Posts Tagged ‘revista cultura’

Când a fost să moară Ştefan. Prăznuirea de la Putna – Crezul lui Eminescu şi Cetăţile de la Nistru ale lui Ştefan cel Mare şi Sfânt via Basarabia-Bucovina.Info şi Revista Cultura

Revista-Cultura-Nr-472-cu-ilustratii-de-Cristina-Nichitus-Roncea-din-Basarabia-Bucovina.Info_Ilustraţia de copertă şi interior a Nr. 472 al prestigioasei reviste Cultura ii apartine fotografei Cristina Nichitus Roncea si reprezinta imagini cu cetatile “atletului lui Hristos” de la Nistru, fotografii realizate in cadrul proiectului Basarabia-Bucovina.Info. Mai multe detalii, aici.


“Putna este Ierusalimul neamului românesc, iar mormântul Sfântului Ştefan cel Mare este altarul conştiinţei naţionale. Pentru noi, românii, ziua de 2 iulie trebuie să fie zi naţională, iar Sfântul Voievod Ştefan cel Mare este erou al întregului nostru popor. În Actul Patriarhal, care hotărăşte ca data de 2 iulie să fie al doilea hram al Mănăstirii Putna, s-a împlinit un crez al poetului Mihai Eminescu!” Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților – Putna.Ro

Vedeti si: Cetatea Chilia – Turnul transformat in closet

Cetatea Hotin – piatra de hotar la Nistru. Foto, Video, Harta, Istoric, Poveste

Cetatea Albă – pintenul lui Ştefan la Marea Neagră

Cetăţile româneşti de la Nistru – “pumnii strânşi ai Europei creştine”

Cetatile romanesti de pe Nistru – Ilustrate si fotografii vechi

Când a fost să moară Ștefan (fragment)

de Ștefan Octavian Iosif

 

Când a fost să moară Ștefan

Multă jale-a fost în țară

Şi la patul lui de moarte

Toţi boierii s-adunară.

 

Cu un dangăt plin de jale

Mii de clopote dau veste:

Ștefan Vodă al Moldovei,

Ștefan Vodă nu mai este!

 

Tristă-i mănăstirea Putna,

Porţile deschise-aşteaptă

Strălucit convoi ce vine

Şi spre ea încet se-ndreaptă.

 

Este Ștefan, azi străbate

Cel din urmă drum din ţară

Dar pe unde trece-acuma,

În măreaţa zi de vară?

 

Plânge dealul, plânge valea,

Plâng pădurile bătrâne,

Şi poporu-n hohot plânge:

– Cui ne laşi pe noi, stăpâne?

 

– Eu vă las în grija mare

A lui Dumnezeu cel Sfânt,

Să stea strajă la hotare,

Să păziţi acest pământ!

 

Şi de veţi vedea că vine

Vreun duşman nesăbuit,

Să strigaţi atunci la mine,

Voi sări şi din mormânt!

Sursa: Basarabia-Bucovina.Info

Cititi si Stefan cel Mare si Sfant, la 25 ianuarie 1475, despre Romania – Poarta Crestinatatii

Vizionati aici Albumele de Fotografii Basarabia-Bucovina.Info

Dati un “Like” Paginii de Facebook Basarabia-Bucovina.Info

 

“O carte ca o mărturisire de credinţă: Părintele Justin – Mărturisitorul”. Doamna Elena Solunca Moise despre Albumul Cristinei Nichituş Roncea în Revista CULTURA

Parintele Justin Marturisitorul - Album foto de Cristina NichituRemember – Pomenirea de un an de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Justin Pârvu: 14 Iunie 2014

Ziua de pomenire a unui an de la trecerea la Împărăţia cea veşnică a Părintelui Justin Pârvu va fi cea de Sîmbătă, 14 Iunie 2014. Toţi cei ce l-am iubit şi vrem să ne exprimăm recunoştinţa la mormîntul său sîntem aşteptaţi de Părintele Justin să facem slujba de pomenire a sa împreună cu Sfinţii, transmite Manastirea Petru Voda.

O carte ca o mărturisire de credinţă: „Părintele Justin – Mărturisitorul”

Deşi mai rar, auzim cuvintele mărturisitoare: „pământul ţării noastre este sfânt”. O spunem noi sau pământul însuşi o face în căutarea unor suflete în care să se rostuiască spre rodire? Ce să înţelegem prin sfinţenia pământului? Brâncuşi ne-a dăruit o Cuminţenie a pământului, străjuind în zarea dăinuirii, ca o uimire împăcată acolo unde îşi măsoară ritmul în trecerea spre dincolo de timp. Ce înseamnă, deci, „a sfinţi”? În rugăciunea Tatăl nostru spunem: „sfinţească-se numele Tău”, ca rostul vieţii noastre pe pământ, o misiune şi o apropiere de cerul care ne-a fost întâia patrie. Urmează o măsură „Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”; deci nu după voia noastră, care ştim unde ne-a dus şi ne păstrează, măsurându-ne deşertăciunea. Spre împlinire desăvârşită, Fiul lui Dumnezeu Însuşi S-a făcut om ca noi, urmându-L, să deprindem calea îndumnezeirii, împletită în adevăr şi viaţă. O ştiau strămoşii noştri de stăruiau a-şi potrivi viaţa după chipul credinţei celei drepte, numindu-se „creştin” sau „creştină”, şi-şi învăţau copiii cum să fie cu grijă, căci „omul sfinţeşte locul”. Şi, Doamne, câţi vor fi fost cei care, neştiuţi de lume, dar ascultaţi de Dumnezeu, au sfinţit nu doar un loc sau altul, binecuvântându-l cu faptele lor, ci întreg cuprinsul ţării ca o icoană mărturisitoare. Părintele Justin Pârvu, care acum se roagă în ceruri pentru noi, afla realitatea creştinismului ortodox în locul pe care s-a nevoit să-l sfinţească definindu-l prin „simplitate, bunătate şi dragoste”, mai cu seamă cu dragoste, datorită căreia am rezistat în vremuri prădalnice, îmbogăţind-o cu prinosul răbdării. „ţara românească este o ţară sfântă, cu un popor sfânt. Noi nu suntem consecinţa nimănui, politic sau al altor stări de lucruri, dar noi suntem ţinta multor răzbunări vrăjmaşe de 2.000 de ani; aşa cum Mântuitorul a fost vândut de la un neam la altul, aşa şi poporul român de la un popor la altul. Posturile, rugăciunile, nevoinţele noastre sunt mijloacele ca să ajungem la biruinţa Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.”

Datorăm tinerei doamne Cristina Nichituş Roncea o carte (din care am citat) ca un loc binecuvântat de (re)întâlnire şi dimpreună rămânere cu Părintele Justin – Mărturisitorul: lucrarea de Fotografii şi vorbe de duh, apărută la Editura „Mica Valahie”, cu un cuvânt înainte de Aspazia Oţel Petrescu. O carte de căpătâi, cu mult mai mult decât un simplu album, pentru că imaginile emană sfinţenie, ne dau putere şi curaj să ne privim pe noi înşine în faţă. Imaginile Cuviosului Părinte au viaţă şi între ele se ţes cuvintele înţelepciunii sale sfinte, iar harul, credinţa şi iubirea ucenicei înmlădiază înţelesuri tainice. De pe copertă Părintele ne priveşte ca de peste timp. În interior, ca dedicaţie, desluşim cuvintele: „îndemn spre tot lucrul bun”; pentru doar acesta rodeşte în sufletele omului sfinţenia şi dimprejur binecuvântarea. De la o pagină la altele realizăm cât de bogat folositoare este imaginea fotografică, atunci când e făcută cu har, faţă de film, bunăoară, unde imaginile, culoarea şi dinamica lor pot oculta sensul. Imaginea fotografică rămâne ca o blândă aşteptare, te poţi întoarce ca la un prieten apropiat, poţi continua un dialog sau înnoi comuniunea întru duhul „răbdării şi al dragostei”.

Selectarea textelor, care îi aparţine lui Victor Roncea, este făcută cu grijă duhovnicească, aşa încât cartea poate fi citită şi ca o cateheză pentru omul contemporan ce, ieşit din dictatură, nu se află încă pe sine decât într-o bolboroseală autodistrugătoare. O analiză mai atentă, sine ira et studio, ar îngădui să vedem că, deşi scăpaţi de ateism, ne ţinem încă departe de Dumnezeu, căci altminteri de unde o criză morală şi existenţială fără precedent? Părintele Justin, ca un părinte iubitor, ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, de Biserica Sa, să ne apropiem unii de alţii. Albumul începe ca un colind, cu „Naşterea Domnului”. Simplitate maiestuoasă a cuvintelor tâlcuiesc înţelesuri lucrătoare: „Naşterea Domnului este un dar, o bucurie, dar totodată o cruce, pentru că Hristos se naşte în peştera din Bethleem pentru a duce pe Golgota, ca să ia asupra Sa păcatele întregii omeniri. Nu putem vorbi de răstignire, de înviere, dacă nu plecăm de la naştere”. Aici e puterea rugăciunii, „salvarea noastră” şi îndemnul insistent, îndeosebi către tineri, de a deprinde forţa rugăciunii, asemenea străbunilor care au pornit sfinţirea pământului acestuia. Urmează „Sfintele Paşti”, din care reţinem că ar fi necesar să ne ferim de dramatizarea răutăţii zilelor, deoarece pot împiedica curăţirea sufletului ca astfel să-l dăm lui Dumnezeu. În capitolul „Adormirea Maicii Domnului”, Părintele mărturiseşte că în închisori „aveam pururi în minte Paraclisul Maicii Domnului şi alte acatiste, care ne-au fost de mare ajutor”. Poposim la Sf. Mănăstire cu ocrotitorii ei: „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil – la deal şi la vale”, pentru a vedea în ce chip monahul este „un creştin desăvârşit”. Sfârşitul este ca un început bun, despovărat de rău şi rele – „Anul nou şi moliftele Sfântului Vasile”, ale căror cuvinte au putere purificatoare, vindecătoare, purtând spre biruinţă în numele Domnului Cel unul în Treime, căruia să ne închinăm cu smerenie, să mulţumim cu vrednicie şi să-L slăvim cu dorire. Când scenariile apocaliptice se înmulţesc ca ciupercile după ploaie, Părintele Justin ne atrage luarea aminte: „Pentru noi, sfârşitul este moartea sufletească. Dacă a murit sufletul din noi, suntem primii care murim”. Pildă dătătoare de putere îl avem tot pe Hristos, care, pe cruce, după ce s-a rugat Părintelui să fie iertate păcatele celor ce L-au răstignit, a spus cu pace „Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul”. Viaţa şi pătimirile Părintelui Justin ne ajută să înţelegem că suprema libertate este „de a trăi în afara păcatului” prin despătimire, ca să nu-i fim robi, şi prin iertare, pentru eliberarea de răul ce ni s-a făcut. Avem a lupta pentru adevărul credinţei noastre şi nu o putem face decât urmând lui Hristos, fiindcă „dacă nu ne vom păzi Ortodoxia, ne vom pierde şi neamul”. Vremurile sunt întunecate, deşartă pare tânguirea, dar tocmai de aceea e vital să ne facem „părtaşi Răstignirii lui Hristos, ca să fim părtaşi Învierii lui”.

Închidem cartea cu sfială şi o reluăm cu nădejdea comuniunii tuturor, celor de aici şi de dincolo, în numele şi prin Hristos Biruitorul morţii, care e cu noi până la sfârşitul veacurilor. Părintele Justin a fost un dar de la Dumnezeu şi, primindu-l cu recunoştinţă, să ne facem vrednici a-i fi urmaşi, înmulţindu-ne talanţii.

Un articol de ELENA SOLUNCA MOISE / Revista CULTURA

Sursa: ParinteleJustinParvu.Ro via Ziaristi Online

Larry Watts: “Obsesiile strategice ale ruşilor blochează şi în prezent relaţiile dintre România şi Moldova”. INTERVIU. DEZVALUIRI: Tatal lui Patapievici a fost consilierul sovietic sub acoperire care a bagat la Canal “Lotul de la Finante”. PREMII: Eminescu, ziaristul

Larry Watts - Power and Politics Ro via Ziaristi OnlineZiaristi Online:

“Obsesiile strategice ale ruşilor blochează şi în prezent relaţiile dintre România şi Moldova”. “Calea” lui Dughin e un “dead end”. INTERVIU ROMANA/ENGLISH

Larry Watts - Power and Politics Ro via Ziaristi Online

Eu aduc dovezi că românii au fost consideraţi de sovietici nu doar ca un stat răzvrătit. Au fost consideraţi inamicul principal în Blocul estic. Dar pot accepta o opinie contrară cât timp ea este susţinută cu dovezi şi argumente.

O informatie-bomba publicata de generalul (r) SRI Aurel Rogojan: Tatal lui Patapievici a fost consilierul sovietic sub acoperire care a bagat la Canal “Lotul de la Finante”. Despre disolutia statului roman, la Arad si Satu Mare

Horia Roman Patapievici Biografia Secreta ICR GDS KGB

Consilierul sovietic, sub acoperire, Denis Patapievici a instrumentat delaţiunile prin care s-a fabricat “Lotul de la Finanţe”. Ministrul Aurel Vijoli şi elita finanţiştilor români au fost judecaţi şi condamnaţi sub acuzaţia de introducere a politicilor monetare liberal-titoiste, în dauna “învăţăturilor progresiste“, cu care consilierii lui Stalin au venit să lichideze reacţionarismul din gândirea înalţilor demnitari, de care noul regim nu se putea, încă, debarasa.

Cum a fost la Premiile “Eminescu, ziaristul” acordate de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania lui Dimitrie Vatamaniuc, Nae Georgescu, Miron Manega si Victor Roncea. FOTO/VIDEO/INFO

Eminescu si Nae Georgescu - foto Cristina Nichitus Roncea

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a organizat cu mare fast, un eveniment inedit, într-o premieră absolută – Premiile Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România – ”Eminescu, ziaristul“.

Foto Larry Watts: Power&Politics World

Biografia secreta a familiei Patapievici: de la NKVD la BNR si ICR. “Fereastra Serviciilor Secrete” – cartea care desface conservele KGB din Romania

“Descoperim un tanar (are 35 de ani si pare cu vreo zece mai putin) simplu, emotionant si emotionat, aproape patetic, care ne vorbeste de tatal lui iesind din închisoare si nespunându-i nimic din cele petrecute acolo. Aduce o sticla de Murfatlar s-o bem împreuna în amintirea acestui tata mort fara sa-i fi spus fiului suferintele prin care a trecut”. – Monica Lovinescu

De la N.K.V.D. şi Gestapo la Banca Naţională a României şi Institutul Cultural Român

Despre Horia-Roman Patapievici s-a afirmat, mai mult sau mai puţin ex­plicit, că ar avea niscaiva legături cu afacerile secrete ale unor servicii străine, ca activ şi totodată nociv agent de influenţă. Avem, din păcate, şi o tradiţie a trădării, prin care unii s-au definit dintotdeauna. Este şi cazul familiei Dionis şi Odarca Patapievici, un cuplu informativ creat de N.K.V.D. la începutul anilor ’40 în Cernăuţi şi infiltrat apoi în secţia Gestapo-ului din Viena, de unde, în 1947-1948, s-a petrecut marşrutizarea în România.

Fragment din cartea Fereastra Serviciilor Secrete, Editura Compania, 2011, de Aurel I Rogojan

Integral plus 13 file din Dosarul Patapievici cu autobiografia olografa a agentului sovietic Dionis Patapievici, la Ziaristi Online

EXCLUSIV. Vladimir Tismaneanu: Cum am suferit sub criminala Securitate si cancerosul Partid Comunist. Generalul Aurel Rogojan la Cluj: Ne-ar strica sa fim impreuna cu totii, 30 de milioane de romani? Cultura despre Plesu si Patapievici

 

 

Generalul Aurel Rogojan la Cluj: Ne-ar strica sa fim impreuna cu totii, 30 de milioane de romani?

Civilizatia a inceput la poalele Carpatilor
“Nu exista stat in Europa Orientala, nu exista tara de la Adriatica pana la Marea Neagra, care sa nu cuprinda bucati din nationalitatea noastra. Incepand de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia-Hertegovina, gasim pas cu pas fragmentele acestei mari unitati etnice in Muntii Albaniei, in Macedonia si Tesalia, in Bulgaria, in Grecia”
Vladimir Vladimirovici Tismaneanu
“Trecerea revolutionara de la capitalism la socialism reprezinta un salt istoric din imperiul necesitatii in imperiul libertatii!”

Coperta Fereastra Serviciilor Secrete - Aurel Rogojan - Editura Compania - Iulian Vlad - Tismaneanu Patapievici Dinescu Liiceanu Plesu Iliescu Manolescu

“Dintre toate capitolele, m-a interesat sub specia unei anumite urgente cel referitor la biografia lui Vladimir Tismaneanu si a lui Dionis Patapievici, tatal actualului presedinte al ICR, H.-R. Patapievici; de asemenea, si cel despre relatiile dintre grupul de intelectuali paltiniseni si Intelligence Service.”

UPDATE: Oracolul de pe Blog :) Ce a omis Adevarul sa spuna despre discursul generalului Vlad de la Cluj: “Tradatorii sunt inca in pozitii publice”. VIDEO Ora de Cluj. Revista CULTURA despre cartea lui Aurel Rogojan, Fereastra Serviciilor Secrete

Bianca Felseghi de la Ora de Cluj despre lansarea cartii Fereastra Serviciilor Secrete a colaboratorului sau apropiat Aurel Rogojan: Generalul Iulian Vlad, fost şef al Securităţii, le-a mulţumit la Cluj ofiţerilor şi informatorilor pentru “actele patriotice”

Nota Ziaristi Online: Atat Adevarul cat si alte “organe” de presa care au preluat stirea au omis exact esentialul discursului generalului Iulian Vlad, si anume: “Cartea se refera si la umbrele aruncate peste istoria noastra recenta de catre vanzatori de neam si de tara. Unii inca in pozitii publice. Din care, loviti de amnezii, se straduiesc sa-si amane judecata faptelor pana la scadenta istoriei.” Mai este de adaugat ca la manifestarea in cauza s-a agitat si un reporteras de la Evenimentul Zilei, care contrazicea afirmatiile istoricului american Larry Watts si ale ofiterilor care au instrumentat “defectiunea” lui Ion Mihai Pacepa, inclusiv a generalul Iulian Vlad, responsabilul de caz, sustinand cu aplomb ca Pacepa este “omul americanilor” si nu agent sovietic. Amuzant cum previziunile colegului nostru Victor Roncea s-au materializat intocmai. Spre edificare cititi: Filiale ale serviciilor de informatii antiromanesti in presa din Romania: Adevarul si Evenimentul Zilei. Cazul Pacepa, Patriciu, Sorin Rosca Stanescu si alti colonei

Integral de la ORADECLUJ via Ziaristi Online

Cititi si: Revista Cultura: Inca o carte despre Securitate, însa o altfel de carte

cum-si-au-petrecut-exilul-iliescu-plesu-dinescu-magureanu fereastra serviciilor secrete

“Dintre toate capitolele, m-a interesat sub specia unei anumite urgente cel referitor la biografia lui Vladimir Tismaneanu si a lui Dionis Patapievici, tatal actualului presedinte al ICR, H.-R. Patapievici; de asemenea, si cel despre relatiile dintre grupul de intelectuali paltiniseni si Intelligence Service.”

VIDEO Exploziv: Fostul detinut politic Ion Varlam devoaleaza o retea anti-Romania infiltrata adanc in structurile statului. “Trotkistul Tismaneanu”, “scremutul Liiceanu”, “bufonul Plesu”, “hazaica Mungiu”, “agentul Mihnea Berindei” & Co. Despre evrei, comunisti, securisti si kaghebisti (II)


Ion Varlam – diplomat al Școlii Franceze de Științe Politice si descendent direct al logofătului Răducanu Rosetti și domniței Aglae Ghica, fiica domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, prin strabunicul sau, Radu Rosseti -, fost detinut politic inchis de comunisti de la 14 ani (aviz Dan Puric, utecistul informator la 17 ani!) si membru marcant al exilului romanesc, fost si actual secretar general al Uniunii Mondiale a Romanilor Liberi (UMRL), devoaleaza o intreaga retea kominternista anti-Romania, activa in Occident dinainte de 1989 si infiltrata apoi pana in maduva tuturor regimurilor de la Bucuresti, pana la actualul, adus la stadiu de osteoporoza in faza terminala.

Pentru a atinge si un subiect la moda, este de consemnat si faptul ca Ion Varlam, cand si-a anuntat Radu Duda candidatura la presedintie, intr-o baie de aplaudaci la Palatul Elisabeta (iar aviz D.P.), s-a gandit sa-i solicite “principelui” sa raspunda la mai multe intrebari legate de legaturile sale cu Securitatea si de felul in care va armoniza statutul sau de membru al casei regale cu o functie intr-o republica. Protestele civilizate ale profesorului Ion Varlam au ramas fara raspuns din partea lui Duda si a sustinatorilor sai, fiind acoperite de muzica de fond care rasuna din boxe, consemna la vremea respectiva WebPhoto.ro.

Partea a doua a interviului realizat cu fostul detinut politic dupa o dezbatere de la Universitatea Bucuresti despre crimele NKVD din Basarabia, Transnistria si Bucovina de Nord, a pornit de la Declaratia de la Budapesta din iunie 1989, prin care o suita de intelectuali romano-maghiari, de factura kominternista, dintre care nu lipsea, evident, Volodea Tismaneanu si un oarecare Mihnea Berindei, factotum al GDS-ului, promitea Ungariei “autonomia Transilvaniei”. La vremea respectiva, Ion Varlam si Ion Ratiu, impreuna cu alti anticomunisti romani din exil, au protestat vehement fata de aceasta tradare a intereselor nationale romanesti de catre niste “slugi la unguri”, ca sa-mi parafrazez presedintele. Asa ca Ion Varlam se exprima in tema, dupa cum puteti asculta mai sus.

In acelasi timp, pornind de la aceasta Declaratie si ajungand la semnatarii ei, Ion Varlam sustine ca promotorul acesteia, Mihnea Berindei, a fost un agent de natura sovieto-trotkista, refuzat din acest motiv la “Europa libera”, si care, dupa ce a format GDS-ul sponsorizat de Brucan si Soros, i-a luat la “specializare” si pe alti “tovarasi de drum”, cum ar fi Stelian Tanase, “slefuit de Paleologu”, Gabriel Liiceanu, “un tip cu o inteligenta scremuta” si Alina Tatiana Mungiu Pipidi, care, afirma Ion Varlam, cand a ajuns la Paris, era “o bolsevica imputita-imputita-imputita, o hazaica”, cum se spunea dupa ce a venit Armata Rosie in “vizita” prin Romania. Fostul detinut politic mai afirma ca grupul de agenti anti-Romania isi trage seva de la “Stefan Gheorghiul” Occidentului, London School of Economics, unde, recent, Tismaneanu l-a pus pe presedintele Romaniei, Traian Basescu, intr-o situatie penibila, tarandu-l la LSE-ul lui Soros pentru a inaugura seria de conferinte “Ghita Ionescu”, despre care Ion Varlam subliniza ca a fost “singurul roman trotkist pe care l-a intalnit in Apus”.

Dar iata ce-i spunea Vladimir Tismaneanu despre Ghita Ionescu unui alt presedinte al Romaniei, pe numele sau Ion Iliescu, in cartea lor de rasunet mondial (lansare in Romania, Franta si SUA)  MARELE ŞOC- DIN FINALUL UNUI SECOL SCURT – Ion Iliescu în dialog cuVladimir Tismăneanu, de unde se vede cat de “anticomunisti”, pe linie gorbaciovista, erau profesorul de trotkism de la London School of Economics si elevul lui intarziat:

“Intr-un articol intitulat “Personal Power and Political Crisis in România”, pe care l-am publicat în revista „Government and Opposition” (Vol. 24, No. 2, Spring 1989, vi l-am dat în februarie 1990, când ne-am întâlnit, eram împreună cu Dorin Tudoran), revistă editată de regretatul profesor Ghiţă Ionescu, scriam: “Există grupuri în elita comunistă din România profund îngrijorate de actuala criză. Mai mult, aceşti oameni au găsit o sursă de încurajare în reformele lui Gorbaciov” şi mă refeream la dumneavoastră ca simbol al unei posibile alternative la dictatura familiei Ceauşescu; menţionam faptul că, în timpul vizitei lui Gorbaciov la Bucureşti, în mai 1987, Ion Iliescu a fost „expediat” din Bucureşti pentru a se evita o posibilă întâlnire cu oaspetele sovietic. Menţionam, de asemenea, faptul că Ion Iliescu fusese eliminat din conducerea PCR, sub acuzaţiile de „liberalism” şi „intelectualism”. Mai menţionam articolul său „Creaţie şi informaţie” (o critică voalată a ultracentralismului birocratic şi a incompetenţei dominante în epocă) apărut în „România literară” (3 septembrie 1987, p. 19), precum şi importantul profil biografic despre Ion Iliescu publicat în săptămânalul german „Der Spiegel” (9 noiembrie 1987), profil în care, de asemenea, se făcea referire la articolul amintit şi din care se reproducea celebra frază a lui Francis Bacon, întoarsă de dumneavoastră într-o oglindă mai mult decât sugestivă: „ştiinţa înseamnă putere” (Bacon), „ceea ce — adăugaţi dumneavoastră – nu înseamnă că şi reciproca ar fi valabilă”.”… Ati inteles ideea, nu?! 🙂

Prima parte aici: Despre evrei, comunisti, securisti si kaghebisti, de la Antonescu la Basescu. Un interviu exploziv cu fostul detinut politic Ion Varlam, secretar general al Uniunii Mondiale a Romanilor Liberi (I). VIDEO: “Radu Ioanid, directorul Muzeului Holocaustului, este agent de sorginte sovietica”

Dupa “Declaratia de la Budapesta”, Ion Ratiu publica in „Românul liber” (Londra, anul V, nr. 9), din septembrie 1989:

GRAVITATEA UNUI GEST POLITIC IRESPONSABIL

Un grup de exilaţi români au semnat la 16 iunie 1989, la Budapesta, textul unei declaraţii „româno-maghiare“, care a scandalizat în egală măsură pe compatrioţii noştri din Transilvania şi din diasporă, pentru că reia tezele revizioniste ale actualului regim de la Budapesta formulate în 1987 de autorii oficialului tratat de istorie a Transilvaniei.

Din ideile confuze şi termenii ambigui ai „declaraţiei“ reiese că autorii ei se pronunţă pentru dislocarea teritorială a Statului român, în favoarea unor considerabile transferuri de suveranitate, şi pentru subordonarea independenţei naţiunilor faţă de interese străine.

În ciuda inconsistenţei ei, „declaraţia“ este un fapt grav deoarece ar putea deveni un precedent în mâna minorităţilor alogene din Basarabia şi Bucovina.

Ion Varlam (Franţa)

Vezi si: Risca Traian Basescu sa i se alature Regelui Mihai? Fostul suveran se numara printre semnatarii Declaratiei de la Budapesta din iunie 1989, primul atentat “intelectual” al ungurilor si tradatorilor din Romania pentru “autonomia Transilvaniei”. DOCUMENTUL si reactia Exilului romanesc la atacul agentilor antiromani girati de Regele Mihai I

Procesul Comunismului:

Plangerea Penala a lui Ion Varlam contra lui Silviu Brucan din 5 februarie 1990

Ion Varlam: Un document nul şi neavenit – Raportul Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România

Ion Varlam: «Comisia Tismaneanu» – o insulta la adresa democraţiei şi un scandal moral

Despre evrei, comunisti, securisti si kaghebisti, de la Antonescu la Basescu. Un interviu exploziv cu fostul detinut politic Ion Varlam, secretar general al Uniunii Mondiale a Romanilor Liberi (I). VIDEO: “Radu Ioanid, directorul Muzeului Holocaustului, este agent de sorginte sovietica”

L-am intalnit pe fostul detinut politic Ion Varlam, secretar general al Uniunii Mondiale a Romanilor Liberi (UMRL), alaturi de Ana Blandiana la conferinta profesorilor Ion Varta si Stephan Courtois despre deportarile si asasinarile comise de bolsevici asupra romanilor din Basarabia si Transnistria. In cadrul dezbaterii care a urmat dupa prelegerile invitatilor, Ion Varlam a facut cateva declaratii aparent socante despre confiscarea anticomunismului de catre fosti comunisti, bolsevici trotkisti, gen Tismaneanu, si cum au manipulat securistii din fostul spatiu sovietic arhivele secrete, acum desecretizate, oferind drept exemplu o tranzactie dubioasa a regimului Iliescu, care a pus la dispozitia Muzeului Holocaustului din Washington, “cu manuta lui Magureanu”, un set de documente despre Antonescu si crimele comise asupra evreilor, pe care Ion Varlam il considera contrafacut. Mai mult, directorul Muzeului Holocaustului, Radu Ioanid, acuza Ion Varlam, este “un colaborator important cu uzaj extern al Securitatii care face parte dintr-o familie de agenti sovietici”. Am considerat ca asemenea afirmatii trebuie completate, asa ca i-am solicitat fostului detinut politic anticomunist un interviu explicativ, pe care il prezint in varianta video mai sus si care ar merita transcris si publicat online. Pana atunci, cateva cuvinte si despre Cine este Ion Varlam:

Un cap politic

Nascut in 1938, descendent al unor familii boieresti, Ion Varlam a fost inchis initial la varsta de 14 ani, ispasind, cu intermitente, noua ani de inchisoare si domiciliu obligatoriu pana in 1963, cand a fost eliberat. In 1965 a ajuns la Paris, unde s-a implicat in activitatile anticomuniste ale Exilului romanesc, studiind totodata stiintele politice, dreptul si finantele publice. A revenit in tara in februarie 1990, facand apoi politica taranista…
Insir aceste date intrucat pentru publicul larg Ion Varlam nu este foarte cunoscut. Asa era si pentru mine – desi ii citisem cateva articole si interviuri – pana la masivul sau volum de dialoguri, publicat de curand la editura VOG si intitulat “Pseudo-Romania. Conspirarea deconspirarii“.
Dupa opinia mea de om strain de activitatea politica (eu si politica – “Ca fait deux”), dar dornic sa ma orientez in realitate, cartea aceasta cu titlu complicat este de departe cea mai trainica analiza facuta situatiei din Romania postdecembrista. Intreprinsa din perspectiva unui militant anticomunist intransigent si independent. O analiza barbateasca, dura, apartinand unui om care este, deopotriva, cultivat (o cultura vasta si solida), instruit si informat. Intr-o tara in care evaluarea politica – si implicatiile sale – se face urechist, suetar, caragialesc, la nivel de Poiana lui Iocan, sau dimpotriva, prin reproducerea papagaliceasca a unor clisee straine, demersul lui Ion Varlam, intemeiat pe o metoda (fara sa fie didactic sau pedant), corelat cu experienta in domeniu – impune si uimeste.
Insa dl Varlam schiteaza in acelasi timp, impecabil, contextul general, explicand ce este globalizarea si care sunt fortele politice reprezentative in lumea apuseana. Schita apartine unui democrat convins, om de dreapta curajos si necomplezent. Stralucite sunt in acest sens observatiile si reflexiile sale despre “terorismul intelectual de stanga” incazarmat in universitatile apusene, despre actualitatea ideii lui Gramsci, potrivit careia “Pana si discursul anticomunist trebuie sa fie facut de comunisti pentru a fi controlat de ei, ca sa nu-i deranjeze”, despre obiectivul nemarturisit al Stangii de a elimina Dreapta si Centrul de pe scena politica… Atunci cand se raporteaza la realitatea romaneasca, Ion Varlam enumera formele si persoanele prin care marxismul resapat a patruns si patrunde la noi.
In pofida titlului cartii, dl Varlam, democrat autentic, este opusul unui conspirationist si adeptul transparentei. El abordeaza in termeni de dictionar politic teme delicate precum masoneria, miscarea legionara, antisemitismul folosit ca santaj sau in beneficiu personal… Uneori formularile sunt memorabile. Iata doua exemple: “Apropierea intre comunisti si legionari o vad prin faptul ca legionarii si comunistii erau singurele miscari fanatice din Romania si cereau membrilor lor o obedienta oarba. (…) In plus, ambele miscari au reprezentat un fenomen nou pentru romani: derbedeismul politic”. “Masoneria (ca si Securitatea, copia ei <<perfectionista>>) este o organizatie care-si acopera preocuparile de natura conspirativa cu pretexte intelectuale si justifica prin sofisme politice pretentia ei de a se situa deasupra legilor (pretinsa ei “suveranitate”)”.
Atunci cand trece de la real la concret, in poiata taranista sau in ograda Aliantei Civice ori a Conventiei Democrate, Ion Varlam devine un remarcabil portretist in descendenta lui I.G. Duca si un caracterolog pe care instinctul nu-l inseala. M-a convins de acest adevar evaluarea catorva personaje cu reputatie publica diafana. Pe autor nu-l mistifica nici ambalajul, nici firma. Uneori ii ajunge un cuvant pentru un om: “Baietelul acela” vrea sa zica Mihai Razvan Ungureanu…
Ion Varlam nu cauta efecte literare si poate de aceea le si obtine ca portretist: Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Emil Constantinescu…
Intr-un capitol al cartii, Ion Varlam se ocupa de Biserica Ortodoxa Romana. Ii cunoaste istoria, stie ce este Biserica, o marturiseste impecabil, respingand coerent si la obiect provocarile cliseistice formulate de un catolicizant rabiat. Ca nu pot fi de acord cu o parte din judecatile si propunerile autorului referitor la Biserica – asta e alta caciula. Important mi se pare faptul ca avem in sfarsit o analiza trainica a Romaniei postcomuniste, cu incursiuni in trecut si amplasare in contextul international actual. O carte care poate constitui un model si care pare sa vesteasca un sfarsit de epoca.

Dan Ciachir / Ziua

UPDATE: VIDEO Exploziv: Fostul detinut politic Ion Varlam devoaleaza o retea anti-Romania infiltrata adanc in structurile statului. “Trotkistul Tismaneanu”, “scremutul Liiceanu”, “bufonul Plesu”, “hazaica Mungiu”, “agentul Mihnea Berindei” & Co. Despre evrei, comunisti, securisti si kaghebisti (II)

CINE STRANGE DE OUA consilierii prezidentiali? CULTURA-Catalin Avramescu si “sotia securistului-avocat” George Musat, Carmen de la Observator Cultural

Autor: Mihai Iovanel pe Blogul Revistei Cultura

Pe blogul sau, Catalin Avramescu repondeaza unui editorial din Observator cultural, scris de Carmen Musat, cu intrebarea: “ma inșel eu sau [Carmen Musat] e chiar sotia securistului-avocat Musat?”

Ei, aici e-aici:

(i) fie dl Avramescu, in calitatea d-sale de consilier prezidential cu acces la informatii, stie ce spune, caz in care se va intampla ce?

(ii) fie dl Avramescu calomniaza, caz in care va pierde cu consecinte dureroase pentru d-sa procesul intentat fara intarziere de George Musat, care are de aparat trecutul de persecutat politic cu care s-a laudat in mai multe randuri.

LATER EDIT :

Intre timp, dl Avramescu a chiuretat de pe blogul d-sale trebusoara la care m-am referit mai sus; semn ca a primit deja citatia sau doar “paza buna trece primejdia rea”?

Oricare ar fi raspunsul, dand inapoi Catalin Avramescu se autocalifica drept calomniator cu gura mare, dar cu restul mici.

 

ANTI-ROMANII din "societatea civila". Neo-conservatorii americani si silitorii lor elevi balcanici. Afacerea intelectualilor perversi, gen Patapievici

Revista Cultura ne ofera un text stralucit, umoristico-spiritual al lui Dan Ungureanu, care radiografiaza clonele “neo-conservatorilor” de peste Ocean, galitienii pripasiti pe la noi. Un coleg de la ZIUA critica articolul din Cultura dintr-o perspectiva “anti-voiculesciana”. Replica din Cultura ataca si prefectura: sunt luat si eu la tinta, drept “un camarad al BOR”, in stilul in care am fost atacat chiar de “clientii” Cultura: Patapievici, Tismaneanu & Comp. Sau nu stiti de ce si cum s-au auto-flagelat si victimizat la Inter, in grup, “intelectualii”, dle Mihai Iovanel?! De ce nu-l intrebati pe Dan Ungureanu, caci, evident, el stie mai bine? In tot cazul, ceea ce este cel mai important ramane: in urma dezbaterii se devoaleaza o noua increngatura a intelectualilor de “stramba-dreapta”, “neo-conservatori”, pusi pe pervertit minti si suflete sub diverse masti: GDS, CADI, ICR, Institutul von Mises, etc, etc… Sa fim cu ochii pe ei!

Invatatura parintilor Sfintei Biserici Pravoslavnice a Rasaritului despre diverse

de DAN UNGUREANU

N-am mai trecut de mult pe la situl Institutului von Mises din Romania. Iacata, am trecut de curand. Nu stiam de ce-mi lipsise. Situl are o paginuta de auto-prezentare cu urmatorul text:
“Finantat exclusiv din surse private, Institutul Ludwig von Mises–Romania exceleaza prin Seminarul privat Ludwig von Mises, dedicat dezbaterii in profunzime a temelor fundamentale ale economiei, dreptului si filosofiei politice, corelate cu ideile realiste, sanatoase, consecvent personaliste ale Scolii Austriece de Drept si Economie si ale Sfintilor Parinti ai Bisericii Ortodoxe.”
Cine sunt membrii institutului ? Cel mai cunoscut dintre ei este Horia-Roman Patapievici, unul din participantii la “dezbaterea organizata de Centrul de Analiza si Dezvoltare Institutionala (CADI) cu tema Campania impotriva intelectualilor in viata publica romaneasca.” Sunt mort de curios cine sunt oamenii de paie din spatele CADI (numele e foarte posh, suna a fonduri de la National Endowment for Democracy, bani multi si a simpozioane cu fursecuri, sampanie, ziaristi acreditati, mass-media etc.)
Horia-Roman Patapievici e unul din sustinatorii cei mai activi ai doctrinei economice si mai ales politice a lui von Mises, si a altor economisti din scoala austriaca, Menger si Jevons; ambii sunt pomeniti extrem de laudativ in Omul recent, dar fara ca autorul sa intre in detaliu privitor la ideile lor, despre care spune, in ansamblu, ca sunt “sanatoase”. HRP n-are formatie economica, nici cultura economica, si atunci nu se aventureaza mai departe in apararea ideologilor sai preferati. Pentru asta exista Institutul von Mises.
Sursele “private” cum pudic se exprima situl, sunt banii miliardarului american David Koch, sustinator generos al mai tuturor cauzelor neo-conservatoare din Statele Unite. Daca in cei opt ani ai epocii Bush neo-conservatorii americani au avut o prezenta stridenta in mass-media americane, asta s-a datorat banilor lui Koch. Ei sunt Irving Kristol, Norman Podhoretz, Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Allan Blum, Robert Kaplan si altii, cunoscuti generic sub numele de “clubul galitienilor”. Neo-conservatorii americani au in comun ideea ca o elita mica si constienta trebuie sa ia franele puterii si sa conduca masele ignorante. Neo-conservatorismul american este elitist, asa cum elitisti sunt si suporterii lor de jucarie de pe Dambovita, Tismaneanu, Liiceanu si Patapievici.
Doctrina politica sustinuta de Institutul von Mises e libertarianismul – restrangerea maxima a atributiilor statului si privatizarea a cat mai multe din institutiile statului; conform libertarienilor, mecanismele pietei trebuie sa inlocuiasca birocratia de stat.
Reiau autoprezentarea Institutului: “Finantat exclusiv din surse private, Institutul Ludwig von Mises–Romania exceleaza prin «Seminarul privat Ludwig von Mises», dedicat dezbaterii in profunzime a temelor fundamentale ale economiei, dreptului si filosofiei politice, corelate cu ideile realiste, sanatoase, consecvent personaliste ale Scolii Austriece de Drept si Economie si ale Sfintilor Parinti ai Bisericii Ortodoxe. ”
Institutul nu e dedicat nici unei dezbateri de nici un fel, ci prezentarii, explicarii, talcuirii, repovestirii ideilor scolii economice marginaliste si a politicii neoconservatoare: statul inseamna birocratie, trebuie inlocuit de mecanismele pietei, sanatatea trebuie privatizata, invatamantul asijderi, si asa mai departe. E singurul sit, din babilonia Internetului, care se lauda singur ca are idei sanatoase, si-n plus, in conformitate cu ideile sfintilor parinti ai Bisericii dreptmaritoare, ale sfintelor sinoade si asa mai departe. Care-s aceste idei ?

Articolul In apararea indezirabililor de Walter Block, https://misesromania.org/175/, condenseaza deplin ideile Institutului Von Mises, ale lui Horia Roman Patapievici si ale sfintilor parinti:
– prostitutia e o activitate economica anodina, ca oricare alta, si ar trebui legalizata,
– proxenetismul e o activitate economica banala, si ar trebui legalizat,
– hartuirea sexuala n-ar trebui sa fie pedepsita de legi,
– camataria, specula sunt inocente,
– legea n-ar trebui sa pedepseasca angajarea minorilor la munca,
– politistul care ia spaga e inocent,
– sindicatele n-ar trebui sa existe. Patronii si spargatorii de greva sunt niste oameni cumsecade.
– Falsificarea banilor n-ar trebui pedepsita. Da’ ce, o fi mai breaz statul, care tipareste bani cand vrea el, de apare inflatia ?
– camataria e un lucru bun,
– asistenta sociala – ajutorul de somaj, pensiile, trebuiesc suprimate.

Acestea sunt, cica, “ ideile realiste, sanatoase, consecvent personaliste ale Scolii Austriece de Drept si Economie si ale Sfintilor Parinti ai Bisericii Ortodoxe”!!!

Antrenamentul meu pe operele sfintilor parinti e minim (mi-am dat diploma de studii aprofundate la École Pratique des Hautes Études cu o lucrare despre Dionisie Areopagitul, am tradus din greaca opere patristice si am predat patristica la Universitate) – dar avansez la plezneala conjectura ca nici prostitutia, proxenetismul, camataria si specula, nici falsificarea banilor n-au fost incuviintate ori ingaduite de respectivii; emit, in plus, supozitia ca aceiasi cuviosi parinti si aceleasi sfinte sinoade au permis, incurajat si blagoslovit milostenia, in cele mai diverse forme, inclusiv asistenta sociala. Pe drept spunea Oscar Wilde: “cinic este acela care cunoaste pretul tuturor lucrurilor si valoarea nici unuia”.

Neo-conservatorii americani si silitorii lor elevi balcanici

Galitienii si discipolii lor de la sud de Ceremus au destul de multe trasaturi in comun. Leo Strauss a fost profesorul neo-conservatorilor mai sus amintiti; in Romania, acest rol a fost jucat de Constantin Noica. Neo-conservatorii au inceput ca trotkisti in anii 1930, sub conducerea lui Max Schachtman. Au fost de stanga soft in favoarea razboiului din Vietnam in anii 1960-1970, dupa care au devenit conservatori interventionisti. Au luat puterea odata cu Ronald Reagan, si in anii 1980 au participat la toate gherilele contra-revolutionare din America Latina; au participat la asasinatele din Guatemala, Nicaragua si Salvador, au sustinut dictatura lui Pinochet si cea a generalului Marcos in Filipine, si au vandut arme Iranului.
Scandalul Iran-Contra i-a eclipsat. George Bush tatal i-a ignorat distant; sub Bill Clinton au trebuit sa rabde. Cei doisprezece ani de pauza s-au terminat odata cu venirea lui George Bush fiul, cand, timp de opt ani, au taiat si au spanzurat. Ei sunt responsabili pentru catastrofa din Iraq, inglodarea din Afghanistan, Abu Ghraib, Guantanamo, si criza economica din Statele Unite, care incepe sa iradieze in toata lumea: si Alan Grünspan, ca presedinte al Rezervei Federale a SUA, si Paul Wolfowitz, ca presedinte al FMI, poarta raspunderea pentru eliminarea ultimelor mecanisme de control al statului asupra bursei si creditului in SUA.
Mai au in comun neo-conservatorii americani si cei de Ilfov in comun formatia clasicista: si Leo Strauss, si Alan Blum erau specialisti in Antichitate; Noica, Liiceanu, cercul de la Paltinis a fost un cerc de studii platonice: limba greaca si filozofia antica sunt cei doi stalpi ai elitismului politic.
Care e diferenta dintre neo-conservatori, si conservatorii de tip vechi? Conservatorii de tip vechi accepta democratia, dialogul, dezbaterea si alternanta politica. Neo-conservatorii sunt elitisti: ei vor puterea cu orice pret. Pentru a o lua, se prevaleaza de pericolul iminent, oricare ar fi: in anii 1970, comunismul, Uniunea Sovietica, dupa 1990, fundamentalismul islamic. In timp de pace, jocul alegerilor poate aduce la putere orice partid; neoconservatorii au nevoie de un dusman iminent pentru a suprima democratia, a suprima informatia, si a incepe razboiul. In Statele Unite, razboiul din Iraq a fost dus pentru motive inventate iar cetatenii americani si-au pierdut dreptul la viata privata. Tortura de la Abu Ghraib si Guantanamo n-a devenit cunoscuta decat din cauza faptului ca tortionarii erau atat de siguri de impunitatea lor, incat s-au fotografiat in timp ce schingiuiau si ucideau. In Valahia, auto-intitulatii intelectuali democrati (in fapt, elitisti) au justificat suprimarea completa a dialogului cu ceilalti intelectuali pe motivul ca aceia ar fi fost de stanga, iar stanga inseamna bolsevism, totalitarism, stalinism.
Si neo-conservatorii americani, si o mare parte din neo-conservatorii de Dambovita sunt, ironia sortii, trotkisti reciclati sau trotkisti de generatia a doua: Vladimir Tismaneanu e fiu de activisti stalinisti, si el insusi si-a dat doctoratul in marxism. Horia-Roman Patapievici e fiul unui director din Ministerul de Finante din epoca de trista amintire. Si asa mai departe.

Violul politic

Doua sunt metodele de viol politic ale neo-conservatorilor. Prima metoda e dezumanizarea preopinentului. El devine un dusman, un dusman irational: “fundamentalismul islamic”, “nazismul” “stalinismul”, “bolsevismul”, “totalitarismul” sunt cateva slogane preferate. Cu dusmanul nu se poate discuta, fiindca el e irational, e inuman. Lupta cu el e o lupta pe viata si pe moarte. Daca nu-l distrugem, ne distruge. A doua e inventarea unei stari de urgenta care impune suprimarea democratiei, suprimarea libertatii mass-media, suprimarea dezbaterii si a dialogului, instituirea legii martiale.
Doi pusti ziaristi nu sunt de acord ca Patapievici trebuie intampinat cu “De la stea au cunoscut sa se-nchine tie, soarelui dreptatii”? Vor fi imediat taxati de apologeti ai stalinismului. Cand dusmanul e irational, cand pericolul e iminent, masurile ce trebuiesc luate sunt clare: dusmanul trebuie distrus, amenintarea trebuie suprimata.
Cel mai simptomatic text este clasicul Apel catre lichele. Nu trebuie sa stii prea multa stiinta a argumentarii ca sa pricepi ca apelul si insulta sunt reciproc ireconciliabile. (Imi vin in minte doua brosuri ale Institutului Biblic si de Misiune al BOR: Chemarea frateasca catre bulangii si curve si Povata parinteasca catre ratacitii sectari si ereticii jidani. E, ca sa zic asa, o adevarata incitare la dialog.

Obsesia adevarului

Patapievici prefera sa ignore ca pe arena politica se negociaza interese individuale sau de grup, nu se discuta adevaruri. Pentru el, acolo se voteaza adevarul. “Minoritarul nu poate avea dreptate pentru ca este minoritar, ci numai daca nu se insala. Asa cum adevarul sta martor si minciunii, iar lumina da marturie si pentru intuneric, la fel si raporturile numerice intamplatoare de tip minoritar/majoritar stau sub ascultarea stricta a adevarului”. (Omul recent, p. 343). Si apoi, iar: “Intr-o societate de masa, ca a noastra, mai buna este democratia. Dar unde este adevarul? /./ Votam in ce scop? Nu trebuie sa-mi pun problema adevarului, adica sa ii aleg pe cei mai buni?” (Omul recent, p. 382). Politica, adevarul, si «cei mai buni» n-au nici o legatura. Exista trei domenii diferite: stiinta, in care adevarul il cunosc si-l demonstreaza specialistii; esteticul, in care gustul individual primeaza; politicul si eticul, in care prevaleaza consensul majoritatii. Stiintei ii corespunde adevarul, esteticii frumosul – iar politicului si eticului, binele. Nu adevarul. Pentru neo-conservatori, domeniul politic si etic nu mai are autonomie, ci e supus unui „adevar” determinat fie de elite constiente, fie religios „lumina da marturie si pentru intuneric”.
Cineva-mi spune din off ca originalul manuscris al Apelului catre lichele se intitula Apel catre jeguri.

* * *

de Mihai Iovanel

Un articolas din Ziua pretinde ca remarca în Cultura un „atac antisemit”, lansat chipurile printr-un eseu al lui Dan Ungureanu.
Indemnandu-va calduros sa cumparati cat mai multe exemplare din revista ca sa vedeti care-i daravela, si fara sa pretind ca ofer aici un raspuns (n-am nici pe departe umorul lui Dan Ungureanu, si de altfel n-as vrea sa-i rapesc placerea unui raspuns pe teren virgin),
fac totusi cateva precizari:
(i) Notita din Ziua apare în plina campanie anti-Voiculescu a ziarului lui Rosca. Notita poarta titlul simptomatic Atac antisemit in revista lui Felix („revista lui Felix” fiind, ati ghicit, Cultura, care tine de trustul Intact). Titlul notitei arata cum nu se poate mai bine ca subiectul ziaristului de la Ziua e de fapt nu asa-zisul „atac antisemit”, ci Voiculescu. Conditiile de obiectivitate jurnalistica sunt din capul locului îndeplinite…
(ii) Autorul notitei (George Scarlat e numele lui) este mult mai preocupat de lezarea lui Horia Patapievici de catre Dan Ungureanu decat de presupusul „atac”: ceea ce dovedeste fie ca nu crede nici el în ce spune, fie ca desconsidera cu totul ceea ce ar putea reprezenta un atac antisemit real.
(iii) Autorului notitei, George Scarlat, îi lipseste ABC-ul jurnalistic. D-sa ar trebui sa stie ca atunci cand lansezi o ipoteza pe baza unui text trebuie sa aduci argumente textuale pentru a-ti sustine ipoteza: or, George Scarlat, satisfacut suficient de a fi gasit un subiect anti-Voiculescu, nu avanseaza decat „argumentul” unui nume grafiat neuzual. Daca George Scarlat crede ca a pune pe hartie un nume evreiesc e semn de antisemitism, atunci George Scarlat crede ca un nume evreiesc e un lucru de rusine si trebuie ascuns: pe cale de consecinta, George Scarlat pare sa aiba o mare problema cu evreii si, in loc sa o rezolve, o difuzeaza.
Profit de prilej sa atrag ziarului Ziua atentia ca Dan Ungureanu zice, în acelasi articol, si de BOR. Ca atare, astept cu nerabdare denuntul Un articol doBORator în revista lui Felix, eventual sub semnatura camaradului Victor Roncea.

P.S.: Cautand pentru amuzamentul personal si alte articole ale lui George Scarlat, pe care nu avusesem pana în prezent bucuria de a-l citi, i-am gasit pamfletul Papagalii anti-anti-comunisti, avand ca obiect volumul Iluzia anticomunismului. Cu acest prilej am aflat ca pentru George Scarlat Anti-Duhring e o carte de Lenin.

* * *

Ce am mai gasit pe site-ul “Institutului” “ortodox” de “dreapta”:

La ferma animalelor euro-atlantice
Cristian Comanescu
…dupa sezoanele pentru caini si copii, regimul Basescu (re)deschide mult-asteptatul sezon de vanatoare si livestock branding pentru adulti. Sensibilitatile religioase reactioneaza:
Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!
Ancheta a început! Urmează arestările?
…insa nu par (inca?!) atat de ‘sensibilizate’ incat sa ne surprinda cu vreo marturisire deplin Ortodoxa, cum se pare ca ne mai este dat sa vedem numai pe la rusi si greci (daca – si in masura in care – se mai intreaba cineva cum si pentru ce traim, sau murim):
https://news-nftu.blogspot.com/2008/11/new-rtoc-documents-translated-by.html
https://www.roacusa.org/believe.html
https://hotca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29:a-proclamation-on-ecclesiology&catid=38:about-us&Itemid=90
https://www.homb.org/archives/DECLARATION%20OF%20THE%20CLERGY%20PAMPHLET.pdf
Nimic cu adevarat nou in BOR, dupa concluzia generala a P. Adrian: “Sauve qui peut!”

Comentarii
În loc să se discute serios despre ce presupun microchipurile astea, la TV numai mascaradă cu 666 şi alte aberaţii sata… ăăă fundamentaliste.
Dacă eu aş fi conspiraţionist aş spune că istericii sunt agenţi ai celor ce vor să instituie o Nouă Ordine Mondială, iar Iustin Pârvu lucrează din greu pentru instituirea unui Guvern Planetar.
De ce aş spune asta şi mai ales, de ce aş avea dreptate? Pentru că acţiunile lor au compromis orice şansă de a critica raţional măsura implementării buletinelor cu microchip. Nimeni nu va mai băga în seamă acum dacă spui ceva împotriva buletinelor.
Din punct de vedere strategic, istericii au jucat cartea Noii Ordini Mondiale.Asta dacă aş fi conspiraţionist.

* * *
Tare, nu?!
Powered by WordPress

toateBlogurile.ro

customizable counter
Blog din Moldova