilor optiunea unor contracte care sa nu depaseasca 12 luni.
  • autoritatile nationale din sectorul telecomunicatiilor vor putea stabili niveluri minime de calitate pentru serviciile de transmisie prin retea, promovand astfel „neutralitatea retelei” pentru cetatenii europeni.

Pentru mai multe informatii cu privire la 12 dintre reformele cele mai importante incluse in noul pachet de norme UE in domeniul telecomunicatiilor, cititi aici.

Intregul pachet de reforme telecom din UE va intra in vigoare odata cu publicarea in Jurnalul Oficial al UE pe 18 decembrie 2009, iar transpunerea acestuia in legislatia nationala a celor 27 de state membre ale UE trebuie sa se faca pana in iunie 2011.

REFERINŢE

“Legea celor trei lovituri” impotriva pirateriei online castiga teren in Europa. Va mai fi nevoie de ordin judecatoresc inainte de taierea conexiunii la internet?

ORDA cauta o posibilitate de a cenzura internetul in Romania, dupa modelul Legii HADOPI din Franta

COMUNICATUL

OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Autorităţile române, titularii de drepturi şi furnizorii de conţinut creativ pe platforme digitale caută soluţii pentru un Internet legal

Urmând exemplul francez de sancţionare a descărcărilor ilegale de pe Internet şi de stabilire a unui compromis echitabil între titularii de drepturi şi internauţi, în încercarea de identificare a celor mai bune soluţii de exploatare legală a operelor şi produselor purtătoare de drepturi de autor şi conexe, precum şi de valorificare a posibilităţilor oferite de Internet pentru implementarea de noi modele de afaceri, ORDA a organizat la 15 octombrie a.c. o întâlnire cu factorii implicaţi: titulari de drepturi, utilizatori, asociaţii antipiraterie, instituţii publice.

Pentru început, reprezentantul ORDA, dl Laurenţiu Oprea, a prezentat participanţilor iniţiativele finalizate până acum în Europa, respectiv adoptarea, în Franţa, a unei legi privind protejarea drepturilor de autor şi conexe în cazul utilizării creaţiilor şi produselor purtătoare de drepturi prin intermediul reţelei Internet (Legea HADOPI) (Amendata insa de Consiliul Constitutional din Franta!nota mea).

Întrucât, printre altele, problema descărcărilor ilegale de pe Internet este una cu care se confruntă şi ţara noastră, la fel ca toate ţările lumii, ORDA a propus semnarea unui acord la nivel naţional pentru identificarea tuturor problemelor cu care se confruntă piaţa şi a celor mai bune soluţii din punct de vedere tehnic, precum şi sub aspectul modalităţii de licenţiere a noilor modele de afaceri, concurenţei loiale şi accesului cât mai facil la cultură şi cunoaştere.

Toţi participanţii au agreat această modalitate, iar reprezentantul ANISP, dl director executiv Gheorghe Şerban a propus îmbunătăţirea draftului de protocol comunicat de ORDA, prin includerea de obiective şi strategii în domeniu. În acest sens s-a stabilit ca toţi participanţii să trimită la ORDA propuneri de modificare a textului propus de ORDA şi eventual un regulament de funcţionare al unui viitor grup de lucru în domeniu.

Dl Dan Popi, preşedintele Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, a afirmat că „trebuie să tragem învăţăminte din eşecurile lumii civilizate, care a fost mereu cu 3 paşi în urmă faţă de evoluţia domeniului digital”, modelele de afaceri fiind adaptate noilor tehnologii de cele mai multe ori foarte târziu, uneori chiar după ce acestea au fost abandonate.

Vorbitorii au mai adus în discuţie şi alte aspecte, ca de pildă că, din multiple cauze, modelele pe bază de abonament şi publicitate nu au reuşit să se impună în România, sau că ar putea fi luată în considerare o taxă unică pe Internet plătită de către utilizatorul casnic, un fel de extrapolare a sistemului de copie privată pe Internet, ceea ce ar presupune ca operele să fie postate numai cu acordul titularilor de drepturi.

Reprezentantul ARONSA, dl Sorin Manea, a afirmat că organismele de gestiune colectivă, prin solicitarea unor remuneraţii foarte mari pentru acest tip de utilizare, au blocat, practic, dezvoltarea pieţei. În replică, dna Liliana Savu, reprezentanta CREDIDAM, a precizat că artiştii interpreţi sau executanţi nu sunt remuneraţi şi astfel sunt prejudiciaţi sub aspectul acestui tip de utilizare a produselor purtătoare de drepturi conexe în mediul digital.

Reprezentantul ORDA, dl director Laurenţiu Oprea, a conchis, amintind ponderea importantă a industriilor copyright-ului în ansamblul economiei naţionale (5,4% din PIB şi 3,7% din totalul locurilor de muncă, în 2005) şi afirmând că există 4 părţi interesate în domeniu: titularii de drepturi, consumatorii, utilizatorii, statul, iar obiectivele urmărite trebuie să urmărească interesele fiecăreia dintre acestea, respectiv remunerarea echitabilă a titularilor de drepturi, accesul facil la cultură şi cunoaştere, dezvoltarea unei industrii de furnizare a conţinutului creativ online, crearea de venituri la bugetul de stat şi dezvoltarea unei pieţe concurenţiale şi legale.

Întâlnirile organizate de ORDA se vor concretiza în semnarea unui protocol care va trebui să reflecte interesele tuturor părţilor interesate amintite mai sus: titularii de drepturi (artiştii şi producătorii), consumatorii finali (simplii particulari care accesează Internetul), furnizorilor de acces online şi marilor utilizatori (televiziuni, radiouri ş.a.).

Principalele concluzii reieşind din această primă întâlnire au fost cele potrivit cărora măsurile legislative în cauză trebuie luate după o consultare prealabilă riguroasă a tuturor factorilor implicaţi şi că, pentru deblocarea pieţei, este absolut necesar să se ajungă la un consens pe această temă.

Următoarea întâlnire va avea loc joi 22 octombrie, a.c., ora 15,00, la sediul ORDA din str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, Bucureşti.

Direcţia Registre, Gestiune Colectivă şi Relaţii cu Publicul

16.10.2009

A MURIT YOU TUBE (temporar)

RAY BRADBURY, 88, autorul celebrei "Fahrenheit 451" catre Yahoo: "Mergeti in iad cu Internetul vostru. Nu cred in universitati ci in biblioteci!"

Autorul romanului “Fahrenheit 451” pledeaza pentru lectura: “Mergeti in Iad cu Internetul vostru!”

Ray Bradbury, faimosul autor al romanului Fahrenheit 451, la 88 de ani, militeaza intr-un mod inedit pentru lectura, in sensul clasic al termenului, precizand ca Internetul este un pericol. “In urma cu cateva saptamani am fost chemat la Yahoo. Vroiau sa imi puna cartea online. Stiti ce le-am raspuns? Duceti-va in Iad. Mergeti in Iad cu Internetul vostru”, a declarat acesta, potrivit publicatiei italiene “Panorama”, care citeaza The Times si NY Times.

“I don’t believe in colleges and universities,” Ray Bradbury, 88, said. “I believe in libraries.”

By JENNIFER STEINHAUER
Published: June 19, 2009
VENTURA, Calif. — When you are pushing 90, have written scores of famous novels, short stories and screenplays, and have fulfilled the goal of taking a simulated ride to Mars, what’s left?

Bo Derek is a really good friend of mine and I’d like to spend more time with her,” said Ray Bradbury, peering up from behind an old television tray in his den.
An unlikely answer, but Mr. Bradbury, the science fiction writer, is very specific in his eccentric list of interests, and his pursuit of them in his advancing age and state of relative immobility.
This is a lucky thing for the Ventura County Public Libraries — because among Mr. Bradbury’s passions, none burn quite as hot as his lifelong enthusiasm for halls of books. His most famous novel, “Fahrenheit 451,” which concerns book burning, was written on a pay typewriter in the basement of the University of California, Los Angeles, library; his novel “Something Wicked This Way Comes” contains a seminal library scene.
Mr. Bradbury frequently speaks at libraries across the state, and on Saturday he will make his way here for a benefit for the H. P. Wright Library, which like many others in the state’s public system is in danger of shutting its doors because of budget cuts.
“Libraries raised me,” Mr. Bradbury said. “I don’t believe in colleges and universities. I believe in libraries because most students don’t have any money. When I graduated from high school, it was during the Depression and we had no money. I couldn’t go to college, so I went to the library three days a week for 10 years.”
Property tax dollars, which provide most of the financing for libraries in Ventura County, have fallen precipitously, putting the library system roughly $650,000 in the hole. Almost half of that amount is attributed to the H. P. Wright Library, which serves roughly two-thirds of this coastal city about 50 miles northwest of Los Angeles.
In January the branch was told that unless it came up with $280,000 it would close. The branch’s private fund-raising group, San Buenaventura Friends of the Library, has until March to reach its goal; so far it has raised $80,000.
Enter Mr. Bradbury. While at a meeting concerning the library, Berta Steele, vice president of the friends group, ran into Michael Kelly, a local artist who runs the Ray Bradbury Theater and Film Foundation, a group dedicated to arts and literacy advocacy. Mr. Kelly told Ms. Steele that he could get Mr. Bradbury up to Ventura to help the library’s cause.
On Saturday, the two organizations will host a $25-a-head discussion with Mr. Bradbury and present a screening of “The Wonderful Ice Cream Suit,” a film based on his short story of the same name.
The fund-raiser’s financial goal is not a long-term fix. That would come only if property taxes crawl back up or voters approve a proposed half-cent increase in the local sales tax in November, some of which would go to libraries.
Fiscal threats to libraries deeply unnerve Mr. Bradbury, who spends as much time as he can talking to children in libraries and encouraging them to read.
The Internet? Don’t get him started. “The Internet is a big distraction,” Mr. Bradbury barked from his perch in his house in Los Angeles, which is jammed with enormous stuffed animals, videos, DVDs, wooden toys, photographs and books, with things like the National Medal of Arts sort of tossed on a table.
“Yahoo called me eight weeks ago,” he said, voice rising. “They wanted to put a book of mine on Yahoo! You know what I told them? ‘To hell with you. To hell with you and to hell with the Internet.’
“It’s distracting,” he continued. “It’s meaningless; it’s not real. It’s in the air somewhere.”
A Yahoo spokeswoman said it was impossible to verify Mr. Bradbury’s account without more details.
Mr. Bradbury has long been known for his clear memory of some of life’s events, and that remains the case, he said. “I have total recall,” he said. “I remember being born. I remember being in the womb, I remember being inside. Coming out was great.”
He also recalled watching the film “Pumping Iron,” which features Gov. Arnold Schwarzenegger in his body-building days, and how his personal recommendation of the film for an Academy Award helped spark Mr. Schwarzenegger’s Hollywood career. He remembers lining his four daughters’ cribs with Golden Books when they were tiny. And he remembers meeting Ms. Derek on a train in France years ago.
“She said, ‘Mr. Bradbury.’ I said, ‘Yes.’ She said: ‘I love you! My name is Bo Derek.’ ”
Ms. Derek’s spokeswoman, Rona Menashe, said the story was true. She said her client would like to see some more of Mr. Bradbury, too.
Mr. Bradbury’s wife, Maggie, to whom he was married for over five decades, died in 2003. He turns 89 in August.
When he is not raising money for libraries, Mr. Bradbury still writes for a few hours every morning (“I can’t tell you,” is the answer to any questions on his latest book); reads George Bernard Shaw; receives visitors including reporters, filmmakers, friends and children of friends; and watches movies on his giant flat-screen television.
He can still be found regularly at the Los Angeles Public Library branch in Koreatown, which he visited often as a teenager.
“The children ask me, ‘How can I live forever, too?’ ” he said. “I tell them do what you love and love what you do. That’s the story on my life.”
Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova